{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Astăzi, nimeni nu ne cheamă la mucenicie, ci suntem chemați să păstrăm unitatea sfintei Ortodoxii

– 14.12.2019 07:45 –

Va prezentăm în continuare discursul rostit pe 11 decembrie 2019, de catre Patriarhul Chiril al Moscovei, în deschiderea ședinței Înaltului Consiliu Ecleziastic.


„Urez un bun venit, tuturor membrilor Înaltului Consiliu Ecleziastic!

Înaltul Consiliu se întrunește pentru ultima dată în acest an. Aceasta este ultima dată când se întâlnesc membrii aici prezenți, și ultima dată în 2019. Prin urmare, putem face astăzi un bilanț.

A fost un an dificil. A fost plin de încercări pentru Biserica noastră, dar și de daruri divine. Pe de o parte, am fost martorii consecințelor încălcării normelor canonice, pe de altă parte am văzut unitatea ierarhilor, a clerului, a mirenilor care, în Biserica noastră și în lume, păstrează credința și puritatea canonică a Ortodoxiei.

Vedem că în lumea bisericească greacă, în interiorul Bisericilor din Alexandria și Grecia, ierarhi, clerici și laici, care nu acceptă profanarea canoanelor, se opun. Pentru ei, ca și pentru noi, unitatea Bisericii este o valoare absolută. Ei consideră că este inacceptabil să se trădeze această unitate în folosul oamenilor mari din această lume. Simpatizează cu soarta Bisericii Ortodoxe Ucrainene, victimă a măsurilor Patriarhiei din Constantinopol.

Rugăciunile și eforturile noastre au ca scop sprijinirea fraților noștri din Ucraina, unde, mulțumesc lui Dumnezeu, presiunea asupra credincioșilor Bisericii Canonice a slăbit. Declarația de neamestec în treburile Bisericii, făcută de Președintele Zelinski, mărturisește faptul că Statul ocupă astăzi o poziție dreaptă: să nu se amestece în contradicțiile ecleziastice și să nu exercite presiuni, mai ales asupra Bisericii noastre canonice.

Trebuie să spun, totuși, că amenințarea intervenției în treburile Bisericii există încă, deoarece nu toți liderii ucraineni au renunțat complet la linia definită de fostul Președinte, care a bănuit pe bună dreptate această intervenție. Însă, fiii Bisericii noastre rămân fermi pe pozițiile lor. Fermitatea și demnitatea lor sunt cu atât mai evidente pe fondul ostilităților permanente în care sunt cufundați schismaticii ucraineni și protectorii lor. Ceea ce se întâmplă astăzi în interiorul schismaticilor arată că sunt lipsiți de har. Harul lui Dumnezeu este absent, conștiința oamenilor este întunecată, patimile au prioritate asupra responsabilității canonice, schisma generează noi schisme. Au apărut contradicții profunde între membrii schismatici.

Am împărtășit o bucurie de Paști, cu frații și surorile noastre din Arhiepiscopia Parohiilor din Vestul Europei, care s-au întors la Biserica Maică. Domnul Milostiv a transformat încercările mizerabile, de a suprima această structură, în ceva bun, ceea ce a făcut posibilă stabilirea punctului mult așteptat în istoria divizării diasporei ecleziastice ruse.

Orice s-ar întâmpla în 2020, vom ține cont întotdeauna de cuvintele Mântuitorului: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.” (Sfânta Evanghelie după Luca 12:32). Este evident că va trebui să răspundem multor provocări în cursul anului următor; va trebui să lucrăm pentru consolidarea purității canonice a Ortodoxiei, să facem eforturi tot mai mari pentru păstrarea unității Bisericii; această unitate care a fost distrusă, să încercăm să o găsim. Sperăm că Domnul ne va arăta mila Sa și ne va ajuta să rezolvăm această problemă pan-ortodoxă: restabilirea unității și depășirea puterii distructive a schismaticilor care au semănat, într-adevăr, semințe periculoase de discordie și contradicție.

Să sperăm că, prin mila lui Dumnezeu, schisma nu se va răspândi, ci, dimpotrivă, se va încheia. Domnul ne-a chemat pe toți să fim credincioși Lui până la moarte, iar această credincioșie trebuie să se manifeste, în special, în apărarea unității Bisericii. Astăzi, nimeni nu ne cheamă la mucenicie, dar cu toții suntem chemați la fermitate și să fim hotărâți să păstrăm unitatea sfintei Ortodoxii, să rămânem fideli structurii canonice a Bisericii.

Cu aceste cuvinte, am vrut să deschidem ultima noastră sesiune din acest an”.

Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici