{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Arsenie din Srem, cel de-al doilea Arhiepiscop al Serbiei

– 29.11.2019 11:54 –


Sfântul Arsenie, cel de-al doilea Arhiepiscop al Serbiei, a fost cel mai mare ascet din comunitate și cel mai responsabil ucenic al Sfântului Sava. În ceea ce privește sporirea sa duhovnicească, întemeietorul Bisericii Sârbe autocefale s-a preocupat în mod deosebit și a încercat să păstreze duhul. El avea să se formeze, ulterior, cu succes, ca tânăr arhiepiscop sârb, cu rol crucial pentru Statul Sârb și pentru viața sa publică. În istoria sa din excelenta biografie scrisă de Arhiepiscopul Daniil al II-lea, se afirmă că Sfântul Arsenie a fost originar din Srem, unde înregistrări istorice arată că teritoriul de atunci cuprindea actualul Srem și Posavina, Valea Kolubara, până la limitele regiunilor.


ALȚI ARHIEPISCOPI DIN BISERICA SÂRBĂ
În analele regilor și arhiepiscopiilor sârbești există o vastă hagiografie a Sfântului Arsenie, scrisă de Arhiepiscopul Daniil al II-lea. Autorul propunându-și să arate profilul de rugăciune și asceză al unui alt arhiepiscop sârb, textul conține doar o măsură relativ mică de fapte istorice confirmate, care vorbesc despre administrarea de către Sfântul Arsenie a Bisericii și a mediului politic bisericesc. A moștenit „tronul Arhiepiscopului sârb și al ținuturilor maritime” în 1233, prin angajamentul personal al Sfântului Sava, iar după aceasta s-a retras în a doua sa călătorie în Țara Sfântă. Arhiepiscopul Arsenie a ridicat Biserica Sfinții Apostoli din Pec, punând-o în loc de Zic drept sediu al Bisericii Sârbe, deoarece Zic era prea expus atacurilor armatelor inamice. Împreună cu regele Vladislav, a asigurat transferarea sfintelor moaște ale Sfântului Sava, din Târnovo în Serbia. El a fost înmormântat în Biserica Sfinții Apostoli, din Pec.

ISTORIA MUTĂRII SFINTELOR MOAȘTE ALE SFÂNTULUI ARSENIE DIN SREM
Despre sfintele moaște ale celui de-al doilea arhiepiscop sârb s-au păstrat destule înregistrări scrise. Înregistrarea din timpul Patriarhului Ioan Kantulra („Arhiepiscopia din Pec și Pomoria Occidentală”), din 1604, afirmă că Mănăstirea din Pec îl găzduiește pe „sfântul arhiepiscop sârb și moaștele sfinților și locurilor sfinte: Arsenie, Eustatie, Nicodim și alți sfinți”.

Mitropolitul Mihail de Spa, Kratovo și Stipski a notat, în 1653: „Tu, care i-ai trimis pe patriarhii din Pec, să reașeze moaștele sfinților părinți Arsenie, Evstatie și Nicodim și ale altor sfinți”. Într-o înregistrare scrisă de mână, din cărțile Bisericii Sfântul Gheorghe din Prizren, din 1737, sunt descrise tulburările anilor de război și relocarea sfinților sârbi.

Sfântul Eustatie a fost luat de cealaltă parte a Râului Negru, rămășițele lui Arsenie au fost împrăștiate de sciții fără de Dumnezeu, abia fiind recuperat doar capul său. “Doamne, crudă soartă s-a apropiat și ne simțim departe de Tine - 31 martie 1737”.

Potrivit unui registru din 1806, se arată că moaștele Sfântului Arsenie există în Mănăstirea Dovolji din valea Râului Tara. Mănăstirea a fost atacată în 1809, obiectele de valoare și comorile ei dispărând, deși moaștele ar fi avut o altă soartă: „o raclă a fost ascunsă în Peștera, în gropile pământului. Călugării de la Mănăstirea Morackog au fost foarte impresionați de asta, au încercat să o ridice, dar nu s-a putut”. În 1814, Călugărul Ioanichie, după cum știm dintr-un document din 1833, declara că într-o Mănăstire a Preasfintei Treimi, din Pljevaliska, racla cu moaștele Sfântului Arsenie a revenit „în Herțegovina, în mănăstirea Kelly, Adormirea Maicii Domnului, unde se află Sfântul Arsenie, Arhiepiscopul Serbiei”...

Moaștele au stat apoi puțin în Mânăstirea Moraca și mai apoi au fost transferate la Ždrebaonik, Moracka Metohija. În 1884, la ordinul Principelui Nicolae I al Muntenegrului, au fost transferate la Mănăstirea Kosijerovo. În 1920, de la Mănăstirea Kosijerevo, s-au întors la Ždrebaonik, unde se află până astăzi. Cel mai probabil, acestea sunt doar o parte din sfintele moaște complete ale Sfântului Arsenie, deoarece într-o altă raclă din Mânăstirea Dobrićevo, multe părticele din sfintele moaștele au fost păstrate până în 1716.


Istoria urmașilor Sfântului Arsenie
Începând cu secolul al XV-lea, ziua morții celui de-al doilea arhiepiscop sârb (28 octombrie), apare ca zi de sărbătoare, cu slujbe bisericești și cântece de sărbătoare: „Luna octombrie comemorează pomenirea Părintelui nostru între sfinți: Arsenie, arhiepiscop, făcător de minuni” (Tipicul Danilčev, 1416). Sporirea numărului cinstitorilor Sfântului Arsenie, din Serbia medievală, a decurs spontan în urma arătării sale uimitoare de pe vremea Arhiepiscopului Sava al II-lea (1264-1271), când sfintele sale moaște au ajuns în raclă. Scrierile medievale sârbești vorbesc despre tămăduiri minunate: un tânăr bolnav din Srem, călugări greci și o femeie. Cea mai veche slujbă bisericească a fost scrisă de Daniil I. Din păcate, la Biblioteca Națională a Serbiei, un incendiu din anii 1900 a provocat pierderea acestor manuscrise, din timpul Sfântului Arsenie si până la mijlocul secolului al XIV-lea. Un manuscris a dispărut fără urmă, după Primul Război Mondial.

Ieromonahul Antim Radajkovic, sub controlul Patriarhiei de la Pec, a recunoscut semnificația activității Sfântului Arsenie, într-un articol interesant din 1853. El a alcătuit un cântec, în lauda Sfinților și Mănăstirilor sârbești, în 1853.

Reprezentarea Sfântului Arsenie în biserici s-a înmulțit, iar numărul bisericilor care i-au fost închinate a crescut. Cinstitori ai Sfântului Arsenie sunt prezenți și în Rusia, de la mijlocul secolului al XV-lea.

În ultimii ani, cinstitorii Sfântului Asenie, al doilea arhiepiscop sârb, datorită emigrării politice și bisericești rusești de după revoluția bolșevică din 1917, au călătorit până în Orientul Îndepărtat. În secolul al XVIII-lea, contele Sava Vladislavic, un sârb în serviciul regal rusesc, a construit o biserică în estul Siberiei, închinată Sfântului Sava. Un arhiepiscop rus din Manciuria, care s-a aflat la Kamchatsky și Seul, a cerut în 1933, patriarhului sârb Barnaba, părticele din sfintele sale moaște, pe care le-a așezat în Capela Casa Milei din Harbin, un oraș unde a găsit mulți refugiați ruși. Cu această ocazie, Arhiepiscopul Nestor a scris Acatistul Sfântului Arsenie. Un seminar din Karlowitz îl are acum pe Sfântul Arsenie, de asemenea, ca sfințitor.

Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici