{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Și s-au bucurat toți vecinii, rudeniile și cunoscuții…

– 24.06.2020 06:43 –

Și s-au bucurat toți vecinii, rudeniile și cunoscuții…

Iar după ce a născut Elisabeta, au auzit vecinii, cei ce viețuiau împrejur, rudeniile și cunoscuții, si se bucurau împreună cu ea, că a făcut cu dânsa, Domnul, milă, ridicând de la ea ocara nerodirii.

Și s-au împlinit cuvintele Sfântului bine-vestitor Gavril, care a zis către Zaharia: “Femeia ta va naște un fiu și multi se vor bucura de nașterea lui”.

Deci se bucurau, pe de o parte, rudeniile, iar pe de altă parte, se bucurau cei care erau cuprinși, cu mare dorire, de Mesia cel așteptat, deși nu știau că a sosit, atunci, taina întrupării lui Hristos. Dar, în vremea nașterii, Înainte-Mergătorului lui Hristos, duhul lor se pornea spre bucurie, Duhul Sfânt veselindu-le inimile, ca și cum le-ar fi dat o înștiințare pentru împlinirea așteptării lor. (Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020 - alcătuire după Sfântul Nicolae Velimirovici)

Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici