{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ce mesaje ne-au rămas de la marele compozitor de muzică liturgică și pedagog al cântării bisericești, Maxime Kovalevsky…

– 30.10.2019 08:02 –
Ce documente avem de la Maxime Kovalevsky?

Moștenirea
Maxim Kovalevsky, un mare compozitor de muzică liturgică și pedagog al cântării bisericești, nu a lăsat doar scrieri teoretice. El ne lasă tot materialul care poate fi folosit pentru a pune în aplicare mesajul său. Există, desigur, un volum considerabil de lucrări de compoziție pe care le-a făcut în limba slavonă. Dar, amintim aici moștenirea care ne este disponibilă în limba franceză. Aceasta constă în principal dintr-o colecție completă de partituri pentru întregul an liturgic, urmând practicarea cântării liturgice latine.

Experiența unei comunități
Aceste documente au fost elaborate pentru comunitatea ortodoxă occidentală formată în prima jumătate a secolului XX în jurul preotului de origine veche catolică Irenee Winnaert (Irineu) și care a primit binecuvântarea Patriarhului Serghie al Rusiei. Mișcarea, protejată de marele contemporan Sfântul Ioan de Shanghai și San Francisco (Maximovici) care l-a hirotonit pe Episcopul Ioan de Saint Denis (Eugraph Kovalevsky), devenea Biserica Ortodoxă Catolică din Franța. În 1970, Patriarhul Iustinian al României, a preluat această mică Biserică, drept eparhie independentă, și l-a hirotonit pentru ea pe Episcopul Germain (Gherman). În 1993, mișcarea a pierdut toată canonicitatea, din cauza greșelilor comise de liderii săi. Cu toate acestea, moștenirea liturgică dezvoltată de Maxime Kovalevsky pentru această comunitate rămâne.

Liturghia divină
Principiul lucrării în cauză constă în utilizarea tonurilor muzicale de origine latină, asemănătoare celor folosite de cântările gregoriene. Aceste opt tonuri sunt utilizate în toate compozițiile liturgice, precum și în Liturgia galo-romană în sine (după Sfântul Gherman al Parisului) sau romană (a Sfântul Grigorie cel Mare, așa-numită a Darurilor mai Înainte Sfintite) și în Sfânta Liturghie de origine greacă (a Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile). Pentru Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, de exemplu, Maxime Kovalevsky a lăsat două partituri puțin diferite, a doua fiind mai marcată de compoziții (cântarea Crezului, de exemplu) folosind tonuri slavone, și prima mai mult în stil latin.

Două familii muzicale
Combinația de tonuri slavone și latine este o îndrăzneală a lui Maxime Kovalevsky. El le-a folosit, în general, pe primele pentru a armoniza troparele celor 12 mari sărbători ale anului; ideea lui a fost probabil facilitarea cântării în comun a parohiilor ortodoxe de origine diferită. Totuși, troparele și condacele de Crăciun, de exemplu, urmează tonuri slavone. Pentru toate celelalte, tonurile de origine latină sunt aplicate în franceză, demonstrând o însușire a moștenirii liturgice de origine greacă și a unei adaptări autentice.

Memorarea
Principiul liturgic urmat întotdeauna de Maxime Kovalevsky a fost acela de a memora sau asimila Cuvântul: profesorul nostru ne-a explicat că aceasta este funcția pedagogică a practicii liturgice. Memorarea are loc mai ales prin metoda cântării de răspuns, cel mai bun exemplu fiind forma prochimenului care precede lecturile biblice sau pastorale. De asemenea, se realizează prin răspunsurile pe care oamenii le pot da rugăciunilor preotului sau diaconului. Acest lucru este precis precizat în partiturile aflate în discuție aici.

Coslujirea
Acesta le propune celor trei manifestanți liturgici care se află în sfântul lăcaș, preotului, corului și mirenilor, o coerență muzicală asigurată de secvențele melodice. De exemplu, preotul finalizează ecfonisul pe două note preluate de oameni, ceea ce contribuie la o adevărată coslujire. Parohiile care folosesc aceste partituri au avantajul că pot organiza repetiții pentru cântări, cu întreaga adunare (preoți, diaconi, cântăreți și mireni), astfel încât să obțină un mod de sărbătorire armonios și eficient din punct de vedere al învățării mesajelor divine.

Patrimoniul
Pe lângă partiturile Sfintei Liturghii Dumnezeiești care urmează tonurile latine, există tonuri latine pentru citire (epistole, profeți, cărți istorice) și pentru psalmodie, adaptate limbii franceze. În plus, Maxime Kovalevsky ne-a lăsat o altă capodoperă, Cartea Încoronării. Este o prezentare paralelă a tonurilor latine și a tonurilor slave pentru texte identice, de exemplu imnurile duminicale către Maica Domnului (Theotokia). În acest volum, există și exemple de “Aliluia” în cele opt tonuri latine și modele graduale. Dar, trebuie să recunoaștem că cele mai de succes forme de Aliluia latine se regăsesc în compozițiile realizate de Maxime Kovalevsky pentru partiturile Liturghiei Galo-Romane.

Primatul Cuvântului
Scopul cântării liturgice nu este acela de a efectua o interpretare muzicală: constă exclusiv în slujirea Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvântul făcut Trup. Melodia susține Cuvântul. Aceasta trebuie rostită cu un suflu și un timbru care Îl cinstește. Nu este doar un oarecare cuvânt. Vocea umană, cel mai frumos instrument din lume, servește ca orgă. Și știm că rabinii și Hristos Însuși nu au rostit învățătura într-un mod banal: și-au susținut mesajul cu ritmuri, mișcări ale corpului, gesturi, forme literare deopotrivă, pe care le-a arătat Prof. Marcel Jousse, profesorul lui Maxime Kovalevsky. Marile tradiții liturgice ale Bisericii, de la Școala Templului sau tradiția sinagogii, au dezvoltat toate un sistem psalmodic bazat pe opt tonuri fundamentale. Pe o bază reprezentată de citirea sau pronunția pe o singură notă (recto tono), se dezvoltă patru forme ascendente și patru forme descendente.

Imnurile
Maxime Kovalevsky ne-a lăsat și alte compoziții admirabile: acestea sunt niște imnuri latine pe care le-a armonizat pentru limba franceză. Să amintim, de exemplu, Imnul Crucii, atribuit Sfântului Venance Fortunat, Arhiepiscop de Poitiers pe vremea Sfântului Radegund, sau imnul Sfântului Martin sau Sfântului Patrick sau Imnul de dinaintea prăznurii Nasterii Domnului…

Sistemul de opt tonuri latine în slujba mesajului Evangheliei în limba franceză este aplicabil tuturor slujbelor Ceasurilor. Ori de câte ori cartea liturgică - Octoih, Menologhion, Triod, Penticostar - indică pentru rugăciune un ton, este suficient să îl folosești pe cel corespunzător. Desigur, aceasta este cea mai simplă formă. Cele opt tonuri latine sunt sensibile, mai ales la Aleluia, spre exemplu, cu evoluții magnifice, dar se abțin de la orice formă de virtuozitate pentru a nu pierde spiritul cântării liturgice: nu este nimeni nici la operă și nici la concert, trebuie să primim mesajele evanghelice, să le asimilăm și apoi să le transmitem spre fericirea oamenilor.

Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici