{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Vreți să vă arăt ce se întămplă și ce s-a întâmplat mai exact?

– 06.07.2020 12:45 –

Vreți să vă arăt, din Scripturi, de câte bunătăți de la Dumnezeu s-a îndulcit poporul ales?

Viețuiau atât de minunat, încât nu aveau nevoie nici la târg să umble, nici să cumpere ceva - dar aveau de toate bunătățile - nici cu plugul nu arau pământul, nici semințe nu semănau, nici de ploi nu aveau trebuință, nici nu vânturau grâu, nici nu măcinau la moară, nici nu zideau cuptoare, nici foc, nici lemne nu strângeau în casele lor, nici pâine nu coceau, nici haine nu țeseau - ci toate se făceau lor prin cuvântul lui Dumnezeu, încât aveau masa îndeslulată, fără să fie nevoie de vreo osteneală, pentru că așa îi hrănea pe ei Dumnezeu, cu mană.

Iar hainele și încălță nu li se învecheau, nici nu se rupeau, iar firea trupească nu știa de boală. Și picioarele lor nu se vătămau, deși au umblat atât de lungă vreme. Iar de doctori și de buruieni nici nu se pomenea, fiindcă orice boală se luase de la ei.

“Şi i-a scos pe ei cu argint şi cu aur şi nu era în seminţiile lor bolnav.” (Psalmul 104, 36)

După ce au plecat din Egipt, nu au simțit osteneala, nici zăduful soarelui nu le-a ars capetele, pentru că norii apărau tot poporul. Iar noaptea, nu aveau trebuință de lumânare, ci aveau stâlpul de foc care vărsa lumină fără de măsură, le arăta lor calea și, ca un povățuitor iscusit, îi ducea prin pustia cea mare.

Și a umblat poporul, nu numai pe pământ, ci și pe mare ca pe uscat și ca pe o piatră tare. Iar, când au intrat vrăjmașii lor în mare, apa a făcut exact ceea ce știa să facă: poporului ales i-a fost ca o cale curată, iar vrăjmașilor, mormânt. Pe aceia i-a trecut bine, iar, pe egipteni i-a înecat rău. Că apa, fiind fără de pricepere, a împlinit porunca, asemenea unui om cuminte. Unora le-a fost ca un străjer, iar altora ca un pierzător; într-o aceeași zi împlinind două lucruri atât de potrivnice.

Și ce ar mai putea să zică cineva? Că piatra zlobozea râuri de apă, iar păsările, ca niște nori, acopereau pământul, pentru ei.

Și, iarăși, ce să mai zică, apoi, despre minunile din Egipt, și de faptele cele preaslăvite, din pustie! Că, fără de sânge, ca și cum s-ar fi jucat, îi biruiau pe potrivnici, cu puterea Dumnezeului lor, supunându-i fără arme. Și, tot așa, trâmbițând și cântând, i-au învins pe împărații vrăjmași. Că aveau învățătura, și nu arme. Iar cele le făceau erau pentru ei mai mult o dănțuire, decât un război.

Căci, toate aceste minuni nu le facea Dumnezeu doar pentru trebuința lor și, ca prin aceasta, să se laude, ci le făcea, mai ales, pentru a se împlni ceea ce îi invăța Moise. Și, toată făptura, de pretutindeni, le era lor ajutătoare, fiindcă, iată, și marea striga, pe unii trecându-i ca pe uscat, iar pe alții înecându-i cu apa ei. Și apele Nilului, același glas îl slobozeau, prefăcându-le pe toate în sânge, în mulțime de broaște, în lăcuste, omizi și pucioasă.

Și toate aceste proslăvite minuni ale lui Dumnezeu țineau loc de cărți care niciodată nu se șterg ci, în toate zilele, erau aducere aminte din nou…

NUMAI CĂ: după atâtea daruri și după atât de mari minuni, și după mila cea negrăită, și după atâtea învățături date lui Moise, și după acele mari biruințe, după masa cea mare și după îndestulătoarea băutură de vin, și după negrăita slavă pe care au avut-o mai presus decât toți oamenii, deci, după toate acestea, FIINDCĂ ERAU NESUPUȘI ȘI NEASCULTĂTORI, si-au facut un vițel și s-au închinat capului de bou, dorind să-și facă lor alți dumnezei, și voiau să aibă lege nouă, uitând toate binefacerile de la Dumnezeu. Și, astfel, fiind ei necredincioși, nu le-a folosit lor la nimic învățătura lui Moise…

AȘA ÎNCÂT, vă rog să nu fim slabi în credință, pentru a nu cădea în răutate, odată ce rătăcim de la calea cea dreaptă!

Slavă, Dumnezeului nostru!

Transcriere și adaptare LăcașuriOrtodoxe - cuptor 2020 - ca replică la știrile de azi,
după un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, despre cei… răzvrătiți și nemulțumitori

Cetatea HALMYRIS: GESTIONAREA ARHEOLOGIEI DE MEDIU: CÂTEVA GÂNDURI noi asupra unor SUBIECTE VECHI - Fortul de la HALMYRIS / Mihail Zahariade
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cetatea HALMYRIS: GESTIONAREA ARHEOLOGIEI DE MEDIU: CÂTEVA GÂNDURI noi asupra unor SUBIECTE VECHI - Fortul de la HALMYRIS / Mihail Zahariade

– 06.07.2020 10:11 –

Introducere
Când un sit este explorat, iar structurile antice, prin procesul de excavare, ajung să fie expuse schimbărilor atmosferice de zi și noapte și fluctuațiilor condițiilor climaterice după atâtea secole, fiecare om de știință implicat în proiect se vede pus în fața provocărilor de restaurare și conservare. Managementul adecvat devine crucial și pot fi adoptate decizii corecte numai dacă provocările sunt identificate în mod corespunzător și, prin urmare, devine extrem de importantă existența unui plan de management solid care să consolideze puntea dintre planificare, implementare, participarea sporită a comunităților locale și a oamenilor, a părților interesate în luarea deciziilor, în intervențiile pe șantier și în determinarea dispunerii obiectelor excavate.

Fortul roman la Dunăre: Halmyris


Halmyris este situat în zona Deltei Dunării, în afara satului Murighiol, comuna Murighiol, județul Tulcea (Fig. 1). Sit-ul a scos la lumină dovezi de locuire continuă de peste 11 secole (sec VI înainte de Hristos - secolul VII după Hristos) incluzând nu mai puțin de 13 straturi arheologice de ocupare identificate.

I, Așezarea autohtonă a geților prezintă două faze de ocupație: prima cuprinsă între secolele VI-III și a doua cuprinsă între secolele II-I înainte de Hristos. Este dificil să se stabilească dacă așezarea geților era un loc deschis sau fortificat, denumit în mod specific “dava”, care pare a fi mai plauzibil. Prezența unui emporiu grecesc de epocă clasică și elenistică este foarte probabilă.

Fig. 1. Locația geografică a sitului Halmyris pe o hartă a lumii antice și în zilele noastre.

I a. O probabilă așezare geto-traco-romană, locuită de comunitatea getică autohtonă, de coloniști traci din statul Odrysian al Romei și de “cives” Romani

II Fortul roman timpuriu: secolele I-III după Hristos. Fortul timpuriu al sec II se poate să fi avut un plan tipic, urmând grilei romane de sec I-II (castrametatio).

O așezare civilă se întindea aproximativ 1 km spre vest. “Vicus-ul classicorum”, așa cum este consemnat în inscripțiile găsite pe sit, a fost probabil situat la vest de cetate și separat ca unitate administrativă în teritoriu. Se presupune că aici inițial, în fortul Flavian, se găsea o construcție din lemn destinată găzduirii unei escadrile a flotei de război fluviale și maritime recent înființate, Classis Flavia Moesica, probabil cu rădăcini în timpurile augustiniene.

III Între 106 / 107-116, instalația a fost înlocuită cu un fort din piatră construit de detașamente comune (vexillationes) din legiunile I Italica și XI Claudia.

IV Fortul roman târziu: sfârșitul sec III-începutul sec IV. Între secolele III-IV după Hristos, a existat o perioadă înfloritoare a așezării, cu o concentrare remarcabilă de ocupanți, atât în afara cât și în interiorul zonei fortificate. Amplasarea sa la intersecția Mării Negre și gura Dunării, i-a sporit importanța nu numai ca bază navală, ci și ca bază de aprovizionare pentru forturile situate în amonte pe Dunăre.

Fiind un sit aproape complet necunoscut din punct de vedere arheologic, investigațiile au început în 1981 și s-au concentrat pe zona fortificată vizibilă de astăzi: o suprafață de aproximativ 2,5 ha. Înainte de începerea săpăturilor, au fost observate ruinele unui zid de 6 m înălțime, profilul a 13 turnuri și alte șanțuri de apărare exterioare adiacente, alte înălțări din pământ.

Natura rămășițelor și protejarea


Sit-ul are în prezent o echipă de oameni de știință care lucrează la proiect, care este formată din: arheologi, geologi (E. Grădinaru, E. Rusu), arheobotaniști (M. Cârciumaru), zooarheolog (G. El Susi), antropologi (N. Mirițoiu, A. Soficaru), arhitecți (M. Mărgineanu Cârstoiu și echipa) și alte echipe anuale de voluntari din străinătate, colaborând cu toții pentru a realiza un aspect cât mai complet și o imagine asupra mediului Fortului Roman târziu. Obiectivele prezentate până în prezent sunt: porțile de nord, vest și nord-est, bazilica având o criptă, un complex mare de clădiri în spatele porții de nord, cazărmi pe latura de vest a cetății, o sală de baie și turnurile nr. 2 și 12 (Fig. 2).

Fig. 2. Sit-urile excavate în zona fortificată Halmyris între 1981-2011.

O restaurare parțială a fost începută în partea nordică a porții de vest (Fig. 3), în timp ce investigarea ulterioară a acestei porți speciale continuă la scară limitată.

Două structuri importante se află sub protejare directă datorată implicării directe și finanțării din partea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale, din 1999, respectiv 2002. Baia din sec IV este relativ bine conservată, până la punctul în care restaurarea acestei structuri nu doar că este posibilă, dar nici nu va necesita o sumă mare de fonduri (Fig. 4). Protejarea acestui monument, de o deteriorare suplimentară a structurilor sale, constă, în zilele noastre, dintr-o împrejmuire și un acoperiș ridicat pentru limitarea contactului direct cu factorii (Fig. 5). Cu toate acestea, ploaia, vântul și zăpada continuă să afecteze, în anumită măsură, zidăria de piatră și de cărămidă a monumentului, din cauza gardului de împrejmuire, care având bare subțiri de fier nu este de natură să împiedice infiltrațiile din laterală.

Fig. 3. (stg.) O porțiune din partea nordică restaurată și bastionul porții nordice Halmyris; (dr.) Bastionul de sud al porții de nord.

Conturul și construcția de bază a bazilicii rămân clar vizibile, chiar dacă în urma secolelor trecute au avut loc prăbușiri severe de ziduri și ale acoperișului. Excavarea criptei a scos la iveală o frescă ce a devenit extrem de vulnerabilă deteriorării, imediat ce vopseaua fragilă a fost expusă luminii. Protecția bazilicii și cea a criptei de sub altar au fost abordate diferit. Practic, aproape întreaga suprafață a bazilicii este acoperită cu un acoperiș ridicat și ancorat cu bare de fier solide așezate în poziții cheie, fără a deteriora pereții de piatră și argilă (Fig. 6). Protecția împotriva agresiunilor laterale a elementelor este asigurată de existența unei rețele groase de plăci mobile mici așezate oblic, ca o piedică atât împotriva ploii, cât și a furtunilor de praf (Fig. 7). Cripta este o clădire alungită cu încăpere dublă, care conține un dromos [culoar] și camera funerară, ambele acoperite cu frescă pictată multicolor (Fig. 8).

În prezent, tabloul este consolidat pe întreaga sa suprafață, datorită unui proiect finanțat de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, sub încredințarea Dr. E. Murariu, expert în pictură și restaurare de tencuială (Fig. 9). Pictura are nevoie de lumină mai scăzută și un grad adecvat de umiditate. Din cauza lipsei severe de finanțare, obscuritatea și umiditatea ușoară au fost asigurate temporar printr-o îmbrăcăminte de stuf, aplicată pe toată lungimea și lățimea monumentului. În mod surprinzător, soluția cu trestie s-a dovedit a fi fezabilă, materialul asigurând aproximativ, până la realizarea protecției corespunzătoare, cele două condiții necesare (Fig. 10).

Fig. 4. Sala de baie. Se observă starea perfectă de conservare.

Provocările și soluțiile posibile

Trebuie menționat că gestionarea unui sit arheologic nu trebuie privită numai din punct de vedere științific, social și istoric, ci și dintr-o perspectivă economică. În general, problemele în discuție sunt: ​​

Asemenea majorității sit-urilor arheologice, Halmyris este vulnerabil la presiunile generale, cum ar fi distrugerea deliberată, dispariția prin lipsa de întreținere, jaful în scopul reutilizării în alte părți a materialelor care nu pot fi securizate. Structurile, odată dezgropate, se confruntă imediat cu pericolul de a fi distruse de apa de ploaie și uneori de vânturi destul de puternice, care grăbesc deteriorarea pereților, construiți mai ales din piatră de var și argilă, folosită ca agent de cimentare. Orice fisură din structură devine un loc fertil proliferării buruienilor, ceea ce provoacă o slăbire suplimentară a stabilității unei structuri. Halmyris este, de asemenea, expus la schimbări extreme de temperatură între lunile de vară și de iarnă.

Fig. 5. Acoperișul băii

Sit-ul se confruntă cu provocări grele în ceea ce privește degradarea mediului și schimbările de mediu provocate de om. Un strat subțire de sol de deasupra provoacă creșterea buruienilor cu un sistem rădăcinos lung și dur, care invadează structuri și copleșește zona sit-ului. Amplasat într-o regiune agricolă concentrată, sit-ul se confruntă cu provocări din partea fermierilor care sunt atrași de petele luxuriante de iarbă și de hrana gratuită pe care să o ofere bovinelor lor. În timp ce oile sunt un instrument binevenit în controlul creșterii buruienilor, caprele, vacile și caii nu sunt. Se poate produce o suprasolicitare și va avea loc deplasarea solului.

Fig. 6. Acoperișul de protejare a Bazilicii, înălțat pe stâlpi de fier

Alte forme de schimbări de mediu induse de om se raportează la stilul de viață al persoanelor care locuiesc în regiune. Colectarea centrală de gunoi nu a fost încă implementată în rezervația arheologică. Rezultatul este că oamenii au tendința de a arunca resturile oriunde există o zonă deschisă, în special în zona așezării civile. Astfel, unele reziduri de factură modernă, cum ar fi conservele de bere, sticlele de plastic, hârtia, lemnul rezistent nu numai că produc o imagine neplăcută ochilor, dar invită și la utilizarea ulterioară a locului ca groapă de gunoi. Dacă zona va fi dezvoltată, așa cum s-a planificat, ca o atracție educațională și turistică pozitivă, proiectul Halmyris fiind unul dintre obiectivele principale, vor trebui luate măsuri în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

Fig. 7. Protecție verticală cu plăci mici așezate în poziție oblică, ca obstacol împotriva apei de ploaie și zăpezii

În orice proiect, este de o importanță primordială faptul ca cei implicați să fie responsabili nu doar de săpăturile esențiale, ci și de conservarea și restaurarea (acolo unde este posibil sau recomandabil) a monumentelor și a artefactelor. În acest scop, vor avea nevoie de cooperarea politicienilor și autorităților administrative ale comunităților locale. Oamenii, care în cazul Halmyris sunt în primul rând fermieri, trebuie să fie implicați în special în procesul de menținere a zonei de șantier. Un sit are nevoie de protecție împotriva celor care sunt înclinați să aibă mai puțin respect pentru civilizațiile din trecut. La Halmyris, una dintre problemele majore este aceea că sit-ul se află pe teren public și, prin urmare, accesibil oricui. Vigilența este necesară din partea celor responsabili cu prevenirea devenirii sit-ului drept țintă a supraîncărcării și, astfel, destabilizării solului, iar diplomația este necesară pentru a evita disputele și conflictele. Astfel se cultivă o înțelegere între politicienii locali, custodele șantierului și fermieri, și se constată o cooperare reciprocă. Locația sit-ului în apropierea unei zone, precum Delta Dunării, care prezintă promisiunea unei atracții turistice majore și, prin urmare, a unui aflux de oameni și de resurse, va aduce un aport, de asemenea, de provocări pentru extinderea și îmbunătățirea infrastructurii. Au fost înregistrate progrese imense în ultimii patru ani (2008-2011) când drumul județean Tulcea-Dunavățu de Jos (DJ 22 C) a fost asfaltat în întregime și s-au realizat pasarele și spații de retragere în fiecare localitate prin care trece. Reabilitarea sistemului rutier a cuprins câteva străzi importante ale satelor și reședințelor comunale, precum Malcoci, Nufăru, Beștepe, Mahmudia, Murighiol, Dunavățu de Sus și Dunavățu de Jos. Centrul comunei Murighiol s-a transformat, în ultimul timp, într-un loc plăcut și funcțional, cu pensiuni, restaurante cu hoteluri mici, magazine care adaugă mult la dezvoltarea turistică și face ca fluxul de turiști să fie mult mai bun. Perspectiva reconstituirii cândva a cunoscutului camping de la granița cu Lacul Murighiol este un stimulent major pentru dezvoltarea unui turism istoric echilibrat (orientat pe sit-ul Halmyris) și de mediu (Delta Dunării).

Fig. 8. Bazilica secolului al patrulea și cripta din zona presbiterică.

În timp ce progresează construirea de structuri moderne care pot absorbi fluxul de turism preconizat, trebuie avută grijă ca niciun tip de configurație să nu afecteze negativ mediul. Nu ar fi indicat, de exemplu, să existe un drum asfaltat pentru mașini, care să ducă direct la vreuna dintre porțile sit-ului de la Halmyris. Nici nu ar fi de dorit să avem o parcare direct în fața aceleia. Mașinile aduc poluare și vibrații terenului, care vor afecta negativ structurile sit-ului. În schimb, accesul la șantier trebuie să se facă pe o potecă sau cu un vechiul alimentat cu energie electrică, cu posibilitatea de acces la o parcare pavată în apropiere. Chiar dacă nivelul de trai în comunitate a crescut constant, situația economică este încă precară, iar oamenii rămân practic mai interesați de necesitățile lor zilnice decât de eforturile culturale sau intelectuale. Creșterea turismului ar putea avea o influență pozitivă și negativă asupra comunității. Cea pozitivă ar fi evident prin creșterea venitului de cheltuit și, prin urmare, prin creșterea economică; cea negativă nu poate fi la fel de evidentă, turismul putând deveni copleșitor pentru un sit explorabil, iar persoanele care-l vizitează s-ar putea să nu demonstreze întotdeauna respectul cuvenit pentru rămășițele unei civilizații care a precedat-o pe a lor.

Cheia înlocuirii minciunilor a priori în educația tinerilor și o varietate de abordări pot fi aplicate.

Fig. 9. Fresca pictată pe peretele de răsărit al criptei (înainte de consolidare)

La Halmyris au fost deja inițiate și implementate anumite programe care să aibă o influență pozitivă asupra copiilor de școală elementară. Cercul „micilor arheologi”, care a fost creat la începutul anului 2000, include printre activitățile principale ale copiilor și studenților, timp de câteva zile, unele activități de săpătură și de instruire pe șantier, sub supravegherea atentă a arheologilor și a profesorilor care au experiență practică. Alte programe ar putea fi adăugate, cum ar fi instruirea în clasă, sit-ul fiind legat de lecțiile de istorie. Copiii ar putea realiza modele ale unui fort roman, folosind materiale precum lutul, hârtia și lemnul. Aceștia ar putea fi încântați să își folosească imaginația scriind o istorie creativă despre viața din fort în urmă cu multe secole. Oricare dintre aceste programe trebuie adaptat vârstei și capacității copilului. De asemenea, tinerilor trebuie să le fie stimulată preocuparea pentru mediu. Ar trebui să se acorde stimulente copiilor care participă la campanii de curățare voluntară. Iar aici, politicienii și liderii unei comunități pot da exemplu distribuind pungi de plastic și mănuși de protecție pentru colectarea gunoiului și organizarea de ședințe de curățare cel puțin de două ori pe lună. Sit-ul ar trebui să aibă reguli și reglementări postate în mod clar, în ceea ce privește ce este acceptat și ce nu este acceptat. Vizitatorilor ar trebui să li se ofere, împreună cu o prezentare privind istoria sit-ului, explicații succinte cu privire la motivele impunerii anumitor orientări ale vizitei. Fumatul, consumul de alimente și băuturi ar trebui să fie pe lista cu interdicții. Până la conservarea monumentelor sit-ului și/sau restaurarea acestora, au fost stabilite căi adecvate, care protejează mersul pe/sau în zone delicate, fiind recomandabil ca un ghid să se afle întotdeauna la dispoziție pentru vizitatori. Acest ghid trebuie să cunoască sit-ul și istoricul acestuia și trebuie să fie pozitiv reprezentativ pentru oamenii din țară. Studenții de la istorie și/sau arheologie ar putea îndeplini o astfel de cerință.

Halmyris mai are și o altă problemă adăugată, prin faptul că proprietatea asupra sit-ului este destul de vagă. Chiar dacă a fost plasat sub protecția directă a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a Ministerului Culturii din România, destul de recent, Consiliul Județean Tulcea și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea și-au asumat cea mai dificilă parte a problemei, anume de a stabili direcțiile de bază la scară largă ale unui plan de management care să implice ajutor financiar în implementarea măsurilor de protecție. Chiar dacă, deocamdată, o măsură de protecție specială pare a fi adecvată, trebuie căutată și emisă o soluție pe termen lung pentru păstrarea frescei din criptă. Negocierile cu Biserica Ortodoxă, care beneficiază destul de generos de descoperirea rămășițelor omenești ale celor doi martiri creștini, Epictet și Astion, ar trebui să aibă loc solicitând contribuția sa la construirea unei structuri moderne de protecție pentru asigurarea conservării, refacerii posibile și ușoare a studiului realizat de experții frescei care înfățișează martiriul celor doi sfinți. Până în prezent, orice ajutor din această parte pare să rămână doar o „idee de dorit”. Până acum, s-a discutat doar pe seama monumentelor.

În urmărirea intensității activităților productive dintr-o așezare și a relațiilor comerciale cu alte regiuni, ceramica reprezintă o sursă de informare fiabilă și elocventă. În Halmyris s-a descoperit un volum mare de ceramică romană, dar și autohtonă (getică) și de fiecare dată au fost descoperite noi tipuri de vase, în ceea ce privește utilitatea și proveniența. Inițial, majoritatea artefactelor și-au găsit drumul către Muzeul din Tulcea. Datorită gradului considerabil de săpături pe o multitudine de sit-uri răspândite pe teritoriul Județului Tulcea, precum și spațiile limitate de depozitare a artefactelor în muzeu, a devenit, prin urmare, evident că o conservare “in situ” a cermacii și a altor artefacte comune este de preferat. Aceasta este o problemă serioasă și ar presupune gestionarea la fața locului a afluxului de artefacte. Înființarea unui muzeu de șantier a devenit un punct de importanță critică. Discuțiile cu autoritățile locale sunt promițătoare cu privire la furnizarea unei clădiri în centrul satului. Avantajele unui astfel de proiect ar fi faptul că comunitatea ar putea fi implicată în renovarea clădirii, dacă este necesar, și în dotarea muzeului cu artefactele de pe șantier, insuflând astfel un sentiment de proprietate și încurajând responsabilitatea. O astfel de locație ar descuraja, de asemenea, înființarea construcțiilor comerciale în apropierea sit-ului, deoarece muzeul ar fi situat în apropierea magazinelor sătești.

O altă perspectivă este promisiunea inițială a mănăstirii locale, aflată la 500 m est de sit, în prezent fiind în construcție și avându-i ca protectori pe martirii creștini Epictet și Astion, să rezerve o zonă a clădirii, pentru un muzeu. Avantajul acestei situații ar fi acela că muzeul este aproape de sit și transportul dintr-un loc în altul ar fi destul de ușor. Cu toate acestea, dacă un muzeu ar fi găzduit în afara comunității Murighiol, în mănăstire, participarea la proprietate ar reveni obștii mănăstirii, eliminând astfel contribuțiile din partea comunității locale. Un alt factor de care trebuie să se țină cont, este faptul că, având un muzeu în oraș, comercianții locali ar putea profita de vizitatori, furnizându-le băuturi răcoritoare, mâncare și suveniruri, în timp ce înființarea muzeului în mănăstire, în apropierea sitului, ar putea încuraja, în cele din urmă, o astfel de construcție comercială. O oarecare viziune despre înființarea unui tip de cafenea în apropierea muzeului, sau chiar ca parte a muzeului, a apărut în minte în economia locală.

Fig. 10. Acoperirea temporară din stuf, care se află deasupra criptei cu fresca pictată.

Finanțarea

Halmyris primește, la fel ca majoritatea sit-urilor din România, doar o sumă limitată de fonduri. Este de la sine înțeles că fondurile generate local de Guvernul Român contribuie doar cu o parte din ceea ce este necesar pentru lucrările încă în desfășurare și pentru conservarea și/sau restaurarea sit-ului și a artefactelor sale. Chiar dacă săpăturile pe șantier au fost demarate prin alocarea de resurse umane și materiale considerabile de către Ministerul Apărării, între 1981-2003 și din 1999, s-au primit ajutoare semnificative de la Earthwatch Institute din Boston, SUA, în perioada 1999-2007, în condițiile în care în fiecare an voluntari au fost trimiși în ajutor la săpături, căutarea finanțării este o activitate continuă și consumatoare de timp.

Începând cu 2008 până în prezent, Anul Colegiului din Atena a oferit studenților americani anual voluntari pe sit. Chiar dacă ajutorul extern este foarte binevenit, pentru a dezvolta un sentiment de proprietate și responsabilitate pentru patrimoniul lor, participarea la strângerea de fonduri de către autoritățile locale, precum și de către cei implicați în gestionarea sit-ului este foarte recomandată. Într-un sit bine gestionat, trebuie să se prevadă măsuri pentru siguranța celor care lucrează acolo, precum și pentru cei care vizitează. Trusele de prim ajutor trebuie să fie la îndemână, iar cineva din personal trebuie să fie certificat în administrarea primului ajutor și CPR, dacă nu poate fi prezent un personal medical profesionist. Earthwatch Institute din Boston a dezvoltat un model pentru recunoașterea posibilelor pericole și își antrenează oamenii de știință în prevenirea și corectarea problemelor periculoase (RAT = Modelul de evaluare a riscurilor). Managerii ar trebui să fie conștienți că excavarea în sine
poate fi periculoasă și este important să informeze pe oricine lucrează pe un sit, despre pericolele posibile. A lucra cu picioarele goale sau cu sandale, de exemplu, ceea ce se întâmplă destul de des pe sit-ul Halmyris, face dintr-o persoană să fie vulnerabilă la tăieturi și vânătăi prin căderea pietrelor și instrumentelor. Manevrarea instrumentelor fără protecția corespunzătoare a mâinilor poate provoca răni. În clima caldă, aceste răni pot fi infectate dacă nu sunt tratate corect.

Prezența insectelor la care o persoană ar putea fi alergică (albine, viespi) este o altă problemă care poate provoca probleme de sănătate și trebuie să fie abordată personal. Vizitatorii trebuie să fie informați despre starea sit-ului, adică a terenului. La Halmyris, terenul este inegal și poate provoca entorse. Este responsabilitatea personalului de a informa lucrătorii și vizitatorii deopotrivă, că trebuie să prezinte prudență.

Gestionarea unui sit necesită în mod eficient recunoașterea problemelor disponibile, în al doilea rând căutarea de soluții posibile, plauzibile și în al treilea rând implementarea lor. Trebuie subliniat, cooperarea dintre părțile afectate și părțile implicate reprezintă o condiție primordială în stabilirea unei relații viabile. În Halmyris, cooperarea dintre oameni, adică în cea mai mare parte fermieri, este o necesitate. O altă preocupare ce trebuie abordată pe sit-ul Halmyris și în comunitățile adiacente este aceea a calității apei. Sondele publice sunt încă utilizate pe scară largă de către oameni și se acordă puțină grijă manipulării corecte a extracției apei și protejării împotriva scurgerilor din agricultură.

Halmyris beneficiază de o fântână din baza arheologică, având apă de băut excelentă, deși trebuie să se acorde atenție specială suplimentară, în câmp larg deschis, împotriva bacteriilor, iar siguranța oamenilor ar trebui să fie păzită prin educarea utilizatorilor privind modul corect de extragere a apei din puț, care ar trebui să fie responsabilitatea consilierilor în materie de siguranță.

Un posibil model pentru o astfel de întreprindere ar putea fi următorul:

De asemenea, va fi util, pentru gestionarea scopurilor, să fie elaborat un plan de trei ani, cincinal sau de zece ani, în care să fie priorizate anumite probleme.

Un plan pe trei ani pentru Halmyris ar consta din următoarele puncte:

Traducere Lăcașuri Ortodoxe din limba engleză, a unui material realizat de Prof. Arheolog Mihail Zahariade

Bibliografie:

Suceveanu, Al., Zahariade, M., Topoleanu, F., Poenaru Bordea, Gh. 1987, Early and Roman Fortification at Independenta, Tulcea County, Dacia, NS 31, 1-2, 97-106. Suceveanu, Al., Zahariade, M., Topoleanu, Fl., Poenaru Bordea, Gh., Halmyris I. Monografie arheologică, Cluj-Napoca 2003.

Zahariade, M. 1991, The Early and Late Roman Fort on the Lower Danube, Halmyris, Tulcea county, Romania, in Roman Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier Studies, Exeter, 311-317.

Zahariade, M. Phelps, M. K. 2002, Halmyris, a settlement and a fort near the mouth of the Danube: interim report, JRA 15, 229-245. Zahariade, M. 2003,
The Halmyrys Episcopal Basilica and the Martyrs’ Crypt, in Il Mar Nero, V, 143-168.

Zahariade, M., Alexandrescu, C-G. 2011, Greek and Latin Inscriptions from Halmyris (M. Zahariade, editor). BAR IS 2261, Oxford.

Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare. Sfânta Muceniță Lucia fecioara, din Roma
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare. Sfânta Muceniță Lucia fecioara, din Roma

– 06.07.2020 06:06 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 6 cuptor 2020, credincioșii ortodocși se bucură de cinstirea deosebită a:

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iulie 2020

Duminica a 4-a după Rusalii. Sfântul Cuvios Atanasie din Muntele Athos, Sfântul Cuvios Lampadie și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Duminica a 4-a după Rusalii. Sfântul Cuvios Atanasie din Muntele Athos, Sfântul Cuvios Lampadie și cei dimpreună cu dânșii

– 05.07.2020 06:40 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 5 cuptor 2020, în Duminica a 4-a după Rusalii, credincioșii ortodocși se bucură de cinstirea deosebită a:

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iulie 2020

DIN acest week-end, SUNTEȚI ASTEPTAȚI în Cetatea HALMYRIS, la Hramul Sfinților Mucenici Epictet și Astion! (8 iulie)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

DIN acest week-end, SUNTEȚI ASTEPTAȚI în Cetatea HALMYRIS, la Hramul Sfinților Mucenici Epictet și Astion! (8 iulie)

– 04.07.2020 06:57 –

Începând din acest week-end, ești așteptat în Delta Dunării, pentru a participa la evenimentele ce urmează să se desfășoare în Sfânta Mânăstire Halmyris - zona Murighiol, Tulcea, ridicată în imediata apropiere a sit-ului arheologic a cărui exploatare, efectuată de o echipă condusă de Prof. Mihail Zahariade, a scos la lumina rămășițele unei basilici istorice și cele mai timpurii sfinte moaște de sfinți, întregi, descoperite la noi în țară: Sfinții Epictet și Astion.

La momentul în care echipa de arheologi declarase finalizate lucrările, sfintele moaște nu fuseseră înca descoperite, numai că, printr-o minune dumnezeiască - așa după cum recunoaște întreaga echipă de cercetatori și arheologi - o lespede de piatră avea să se prabușească singură, exact în ziua Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului - în care nu se lucra - peste cripta care adăpostea de aproape 2000 de ani aceste sfinte relicve. În interiorul criptei, pe lângă sfintele moaște, avea să se descopere, spre surprinderea și încântarea arheologilor și a Bisericii, o inscripție clar lizibilă, prin care se dovedea măreția descoperirii: Sfinții Epictet și Astion, din primii ani ai Creștinismului, se odihneau în această Cetate a Halmyrisului. Cei doi sfinți sunt serbați în Biserica Ortodoxă Română, în data de 8 iulie a fiecarui an, zi de mare sărbătoare în această unică mânăstire.

Începând din sâmbăta aceasta, însă, Pr. Protos. Iov, starețul Sfintei Mânăstiri Halmyris, vă invită să fiți alături de sfinți, la evenimentele speciale organizate cu ocazia acestui hram, pe parcursul următoarelor zile de cinstire. Sfânta Mânăstire Halmyris se află în Episcopia Tulcei, iar la marea sărbătoare va participa Ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Episcop VISARION, slujind în cadrul Sfintei Liturghii Arhierești, alături de un sobor de preoți și laici. De asemenea, cu o seară înainte de marea sărbătoare, pe 7 iulie, de la ora 19:00, la demisolul finalizat (în prezent, la partea superioară a sfântului lăcaș se execută lucrări ce țin de ridicarea turlelor) va fi oficiată Slujba Vecerniei Mari cu Litie, în cinstea celor doi sfinți.

Vă reamintim că Agenția Lăcașuri Ortodoxe a demarat, cu câteva săptămâni înainte, o nouă Campanie de sustinere a lucrărilor de construcție la acest sfânt lăcaș. Și cu participarea dumneavoastră, până la intrarea în iarnă, cu ajutorul lui Dumnezeu, este foarte posibil să se reușească acoperirea Sfintei Mânăstiri Halmyris - cu fiecare rugăciune, cu fiecare cărămidă, cu fiecare scândură primită! Noi suntem cei care avem nevoie de Mânăstirea Halmyris! Ajutați la ridicarea unui ACOPERIȘ pentru sfintele moaște ale celor mai timpurii sfinți din România (aflati mai multe dând click aici ).

Noi suntem cei care au nevoie de Mânăstirea Halmyris! Ni te alături?

Adresa: Manastirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, Romania Cont IBAN Manastirea Halmyris (administrator cont Pr. Staret Iov): RO21RNCB0256127859640001 BCRCIF Manastirea Halmyris: 14797706Tel: Pr. Protos Staret Iov (Tel.): 0744 859 883

Bucurați-vă, că mainile voastre la lucrarea faptelor bune le-ați ridicat!” (din Acatistul Sfinților Mucenici Epictet și Astion)

De preferat, orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin: MANDAT POȘTAL

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Stareț Iov (Ion Archiudan)

Altfel, deși accesul la o bancă este mai îngreunat, aveți la dispozitie contul:

Mânăstirea Halmyris: 14797706
Pr. Protos Stareț Iov
Cont IBAN Mănăstirea Halmyris: RO21RNCB0256127859640001 BCRCIF (administratorul contului este direct Pr. Stareț Iov)

Pentru contactare directă:

(Tel.): 0744 859 883 - Pr. Stareț Iov

Oferiți aceste date tuturor cunoștințelor dumneavoastră! Noi vă multumim!

Mai multe amănunte poți afla intrând pe adresele: https://www.sfintiiepictetsiastion.ro și https://www.manastireahalmyris.ro/. Mai multe articole, aici: https://cautare.lacasuriortodoxe.ro/articole/Halmyris

Sfântul Andrei din Ierusalim, Arhiepiscopul Cretei. Sfânta Cuvioasă Marta, maica Sfântului Simeon și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Andrei din Ierusalim, Arhiepiscopul Cretei. Sfânta Cuvioasă Marta, maica Sfântului Simeon și cei dimpreună cu dânșii

– 04.07.2020 06:25 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 4 cuptor 2020, credincioșii ortodocși se bucură de cinstirea deosebită a:

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iulie 2020

2020: a 631-a Zi a Sfântului Lazăr al Serbiei, după Bătălia din Kosovo
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

2020: a 631-a Zi a Sfântului Lazăr al Serbiei, după Bătălia din Kosovo

– 03.07.2020 08:25 –

„A 631-a Zi a Sfântului Lazăr al Serbiei, după Bătălia din Kosovo. Ne aflăm într-un loc cutremurător al lumii”, a spus EpiscopulTeodosie de Raska-Prizren, aflat în Mânăstirea Gracanica, la sărbătoarea din 29 iunie 2020, comparând Legământul Prințului sârb Lazăr, cu cel al Profetului Vechiului Testament și conducătorului evreilor, Moise, precum și cu jurămintele Sfântului Nemanja și Sfântului Sava.

„El a sigilat Legământul lui Hristos cu noi, cu propriul său sânge”, a adăugat acesta, vorbind despre ceea ce reprezintă Legământul lui Lazăr.

„Dacă evreii sunt numiți ‘popor ales’, în Vechiul Testament”, a spus Episcopul, „sârbii sunt, împreună cu alte popoare de credință creștină - Poporul Noului Testament.

Din acest motiv, purtăm responsabilitatea de a respecta Legământul Sfântului Prinț Lazăr, care și-a dăruit viața, chiar aici, pentru Hristos, pentru credință, pentru patrie, pentru acești sfinți ai noștri din Kosovo și Metohija.

Rămânând în Kosovo și apărând bisericile și mănăstirile, acest jurământ este confirmat, motiv pentru care, deși în număr mult mai mic, sârbii sunt recunoscători, de Ziua Sfântului Lazăr, că au rezistat mult timp în Kosovo”, a explicat Episcopul, adăugând:

„Există mulți care ar dori să nu mai existăm în acest ținut, dar nu vom renunța, nu ne vom preda și vom stărui, nu atât datorită rezistenței și puterii noastre, ci cu puterea lui Dumnezeu și cu credința noastră. Se află, aici, o turmă mică, dar nu este neimportantă în fața lui Dumnezeu”.

Lăcașuri Ortodoxe, cuptor 2020,

după un material oferit de reprezentanții Bisericii Ortodoxe a Serbiei

Majoritatea rușilor a votat în favoarea amendamentelor aduse Constituției
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Majoritatea rușilor a votat în favoarea amendamentelor aduse Constituției

– 03.07.2020 08:00 –

Conform rezultatelor publicate după încheierea numărării buletinelor de vot, rușii au votat copleșitor, în aceste zile, în favoarea mai multor amendamente constituționale, inclusiv o referire la credința în Dumnezeu, definirea instituției căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie, stabilirea copiilor ca prioritate a politicii interne a Rusiei și obligația de a sprijini și proteja cultura ca moștenire unică a națiunii multi-etnice a Rusiei.

Sfântul Mucenic Iachint. Sfântul Anatolie, Patriarhul Constantinopolului și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Mucenic Iachint. Sfântul Anatolie, Patriarhul Constantinopolului și cei dimpreună cu dânșii

– 03.07.2020 06:57 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 3 cuptor 2020, credincioșii ortodocși se bucură de cinstirea deosebită a:

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iulie 2020

Așezarea Cinstitului Veșmânt al Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, în Vlaherne. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Sfântul Iuvenalie, Patriarhul Ierusalimulu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Așezarea Cinstitului Veșmânt al Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, în Vlaherne. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Sfântul Iuvenalie, Patriarhul Ierusalimulu

– 02.07.2020 06:01 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 2 cuptor 2020, credincioșii ortodocși se bucură de cinstirea deosebită a:

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iulie 2020

Cu viclenie, ni se arată că bunătatea căzută ar fi singura bunătate
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cu viclenie, ni se arată că bunătatea căzută ar fi singura bunătate

– 01.07.2020 12:31 –

Dumnezeu l-a creat pe om bun și curat. După căderea lui Adam, păcatul și răul au pătruns în natura umană. Pentru a-l elibera pe om de acest rău, conform judecății lui Dumnezeu, era necesar ca Dumnezeu - a doua persoană a Sfintei Treimi - să devină om și să-l răscumpere pe om din răul care l-a chinuit.

Mântuirea omului a fost lucrată de Domnul nostru Iisus Hristos pe Golgota, pe Cruce, prin suferința, moartea și Învierea Sa. Trebuie să credem în asta. Acesta este temelia credinței noastre.

În afară de aceasta, Hristos a dat omului poruncile Sale, care învață cum trebuie să trăiască oamenii pentru a fi urmașii și ucenicii Săi; pentru a face voia Lui în numele mântuirii veșnice a sufletului.

Cine Îl acceptă pe Hristos Mântuitorul și legile sfinte ale Evangheliei, cu inima și trăiește în consecință, va deveni creștin, dar cine le respinge sau le neglijează va rămâne cu natura lui căzută, în care bunătatea inițială a fost amestecată cu răul, și nu poate fi numit creștin; este străin de viața creștină și de mântuirea lui Hristos.

Vrăjmașul încearcă, mascat în bunătatea care mai rămâne în natura căzută, să distragă pe toți de la Hristos, încercând cu viclenie să arate că bunătatea căzută ar fi singura bunătate - căci așa pare cuiva care nu cunoaște învățăturile lui Hristos.

Cine se ține de învățăturile Evangheliei, în ciuda tuturor seducțiilor inamicului, va experimenta inevitabil o luptă interioară. Natura căzută se iubește pe sine și iubește această lume, în timp ce Evanghelia cere jertfa de sine și dragoste pentru Dumnezeu. Prin urmare, nu poate exista niciodată vreo concordanță între ele.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, cuptor 2020.

după un cuvânt al Sfântului Nifon de Optina, din arhiva Mânăstirii Samordin

Unde vedeți voi triumful răului asupra binelui?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Unde vedeți voi triumful răului asupra binelui?

– 01.07.2020 12:18 –

Voi scrieți: zice în Evanghelie că, la sfârșitul lumii, răul va triumfa asupra binelui. Acest lucru nu apare nicăieri precizat în Evanghelie; doar se spune că, în vremurile de pe urmă, credința va scădea (conform Sfintei Evanghelii după Luca 18: 8) și “iubirea multora se va răci” (Sfânta Evanghelie după Matei 24:12).

Iar Sfântul Apostol Pavel spune că, înainte de A Doua Venire a Mântuitorului, acel om al păcatului va fi descoperit, fiul pierzaniei, “potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu” (Epistola a doua către Tesaloniceni 2: 3–4).

Dar, apoi, zice imediat:

“Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.” (Epistola a doua către Tesaloniceni 2: 8).

Unde vedeți, aici, triumful răului asupra binelui? De fapt, orice triumf al răului asupra binelui este doar iluzoriu și temporar.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, cuptor 2020
după un cuvânt al Sfântului Ambrozie de Optina, din arhiva Mânăstirii Samordin

Văzând pe Dumnezeu și învățându-i pe Îngeri
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Văzând pe Dumnezeu și învățându-i pe Îngeri

– 01.07.2020 08:04 –

„Vei descoperi cele patru râuri ale Edenului, când inima îți va fi însetată...”

Arată-ți buna-intenție și Domnul Dumnezeu îți va trimite cuvânt potrivit, dacă cuvântul este potrivit circumstanțelor în care te afli, sau El îți va dărui liniște, dacă tăcerea este mai potrivită. În orice caz, nu ești singur. Nu ești pe cont propriu. Dragostea are un altfel de limbaj. Îl ai pe Domnul tău ca partener în viață. Iubirea, prin natura ei, înseamnă unire.

„Eu şi Tatăl Meu una suntem” (Sfânta Evanghelie după Ioan 10, 30).

“Voi nu sunteţi ai voştri” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 6, 19).

„De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi.” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 10:31).

Prin iubire, pentru iubire, este slăvit Dumnezeu. Vei face totul pentru slava lui Dumnezeu, doar în cazul în care grija ta este să faci pe plac Lui. Îi ești plăcut, cu plăcere.

„Fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire” (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 15: 2).

Iar Domnul tău este cel mai apropiat aproape! Deci, nu-I mulțumiți lui Dumnezeu cum se roagă sclavii stăpânilor lor, cu „slujirea de ochii lumii”, ci ca unui prieten, așa precum Moise I-a vorbit Domnului său ca prieten sau ca frate, pentru că Iisus ne-a făcut frații Săi!

În relații există: acum slujire, pe urmă... slujire!

Există un tip de slujire în care cineva se preocupă să fie plăcut oamenilor:

Nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci ca slugile lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu, (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 6: 6).

Acest tip de om face asta din frică, pentru ceva pe care o consideră a fi datorie, pentru recompensă, pentru evitarea unor pedepse, pentru că este forțat sau pentru că este slab și știe că este slab și fără nicio putere sau virtute, sau pentru a lăsa impresia, celui pe care îl slujește, că este loial sau că îl iubește. Nimic din aceste lucruri nu iese din inima lui, sau conform inimii sale. De unde știm? La suprafață, nu putem ști. Faptele sale, într-un astfel de caz, nu exprimă ceea ce se află în adâncul inimii lui. Nici el nu poate acționa în funcție de ceea ce se găsește în inima lui, întrucât grija lui este să mulțumească oameni. În practică, minte, acționează ipocrit, se preface, înșeală și își schimbă fața precum un cameleon în funcție de pământul pe care calcă. Prentu că a cutreierat atât de mult pe meleaguri străine, crede că este acasă și că nu există nimic altceva la orizont și astfel că ar avea dreptate. În orice caz, nu are dreptate și nu cunoaște adevărul. El acceptă cu buzele și respinge cu inima sa. El binecuvântează cu buzele și blesteamă în inimă. El face o demonstrație de dulcegării, în timp ce în inima lui se află amărăciune. El zâmbește, în timp ce în sufletul său sunt batjocură și furie. El lasă impresia de loialitate, în timp ce se ocupă de răzbunare. El lasă impresia de bunăvoință, în timp ce ascunde răutate.

„Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine” (Sfânta Evanghelie după Matei 15, 8)

În ceea ce privește celălalt tip de slujire, aceasta este din inimă, ca și pentru Hristos Însuși, cu fiecare ocazie. Doar Hristos este cunoscătorul inimilor. El nu poate fi mințit. Cum poate ști cineva dacă spune adevărul, sau dacă Îl minte pe Hristos? Există o măsură. Porunca este măsura, la fel cum lungimea și lățimea au o măsură. Dacă urmezi porunca, dar cu o credință completă, atunci ești în siguranță. Fără echivoc. Fără alterare. Chiar dacă te rătăcești, ești încă într-o stare de verticalitate. Cum? Îndepărtându-te de slăbiciunea umană. La ce privește Domnul tău? La scopul tău, la intenția ta, la inima ta! El te scuză. Dar doar într-un astfel de caz rătăcirea este o eroare, nu un păcat. Domnul tău, care este stăpân peste toate, permite altceva decât binele tău doar poate ca tu să nu cazi în prăpastia de a te crede perfect sau sfânt. Lasă ca păcatul să rămână în fața ochilor tăi tot timpul!

Dumnezeu permite o greșeală pentru dreptate, și nu pentru judecată. Ca să prinzi rădăcini în smerenie în mod sporit, pentru a împiedica pe satana să te ispitească cu aroganță, vanitate și mândrie. Vrea să te apere, să te protejeze. Tu Îi ești foarte drag. El te protejează cu lucruri bune și te protejează cu durere, dacă este necesar. Important este să înțelegi în întunericul nopții că El te iubește! Prin urmare, El te apără cu anticorpi. Dacă accepți și ești de acord cu scopul Lui, sporești în smerenie și apoi în discernământ în ce privește ceea ce Îi aparține și ceea ce aparține dușmanului Binelui. Iar dacă nu accepți pozitiv, atunci poți realiza cel puțin, dacă dorești, că există în interiorul tău un impuls străin, o înclinație către dreptate de sine, iar acest lucru te înstrăinează de Domnul tău, dacă persistă în tine. Te simți obligat, amărât, agitat, rănit în ființa ta. Când ți se întâmplă acest lucru, ți se oferă posibilitatea de a cunoaște ceva ascuns în tine, un fel de patimă coruptă. Ce faci atunci? Te învinovățești. Te judeci. Cel neprihănit rămâne în iad și nu disperă. El trăiește printre fiare și este în siguranță. Așadar, mulțumește lui Dumnezeu când ți se întâmplă asta… când îți recâștigi conștiința. Trezește-te, cel adormit, căci Hristos strălucește asupra ta! Nu învinovăți pe nimeni atunci, nici măcar circumstanțele tale. Cel mai important lucru este să renunți la a-L mai învinovăți pe Dumnezeu!

Ori de câte ori o persoană crește în aroganță, ajungând la punctul mândriei, devine pregătită să-L învinovățească pe Domnul său, chiar dacă nu Îl cunoaște.

Nu asta este ceea ce a făcut Iov, într-un anumit sens? Domnul i-a spus:

„Mă vei osândi pe Mine, ca să-ţi faci dreptate?” (Cartea lui Iov 40, 8).

Dumnezeu nu i-a permis lui satan să-l încerce pe Iov - începând cu bunurile sale, apoi cu familia sa, apoi cu sănătatea sa - doar pentru că satana este acuzatorul slujitorilor lui Dumnezeu, ci pentru că Domnul Dumnezeu, acceptând acuzația lui satan, a vrut să-l elibereze pe Iov complet de orice urmă de auto-îndreptățire de sine în sufletul lui, astfel încât el să poată fi un model pentru tot poporul lui Dumnezeu, pentru toate generațiile. Ceea ce a dorit Dumnezeu, a fost să-l determine să ajungă la cea mai înaltă smerenie. Iar Iov a ajuns la asta, într-un anumit sens, când Dumnezeu S-a descoperit pe Sine. În acel moment, Iov I-a spus:

„Din spusele unora şi altora auzisem despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. Pentru aceea, mă urgisesc eu pe mine însumi şi mă pocăiesc în praf şi în cenuşă” (Cartea lui Iov 42: 5-6).

Iov era o imagine a lui Mesia Care avea să vină. Cel Care îi vorbea a fost Tatăl. Doar Iisus, ca Întăi-Născut, a obținut cea mai mare smerenie, ca Dumnezeu în Trup. Iov nu ar fi atins-o, dacă nu ar fi văzut înfățișarea lui Dumnezeu. Era vorba, cu certitudine, de o imagine, o icoană.

Cât despre Tatăl, nimeni nu L-a văzut. Fiul, Care Se află în Sânul Tatălui, a mărturisit. Ucenicii Domnului Iisus, după El, au fost primii care L-au văzut pe Tatăl. Iisus le-a spus:

„Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut.” (Sfânta Evanghelie după Ioan 14: 6-7).

Când Filip a obiectat,

“Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.”,

răspunsul Domnului Iisus pentru el, pentru ceilalți Ucenici și pentru noi, a fost:

„De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine?” (Sfânta Evanghelie după Ioan 14, 9-10).

Într-un sens foarte profund, Ucenicii L-au văzut pe Tatăl, și nu L-au văzut, în același timp. Cum așa? Să-L vezi în trup, direct, nu e posibil. Deci, vedera Lui de către Ucenici a fost un proces, începând cu cuvintele lui Iisus pentru ei, apoi prin faptul că L-au văzut pe Iisus în odaia de sus, după Învierea Sa din morți, și apoi s-a completat totul cu Pogorârea Duhului Sfânt asupra lor, la Rusalii.

Cuvintele Domnului Iisus nu sunt precum cuvintele oamenilor. Când oamenii vorbesc, ei transmit semnificații și, poate, sentimente. Dar când Iisus vorbește, El transmite oamenilor o arvună din ceea ce urmează să vină pentru ei. Cu Domnul tău, prezentul și viitorul sunt deopotrivă “prezent” întru El. Când Domnul tău îți transmite Cuvântul Său, El amintește, prin profeție, ceea ce urmează să vină pentru tine. Fiecare cuvânt dumnezeiesc este profetic prin natură. Propria ta convingere, atunci, nu “primește” un cuvânt. Te confrunți cu un act de credință, mai profund decât convingerea intelectuală. Te confrunți cu o viziune interioară, cu o revelație. Îți tezaurizezi profeția în inima ta, ca Maica Domnului care a păstrat totul în inima Ei, și te pregătești pentru ea, fiind prezent înaintea Lui. Abia când profeția se împlinește, ți-o amintești. Înainte de asta, rămâi între teamă și speranță.

Preocupările de zi cu zi te prind și te gândești cum cuvintele profeției nu s-au împlijit niciodată. Dar ele există și sunt ascunse. Ele dorm într-o inimă trează, ca Iisus în barcă, în timp ce marea se agita. Dintr-o dată, inima smerită, frântă, își amintește, exact în momentul potrivit, ceea ce i se spusese, când se împlinește profeția. Tot timpul scurs, între cuvânt și împlinirea lui, e ca și cum nu ai fi conștientizat asta. Nu evoluează în tine într-un mod perceptibil. Cel mai important, este că nu îți este străin. Te așteaptă pe tine, în timp ce tu nu te mai aștepți la el, pentru că atunci când Cuvântul lui Dumnezeu Se difuzează în tine, Cel Care Se difuzează în tine este Duhul Său!

Aceasta este regula Cuvântului lui Dumnezeu, întotdeauna. Și duhul cuvântului din tine rămâne aprins ca un foc subtil care nu arde, ca rugul aprins, în timp ce tu nu știi sau pare că ești acoperit într-un somn adânc, așa cum Ucenicii au fost acoperiți în timp ce Stăpânul lor vărsa sudoare de sânge. Duhul rămâne ascuns în tine, până ce vine ora și ceea ce este în interiorul tău se împlinește. Apoi, te trezești, pentru că duhul este străpuns doar de duh, „lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor duhovniceşti” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 2:13).

În acest fel Îl vezi pe El în duh - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie. (Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 12, 2). Chiar dacă este o împlinire, este doar o anticipare a unei plinătăți mai mari.

„Ştim că dacă El Se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este. Şi oricine şi-a pus în El nădejdea, acesta se curăţeşte pe sine, aşa cum Acela curat este.” (Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 3: 2-3).

Fratele vede pe frate. El ne permite să devenim frate al Său!

“Eu am zis: “Dumnezei sunteţi” (Psalmi 81, 6).

În acest fel mergem totdeauna de la plinătate la plinătate, la plinătate. Timpul tău în perfecta prezență a Domnului tău, veșnic, aici și acum, este întru sporirea ta în cunoașterea Lui, veșnic, de la cunoaștere la cunoaștere, la cunoaștere.

Nu Îl pricepi cu totul pe Dumnezeu. Cu toate acestea, El Se dăruiește complet.

“Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” (Sfânta Evanghelie după Matei 26, 26).

Trăiești întotdeauna un paradox pe care nu-l înțelegi, nici acum și nici în viitor. Povestea ta este povestea unei creaturi care poartă în vasul său ceva care este mai mare și dincolo de calitatea sa de creat. Omul rămâne om, chiar dacă este înduhovnicit. Omul Îl vede pe Dumnezeu așa cum este El, dar ca om, iar Dumnezeu rămâne într-un obscur luminos. Astfel, omul progresează de la uimire la uimire, de la surpriză la surpriză, ca un prunc care vede tot, în fiecare zi, din nou. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și nicio gură nu poate lăuda suficient minunile Tale!!! Dincolo de laudă și dincolo de înțelegere, de-a pururi!!!

Pe acest drum progresiv, îngerii învață oamenii de pe pământ cum să aducă laude. Astfel, oamenii aduc laudă, cu îngerii. Acum, oamenii, când sunt înduhovniciți și Îl privesc pe Dumnezeu așa cum este El, îi învață pe îngeri cum să aducă mărire! Îngerii privesc, acum, Fața Tatălui Ceresc. Dar ei privesc din exterior, chiar dacă spiritual. Omului, însă, atunci când este desăvârșit, i se dăruiește să-L vadă din interior, în Iisus, în Dumnezeu-omul.

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu a devenit înger, ci om! Prin urmare, vine un moment în care omul îi învață pe îngeri cum să aducă laude dincolo de Imnul Heruvic. În acest fel, omul ajunge să crească, prin îngeri, într-un om nou, iar după aceea, îngerii cresc în omul nou, până când sunt reînnoiți în cunoașterea lui Dumnezeu, de-a pururi.

Astfel omul apare din spusă în spusă. De la:

„Ce este omul că-ţi aminteşti de el?(...) Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri” (Psalmul 8: 4-5),

la:

Dumnezeu “sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri, mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia” (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 1: 20-21)!

Așa a fost omul, și ce a devenit.., în Hristos: un învățător al îngerilor!

Traducere și interpretare Lăcașuri Ortodoxe, cuptor 2020

după un cuvânt al Arhimandritului Touma (Bitar), Stareț al Mănăstirii Sfântul Siluan Atonitul - Liban (Biserica Ortodoxă a Antiohiei)

Sfinții Mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian din Roma. Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfinții Mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian din Roma. Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți

– 01.07.2020 06:16 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 1 al lui cuptor 2020, credincioșii ortodocși se bucură de cinstirea deosebită a:

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iulie 2020

Soborul Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților 12 Apostoli. Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Soborul Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților 12 Apostoli. Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț

– 30.06.2020 06:05 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 30 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, se bucură în zi de mare sărbătoare, la cinstirea deosebită a :

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Pentru noi este de neînțeles. Ce ne oferi la schimb?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Pentru noi este de neînțeles. Ce ne oferi la schimb?

– 29.06.2020 07:49 –


Când oamenii au auzit Predicarea Domnului Hristos, au început să fie surprinși de faptul că El, Vindecătorul din Nazaret, i-a rugat să renunțe la cei dragi, să-L iubească mai mult decât pe părinții lor, mai mult decât pe copiii lor, decât pe prietenii lor, decât proprietățile lor.

„Pentru noi este de neînțeles. Ce ne oferi la schimb?”,

iar Domnul a spus:

„Dacă vrei să fii desăvârșit”, dacă vrei să fii un om care umblă în adevăr, renunță la tine, ia-ți crucea în fiecare zi și urmează Mie.

Petru, tulburat de aceste cuvinte, îl întreabă: am lăsat totul și Te-am urmat pe Tine. Și Domnul i-a răspuns:

„Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.” (Sfânta Evanghelie după Matei 19, 30).

El va moșteni viața veșnică! Tocmai acesta este motivul pentru care Domnul a venit în această lume: să dăruiască viață veșnică oamenilor. Pentru a transforma această închisoare a morții și această insulă a morții, care este pământul, într-o insulă a Învierii. Acesta este scopul venirii Domnului Hristos în această lume; asta numai El a adus pe lume și nimeni altcineva și, pentru aceasta, El este adevăratul Dumnezeu și Viața veșnică...

Amintiți-vă de Apostolul Sfânt Pavel. Sfântul Apostol Petru era un om simplu, un pescar din Galileea. Dar Saul, Sfântul Apostol Pavel, era cel mai educat tânăr al timpului său, în fața căruia se întrezărea o carieră strălucitoare, ar fi putut obține toate onororuile posibile și ar fi primit toată puterea. Și acest Saul, acest persecutor al lui Iisus din Nazaret, a trăit o minune infinită. Înfuriat, plin de elan, în întregime în patimă, îi persecuta pe creștini! În primul rând, pentru că existau unii eretici, simpliști, fără minte, cărora întreaga Lege a lui Moise li se opune și trebuie zdrobiți. Și a început să persecute și să ucidă tot ce era creștin. Dar, pe drum, apare Domnul Înviat, Care îi spune: „Saule, Saule, de ce mă prigonești?”. Saul a devenit, dintr-o dată, orb… Și s-a dus la Anania, care se afla în Damasc și căruia Domnul îi dăduse poruncă să-l vindece… Și Anania l-a botezat pe Apostolul Pavel, l-a binecuvântat și și-a recuperat vederea.

De atunci, Apostolul Pavel, după cum spune el însuși, nu a cunoscut altceva decât pe Domnul Hristos, Răstignit și Înviat. Pentru că a simțit că tot drumul dintre moarte și nemurire a fost parcurs, că Domnul Hristos este Cel Care dă omului tăria și puterea de a învinge toată moartea, orice păcat, tot răul. Și, de atunci, propovăduiește fără teamă, și lumii întregi, pe Domnul Hristos Înviat. Nu se teme de împărat, nu se teme de acuzatori, nu se teme de nicio putere pământească. Un singur lucru este, pentru el, principal, după cum le scrie creștinilor: atingerea învierii morților este țelul său. Orice altceva este “întinăciune” pentru el. Toate celelalte lucruri care nu duc la Înviere, tot ceea ce nu dă Viața veșnică omului, nu este altceva decât moarte, păcat, diavolul care ia de la om ceea ce este principal și cel mai îmbucurător și cel mai prețios!

Și, cu adevărat, Sfinții Apostoli sunt oameni ca noi, de aceeași natură cu noi, dar prin puterea lui Hristos, ei au cucerit lumea. Imperiul Roman a căzut înaintea lor, deși împărații lor i-au persecutat cu toată forța lor pământească. Sunt singurii cuceritori din rasa umană, care, pentru a învinge, nu au folosit violența, armele, sabia, ci au umblat în această lume ca niște miei printre lupi. Și s-a produs cea mai mare minune istorică a rasei umane: mieii i-au învins pe lupi.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

după o predică a Sfântului Iustin de Celie, rostită la Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Pomenirea Sfinților Slăviților și Întrutot Lăudaților și Mai-Marilor Apostoli Petru și Pavel
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Pomenirea Sfinților Slăviților și Întrutot Lăudaților și Mai-Marilor Apostoli Petru și Pavel

– 29.06.2020 06:49 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 29 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, se bucură în zi de mare sărbătoare, la cinstirea deosebită a :


Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel, din Catedrala Sfânta Sofia, Novgorod (Icoană veche, preluată din lucrarea: “Istoria picturii rusești vechi”, Moscova, PSTGU, 2007, p. 59)

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. A 3-a Duminică după Rusalii. Aducerea cinstitelor moaște ale Sfinților Mucenici Chir și Ioan. Sfântul Mucenic Papias și cei dimpreună cu dânsul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. A 3-a Duminică după Rusalii. Aducerea cinstitelor moaște ale Sfinților Mucenici Chir și Ioan. Sfântul Mucenic Papias și cei dimpreună cu dânsul

– 28.06.2020 06:43 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 28 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea Duminicii a 3-a după Rusalii și la cinstirea deosebită a :

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, și alte bucate derivate din acestea). ASTĂZI, însă, este dezlegare la pește (icre și derivate din acestea) pentru cei ce au postit în toată această perioadă, așa încât aceștia pot gusta și puțin vin, dar bineînțeles NU se consumă alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Este atât de ușor să trăiești cu Tine, Doamne! (Maica Ecaterina)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Este atât de ușor să trăiești cu Tine, Doamne! (Maica Ecaterina)

– 27.06.2020 10:56 –

„Ai auzit de Sfântul Cuvios Paisie Athonitul? Avem aceeași vârstă! Sunt chiar ceva mai în vârstă: el s-a născut vara [25 iulie 1924 - NA], În timp ce eu m-am născut la începutul anului - în februarie”.

Într-adevăr, Maica Ecaterina (Caterina) și Sfântul Paisie s-au născut în același an, 1924. Acum are nouăzeci și șase de ani, dar dacă socotim vârsta sa de când a fost tunsă în monahism (în 2019), are abia un an. Maica este plină de vioiciune duhovnicească, de bucurie și recunoștință față de Dumnezeu și este gata să spună tuturor ce este fericirea.

Toți oamenii vor să fie fericiți. Totul se întâmplă în lume în acest scop. Până și războaiele și revoluțiile au loc pentru că oamenii luptă pentru fericire. Dar a făcut vreodată, vreo revoluție, pe cineva fericit? Nu. De ce, atunci? Să nu existe oare fericire? Ba da, există.

“Ce este, fericirea? Știu ce este. Am avut parte de multă fericire de-a lungul vieții. Știi, m-am născut cu mult timp în urmă - în 1924, exact la două săptămâni de la moartea lui Lenin”, povestește Maica Ecaterina.

Istoria vieții sale este simplă și uimitoare totodată, asemănătoare istoriei oricărui suflet care L-a descoperit pe Dumnezeu după mulți ani fără El.

În ciuda vârstei sale, Maica Ecaterina are amintiri foarte clare și detaliate despre anii îndepărtați ‘20, despre familia și copilăria sa. Tatăl ei provenea dintr-o familie de croitori, iar mama sa avea grijă de gospodărie. În 1923, părinții ei s-au mutat la Ekaterinburg.

„Acolo m-am născut: la Ekaterinburg, nu la Sverdlovsk”, își arată Ecaterina certificatul de naștere decolorat de vreme, în care cuvântul „Ekaterinburg” abia se mai vede, dar totuși se înțelege.

Dar nou-născuta Galina (numele laic al Maicii Ecaterina) nu avea să locuiască prea mult în Ekaterinburg. Când avea doar câteva luni, autoritățile au decis să redenumească orașul. Au fost propuse nume foarte diferite, între care Krasnouralsk, Krasny Ural și chiar Revancheburg (o aluzie la executarea Familiei Regale acolo). În cele din urmă, în noiembrie 1924, Ekaterinburg a fost redenumit oficial Sverdlovsk. Astfel, orașul și-a pierdut nu doar numele inițial, ci și aproape toate bisericile. În anii 1920, Mânăstirea Novo-Tikhvin, Biserica Înălțării și Biserica „Malîi Zlatoust” („Micul Hrisostom”) au fost închise. În 1930, Catedralele Teofaniei și Sfânta Ecaterina, împreună cu Biserica „Balșoi Zlatoust” („Marele Hrisostom”) au fost demolate, iar Bisericile Sfintei Treimi și Adormirea Maicii Domnului au fost închise. Noile autorități au încercat tot posibilul să șteargă pomenirea lui Dumnezeu din conștiința poporului sovietic.

„La acea vreme, oamenii nu vorbeau deloc despre credință”, își amintește Maica Ecaterina.

„Dar când, într-o zi, mama și cu mine ne plimbam (chiar îmi amintesc acel loc!), ea a rostit brusc: ‘O, Născătoare de Dumnezeu și Fecioară, Bucură-te!’; și apoi, ‘Tatăl nostru, Care ești în ceruri…’; și a tăcut fără să mai spună altceva…

Au trecut atâția ani, dar încă îmi amintesc asta! Acum înțeleg că acest lucru nu a fost întâmplător, că Domnul a aprins o scânteie, atunci, în inima mea”.

Iar, în paralel, a dus viața unei tinere tipic-sovietice. Galina a absolvit școala, apoi a terminat cursurile de engleză și a obținut un post de profesor la Colegiul de Construcții. Acolo, s-a întâlnit cu viitorul ei soț. Igor Dudin a fost elevul ei. Deși era o diferență de șase ani, el s-a îndrăgostit imediat de profesoara sa. Dar, a ezitat să-i propună ceva sau să-și dezvăluie sentimentele o lungă perioadă de timp. Mai întâi, el a decis să aibă o educație solidă și, după un colegiu tehnic, a mers la Leningrad pentru a studia la Colegiul de Artilerie. Pe vremuri, aceasta era Academia Militară, iar în anii ’40, încă mai lucrau unii profesori care învățaseră sub Țar.

Igor Dudin a absolvit facultatea ca un adevărat ofițer rus: nobil și cu maniere rafinate. A visat să se întoarcă la Sverdlovsk și să se căsătorească cu Galina în biserică. Într-o zi, a văzut un cuplu în timpul Tainei Cununiei, într-o biserică din Leningrad, și s-a pierdut în admirație pentru ei… Igor fusese un om bisericos încă din copilărie; bunica lui fusese cea care îl învățase că la intrarea în biserică trebuie să facă semnul crucii și să se închine la icoane.

La întoarcerea în Sverdlovsk, Igor i-a făcut propunerea în cele din urmă, Galinei, iar ea a răspuns cu un “da”. Au avut două fiice împreună.

„Totul a fost bine în viața mea. Adevărat, în viața noastră au existat neplăceri, dar au fost multe lucruri foarte bune și pline de fericire. Domnul m-a călăuzit întreaga viață”, a povestit Maica Ecaterina.

„Desigur, atunci nu am înțeles că El mă îndruma. Tocmai eram pe val. Mi-a plăcut totul și m-am simțit bine peste tot… Și am supraviețuit Marelui Război Patriotic; deși a fost o perioadă grea și groaznică, amintirile mele sunt strălucite; am muncit mult, dar asta ne-a adus bucurie”.

Familia și prietenii Galinei nu-și amintesc ca ea să se fi certat cu cineva, nici măcar o dată. Întotdeauna a iubit pe toată lumea și a trăit în pace și armonie cu toți oamenii din jurul său. Avea totul: un soț iubitor, copii drăguți și o slujbă pe care o iubea. Ce altceva i-ar mai fi putut trebui? Dar, s-a dovedit că fericirea ei supremă încă nu apăruse.

„Am citit mereu mult; cunoșteam toți clasicii din literatură și alte genuri. Asemenea multor sovietici, mi-a plăcut ficțiunea”, a spus Maica Ecaterina, cu un zâmbet.

Se spune că Dumnezeu caută calea către inima fiecărei ființe umane. Uneori asta se întâmplă prin cărți și muzică; tocmai asta s-a și întâmplat cu Galina. A admirat întotdeauna armonia cuvintelor din cărți și armonia sunetelor din melodiile ei preferate. Uneori, când auzea o melodie frumoasă la radio, își chema fiicele:

„Ascultați, ce frumos! Este Sonata Lunii, de Beethoven!”

Dudinii aveau o bogată bibliotecă acasă. Vremurile s-au schimbat și ele: anii ’40 și ’50, înfometați, au fost urmați de anii ’60 -’70 mai stabili, care au fost urmați de perestroika și democrație.

În acea perioadă, au apărut cărți și reviste despre credință. Galina a continuat să citească mult și, prin această pasiune, Dumnezeu i S-a dezvăluit într-o zi.

„Odată am citit ceva despre credință, deși nu-mi amintesc exact ce era”, a spus Maica Ecaterina.

„Și, deodată, m-am luminat că Dumnezeu există! [plânge ea]. Și le-am spus alor mei: „Fetelor, alergați și botezați-vă repede!”.

De atunci, familia lor a început să participe la Biserica Sfântul Alexandru Nevsky, care tocmai fusese înapoiată credincioșilor (și, în curând, a devenit biserica principală a reînviatei Mânăstiri Novo-Tikhvin). O viață absolut nouă a început, pentru Galina.

„Pe atunci eram încă destul de tânără. Aveam doar șaptezeci de ani”.

Anii au zburat. Ambele fiice ale Galinei au devenit călugărițe. Soțul ei, Igor, a fost foarte bolnav în ultimii ani ai vieții sale, iar în 2008 s-a mutat cu pace, în brațele Părintelui său Ceresc. Iar Galina a rămas… Nu, nu singură - cu Dumnezeu.

Nu a ratat niciodată vreo slujbă bisericească. În duminici și la zilele de sărbătoare, ea putea fi întotdeauna găsită în Biserica Sfântul Alexandru Nevsky din Mânăstirea Novo-Tikhvin, în același loc sudic. Discuția ei cu Dumnezeu a durat aproximativ treizeci de ani, până acum…

„Ultimii cinci ani am mers cu taxiul, la biserică. Toți șoferii mă cunoșteau. Când veneau să mă ia, mă întrebau ce sărbătoare mai era în acea zi. Și, în timp ce mergeam, le povesteam despre sărbătoare și îi învățam”, a spus Maica Ecaterina.

În cele din urmă, a venit momentul amurgului ei. Imediat ce a început să ia în seamă și această posibilitate, una dintre fiicele sale a sunat-o de la Mânăstire și a întrebat-o dacă dorește să devină călugăriță.

„Mai întâi mi-au sugerat numele Olga. Dar i-am răspuns: ‘Pot să iau numele Ecaterina? M-am născut în Ekaterinburg și am primit Medalia Sfânta Ecaterina’.

Un film al acestui eveniment, în care Mitropolitul Chiril de Ecaterinburg și Verhoturie îi înmânează Galinei Leonidovna, la vârsta de nouăzeci și patru de ani, Medalia Sfânta Ecaterina, circulă încă. Femeia s-a închinat la Sfânta Ecaterina și înainte de acel eveniment, dar a luat medalia ca semn că această sfântă este patroana ei cerească. Acesta este motivul pentru care a cerut să fie numită Ecaterina în monahism. Acum, este cea mai în vârstă călugăriță a Mânăstirii Novo-Tikhvin.

Întrebată dacă se simte vreodată tristă sau singură, ea răspunde:

“Ce spui acolo? Am atâtea lucruri de făcut: să mă rog, să citesc Evanghelia și să cânt Imnul Acatist. Și cum pot fi singură, dacă sunt cu Dumnezeu? Iar Dumnezeu este bucurie!”.

Maica Ecaterina spune lucruri pe care sufletul ei le știe din experiență. Chiar înainte de tunderea ei în monahism, a sunat o dată la fiica sa (care viețuiește într-o mânăstire) și a rugat-o să-i inscripționeze ceva frumos cu: „Este atât de ușor să trăiești cu Tine, Doamne”. Aceste cuvinte au devenit expresia stării ei interioare. Nu este minunat? O femeie de nouăzeci și șase de ani, deși îmbătrânită, singură și slăbită, plină de bucuria pe care tinerii nu o pot găsi în sufletele lor.

Maica Ecaterina a mers către fericire, întreaga ei viață. Deși nu a știut nimic despre Dumnezeu mulți ani, ea a acceptat orice lucrare la care a chemat-o, cu recunoștință. S-a bucurat de tot - de natură, de frumuseți, familie și prieteni și de orice fel de muncă. În vremuri grele, n-a disperat și n-a acuzat pe nimeni, în schimb a oferit iubire tuturor. Sufletul ei s-a pregătit pentru momentul în care avea să-L cunoască pe Dumnezeu în acest fel.

„Domnul mi-a dăruit foarte mult. Am avut parte de multă bucurie în viața mea. Chiar și darul de a trăi până să văd o asemenea fericire, când L-am găsit pe Domnul, ba chiar mi-a dăruit tunderea în monahism. Fericirea este în Dumnezeu și în a trăi pentru El”.

„Mare eşti, Doamne… Mare este puterea Ta, iar înţelepciunea Ta nemăsurată. Şi totuşi, un om, o neînsemnată frântură din zidirea Ta, vrea să Te slăvească!... Tu l-ai îndemnat să-şi afle bucuria lăudându­-Te pe Tine, căci pentru Tine ne­-ai zidit, iar inima noastră este neliniştită până să­-şi afle odihna în Tine.” (Fericitul Augustin)

Traducere Lăcașuri

Ortodoxe, cireșar 2020

după Maica Ecaterina, un material pregătit (și foto) în aceste zile cu ajutorul surorilor din obștea Mânăstirii Sfântul Alexandru Nevsky Novo-Tikhvin / Pravoslavie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Cuvios Samson, Sfânta Mironosiță Ioana și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Cuvios Samson, Sfânta Mironosiță Ioana și cei dimpreună cu dânșii

– 27.06.2020 07:15 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 27 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, și alte bucate derivate din acestea). ASTĂZI, însă, este dezlegare la pește (icre și derivate din acestea) pentru cei ce au postit în toată această perioadă, așa încât aceștia pot gusta și puțin vin, dar bineînțeles NU se consumă alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

După 16 ani, lupta în justiție s-a încheiat. Cererea Patriarhiei Ierusalimului a fost respinsă
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

După 16 ani, lupta în justiție s-a încheiat. Cererea Patriarhiei Ierusalimului a fost respinsă

– 26.06.2020 17:38 –

În data de 24 iunie 2020, lupta în justiție, care a durat 16 ani, pare că s-a încheiat, Curtea din Ierusalim respingând cererea Patriarhiei Grec-Ortodoxe a Ierusalimului de a bloca vânzarea mai multor proprietăți bisericești către un ONG evreiesc (vezi ARHIVA Lăcașuri Ortodoxe). În urma hotărârii din aceste zile, Ateret Cohanim ar putea avea dreptul de evacuare a palestinienilor care dețin în prezent Hotelurile Imperial și Petra, situate în apropierea Porții Jaffa, în cartierele creștine și armene ale Orașului Vechi.
De ce este obligatorie curățirea de patimi? (KSLCătălin)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

De ce este obligatorie curățirea de patimi? (KSLCătălin)

– 26.06.2020 11:44 –

De ce este neaparată nevoie, mai întâi, de curățirea de patimi, a inimii, pentru ca în ea să aibă acces Duhul Sfânt? Și pentru ca, abia mai apoi, omul să poată beneficia de puterea Acestuia și de destăinuirea Tainelor lui Dumnezeu?

Mai întâi, pentru că Binele nu poate face niciodată părtășie cu răul, dar mai ales pentru ca răul să nu aibă acces la atât de înalte descoperiri și la o atât de măreață și neînvinsă putere dumnezeiască.

Puterea lui Dumnezeu, însemnând puterea Binelui, este exclusiv destinată lucrării Binelui în lume, într-un procentaj - iar asta cu o precizie dumnezeiască - de 100%. Neamânat, începeți curățirea, ca să primiți neîndoit puterea! Veți fi buni!

Pentru Lăcașuri Ortodoxe, KSLCătălin - 26, cireșar 2020Învață să trăiești în pustia ta duhovnicească
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Învață să trăiești în pustia ta duhovnicească

– 26.06.2020 11:05 –


Învață să trăiești în pustia ta duhovnicească. Putem învăța acest lucru de la sfinți precum Sfântul Onufrie cel Mare.

Învățându-ne să ne rugăm, Domnul a spus:

“Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta (adică în sufletul tău, în inima ta, în interiorul tău)... şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie (Sfânta Evanghelie după Matei 6: 6).

Omul trebuie să-și facă sufletul o pustie în care mintea omului, dacă nu chiar permanent, atunci cel puțin din când în când, trebuie să coboare, adică să intre acolo și să se roage, contemplând și pocăindu-se de păcatele sale.

O pustie duhovnicească nu este un suflet pustiu. În pustia sufletului nu există bestia mândriei, fiara invidiei și imoralității, fiara răutății și a mizantropiei; adică patimile și viciile care sunt bestii spirituale în sufletele noastre și care nu ne permit să intrăm acolo și să ne rugăm în liniște lui Dumnezeu, în pace.

Pentru a face din sufletele noastre o pustie binecuvântată, trebuie să muncim și să luptăm cu noi înșine, cu neputințele, păcatele și viciile noastre.

Omul, forțându-se să meargă împotriva păcatului, uneori învinge păcatul și alteori cade, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, încercările sale vor fi neapărat încununate de succes. Păcatul este biruit prin forță. Omul depune efort, iar Domnul, văzându-i intențiile, îi dă har și putere pentru a ajuta la biruirea păcatului.

Să muncim, dragi frați și surori, pentru a ne învinge patimile și viciile. Fie ca sufletele noastre să devină pustii binecuvântate, unde să mergem la rugăciune. Ele sunt atât de necesare pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea acestei lumi.”


Traducere Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020,

a unui îndemn către credincioși, al Mitropolitului Onufrie al Kievului și al Întregii Ucraine, la zi onomastică,

adresat lor în cadrul unui scurt interviu acordat jurnalistei Natalia Goroshkova / Pravlife

Descoperirea rămășițelor unui oraș creștin, distrus în urmă cu 1400 de ani de către persani
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Descoperirea rămășițelor unui oraș creștin, distrus în urmă cu 1400 de ani de către persani

– 26.06.2020 10:06 –

În cadrul lucrărilor de lărgire a drumului care leagă orașul Shlomi și Kibbutz Hanita, în nordul Israelului, au fost decoperite rămășițele a ceea ce a fost cândva un oraș aproape în totalitate creștin, prosper, distrus de forțele persane în urmă cu aproximativ 1.400 de ani, spun arheologii, conform publicației Haaretz.

Punctul culminant al săpăturilor a constat în descoperirea unei clădiri marcate cu simboluri creștine.

Așezarea nu este cunoscută din surse bizantine, dar cercetătorii cred că e vorba despre orașul Pi Metzuba, menționat în Talmudul din Ierusalim (compilat în sec IV, în Galileea).

Până în prezent, doar o mică parte a sit-ului arheologic a fost excavată. Majoritatea clădirilor descoperite erau case mici, modeste, conectate prin alei înguste, cu excepția unei structuri mari, bine construite, în mijlocul orașului. Arheologii bănuiesc că structurile centrale alcătuiau o mânăstire sau o biserică.

Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

În credință, nu trăim undeva în depărtare
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

În credință, nu trăim undeva în depărtare

– 26.06.2020 09:19 –

Timpul dintre Înălțarea Domnului Hristos și Ziua Cincizecimii a marcat ceva de genul unei perioade „interimare” pentru Ucenicii lui Hristos. Ei au fost instruiți, la momentul Înălțării, să rămână în Ierusalim și să aștepte „promisiunea”. Zece zile mai târziu, făgăduința s-a împlinit și Duhul Sfânt a umplut Biserica primară de Duh Sfânt. Există o tendință destul de obișnuită la predicatorii Evangheliei, să compare propriile vremuri cu cele ale Bisericii în așteptare. Se subliniază că ne-am afla undeva „la mijloc” între Prima și A Doua Venire a lui Hristos și, prin urmare, că am trăi într-o perioadă interimară. Concluzia unor astfel de predici este că nu ne rămâne să discutăm decât despre diverse strategii de așteptare. Concluzia poartă, de asemenea, un sentiment inerent al absenței lui Dumnezeu.

Astfel de concluzii se potrivesc unei lumi secularizate și apelează la simțul modern al absenței lui Dumnezeu. În centrul lumii seculare, nu se află o credință care să susțină că nu ar exista Dumnezeu, ci mai degrabă sensul că Dumnezeu există, dar undeva în altă parte. Deci, că lumea noastră ar fi un „ținut al nimănui”, în care toate lucrurile funcționează conform „legilor naturii”, independent de Dumnezeu. Am scris anterior despre asta, în articole despre „Universul cu două etaje”.

Trăirea „la mijloc” [într-o perioadă interimară /LO] adaugă o nuanță la experiența pe două etaje: își are rădăcina în înțelegerea noastră modernă asupra istoriei și a vremii. Ne vine ușor, ni se pare aproape firesc să ne gândim la noi înșine cum că am trăi între aceste evenimente majore ale istoriei creștine. Au trecut două mii de ani de la Învierea lui Hristos. Creștinii continuă să aștepte A Doua Sa Venire. Cum să nu ne percepem, pe noi înșine, ca trăind într-o perioadă de interimat?

Sfântul Grigorie Palama (sec. XIV) folosește un exemplu interesant din Scripturi, care demontează modelul „la mijloc” atât de comun în lumea noastră modernă. Exemplul său apare într-o predică despre Sfânta Cruce (Omilia XI). Acesta începe cu afirmația că Crucea, deși apare istoric la Răstignirea lui Hristos, a fost dintotdeauna mijlocitoare mântuirii lui Dumnezeu - în orice moment și în toate locurile.

Exemplul său face destulă lumină:

“Deși ‘omul nelegiuirii, fiul pierzării’ (Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 2: 3) nu a venit încă, teologul pe care Hristos îl iubea spune: ‘chiar și acum, iubiților, aici există antihrist” (cf. Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 2: 18).

În același mod, Crucea a existat pe vremea strămoșilor noștri, chiar înainte de a fi împlinită. Marele Pavel ne învață absolut clar că antihrist este printre noi, chiar dacă nu a venit încă, spunând: „taina fărădelegii se şi lucrează în voi” (cf. Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 2: 7).

În același mod, Crucea lui Hristos s-a aflat printre strămoșii noștri, înainte de a fi, deoarece taina ei lucra în ei. (Citat din Omilii)

Sfântul Grigorie continuă, în această omilie, să ilustreze (în general, cu o interpretare tipologică) modul în care Crucea a fost prezentă în viața Patriarhilor și a altor „prieteni ai lui Dumnezeu” Drepți din perioada Vechiului Testament.

Simțul vremii, la Sfântul Grigorie, recunoaște o realitate a istoriei, care „chiar dacă nu a venit încă” transcende această limitare, recunoscând că „taina sa lucrează deja în voi”. “Și cea a Crucii se afla printre strămoșii noștri înainte de a apărea, pentru că taina ei lucra în ei”. Această înțelegere a timpului și a istoriei plasează aceste categorii într-o poziție subsidiară - nu sunt chestii înghețate și solide ale unei lumi goale, empirice. Ele sunt un loc în care trăim - dar și un loc pătruns de lucruri care nici măcar nu „au existat”.

Tratarea acestor lucruri, la Sfântul Grigorie, are la bază înțelegerea ortodoxă clasică a relației dintre pământ și Cer; trecut, prezent și viitor; și Taina Împărăției lui Dumnezeu lucrătoare în lume. Universul său este distins pe „un etaj”. Interpretarea respectă și înțelegerea ortodoxă asupra eshatologiei (studierea „ultimelor lucruri”). Sfântul Ioan Gură de Aur, în rugăciunea sa euharistică, mulțumește pentru a Doua Venire a lui Hristos, la timpul trecut - nu ca și când ar spune că A Doua Venire ar fi avut loc deja în istorie - fiindcă oficierea Euharistiei are loc înăuntrul Împărăției lui Dumnezeu, astfel încât a Doua Venire poate fi descrisă la timpul trecut. Euharistia este „Sărbătoarea Nunții Mielului”, „Cina de la sfârșitul veacului”.

A vorbi despre noi înșine ca trăind „la mijloc” înseamnă a plasa istoria pe prim plan, retrogradând Împărăția lui Dumnezeu la un statut inferior. Iată esența secularismului: Împărăția lui Dumnezeu nu este refuzată - ci așezată pur și simplu undeva unde nu putem ajunge (așa după cum ea s-ar afla undeva, de unde nu poate ajunge la noi). Împărăția, ca și Dumnezeu Însuși, este redus, astfel, la o simplă idee.

A trăi „la mijloc” e parte a singurătății și înstrăinării creștinului modern. Lucrurile sunt doar lucruri, timpul este inexorabil și impenetrabil. Apare o neliniște care însoțește toate acestea, marcată de îndoială, de argumentare și opinie. Credința este, astfel, îndreptată ori către lucruri din trecut, ori către lucruri care încă nu au avut loc.

Această situație este în contrast puternic cu afirmația Sfântului Pavel către Evrei:

credinţa este încredinţarea [realitatea, ipostaza, substanța /NA] celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (11: 1).

Relația dintre credință și lucrurile „nădăjduite și nevăzute” este mai mult decât o încredere că acestea vor fi, mai mult decât o năzuință după ceea ce încă nu este. Credința este însăși substanța [realitatea, existența / LO] unor astfel de lucruri.

În postările anterioare despre credință, remarcam că credința este mai mult decât un exercițiu intelectual sau volițional [care ține de voință / LO]. Este o participare efectivă (koinonia) la obiectul (sau subiectul) credinței. A descrie credința drept încredințarea lucrurilor, înseamnă a le acorda un fel de existență. La fel și în Epistola Către Evrei 11, Sfântul Apostol Pavel descrie credința strămoșilor noștri (Vechiul Testament) și impactul pe care substanța credinței a avut-o în viața și lumea lor. Omilia Sfântului Grigorie rezonează exact cu acest fenomen (și, într-adevăr, el citează pe larg din acest capitol către Evrei).

În credință, nu trăim în depărtare. Prin credință, trăim într-un univers cu un singur etaj, în care realitățile Împărăției lui Dumnezeu ne pot pătrunde existența. Nu suntem singuri și nici nu trebuie să fim înstrăinați. Neliniștea fiecărui pas al nostru este produsă tocmai de o percepție falsă - o amăgire.

Desigur, este ușor de spus, dar un lucru dificil de împlinit: este marea luptă a vremurilor noastre. Însă fără această luptă, credința ne va rămâne străină și vom rămâne pierduți „în mijlocul” lumilor, prinși în acele lucruri care „s-au trecut”. Hristos ne-a oferit ceva mai măreț.

Traducere, adaptare și interpretare Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020,

după un cuvânt al Pr. Stephan Freeman - Biserica Ortodoxă a Americii, paroh al Bisericii Sfânta Ana, din Oak Ridge, Tennessee / Slavă lui Dumnezeu pentru toate)

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Cuvioși David din Tesalonic, Ioan, Episcopul Goției, și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Cuvioși David din Tesalonic, Ioan, Episcopul Goției, și cei dimpreună cu dânșii

– 26.06.2020 07:21 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 26 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri:

- Cuvânt despre pericolul mândriei și al neascultării, dar și despre pocăința vindecătoare

aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Mitropolitul Calinic al Edessei - un nou sfânt canonizat de Patriarhia Ecumenică
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mitropolitul Calinic al Edessei - un nou sfânt canonizat de Patriarhia Ecumenică

– 25.06.2020 08:16 –

Sfântul Sinod al Patriarhiei din Constantinopol, întrunit la Centrul Ortodox din Chambésy, Elveția, în data de 23 iunie 2020 (vezi ARHIVA Lăcașuri Ortodoxe), sub președinția Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, a anunțat trecerea oficială a unui nou ierarh în rândul sfinților: Mitropolitul Calinic al Edessei (1918-1984), cu dată de sărbătorire anuală 8 august.

Conform revistei ‘Centrul de Resurse Mistagogice’ a lui John Sanidopoulos (și foto), Sfântul Calinic de Edessa s-a născut primind numele Demetrios Poulos, pe 26 ianuarie 1919, în satul Sitaralona din Agrinio, într-o familie săracă și evlavioasă. A absolvit Școala Teologică din Atena în 1942 și a slujit ca secretar și predicator al Mitropoliei de Aitolia-Acarnania, sub Mitropolitul Teokletos, până în 1946. A efectuat stagiul militar, din 1946 până în 1949. După ce și-a îndeplinit îndatoririle sale patriotice în armată, a revenit la Mitropolia de Aitolia-Acarnania și și-a reluat activitatea de secretar și predicator. Pe 23 noiembrie 1957 a fost tuns în monahism, la Mănăstirea Myrtia, unde a primit numele de Calinic. El a fost hirotonit diacon și preot de către fratele său după trup, Mitropolitul Constantin de Didymoteicho, în anul 1957, la vârsta de 38 de ani.

Pe 25 iunie 1967, la 48 de ani, a fost întronizat Mitropolit de Edessa, în Biserica Sfântul Dionisie Areopagitul, din Atena. După o boală de șapte luni, s-a mutat la Domnul, pe 7 august 1984, în Atena. În timpul spitalizării sale în Anglia, el a lăsat, personalului medical și persoanelor care l-au slujit sau l-au vizitat, un sentiment de om sfânt. 29 de ierarhi au fost la înmormântarea sa, precum și numeroși clerici și o mulțime mare de credincioși. A fost înmormântat în Cimitirul Public din Edessa, pentru că voia să fie aproape de oamenii săi, pe care i-a iubit și i-a slujit în viața sa.

În ultimul său testament, el a scris:

“Nu dețin nicio proprietate imobiliară. Nu am bani. Dacă se găsesc vreo câteva mii de drahme, acestea să fie depuse în Fondul general Philoptochos al Sfintei Mitropolii… Fie ca mila Domnului să mă însoțească în vremea plecării mele din această lume deșartă”.

Mitropolitul Calinic a fost un Episcop ascet, un mare om în rândul clericilor, un lider binecuvântat și carismatic și un om transparent și onest, a cărui viață era teologia în practică. Ierarh răstignit și înviat, a muncit de dragul turmei sale și s-a sacrificat pentru slava lui Dumnezeu. Cu dragostea sa nobilă, ne-a demonstrat certitudinea vieții adevărate. Fiind transfigurat, el a avut un triumf asupra morții și a fost o podoabă pentru Biserica lui Hristos.

Modul de gândire ecleziastic al Mitropolitului Calinic, etosul ascetic, râvna lui misionară, credința sa față de Dumnezeu și Biserică, cuvântul și predicarea lui regeneratoare, întreaga slujire pastorală pe care a urmărit-o ‘cu frică și cutremur’, dragostea lui pentru Dumnezeu și alți oameni, felul în care a făcut față bolii sale și abandonarea de sine completă în fața Proniei lui Dumnezeu, trezesc admirația noastră. Cuvintele pe care le-a spus cu puțin înainte de a muri,

„Sunt un Episcop păcătos, dar Îi iubesc pe Dumnezeu și Biserica”, arată starea lui duhovnicească.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ieroteu de Nafpaktos, ca fiu duhovnicesc și persoană cea mai apropiată de ierarhul de binecuvântată amintire, pentru o perioadă de cincisprezece ani, mărturisește în scrierile sale că a fost un episcop sfânt, a cărui prezență rămâne vie chiar și după moartea sa. Mulți episcopi, clerici și laici au dovedit atât oral, cât și în scris, despre sfințenia sa. Duhurile rele pe care le-a alungat, prin rugăciunile sale și prin intervențiile sale minunate pentru a vindeca oamenii bolnavi după moartea sa, arată clar că Dumnezeu l-a trecut în rândul sfinților.

El a intrat în preoție la o vârstă matură, conștient de misiunea lui înaltă. Iubea mai ales viața monahală și isihastă și era episcop ascet. Predica sa la hirotonia proprie ca episcop și adresarea sa la întronizare sunt descrise drept discursuri patristice, care exprimă sentimente profunde de recunoștință și dragoste pentru Dumnezeu.

Grija și marea lui dragoste pentru turma pe care Dumnezeu i-a încredințat-o au fost excepționale: obiectivul său era să-și facă Mitropolia parte din Împărăția lui Dumnezeu. Enciclicele pe care le-a trimis dezvăluie interesul personal pentru instruirea preoților, precum și a laicilor. Era extrem de atent la hirotoniri. A demonstrat un interes personal pentru progresul preoților și pregătirea lor. El nu a acționat singur și știa că va trebui să răspundă lui Dumnezeu pentru orice făcea. Numeroasele sale activități pastorale și călătoriile sale în jurul Mitropoliei ne arată foarte multă grijă și sentimentul său de responsabilitate pentru fiecare parohie.

În Eparhia sa, avea obiceiul binecuvântat de a întemeia noi biserici închinate unor sfinți care sunt rareori cinstiți. Ca iubitor al monahismului, a vizitat adesea Muntele Athos, unde a oficiat mai multe hirotoniri. Cuplurilor nou-căsătorite, le dăruia întotdeauna o copie a Noului Testament având înscrisă binecuvântarea sa. Dărnicia lui l-a lăsat mereu sărac, până acolo încât atunci când a fost hirotonit mitropolit nu și-a putut permite niciunul dintre veșmintele care-i trebuiau, așa încât a trebuit să-i fie date unele de către fratele său care era și Mitropolit. El a sprijinit mulți tineri care aveau înclinație preoțească autentică și sinceră, fiind un misionar neobosit, și a vizitat adesea chiar și cel mai îndepărtat sat al Eparhiei sale. În timpul vizitelor, el trata copiii mici cu dragoste și respect, ca și cum ar fi fost adulți, și îi încuraja la slujire și în participarea lor la viața liturgică.

Ceea ce făcea, din Mitropolitul Calinic, cu adevărat un om al lui Dumnezeu, și dezvăluia bogăția de virtuți, era totuși modul în care s-a confruntat cu diferitele dificultăți din viața sa, și la vreme de boală. Deși s-a sacrificat în întregime pentru turma sa, zi de zi, a suferit atacuri nedrepte și calomnioase. El s-a confruntat cu acestea și cu boala, fără a murmura sau a-și plânge de milă, fără reclamatii sau obiecții, ci cu credință în Dumnezeu și cu mare răbdare, abandonându-se Proniei lui Dumnezeu. Auto-jertfirea sa era de neînțeles după raționamentul lumesc. În multe ocazii din viața sa, a avut darul de a rămâne tăcut. Trezvia și amintirea morții, care au fost deosebit de evidente, l-au distins de-a lungul vieții. Recunoștința lui era nelimitată: era infinit de recunoscător și Îi mulțumea și Îl lăuda pe Dumnezeu pentru toate.

Mitropolitul Ieroteu de Nafpaktos scria despre acesta:

“Dumnezeu a găsit să-mi confere demnitatea de a trăi timp de cincisprezece ani sub același acoperiș, în Eparhie, cu un Episcop care avea toate criteriile și condițiile de sfințenie. Acesta este binecuvântatul Mitropolit al Edessei, Pellei și Almopiei, Calinic.

Aceeași mărturie este dată de către urmașul său la tronul Edessei, actualul Mitropolit Ioil, care l-a cunoscut personal, dar acest lucru este confirmat și de membrii turmei sale, care l-au cunoscut îndeaproape. După moartea sa, am scris trei cărți intitulate “Mărturia vieții” (1985), “Bijuteria Bisericii” (1998), “Calinic (Kallinikos), Mitropolitul Edessei, o figură Venerabilă” (2015).

În plus, din când în când, am scris diverse articole care îl prezintă ca pe o figură uimitoare. L-am cunoscut ca elev al liceului Agrinio, pe vremea când era cancelar al Sfintei Mitropolii, și am fost impresionat de aspectul său ascetic, de simplitatea sa monahală, de cuvintele sale cele mai dulci, de toată fizionomia lui. Venea la școala crestină din internat unde am trăit și noi toți admirându-l pe clericul atent, plăcut, simplu”.

Alcătuire, traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

folosind materiale și foto prezentate în aceste zile într-un articol publicat în revista ‘Centrul de Resurse Mistagogice’, sub semnătura Părintelui John Sanidopoulos

Arhimandritul Serafim (Bobitch) s-a mutat la Domnul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Arhimandritul Serafim (Bobitch) s-a mutat la Domnul

– 25.06.2020 07:47 –

Arhimandritul Serafim (Bobitch), fost egumen al Schitului atonit al Profetului Ilie, retras începând din 1990 la Mănăstirea rusească a Înălțării Domnului, de pe Muntele Măslinilor, a trecut la cele veșnice, joi, 18 iunie 2020. Dumnezeu să-l odihnească între sfinții Săi!

Doi noi episcopi vor fi hirotoniți la acest sfârșit de săptămână: Simeon de Domodedovo și Elisei de Reoutov
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Doi noi episcopi vor fi hirotoniți la acest sfârșit de săptămână: Simeon de Domodedovo și Elisei de Reoutov

– 25.06.2020 07:30 –

La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc, în Catedrala Sfântul Alexandru din Neva, aflată în Paris, hirotonirea a doi Episcopi Vicari nou-aleși ai Arhiepiscopiei Bisericilor Ortodoxe de Tradiție Rusă din Europa de Vest: Arhimandritul Simeon (Cossec, foto sus), cu titlul de Episcop de Domodedovo, în cadrul Sfintei Liturghii de sâmbătă, 27 iunie 2020, de la 9:30, și Arhimandritul Elisei (Gherman, foto jos), cu titlul de Episcop de Reoutov, în cadrul Sfintei Liturghii de duminică, 28 iunie 2020, de la 9:30. Hirotonirile vor fi conduse de Mitropolitul Ioan de Dubna, alături de Mitropolitul Antonie de Cherson și Arhiepiscopul Nestor de Madrid și Lisabona. Slujba va putea fi urmărită pe canalul video al Catedralei.

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfintele Cuvioase Mucenițe Fevronia, Leonida, Livia, Evtropia. Sfântul Orentie cu cei 6 frați ai săi și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfintele Cuvioase Mucenițe Fevronia, Leonida, Livia, Evtropia. Sfântul Orentie cu cei 6 frați ai săi și cei dimpreună cu dânșii

– 25.06.2020 06:26 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 25 cireșar 2020, în ziua de după cinstirea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac și care se apropie, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Cum să prăznuim sărbătoarea de astăzi, cinstindu-l pe Înaintemergătorul Domnului
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cum să prăznuim sărbătoarea de astăzi, cinstindu-l pe Înaintemergătorul Domnului

– 24.06.2020 06:59 –

Și noi, fraților, să ne îndulcim de acest luminos praznic al Mergătorului-Înainte al Domnului și, cu fapte bune împodobindu-ne, să urmăm acestui mare Prooroc Ioan, pe care l-a pus Dumnezeu drept chip tuturor celor ce vor să se mântuiască.

Pentru că Ioan nu viețuia în case cu slugi, ci viețuia în pustie, ca un inger, împlinind proorocia până la Botezul Domnului și propovăduind Împărăția lui Dumnezeu, pe care, și noi, dorind-o, să ne iubim unul pe altul, cearta călcând-o, mânia lepădând-o, de la vorbirea de rău întorcându-ne, lenevirea izgonind-o, curățenia și milostenia iubindu-le.

Și, dacă cineva pe toate acestea mai sus-zise le va câștiga, atunci, acela, fără de osteneală, va urca spre Cer, și fiu al lui Dumnezeu se va numi, și la scaunul lui Dumnezeu înainte-stătător va fi. Amin. (Alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020 - după un cuvânt de învățătură la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, amintit de Sfântul Nicolae Velimirovici)

Și s-au bucurat toți vecinii, rudeniile și cunoscuții…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Și s-au bucurat toți vecinii, rudeniile și cunoscuții…

– 24.06.2020 06:43 –

Și s-au bucurat toți vecinii, rudeniile și cunoscuții…

Iar după ce a născut Elisabeta, au auzit vecinii, cei ce viețuiau împrejur, rudeniile și cunoscuții, si se bucurau împreună cu ea, că a făcut cu dânsa, Domnul, milă, ridicând de la ea ocara nerodirii.

Și s-au împlinit cuvintele Sfântului bine-vestitor Gavril, care a zis către Zaharia: “Femeia ta va naște un fiu și multi se vor bucura de nașterea lui”.

Deci se bucurau, pe de o parte, rudeniile, iar pe de altă parte, se bucurau cei care erau cuprinși, cu mare dorire, de Mesia cel așteptat, deși nu știau că a sosit, atunci, taina întrupării lui Hristos. Dar, în vremea nașterii, Înainte-Mergătorului lui Hristos, duhul lor se pornea spre bucurie, Duhul Sfânt veselindu-le inimile, ca și cum le-ar fi dat o înștiințare pentru împlinirea așteptării lor. (Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020 - alcătuire după Sfântul Nicolae Velimirovici)

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Niceta de Remesiana și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Niceta de Remesiana și cei dimpreună cu dânșii

– 24.06.2020 06:12 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI! Nașterea Cinstitului și Slăvitului Prooroc Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan. Aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Astăzi, 24 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, și alte bucate derivate din acestea). ASTĂZI, însă, este dezlegare la pește (icre și derivate din acestea) pentru cei ce cinstesc sărbătorile amintite la această zi în calendar, așa încât aceștia pot gusta și puțin vin, dar bineînțeles NU se consumă alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Mințiți că Dumnezeu nu S-ar afla printre noi
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mințiți că Dumnezeu nu S-ar afla printre noi

– 23.06.2020 17:25 –

Mințiți că Dumnezeu nu S-ar afla printre noi…


În centrul lumii seculare nu se află vreo credință cum că nu ar exista Dumnezeu, ci mai degrabă sensul că Dumnezeu ar fi în altă parte. Printr-o astfel de concepție, lumea noastră devine, dintr-o dată, o “țară a nimănui”, în care toate lucrurile ar funcționa conform “legilor naturii”, independent de Dumnezeu. (Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020 - reproducere a unei idei exprimate recent, în dialoguri, de Pr. Stephen Freeman, Biserica Ortodoxă a Americii, paroh al Bisericii Sfânta Ana - Oak Ridge, Tennessee)

A vedea lumina în aproapele, înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

A vedea lumina în aproapele, înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu

– 23.06.2020 16:42 –

E imposibil să vorbim despre lumină, atâta timp cât acțiunea întunericului, a păcatului și a morții are loc în noi constant, zilnic.

Domnul mi-a arătat această lumină, în oameni care s-au schimbat, care au fost transfigurați și care au devenit ei înșiși surse de lumină și iubire a lui Dumnezeu. Prima dată când am fost pe Insula Zalit, să-l văd pe Părintele Nicolae (Gurianov), slujea Sfintei Liturghii. Bătrânul a ieșit să-i împărtășească pe oameni. În timp ce împărtășea copiii, chipul lui era transfigurat. Dacă aș fi văzut asta singur, aș fi putut spune că este doar imaginația mea, dar era lângă mine un om profund religios și, în acel moment, ne-am uitat unul către celălalt, apoi la fața bătrânului.

„Uită-te la fața Părintelui Nicolae!” - ne-am spus reciproc; deja era chipul unui sfânt.

Fața lui strălucea și lumina acestei străluciri mi-a atins inima. Ajunsesem acolo întunecat. Eram într-o stare fără de speranță. Simțisem un fel de impas și nu puteam vedea o ieșire din această situație, după criteriile omenești. Dar când Domnul a descoperit frumusețea Sa în acel om, toate lucrurile rele au dispărut, lumina divină a pătruns imediat în inima mea și o mare bucurie îmi apăruse în suflet. Această bucurie este pascală - bucuria vieții, a Învierii. Totul a dispărut. Aceasta este probabil acțiunea lui Dumnezeu Însuși, Care descoperă frumusețea iubirii veșnice, deja în această lume.

Am văzut o altă lumină similară, la o altă persoană - la un preot în vârstă, care iubea cu adevărat copiii și animalele și era simplu și sincer în relațiile sale cu oamenii. Și uimitor, arăta ca Părintele Nicolae în acel moment.

Am observat că fețele diferitelor persoane, toate sub influența luminii lui Dumnezeu devin aceeași - devin ca fața lui Hristos. După ce vezi acest lucru, există o plenitudine în inima ta; nu doar bucurie, ci plinătate: totul este clar, nu mai există întrebări, confuzii sau ghicitori. Există o bucată de Dumnezeu într-o astfel de lumină și, acolo unde este Dumnezeu, există plinătate. Lumina divină se găsește în fiecare persoană, dar uneori este dificil pentru această lumină să străpungă masca pe care păcatul o așează peste față. Fața, altădată sfântă, devine doar o simplă față, ochii se întunecă, chipul devine negricios și ochii goi.

Cred că tot ceea ce trăiește, tot ceea ce este real în această lume este susținut de lumina lui Dumnezeu, de lumina iubirii lui Dumnezeu. Sfinții Părinți spun că, dacă harul lui Dumnezeu ar părăsi lumea, aceasta ar pieri imediat. Asta înseamnă că există lumină atâta timp cât lumea își continuă calea în timp și spațiu și există speranță pentru mântuirea sufletelor care vin la Dumnezeu. Iar când un om se dăruiește pe sine însuși Creatorului său, în momentele de contact special cu Dumnezeu, această lumină se manifestă în toată puterea ei și dă putere altor oameni pentru a trăi.

În această lume, omul trăiește în întunericul păcatului, al patimilor, al înșelării de sine, iar natura noastră este deteriorată de păcat; și dacă lumina divină uneori nu pătrunde în inimile noastre, nu se dezvăluie ochilor noștri, nu ne luminează mintea, nu o remarcăm niciodată, ne simțim în neliniște și deznădejde și fără nicio speranță de mântuire în lumea asta.

A vedea lumina în om, înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu, a atinge iubirea Lui.

„Eu caut învierea din moarte și lumina lumii care va veni”.

Amin.


Traducere și prelucrare Lăcașuri Ortodoxe,

după un cuvânt rostit în aceste zile de Pr. Andrei (Lemeșonok) / Mânăstirea Sfânta Elisabeta (Minsk, Belarus)

Toate relele vin de la necinstea față de bătrânii noștri
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Toate relele vin de la necinstea față de bătrânii noștri

– 23.06.2020 15:00 –

Dragi frați și surori, astăzi ne-am adunat aici pentru a o cinsti pe Ea, pe Cea mai cinstită decât Heruvimii și mai prea-mărită fără de asemănare decât Serafimii, Maica neamului nostru pământesc, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, și icoana Ei “Vladimir”.

După cum știm, Icoana Maicii Domnului “Vladimir” a fost pictată pe masa la care Domnul Însuși și cei doisprezece Apostoli au mâncat. Iar când a văzut această icoană pictată de Apostolul Luca, Maica Domnului a spus:

„De acum încolo, toate neamurile mă vor binecuvânta, iar harul Celui Care S-a născut din mine va fi cu această icoană”.

Această icoană a ajuns în Rusia într-un mod minunat, în secolul al XII-lea, prin Marele Prinț Iuri Vladimirovici Dolgoruky, în Kiev, și a fost păstrată acolo în Mănăstirea Devici. Și când s-a decis mutarea de la Kiev într-o altă capitală nouă, a fost ales Suzdal-ul, dar a avut loc o minune extraordinară. Pe râul Klyasma, lângă Vladimir, icoana s-a oprit singură. S-a ridicat și plutea în aer. Nimeni nu o mai putea muta din acel loc. După această manifestare, Prințul a decis să lase icoana acolo, devenind capitala rușilor”. A mai văzut și o viziune. Maica Domnului i-a apărut și a poruncit ca icoana ei să rămână în Vladimir. Au construit o biserică de piatră, Prințul a așezat icoana în ea, a împodobit-o cu aur, argint și pietre prețioase, cu perle. Și, de atunci, icoana a ajuns să fie numită Icoana „Vladimir”. Principele Andrei însuși și trupele sale au fost martori a nenumărate minuni din partea acestei icoane.

Deci, citim Viețile Sfinților, ascultăm predici, dar credem cu adevărat ce spun preoții? Când vorbești cu tinerii, ei spun: „Ei bine, nu cred”. În același timp, auziți cât de nemulțumiți sunt de un lucru sau de altul. Unii traversează această perioadă, pe care o numim tinerețe, fără să comită acele păcate de răzvrătire; unii ca aceștia nu au acele probleme de „îmbătrânire a vârstei”. Dar alții, din anumite motive, încearcă, alături de diverse gânduri revoluționare, „maturizarea” și discordia cu părinții. De unde vine asta? Se datorează faptului că părinții lor nu le-au insuflat copiilor respect față de Domnul, față de Maica Domnului, sau cinstire pentru părinții care le-au fost dați de Dumnezeu, ca oameni care să aibă grijă de mântuirea lor. Iar aceasta este rădăcina a tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, toate aceste nemulțumiri, aceste rebeliuni. Și, cine s-a răzvrătit? Adolescenții bine hrăniți, bine îmbrăcați. Și, de ce vă răzvrătiți? Ce nu vă ajunge?

Nu cu mult timp în urmă, am citit despre viața Țarului nostru Nicolae al II-lea și am remarcat o asemănare șocantă cu timpul nostru, ca și o paralelă. Sfântul Țar Nicolae a făcut totul pentru Rusia; dintr-o țară agricolă a creat o mare națiune suverană. Oamenii au fost hrăniți și îmbrăcați, chiar educați și, totuși, l-au trădat și l-au ucis. Acum uitați-vă, oamenii au câte două mașini pe familie, case de vară, apartamente, fac excursii în străinătate, dar din anumite motive sunt nemulțumiți. Și ce credeți, de unde vine asta? Apoi, priviți la istorie - asta deja s-a mai întâmplat. După cum se dovedește, oamenii erau bine hrăniți, mulțumiți și fericiți. Dar, ei s-au ridicat și au trădat. Prin urmare, să fiți uimiți de marea Pronie a lui Dumnezeu, deoarece El are grijă de noi și nu ne lasă să ne îmbogățim material, ci doar duhovnicește.

Deci, din păcate, bogăția materială nu oferă unei persoane niciun fel de liniște, odihnă sau pace sufletească. Pentru că atunci când nu există bogăție, nu există nici grijă pentru bogăție; când există bogăție, există o grijă enormă pentru acea bogăție, astfel încât nimeni să nu o ia. Și nu mai există vreo speranță în Dumnezeu, cum că El Însuși ar mai putea face ceva în acest sens. Adică, credem că le-am obținut prin noi înșine, când de fapt totul ne-a fost dăruit. Și, trăim cu acel gând. Și de unde vin toate acestea? De la necinstea față de bătrânii noștri, de la necinstea față de Dumnezeu, față de Maica Domnului și de părinții noștri. Aceasta este rădăcina.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a descurcat atât de bine când oamenii s-au îndreptat către ea în fața Sfintei Icoane Vladimir. Moscova a fost salvată. Un țar autoproclamat* a intrat în Moscova, a confiscat Kremlinul, l-a atacat pe sfântul nostru Patriarh Iov și a cerut să-l binecuvânteze. Ce a facut el? El și-a luat Panagia [o icoană a Maicii Domnului purtată în jurul gâtului de către un Episcop] și chiar în fața lor, s-a așezat în fața Icoanei Maicii Domnului și a spus:

„Iată, înaintea Icoanei Tale, am primit rangul de Episcop și am păstrat curată credința timp de nouăsprezece ani. Acum văd Biserica în pericol, triumful înșelăciunii și ereziei. O, Maica Domnului, salvează Ortodoxia!”.

S-a schimbat ceva de atunci? Nu. Sfântul nostru Patriarh, Episcopii și Preoții continuă să se roage pentru același lucru. Există mai puține erezii, în aceste zile? Există mai puține tipuri de predicatori? Avem mai puțini dușmani? Avem doar prieteni? Nu. Nu. Avem din ce în ce mai mulți dușmani, pentru că dușmanul omenirii nu doarme. Și nici slujitorii săi nu dorm. Ei continuă să ne atace și să pună presiune asupra noastră. Am deschis atât de multe ferestre către Europa, Asia și peste tot, dar, din păcate, nimic bun de nicăieri; din păcate, nimic bun nu vine din acele locuri. Numai Harul lui Dumnezeu se revarsă din toate colțurile lumii, pentru că pământul nostru păstrează Ortodoxia. Iar aici există o mare inepuizabilă de minuni și de har, pentru că Maica Domnului iubește țara noastră, la fel și Sfântul Nicolae și toți sfinții și plăcuții lui Dumnezeu. Ne iubesc pentru îndelunga noastră răbdare.

Aici se află Moaștele Sfântului Rafail Șeicenko, care a petrecut douăzeci și cinci de ani în lagăre. Mănăstirea noastră Optina există de douăzeci și nouă de ani, se construiesc biserici, este binecuvântată, ne rugăm și totul este liber, toate sunt binevenite. Dar acest om a trăit douăzeci și cinci de ani în lagăre, a fost umilit zilnic, insultat, totuși și-a păstrat iubirea. Doar cineva care a crescut în acest pământ bătrân ar putea avea o asemenea iubire. Chiar și cerul nostru frumos este albastru, pentru că însăși Maica Domnului îl luminează cu lumina ei azurie.

În momentul morții, pentru toți oamenii dispar toate funcțiile trupului, pierzându-se orice legătură cu această viață. Doar viața veșnică rămâne. Dar acest lucru nu s-a întâmplat Maicii Domnului la mutarea Sa. Numai pentru foarte scurt timp, conștiința ei a pâlpăit și respirația i s-a oprit. Dar apoi a fost imediat reînnoită, transformată și noua ei viață a început în eternitate. Adică, viața ei îngerească a început, dar legătura cu viața noastră pământească nu s-a rupt. Într-adevăr, se spune în Troparul Adormirii: lumea nu ai părăsit. Noi, creștinii ortodocși, credem că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este aici acum, rugându-Se împreună cu Fiul Ei, pentru noi păcătoșii. Ea se roagă permanent pentru noi înaintea lui Dumnezeu, salvându-ne prin mijlocirea ei, nu numai de problemele pământești, ci și de moartea veșnică. Ea este fierbintea rugătoare a neamului creștin.

Să o iubim și să o cinstim din toată inima, ca pe mijlocitoarea tuturor celor păcătoși și smeriți, așa cum mijlocește pentru noi înaintea Fiului Său dumnezeiesc, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvin Slava, Cinstea si Închinăciunea în veacul veacului. Amin.

Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

după o predică rostită la ziua de cinstire a Sfintei Icoane Vladimir a Maicii Domnului, de către Ieromonahul Siluan (Mejinsky) / Mănăstirea Optina (2 iunie)

* cu referire la falsul Dimitrie și la Timpurile Tulburi, când un călugăr fugit, care a mințit în legătură cu uciderea Țareviciului Dimitrie în Uglich, s-a întors cu forțele poloneze care doreau să preia Moscova. Polonezii intenționau să instaleze catolicismul roman la Moscova, iar Dimitrie dorea ca Patriarhul Iov să-l binecuvânteze să fie țar și să ducă la îndeplinire acest plan.

Pentru a fi cinstiți și ascultați, din blânzi și buni ei înțeleg că trebuie să devină oameni duri și răi…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Pentru a fi cinstiți și ascultați, din blânzi și buni ei înțeleg că trebuie să devină oameni duri și răi…

– 23.06.2020 06:58 –

Cunoaștem cu toții oameni, colegi sau prieteni care, odată ajunși într-o funcție înaltă ce presupune în special comandarea și conducerea altora, au renunțat la ceea ce aveau ei mai frumos, bunătatea înlocuind-o cu răutate, blândețea cu duritate, figura îngăduitoare, cu o figură încruntată și neiertătoare, considerând că le este mai bine să facă de acum pact cu acest rău, decât cu binele prin care ajunseseră de fapt pe acea poziție de frunte.

Iar astfel de cazuri se întâmplă extrem de des, inclusiv cu oameni dintre cei mai avansați din Biserică, ajunși în poziții de frunte în ierarhie, astfel încât după numirea lor par a fi cu totul alți oameni, ba chiar simțindu-se deseori îndreptățiți să facă asta, găsind că este singura modalitate prin care îi pot conduce pe cei cărora altădată le semănau, dar de acum le par “mai slabi, nepricepuți și neascultători” față de ei.

Între aceste cazuri se numără, spre exemplu, și cazul unui epitrop renumit al Bisericii pentru corectitudinea și priceperea sa, Teofil, care avea, totodată, atâta smerenie, încât a ajuns să refuze inclusiv propunerea de a fi hirotonit Episcop. Cu toate acestea, atunci când clevetirile rele inventate de alții au ajuns să prindă crezare la mai marele locului - până acolo încât Teofil a fost înlăturat din funcția de epitrop și de iconomom - acesta din urmă, făcând loc furiei și gândurilor amăgitoare care îi plângeau de milă asmuțindu-l, a hotărât să facă pact cu cel rău, pentru recâștigarea cinstei.

Iar acest rău, pentru a-l duce și mai mult la pierzare, l-a “înalțat” pe Teofil la o “cinste” mai mare decât cea dinainte, însă nu era smerit ca atunci, ci mai mult mândru și se temeau toți de el, și îl “cinsteau”, mai ales Episcopul.

Numai că, la un moment dat, pactul cu cel rău i-a pricinuit și adâncul pierzării și al deznădejdii, încât începând să urască acest rău, se plângea deseori, temându-sechiar să se mai și roage, din cazua nevredniciei și a lepădării de Hristos. Abia, mergând la o biserică a Maicii Domnului și rugându-se acolo în fața icoanei sale, a reușit să mai capete puțină îndrăzneală și nadejde de la dumnezeiasca milă. Postind, astfel, zile multe și făcând mărturisire nouă de pocăință, printr-o minune a Maicii Domnului, amintită chiar și între cele consemnate de cărțile bisericești, a reușit acesta, defăimându-l pe cel rău și lepădându-se de el - după ce ajunsese inițial până acolo încât să-i jure credință doar pentru a se vedea în cinste - să revină la starea pe care o avusese mai înainte de această râvnă după propria cinstire.

Cuvintele de tânguire și de mulțumire ale acestuia către Maica Domnului au rămas scrise până la noi, atât de puternice au fost, iar Teofil murind cu totul pentru lume, urând toate voile trupului și lepădându-se de toată slava deșartă și de cinstea vremelnică, a slujit in biserica Preacinstitei Născătoare de Dumnezeu toată viața lui, cu multă sârguință și smerenie și făcând multe fapte bune. A fost îngropat*, după mutarea sa la cele veșnice, chiar înaintea icoanei Preacuratei Fecioare, la locul unde și-a adus pocăința, moaștele sale izvorând mireasmă frumoasă întru slava lui Dumnezeu, Cel cu totul milostiv, și a Maicii Lui, Cea fără de prihană.


Articol Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

* s-a folosit o mărturie veche din anul 537 după Hristos, semnată de Eutihian, ucenicul lui Teofil, martor al acestor frământări și trăiri de pe vremea în care Teofil era iconom al Bisericii din Adam (Cilicia).

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfânta Muceniță Agripina, Sfântul Mucenic Aristocle și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfânta Muceniță Agripina, Sfântul Mucenic Aristocle și cei dimpreună cu dânșii

– 23.06.2020 06:10 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 23 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Sfânta Mânăstire Căldărușani - hramul din 2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfânta Mânăstire Căldărușani - hramul din 2020

– 22.06.2020 16:59 –

Astăzi, 22 iunie 2020, de la orele 10:00, în Sfânta Mânăstire Căldărușani începea oficierea Slujbei Sfintei Liturghii, la zi de mare hram: Sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești.

Vă prezentăm câteva fotografii realizate cu această ocazie.

În Sfânta Mânăstire, reamintim, se află sfintele moaște ale Sfântului Grigorie Dascălul și Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului “Lidianca” - având pe partea din spate a sa Icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință - alături de alte sfinte relicve.


Sfântul Grigorie Dascălul
***
Racla cu sfintele Moaște ale Sfântului Grigorie Dascălul - hram 2020


Sfânta Mânăstire Căldărușani
***

Sfântă Troiță - Mânăstirea Căldărușani 2020
***

Sfinții Cuvioși Părinți ai Sfintei Mânăstiri Căldărușani
***

Racla cu sfintele Moaște ale Sfântului Grigorie Dascălul - hram 2020
***

Sfânta Mânăstire Căldărușani - hram 2020
***

Icoana Sfântului Grigorie Dascălul - Mânăstirea Căldărușani
***

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Lidianca”

***


Slujind în fața sfintei raclei - Pr. Cuv. Ierodiacon Cleopa
***

Floare din teii Căldărușănilor…
***

Oamenii Bisericii, la hramul din 2020 - Mânăstirea Căldărușani
***

Părintele Arhimandrit Lavrentie (starețul Sfintei Mânăstiri Căldărușani), urmat de Pr. Cristian Burcea, Protopop de Ilfov Nord
***
Întru mulți ani,
plini de bucurie și de sănătate!

Astăzi, la ziua ocrotitorului profesorilor și învățătorilor: Cuvânt adresat profesorilor, de către supraveghetorul tuturor școlilor din țară
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Astăzi, la ziua ocrotitorului profesorilor și învățătorilor: Cuvânt adresat profesorilor, de către supraveghetorul tuturor școlilor din țară

– 22.06.2020 12:58 –

Sfântul mare Mitropolit Grigorie Dascălul, ale cărui Sfinte Moaște se află în Mânăstirea Căldărușani, este cinstit astăzi în mod aparte de credincioșii ortodocși, fiind ocrotitorul îndeosebi al învățătorilor și profesorilor. În vremea sa, acesta s-a ocupat foarte tare cu întemeierea de școli, având în vedere luminarea propriului popor. Astfel încât, domnul de atunci l-a numit supraveghetor al tuturor școlilor din țară.

Spre exemplu, la Colegiul „Sfântul Sava”*, s-a îngrijit personal să aibă profesori buni și evlavioși.

Colegiul fusese fondat în 1694, de către Sfântul martir Constantin Brâncoveanu, sub numele de “Academia Domnească de la Sfântul Sava”, întrucât se afla inițial în clădirile Mănăstirii Sfântul Sava - astăzi: Universitatea din București. Curând, a devenit una dintre cele mai importante academii din Balcani. Aici, Sfântul Grigorie Dascălul lua parte la examene și oferea ajutor copiilor silitori și sărmani**. Profesorilor, Sfântul Grigorie Dascălul le spunea:

” – Să vă îndreptați cu toții, abia apoi să îndreptați pe alții!

Să dobândiți, voi, năravuri bune, și abia apoi să învățați pe alții despre năravuri!

Să fiți cu toții sfinți, sau aproape de sfinți, precum erau dascălii cei mai dinainte, într-acest loc!”***

Mitropolitul Grigorie Dascălul a stăruit să se înființeze seminarii în fiecare eparhie, devenind astfel adevăratul ctitor al seminariilor din Țara Românească și model, rânduit de Dumnezeu, al dascălilor și învățătorilor din toate vremurile care i-au urmat și, prin milostivirea lui Dumnezeu, care vor mai urma.


Alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

* Academia Sfântul Sava s-a divizat mai apoi, în anul 1864, la inițiativa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ramura academică devenind “Universitatea din București”, iar cealaltă secundară devenind Colegiul Național „Sfântul Sava”;

** Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul însuși, pe când fusese elev la școala elinească din Mânăstirea Sfântul Sava, era cel mai silitor la învățătură dintre toți cei 75 de elevi;

*** S-au folosit și prelucrat unele date din notițele și culegerile realizate și puse la dispoziție - după mai mult de 30 de ani de cercetări - de Pr. Arhim. Ioanichie Bălan.

Cuvânt către profesori și învățători. În cât de mare primejdie se află cei ce nu iau seama la cei ce li s-au încredințat lor
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cuvânt către profesori și învățători. În cât de mare primejdie se află cei ce nu iau seama la cei ce li s-au încredințat lor

– 22.06.2020 07:14 –


Atenție, cel ce ești învățător și profesor:

Să nu-ți doreşti să stăpânești suflete, ca, nu cumva, să ajungi în pragul de a nu te mai teme de Dumnezeu şi, apoi, să fiți în primejdie şi tu însuți şi cei de sub mâna ta.

Iar, dacă, fără de voie, te-ar ispiti duhul stăpânirii, ia seama că, lăsându-te condus de voia ta, să nu aduci asupra ta mustrarea Domnului, pentru oile cele cuvântătoare, încredințate ție.

Că zice, prin Proorocul lezechiel:

„Amar vouă, păstorilor, pentru că n-ați păscut bine oile Mele. Pe cele bune le-ați înjunghiat şi cu lâna lor v-ați îmbrăcat şi nu v-ați îngrijit de oile Mele.

Pe cea slabă, n-ați ridicat-o, pe cea bolnavă n-ați tămăduit-o, pe cea rănită, n-ați legat-o şi pe cea rătăcită n-ați căutat-o.

Şi s-au risipit oile Mele prin munți, şi, prin tot dealul înalt, s-au împrăştiat oile mele, peste toată fața pământului, şi nimeni nu se îngrijeşte de ele şi nimeni nu le caută.”

Pentru aceasta, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului: „Viu sunt Eu, zice Domnul Dumnezeu, că voi face dreptate. De vreme ce oile Mele au fost lăsate pradă şi fără păstor şi oile Mele au ajuns mâncare tuturor fiarelor câmpului, iar păstorii Mei n-au purtat grijă de oile Mele, ci, păstorii s-au păscut pe ei înşişi, pentru aceea, voi lua oile Mele din gura lor şi ele nu vor mai fi pentru ei o pradă de mâncare.”

Luați seama, deci, înțelegeți ce trebuie celor ce învață si conduc, în cât de mare primejdie se află cei ce nu iau seama la cei ce li s-au încredințat lor. Deci, cel ce învață si conduce se cuvine să fie iscusit, isteț şi treaz, spre mântuirea celor ce-i are sub stăpânire, şi să cunoască drumul şi umblarea fiecăruia. Pe cei necuvioşi, să-i mustre, de mână să-i ducă şi învățăturile cele mai grele să-i învețe, şi nu numai învățăturile Scripturilor să le arate ucenicilor, ci se cade şi cu fapta să-i îndemne spre osteneli; şi să adune şi să unească între ei pe cei păstoriți, spre mântuirea lor, de la cei mai înainte-stătători, până la cei mai mici, şi să le spună chinurile cele groaznice pregătite leneşilor.

Şi, aşa, lupii, văzând sârguința păstorului, vor fugi, şi turma oilor cuvântătoare se va păzi şi păstorii vor fi lăudați de Dumnezeu, a Căruia este slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.”


Alcătuire și transcriere Lăcașuri Ortodoxe, la ziua unui mare învățător al nostru - Sfântul Grigorie Dascălul, 2020

după o scriere veche adresată învățătorilor, de către Sfântul Efrem

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul de la Căldărușani, Sfântul Mucenic Eusebie și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul de la Căldărușani, Sfântul Mucenic Eusebie și cei dimpreună cu dânșii

– 22.06.2020 06:09 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 22 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate și alte bucate derivate din acestea). ASTĂZI, însă, este dezlegare la pește (icre și derivate din acestea) pentru cei ce serbează pe ocrotitorul sfânt Ierarh Grigorie Dascălul, așa încât aceștia pot gusta și puțin vin, dar bineînțeles NU se consumă alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

POST. DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Mucenici Iulian, Afrodisie și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Mucenici Iulian, Afrodisie și cei dimpreună cu dânșii

– 21.06.2020 06:17 –

ASTĂZI ESTE DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI. LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 21 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea DUMINICII TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI, precum și la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate și alte bucate derivate din acestea). ASTĂZI, însă, este dezlegare la pește (icre și derivate din acestea), așa încât se poate gusta și puțin vin, dar bineînțeles NU se consumă alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri:

aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Peste 620 de creștini au fost uciși în Nigeria, de la începutul acestui an (2020)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Peste 620 de creștini au fost uciși în Nigeria, de la începutul acestui an (2020)

– 20.06.2020 08:00 –

Potrivit unui nou raport, peste 620 de creștini din Nigeria au fost uciși de radicali până în prezent în acest an (2020) și aproximativ 12.000 au fost uciși în ultimii cinci ani. Grupurile islamiste radicale precum Boko Haram au vizat creștinii în mod special, în speranța înființării unui califat islamic.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Geneva, 21 iunie 2020: ședință a Sfântului Sinod
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Geneva, 21 iunie 2020: ședință a Sfântului Sinod

– 20.06.2020 06:53 –

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se va deplasa cu avionul la Geneva, în după-amiaza zilei de 21 iunie 2020, pentru a prezida o întrunire a Sfântului Sinod al Tronului Ecumenic, care va avea loc la Centrul Ortodox Patriarhal și Stavropighial din Geneva.

POST, cu dezlegare la pește. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Mucenic Metodiu, Sfântul Cuvios Calist și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST, cu dezlegare la pește. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Mucenic Metodiu, Sfântul Cuvios Calist și cei dimpreună cu dânșii

– 20.06.2020 06:05 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 20 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate și alte bucate derivate din acestea). ASTĂZI, însă, este dezlegare la pește (icre și derivate din acestea), așa încât se poate gusta și puțin vin, dar bineînțeles NU se consumă alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri:

aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Minunea din peștera Cuviosului sfânt Ioan Sihastrul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Minunea din peștera Cuviosului sfânt Ioan Sihastrul

– 19.06.2020 13:47 –

Ne-a zis nouă ava Dionisie - preaiubitul și păzitorul de vase al Bisericii Ascalon - despre Ioan Sihastrul:

“Mare bărbat și plăcut lui Dumnezeu, starețul nostru Ioan Sihastrul…

Viețuia în satul Schustra, care era departe de Ierusalim, cam la 4 kilometri. Și avea, în peștera sa, chipul Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, ținând în brațe pe Pruncul Hristos Cel mai înainte de veci, Dumnezeul nostru.

Însă, câteodată, starețul mai voia să merargă pe câte undeva, în pustie departe, ori la Ierusalim ca să se închine Cinstitei Cruci și la Mormântul lui Hristos și să cerceteze Sfintele Locuri, sau la Muntele Sinai, ca să se roage, sau la Sfinții Mucenici, care se aflau departe de Ierusalim, căci îi plăcea starețului să dea cinstire sfinților, sau în Efes, la mormântul Sfântului Evanghelist Ioan, uneori și la Sfântul Teodor, în Evhaita, iar alteori la Sfânta Tecla, în Seleucia Isauriei, la Sfântul Serghie în Sarafas și în alte părți…

Eeei, oricând pleca, își pregătea în peștera sa candela care se afla așezată înaintea chipului Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și o aprindea după obicei. Apoi, așezându-se la rugăciune, se ruga lui Dumnezeu ca să-i îndrepteze calea pe care avea să meargă și, privind icoana Născătoarei de Dumnezeu, grăia:

“Preacurată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, pentru că plec în călătorie îndepărtată, întru care multe zile am să zăbovesc, tu singură să ai grijă de candela ta, și nestinsă, după a mea rugăciune, să o păzești până ce mă voi întoarce.

Că eu, având ajutorul tău împreună-călător cu mine, mă duc pe drumul pe care îl am în gând”.

Zicând acestea spre Sfânta icoană, pornea la drum.

Iar când se întorcea la peștera sa, găsea întotdeauna candela plină, arzând, exact cum o lăsase. Niciodată n-a găsit-o pe ea stinsă.


Transcriere Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020,

a unei istorisiri vechi, păstrată din secolul VI, semnată de Cuvioșii Părinți Ioan și Sofronie, după cum le-a istorit lor Ava Dionisie

Pomenirea acestui Sfânt și minunat Părinte Cuvios Ioan Sihastrul se face exact astăzi, pe 19 iunie!

IATĂ, OAMENII: cu cât se îndepărtează mai mult unul de celălalt, cu atât se îndepărtează de Dumnezeu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

IATĂ, OAMENII: cu cât se îndepărtează mai mult unul de celălalt, cu atât se îndepărtează de Dumnezeu

– 19.06.2020 09:58 –

În îndrumările sale duhovnicești, Sfântul Dorotei explică:

Să presupunem un cerc al cărui centru este Dumnezeu și ale cărui raze sunt căi diferite.

Fiecare om din lumea creată merge de-a lungul uneia dintre raze, spre centru, unde Se află Hristos Dumnezeu (indiferent dacă omul realizează sau nu).

Omul se apropie astfel - mergând către centru, acolo unde și razele converg și se apropie între ele până la confundare - de fratele său care merge și el pe o altă rază către Dumnezeu, cu cât se apropie de centru.

Ca urmare, [pe aceste direcții,] cu cât s-ar distanța un om mai mult de celălalt om, adică de aproapele său, cu atât [cel puțin unul dintre ei / LO] s-ar distanța mai mult de Dumnezeu.


Un articol și grafică LăcașuriOrtodoxe, cireșar 2020

pornind de la o sugestie formulată de Mitropolitului Efrem (Kyriakos) de Tripoli, al-Koura și Împrejurimi


Datarea celor mai vechi manuscrise creștine ale Noului Testament. Principii, practici și capcane
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Datarea celor mai vechi manuscrise creștine ale Noului Testament. Principii, practici și capcane

– 19.06.2020 08:25 –

Unele MANUSCRISE BIBLICE includ note scurte pentru cititor, aparținând scribului care a copiat manuscrisul. Aceste așa-numite colofoane ar fi putut include o dată, însă datele devin comune abia pentru manuscrisele biblice grecești din secolul al nouălea. Această pagină cu un colofon provine dintr-un manuscris arab din perioada iluministă al celor patru Evanghelii (Walters MS. W.592, fol. 261b); afirmă că manuscrisul a fost copiat de Ilyās Bāsim Khūrī Bazzī Rāhib în anul „7192 după Adam” (1684 după Hristos). Foto: prin amabilitatea Muzeului de Artă Walters, BAR

Noul Testament pe care îl citim noi astăzi în multe traduceri diferite nu se bazează pe un singur manuscris cu text original grecesc. De ce? Pur și simplu, pentru că nu există un text complet al Noului Testament pe care să-l putem data din vremurile apostolice sau chiar la două sau trei secole după ultimul dintre Sfinții Apostoli. Manuscrisele care conțin întreaga Biblie creștină sunt opera călugărilor medievali. Edițiile competente moderne ale textului original grecesc se bazează pe lecturi din multe manuscrise antice diferite. Drept urmare, Noul Testament prezentat în oricare dintre Bibliile noastre nu corespunde unui singur manuscris antic autoritar.

Cele mai vechi exemplare supraviețuitoare ale Noului Testament ne parvin, în schimb, sub formă de fragmente și resturi de papirus descoperite de arheologi (mai ales) din Egipt. Câți ani au cele mai vechi dintre aceste fragmente biblice și de ce contează dacă au fost scrise în primul sau al patrulea secol?

„Uneori este mare lucru”, afirmă Brent Nongbri de la Școala Norvegiană de Teologie, Religie și Societate din Oslo. Expert în manuscrise creștine timpurii, profesorul Nongbri oferă informații despre problemele critice ale datării manuscriselor biblice antice în articolul său „Cât de vechi sunt cele mai vechi manuscrise creștine?” publicat în numărul de vară 2020 al Revistei Biblice de Arheologie americane.Când o foaie sau un papirus cu ​​text documentar datat este refolosită pentru a copia un alt text literar apoi nedatat, data documentului servește ca cea mai timpurie dată posibilă a compoziției literare. Această pagină a P.Oxy. 12.1444 se referă la plățile de cereale din Anul Domnului 248–249. Partea din spate a fost folosită mai târziu pentru a înregistra unele discursuri. Cât de timpurii sunt aceste discursuri, nu putem ști cu siguranță. Foto: amabilitatea Bibliotecii Universității Ghent; CC-BY-SA 4.0

Deși Noul Testament, așa cum îl știm noi, este în esență un „colaj” al diferitelor manuscrise supraviețuitoare, se bazează foarte mult pe un singur manuscris de pergament - Codex Vaticanus, din secolul al IV-lea sau Codexul Vaticanului. La mijlocul secolului XX, explică Nongbri, „cei mai mulți critici textuali ai Noului Testament credeau că textul Noului Testament păstrat în Codex Vaticanus a fost rezultatul unei revizii editoriale care a avut loc în secolul al patrulea. Apoi, în 1961, a fost publicat un codex papirus care conține Evangheliile lui Luca și Ioan în limba greacă (P.Bodmer XIV – XV sau P75 pentru specialiști). Acesta este adesea numit cel mai important papirus din Noul Testament descoperit până acum, pentru că a fost datat, pe baza scrierii sale de mână, în jurul 175-225 după Hristos, iar textul său este în foarte strâns acord cu cel al Codex Vaticanus”.

Date fiind modificările anuale de la o generație la alta, paleografia, sau studiul formelor antice de scriere, pot ajuta la atribuirea de date pentru manuscrise nedatate. Cât de precis se dovedește a fi un mijloc de datare paleografică este sursă de confruntări. De la E. M. Thompson, An Introduction to Greek and Latin Paleeography, New York: Burt Franklin, [1965], p. 147, Revista de Arheologie Biblică

Această descoperire i-a determinat pe mulți să susțină că textul Codexului Vaticanului ar fi avut o origine datată încă de la sfârșitul secolului al II-lea și apoi a fost transmis cu atenție (fără denaturări) până când a fost înscris în Codexul Vaticanului, în secolul al IV-lea. Acest lucru pare logic, dar există un viciu substanțial într-un astfel de argument - nu se bazează pe altceva decât pe data presupusă a papirusului Bodmer, care a fost stabilită (sau, vom spune, „bănuită”) prin compararea scrierii de mână cu alte manuscrise existente. Paleografia, care se numește studiul comparativ al scrierii de mână, este doar unul dintre modurile posibile de datare a manuscriselor vechi, inclusiv a celor mai vechi exemplare din Biblia creștină.

Pentru a fi siguri, spre deosebire de documentele scrise zi de zi (contracte, testamente, edicte, chitanțe etc.), primele exemplare ale literaturii creștine (inclusiv Biblia) nu sunt aproape niciodată datate în mod explicit, iar savanții trebuie să se bazeze pe analize tehnice și dovezi circumstanțiale pentru stabilirea datelor probabile. „Bănuielile informale” rezultate pot diferi cu secole.Acest pergament fragmentat a fost descoperit la Dura-Europos, în Siria actuală. Conține un text al unei Evanghelii grecești care nu corespunde nici unei Evanghelii canonice. Mai degrabă, amestecă elemente din toate cele patru Evanghelii. Deoarece știm că Dura-Europos a fost prădată în 256 după Hristos, manuscrisul trebuie să fie datat până în acel an sau anterior. Foto: prin amabilitatea Bibliotecii de Cărți și Manuscrise Rare din Beinecke, Universitatea Yale


Tehnologiile moderne de testare includ analiza cu radiocarbon. Când Codex Tchacos (ilustrată aici este p. 33, care conține începutul Evangheliei lui Iuda) a fost publicat pentru prima dată, în 2016, s-a pretins că data din jurul anului 280 A.D., plus sau minus 60 de ani, pe baza analizei cu radiocarbon. Ceea ce nu știam atunci era că analiza includea eșantioane de pe copertă, al căror material (folosit ca umplutură) precedea, logic, scrierile. Codexul provine cel mai probabil din secolul al patrulea. (Foto: Wolfgang Rieger, domeniu public, BAR)

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

BAR / Revista americană de Arheologie Biblică Nr. de Vară 2020

Ministrul rus Serghei Lavrov, în vizită la Patriarhul Serbiei. Reiterarea sprijinului conducerii ruse
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ministrul rus Serghei Lavrov, în vizită la Patriarhul Serbiei. Reiterarea sprijinului conducerii ruse

– 19.06.2020 07:21 –

Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov - care va participa împreună cu Președintele Rusiei, Vladimir Putin, la ceremoniile de târnosire a Bisericii Memoriale Sfântul Sava din Vracar, la sfârșitul anului 2020 - l-a vizitat pe Patriarhul Irineu al Serbiei, pe 18 iunie 2020, la Patriarhia din Belgrad, reiterând sprijinul conducerii Statului Rus pentru integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Serbia în Kosovo și Metohija și interesându-se despre stadiul lucrărilor la sfântul lăcaș amintit, 10 milioane de euro fiind oferite cu sprijinul Președintelui Rusiei, pentru realizarea mozaicurilor. Ministrul Lavrov și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru Biserica Ortodoxă Sârbă în problemele din Muntenegru, subliniind că numai prin întărirea unității popoarelor ortodoxe se poate consolida poziția Bisericii Ortodoxe Ruse din Ucraina și a Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru. (Lăcașuri Ortodoxe, conform unor informații puse la dispoziție de reprezentanți oficiali ai Patriarhiei Sârbe)

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului, Sfântul Cuvios Paisie cel Mare și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului, Sfântul Cuvios Paisie cel Mare și cei dimpreună cu dânșii

– 19.06.2020 06:54 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 19 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri:

aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Byzanfest - Festival Internațional de Film Ortodox 2020. Acceptarea propunerilor
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Byzanfest - Festival Internațional de Film Ortodox 2020. Acceptarea propunerilor

– 18.06.2020 17:24 –

Într-un comunicat oficial emis astăzi, 18 iunie 2020, de către organizatori, Byzanfest - Festivalul de Film Ortodox 2020, este prezentat în următoarele cuvinte:

“Cineaștii sunt ca niște poeți, dar în loc de cuvinte, ei dezvăluie frumusețea prin imagini și, dacă ești un cineast creștin ortodox, atunci dimensiunea spirituală adaugă și mai multă bogăție operei tale. Totuși, unde pot prezenta astfel de artiști filmele lor? Byzanfest oferă o oportunitate unică.

În al cincilea an, Byzanfest este un festival de film online care proiectează cele mai bune filme realizate de creștini ortodocși din întreaga lume. Ceea ce face din Byzanfest sa fie special, este obiectivul său de a împărtăși istoriile vizuale ortodoxe unui public internațional. Festivalul speră să introducă oamenii în arta polivalentă care este filmul ortodox.

Byzanfest acceptă în prezent filme scurte și de lungmetraj. Ele trebuie sa fie realizate de cineaști care aparțin Credinței Ortodoxe răsăritene. Filmele pot avea teme care sunt explicit spirituale sau tratează subiecte din mentalitatea ortodoxă. Termenul limită pentru depuneri este 23 august 2020.

Conform comunicatului oficial al Byzanfest, “

filmele vor fi proiectate online pentru o perioadă de 2 săptămâni, în octombrie în acest an. Filmele de lung metraj vor face parte dintr-un program în care publicul poate „închiria” filmul, online. Toți banii obținuți din chirii vor fi împărțiți în mod egal producătorilor de filme.

Byzanfest este sinonim cu excelența în realizarea filmelor ortodoxe. Festivalul a descoperit mulți regizori remarcabili care au continuat să contribuie la această formă de artă. Byzanfest își propune să-i încurajeze și să îndrume acest tip de realizatori, deoarece filmul servește ca mediu extrem de eficient pentru evanghelizare, precum și pentru a crea o artă frumoasă, inspirată de Dumnezeu.

Propunerile se primesc din întreaga lume. Festivalul este deschis tuturor vârstelor, inclusiv cineaștilor profesioniști și amatori. Filmele trebuie să fi fost realizate în perioada 2015-2020. Câștigătorii vor primi premii în numerar.

Lăcașuri

O

rtodoxe, 18 cireșar 2020

Sperând într-o neînțelegere, Biserica Georgiei cere Bisericii Ruse să renunțe la a deschide o parohie georgiană proprie în Paris
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sperând într-o neînțelegere, Biserica Georgiei cere Bisericii Ruse să renunțe la a deschide o parohie georgiană proprie în Paris

– 18.06.2020 17:06 –

Către Mitropolitul Ioan (Renneteau),

Șeful Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest


Înaltpreasfinția Voastră,
Vă salutăm cu dragoste fraternă în Hristos.

Cu binecuvântarea Catolicosului-Patriarh al Întregii Georgii, vă aducem în atenție o problemă semnificativă pentru noi: Conform informațiilor publicate pe Internet, aveți în intenție să deschideți o parohie georgiană la Paris și să numiți un cleric de naționalitate georgiană, care în prezent se află sub jurisdicția dvs, în calitate de lider spiritual.

Numitul Arhimandrit Ieroteu (Margvelashvili) intenționează să oficieze prima Sfântă Liturghie pentru georgieni, pe 20 iunie.

Vrem să vă informăm că Biserica Ortodoxă Georgiană oferă îngrijire spirituală compatrioților noștri care locuiesc temporar în afara Georgiei, la fel cum fac și celelalte Biserici Ortodoxe locale cu parohiile lor care se află dincolo de granițele țărilor lor.

Avem eparhii și parohii în diferite părți ale lumii. Există patru ierarhi ai Patriarhiei Georgiei care își îndeplinesc slujirea în Europa: Mitropolitul Avraam (Garmelia) de Europa de Vest, a cărui misiune include Franța, Italia, Spania, Elveția, Suedia, Portugalia, Malta. Înaltpreasfintia Sa are 57 de parohii; Mitropolitul Gherasim
(Sharashenidze) este șeful eparhiilor noastre din Germania și Austria, în total numărul parohiilor acestor eparhii este 20; Arhiepiscopul Zenon (larajuli) este șeful Eparhiei din Marea Britanie și Irlanda, care include 8 parohii. Episcopul Dositei (Bogveradze) este Șeful Eparhiei Belgiei și al Eparhiei Olandei. Ambele eparhii ale celor două țări includ 8 parohii împreună.

Dorim, de asemenea, să vă informăm că o Biserică georgiană închinată Sfintei Regine Tamara funcționează la Paris din 2009 cu parohia sa, care este subordonată Înaltpreasfințitului Avraam, iar starețul său este ierarhul Arhimandrit Antonie (Kandelaki) din Biserica Georgiei. O școală parohială și cursuri catehetice funcționează în parohie; există format un grup de cântăreți și de dansatori populari georgieni și un club sportiv pentru tineri. În același timp, Arhimandritul Antonie oferă îngrijire parohiilor noastre din 15 orașe importante din Franța și se oficiază acolo Sfânta Liturghie in fiecare sambata.

Prin urmare, intenția de a înființa o parohie georgiană sub conducerea Arhimandritului Ieroteu este complet inacceptabilă pentru noi și considerăm că este un rezultat al comunicării eronate dintre noi.

Sperăm că această neînțelegere va fi rezolvată în timp util, cu dragoste fraternă, și aceasta să nu devină un obstacol în relația noastră.

Vă dorim sănătate bună, mulți ani de viață și succes în slujirea Dumneavoastră.

Cu stimă,
Președintele Departamentului de Probleme Externe
Mitropolitul de Zugdidi și Tsaishi

Traducere Lăcașuri Ortodoxe,

după un material pus la dispozitie de reprezentanții oficiali ai Bisericii Ortodoxe a GerogieiLa urma urmei, L-am izgonit pe Dumnezeu din Rai…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

La urma urmei, L-am izgonit pe Dumnezeu din Rai…

– 18.06.2020 15:19 –

Tot ce există în jurul nostru sunt daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, astfel încât să le privim și mintea noastră să fie îndreptată spre El. Încât să ne uităm la darurile Lui și să ne gândim la El, să ne uităm la binecuvântările Sale și să ne gândim la El, pentru că aceasta este ceea ce El ne-a dat. El este Dătătorul de daruri, de la El vine tot ce este bun pe pământ și în cer - soțul tău, copiii tăi, casa, sănătatea și tot ceea ce ai este de la Dumnezeu. Înțelegi asta? Nu, tu uiți asta.

Când Adam a văzut-o pe Eva pentru prima oară, el era foarte bucuros de Eva și de Dumnezeu. El L-a iubit și mai mult pe Dumnezeu, pentru că a spus:

„O Doamne, cât ești de bun! Mi-ai dat-o pe Eva!”

El a privit-o pe Eva, a iubit-o, s-a însoțit cu ea și Dumnezeu era și El acolo. El nu L-a pierdut pe Dumnezeu, nu s-a simțit autonom sau rupt de Dumnezeu. Eva l-a apropiat și mai mult de Dumnezeu, iar legătura lui cu Eva și dragostea pe care o aveau unul pentru celălalt a fost o iubire care a încălzit dragostea pentru Dumnezeu, care la rândul ei a încălzit iubirea reciprocă.

Dar am pierdut această legătură frumoasă, această frumoasă moștenire a iubirii și nu trăim prin ea. Trăim prin darurile lui Dumnezeu, dar fără Dumnezeu; nu Îi mulțumim, nu Îl slăvim, nu-L amintim, Îl uităm, iar El ne-a dat totul și continuă să ne dea totul!

Un tânăr mi-a spus că iubește o fată și că i-a trimis flori, dar ea i le trimisese înapoi.

- Sau altădată, a spus el, i-am trimis flori, dar n-a zis nimic. Am așteptat să-mi scrie cel puțin un „Mulțumesc!”. Voiam să-i arăt că o iubesc. Dar ea n-a răspuns.

I-am sugerat: „Poate că florile n-or fi ajuns?”

- „Nu, am sunat la florărie și mi-au zis că le-au trimis și că fusese primită comanda. Ea le-a primit. Dar nu mi-a răspuns. Nici măcar nu și-a amintit de mine. M-a disprețuit.

Acest bărbat fusese rănit.

La fel este cu Dumnezeu. El este îndrăgostit de sufletele noastre - asta spun sfinții, că Dumnezeu ne iubește la modul suprem și, dacă El ne dă ceva, atunci El o face astfel încât să ne umplem de dragoste pentru El. Numai că nu-L iubim, Îi luăm darurile și uităm de El. Cuplurile căsătorite uită că soțul este un dar pentru el sau ea, Îl uită pe Dumnezeu, iar în viața lor își fac apariția cuvintele teribile gen „rutină”, “plictiseală”. Avem totul, dar ne distrugem singuri; avem Raiul pe pământ, dar viața noastră se transformă în iad, în mijlocul acestui Paradis în care trăim. Un paradis tehnologic și electronic, un paradis al automobilelor, al caselor, al televizoarelor. Apelați un număr de telefon și vorbiți cu oricine doriți, în orice colț al lumii; aveți internet și puteți discuta cu oricine doriți.

Viața ar putea fi Rai, dar întrucât Cel Care a creat Raiul nu este prezent acolo - până la urmă, L-am izgonit pe Dumnezeu din Paradis - cum poate exista Raiul fără Dumnezeu? Ar putea exista un Paradis fără El, fără Cel Care umblă pe acolo, Care este Creatorul tuturor? Adam și Eva au auzit pașii lui Dumnezeu, L-au văzut, s-au bucurat în El, s-au încântat în El, au trăit cu El, s-au unit cu El și acest lucru era minunat și a făcut ca viața lor să devină Rai.

Dar când L-am expulzat pe Dumnezeu din viața noastră, totul a devenit iad. Vedeți lucrurile și doar doriți să le folosiți; devii consumator. Asta înseamnă: „Dă-mi asta, dă-mi ailaltă, dă-mi un al treilea lucru, un al patrulea, ca să mă pot încărca de toate, să pot mânca, să bag bani în bancă, să cumpăr o mașină, o casă“. Lăcomie. Sufletul nu poate ajunge să fie satisfăcut. Sufletul nu poate fi mulțumit de aceste lucruri. Și, acel om nenorocit - adică noi, care suntem mai răi decât el - își spune: „Mănâncă, suflete al meu!” (conform Sfintei Evanghelii după Luca 12:19).

Dar ce mănâncă sufletul meu? Sufletul nu mănâncă astfel de lucruri. Nu poate fi satisfăcut cu stadioane, dansuri sau modă, nici cu produse cosmetice, divertisment sau călătorii. Aceste lucruri nu îl pot satisface. Ele doar creează o impresie puternică. Este ceva care doar produce o impresie, dar nu are conținut, iar calitatea sa este minciună, înșelăciune, batjocură. Drept urmare, există apoi o dezamăgire groaznică, o plictiseală teribilă.

Avem cele mai fastuoase delicatese, toate tipurile de pizza, cele mai gustoase preparate din lume. Le mănânci și se transformă în toxine în interiorul tău. Tot ceea ce mâncați se transformă în otravă. O mănânci, dar te și mănâncă. Pentru că mănânci fără iubire, fără rugăciune. O mănânci, dar nu te întărește; ca atunci când crezi că te odihnești, dar de fapt acel tip de „odihnă” te obosește.

Aveți totul, dar ceva lipsește, pentru că nu Îl aveți pe Cel Care ar face totul frumos.

Până la urmă, o singură roșie te poate face fericit, dacă știi cum să o mănânci în Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ea ar fi motiv de fericire. O roșie poate deveni cauza lacrimilor de bucurie care ți se rostogolesc din ochi. Doar o roșie. Dar ai totul!


Traducere Lăcașuri Ortodoxe,

după un cuvânt rostit de Pr. Arhim. Andreas (Konanos) / Dumnezeu nu te va părăsi, publicat în ziua de 12 cireșar 2020

în versiunea Maicii Cornelia (Rees) din Sfânta Mânăstire Stretensky

Nu a venit sfârșitul lumii! E DOAR CERNERE: Dumnezeu trimite lucrare de amăgire, ca cei care nu iubesc adevărul să creadă minciuni! Voi vedeți-vă de tot lucrul şi cuvântul bun!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Nu a venit sfârșitul lumii! E DOAR CERNERE: Dumnezeu trimite lucrare de amăgire, ca cei care nu iubesc adevărul să creadă minciuni! Voi vedeți-vă de tot lucrul şi cuvântul bun!

– 18.06.2020 09:09 –

În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit.

Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.(...)

Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte.

Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, și de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.(...)

Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.

Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, veşnică mângâiere şi bună nădejde, Să mângâie inimile voastre şi să vă întărească, la tot lucrul şi cuvântul bun.

REPLICĂ LA ȘTIRILE DE AZI, din Scrisoarea către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Lăcașuri Ortodoxe, 2020 cireșar

Dumnezeu nu Se va îndepărta niciodată de noi, dacă noi nu ne vom îndepărta de El
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Dumnezeu nu Se va îndepărta niciodată de noi, dacă noi nu ne vom îndepărta de El

– 18.06.2020 08:00 –

„Fie ca Domnul să fie cu noi și noi cu El, iar El nu se va îndepărta niciodată de noi, dacă noi nu ne vom îndepărta de El. Și, a te îndepărta de El și de calea Lui, înseamnă a te îndrepta spre păcat, spre ceea ce nu este demn de numele strămoșilor noștri și de noi înșine. Fie ca noi să fim alături de Domnul și El să fie cu noi, orice s-ar întâmpla. Și va fi bine, pentru că toată bunătatea vine de la Dumnezeu.” (Traducere Lacașuri

Ortodoxe, cireșar 2020, după un cuvânt al Patriarhului Pavle al Serbiei

/Mergând spre Veșnicie)

Curtea Supremă a Palestinei anulează transferul către Biserica Rusă a terenului pe care se află Stejarul din Mamvri
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Curtea Supremă a Palestinei anulează transferul către Biserica Rusă a terenului pe care se află Stejarul din Mamvri

– 18.06.2020 07:23 –

Invocând vechi legi islamice, Curtea Supremă din Palestina a anulat un decret al Președintelui Mahmoud Abbas, din ianuarie 2017, care acorda un teren Misiunii Ecleziastice Ruse din Ierusalim - informează publicația Orthodox Christianity, citând agenția de știri Maan. Pe teren se află, între altele, renumitul Stejar din Mamvri. Familia Ahmed Saeed Bayoud Al-Tamimi susține ca terenul îi aparține, exprimându-și intenția de a da terenul Universității Politehnice locale, pentru a construi un spital.

Conform agenției Ria-Novosti, citată de aceeași publicație, Biserica Rusă, însă, susține că pământul i-a aparținut de fapt încă din secolul al XIX-lea, când a fost achiziționat de către Arhimandritul Antonie (Kapustin).

Potrivit presei palestiniene, aproximativ 85% din oraș aparține familiei al-Tamimi, încă din secolul al VII-lea, iar conform legii islamice este considerat teren religios și nu poate fi niciodată înstrăinat, deși poate fi dat spre utilizare, iar toți cei care locuiesc sau dețin proprietăți imobiliare pe teren sunt obligați să plătească un impozit special familiei.

Familia recunoaște ca Imperiul Otoman a transferat terenuri din Hebron pentru ca Biserica Rusă să le utilizeze în condiții de închiriere, însă Biserica a încetat să mai plătească impozitul după 1960, ceea ce înseamnă că terenul în cauză revine proprietarului, conform legii privind donațiile. Prin urmare, Președintele Abbas nu ar mai fi avut dreptul să transfere pământul către Biserica Rusă în 2017, susține al-Tamimi, deși Biserica insistă că Arhimandritul Antonie a putut reînregistra oficial terenul în proprietatea Bisericii.

După Revoluția din 1917, în Rusia, o parte din pământ a fost administrată de Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor, și a fost dată mai târziu Patriarhiei, de către Yasser Arafat, în 1997, deși transferul nu a fost legalizat corespunzător până la decizia lui Abbas, din 2017. Au existat o serie de bătălii legale asupra terenului Mănăstirii Sfânta Treime, de-a lungul anilor, adoptându-se diferite decizii.

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul, Cuviosul Erasm și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul, Cuviosul Erasm și cei dimpreună cu dânșii

– 18.06.2020 06:44 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 18 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri:

aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Biserica Ortodoxă Macedoneană anunță discuții preliminare cu Patriarhia de Constantinopol. SITUAȚIA PE LARG
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Ortodoxă Macedoneană anunță discuții preliminare cu Patriarhia de Constantinopol. SITUAȚIA PE LARG

– 17.06.2020 16:24 –

Un reprezentant al așa-zisei „Biserici Ortodoxe Macedonene”, nerecunoscută canonic și desprinsă din Biserica Ortodoxa Sârbă din anul 1960, a afirmat pe postul national de televiziune, citat de presa internatională, că s-ar afla în discuții preliminare cu Patriarhia de Constantinopol, pentru a fi recunoscută oficial ca Biserică Ortodoxă. Reamintim că, inițial, în 2017 (vezi ARHIVA Lăcașuri Ortodoxe), Biserica Ortodoxă Macedoneană solicitase Bisericii Bulgare să accepte să îi fie Biserică-Mamă, pentru a-și câștiga astfel recunoașterea canonică, însă acceptul primit atunci din partea Bisericii Bulgare a născut supărări din partea Bisericilor Sârbă, Greacă, inclusiv din partea Constantinopolului. Ulterior, Constantinopolul a declarat că problema recunoașterii Bisericii Ortodoxe Macedonene ar ține de Biserica Ortodoxă Sârbă care, de altfel, anunțase în 2019 că încearcă reluarea negocierilor cu Biserica desprinsă din trupul său.

Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, situația pe larg, pornind de la rădăcinile istorice:

Temata Bulgariei era o provincie a Imperiului Bizantin, instituită de Împăratul Vasile al II-lea, după cucerirea Bulgariei în 1018. Capitala sa era Skopje și era guvernată de un strateg. Locuitorii slavi locali au fost numiți, de către bizantini, bulgari. Cu toate acestea, bulgarii și-au păstrat cetățenia, atingând o putere deosebită după ce a fost format Al Doilea Imperiu Bulgar, în secolul al XII-lea.

Inițial, împăratul bizantin Vasile al II-lea a emis un ordin prin care sistemul fiscal, al regatului bulgar supus, să fie aplicat în continuare ținuturilor bulgărești anexate. Patriarhia Bulgară a fost retrogradată la nivel de Arhiepiscopie, numită Arhiepiscopia de Ohrid (cu sediul în Temata bizantină a Bulgariei), păstrând un statut de autocefalie, dar fiind supusă jurisdicției Patriarhiei Constantinopolului. Cu zece ani mai târziu, după moartea lui Vasile al II-lea, a fost introdus sistemul fiscal bizantin. Alfabetizarea slavă, Liturghia și tradițiile Arhiepiscopiei au fost, în unele locuri, supuse persecuției. O parte din aristocrația bulgară a fost îndepărtată încet, dar constant, din poziția sa. Mulți au fost trimiși în misiuni pe alte tărâmuri ale Imperiului, îndepărtate de Balcani. Această situație a dat naștere nemulțumirii populației locale. Au izbucnit rebeliuni care vizau restaurarea Statului Bulgar. Prima a apărut la Belgrad, în 1040, condusă de Petar Deljan, nepotul Țarului Samuel. O altă insurgență a izbucnit în 1072, condusă de Georgi Voiteh, în orașul Skopje. La sfârșitul secolului al XI-lea, domeniile bizantine din Balcani au devenit arenă a ostilităților acerbe. Normanii au invadat din sud și cavalerii Primei (1096–97) și apoi ai celei de-A Doua Cruciade (1146–47) avansau din vest. Cele mai înspăimântătoare au fost raidurile reînnoite ale barbarilor turci din stepe, uzezii, pecenegii și cumanii. La sfârșitul secolului al XII-lea, formal Bizanțul era suveran, dar în multe zone balcanice puterea bizantină era doar cu numele. În 1185, normanii au debarcat din nou în Dyrrachium, s-au mutat spre est și au jefuit Salonika. Haosul din domeniile imperiale i-a încurajat pe bulgari să-și refacă statul, prin rebeliunea fraților Petru și Asen, iar Bulgaria a căutat din nou să domine Balcanii. Dezintegrarea Bizanțului a fost completă când, în 1204, A Patra Cruciadă a capturat Constantinopolul. Latinii au desființat Imperiul Bizantin și și-au înființat propriile state feudale în sudul Balcanilor.

În 1767, Arhiepiscopia de Ohrid a fost desființată de autoritățile otomane și anexată Patriarhiei Constantinopolului. S-au făcut eforturi pe tot parcursul secolului al XIX-lea și în prima parte a secolului al XX-lea pentru restaurarea Arhiepiscopiei, iar în 1874 a devenit parte a nou înființatului Exarhat Bulgar. Populația creștină și Episcopii din Skopie și Ohrid au votat, în 1874, în mod covârșitor în favoarea aderării la Exarhat, iar Exarhatul Bulgar controla majoritatea regiunii macedonene.

În urma încorporării Vardar Macedonia în Serbia în 1913 (nume dat teritoriului din Regatului Serbiei /1912–1918/ și Regatul Iugoslaviei /1918–1941/, corespunzător de aproximativ Macedoniei de Nord de astăzi), mai multe din eparhiile Exarhatului Bulgar au fost preluate de Biserica Ortodoxă Sârbă. În timp ce regiunea era ocupată de Bulgaria, în timpul Primului Război Mondial și al celui de-Al II-lea Război Mondial, eparhiile locale au intrat temporar sub controlul Exarhatului Bulgar.

O scrisoare a unui consiliu de inițiativă solicita, în februarie 1945, Adunării Anti-fasciste pentru Eliberarea Națională a Macedoniei, organizarea unei Biserici Ortodoxe Macedonene independente.

Prima adunare din timpurile moderne a clerului macedonean a avut loc lângă Ohrid, în 1943. În 1944, a fost format oficial un comitet de inițiativă pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Macedonene. În 1945, Primul Sinod al Clerului și al Poporului s-a întâlnit și a adoptat o Rezoluție pentru restaurarea Arhiepiscopiei de Ohrid ca Biserică Ortodoxă Macedoneană. Aceasta a fost înaintată Bisericii Ortodoxe Sârbe, care din 1919 fusese singura Biserică din Vardar Macedonia. Rezoluția a fost respinsă, dar una ulterioară, înaintată în 1958 la cel de-al doilea Sinod al Clerului și al Poporului, a fost acceptată la 17 iunie 1959 de Biserica Ortodoxă Sârbă, sub presiunea autorităților socialiste. Dimitrie Stoikovski, un macedonean, a fost numit primul Arhiepiscop de Ohrida și Mitropolit al Macedoniei, sub numele de Dositei al II-lea.

La cel de-Al Treilea Sinod, din 1967, la aniversarea bicentenară a abolirii Arhiepiscopiei de Ohrid, Biserica Macedoneană și-a proclamat autocefalia (independență administrativă deplină). Episcopii Bisericii Sârbe au denunțat decizia și au condamnat clerul ca fiind schismatic. Cu toate eforturile ulterioare de obținere a recunoașterii, autocefalia Bisericii Macedonene nu este recunoscută de alte Biserici canonice Ortodoxe, în apărarea opoziției sârbe.

De la destrămarea Iugoslaviei (anii ‘90), Patriarhia Sârbă a încercat să-și restabilească controlul asupra Bisericii Macedoniei. Cele două Biserici au negociat detaliile unui acord de compromis, încheiat la Niš, Serbia, în 2002, care ar fi acordat etnic macedonenilor un statut independent de facto. Acordul a fost semnat și agreat de către trei Episcopi din Biserica Ortodoxă Macedoneană (Mitropolitul Petru al Australiei, Mitropolitul Timotei de Debar și Kicevo; și Mitropolitul Naum de Strumica). După ce oficialii guvernamentali au exercitat presiuni asupra clerului Bisericii Ortodoxe Macedonene pentru acceptarea acordului, Episcopii au renunțat ulterior la acord, rămânând în acord doar Arhiepiscopul Iovan de Ohrid. Imediat, acordul semnat a fost respins de Guvernul Macedonean și de Sinodul Bisericii Ortodoxe Macedonene. La rândul său, Biserica Ortodoxă Sârbă a acordat autonomie deplină Arhiepiscopiei Ortodoxe de Ohrid, ca parte aflată sub jurisdicția ei în Macedonia, la sfârșitul lunii mai 2005, numindu-l pe Iovan Arhiepiscop.

Lanțul de evenimente ulterioare s-a transformat într-un cerc vicios de acuzații reciproce și incidente care implică Biserica Ortodoxă Sârbă și, parțial, Guvernul Sârb pe de o parte și Biserica Ortodoxă Macedoneană, susținută de Guvernul Macedonean pe de altă parte. Partea macedoneană îl considera pe Arhiepiscopul Iovan drept trădător și marionetă a sârbilor. Arhiepiscopul Iovan s-a plâns de o campanie media susținută de Stat împotriva Bisericii sale. Guvernul a refuzat înregistrarea organizației sale și a lansat un dosar penal împotriva acestuia (vezi ARHIVA Lăcașuri Ortodoxe). El a fost arestat, înlăturat din Episcopia sa, apoi expulzat din țară și condamnat ulterior la 18 luni de închisoare și închis cu „drepturi de vizitare extrem de limitate”.

La rândul său, Biserica Ortodoxă Sârbă a refuzat accesul unei delegații macedonene în Mânăstirea Prohor Pčinjski, care era locul obișnuit al sărbătorii macedonene naționale Ilinden (Ziua Sfântului Ilie), pe 2 august, și locul unde avusese loc Prima Ședință a Adunării Anti-fasciste pentru Eliberarea Națională a Macedoniei. Poliția de frontieră macedoneană a refuzat adesea accesul preoților sârbi în țară dacă erau îmbrăcați în veșminte.

Pe 12 noiembrie 2009, Biserica Ortodoxă Macedoneană a adăugat „Arhiepiscopia Ohrid” numelui său oficial și și-a schimbat stema și steagul.

În noiembrie 2017, Televiziunea Națională Bulgară a anunțat conținutul unei scrisori, pe care Biserica Ortodoxă Macedoneană o trimisese Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, solicitând discuții despre recunoașterea Bisericii Ortodoxe Macedonene. Scrisoarea era semnată de Arhiepiscopul Ștefan Veljanovski. Între altele, scrisoarea spunea:

“Biserica Ortodoxă Bulgară - Patriarhia Bulgară, ținând cont de unitatea Bisericii Ortodoxe și de nevoile spirituale și pastorale reale, ar trebui să stabilească unitatea în Euharistie cu Arhiepiscopia de Ohrid restaurată, în fața Bisericii Ortodoxe Macedonene“.

Pe 27 noiembrie, Sfântul Sinod al Patriarhiei bulgare a acceptat propunerea de a deveni Biserica Maică a Macedoniei și s-a arătat de acord să lucreze la recunoașterea statutului ei. Biserica Sârbă s-a exprimat surprinsă de decizia bulgară de a fi „mamă” a Bisericii Macedonene.

Pe 14 mai 2018, Biserica Ortodoxă Bulgară a decis să refuze invitația Bisericii Ortodoxe Macedonene de a participa la festivitățile care sărbătoreau cei 1000 de ani de la înființarea Arhiepiscopiei de Ohrid. De asemenea, a refuzat să trimită un reprezentant la sărbătoare.

La sfârșitul lunii mai 2018, Patriarhia Ecumenică din Constantinopol a anunțat că a acceptat cererea din partea Skopie de a examina statutul canonic al Arhiepiscopiei de Ohrid.

Pe 13 ianuarie 2020, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu i-a primit pe Premierul Macedoniei de Nord, Oliver Spasovski și pe predecesorul său, Zoran Zaev (vezi ARHIVA Lăcașuri Ortodoxe, pentru accesarea rapoartelor legate la data respectivă de fiecare dintre aceste evenimente). Conform declarației Patriarhiei Ecumenice,

„Scopul vizitei a fost să examineze problema ecleziastică a țării. În timpul ședinței, au fost discutate etapele anterioare ale chestiunii”.

S-a anunțat că Patriarhul va invita atât Biserica Ortodoxă Sârbă cât și Biserica de la Skopie la o întâlnire comună, în scopul găsirii unei soluții reciproc acceptabile pentru problema ecleziastică a țării.

Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Pare greu de crezut, dar toți am putea radia sfințenie
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Pare greu de crezut, dar toți am putea radia sfințenie

– 17.06.2020 15:50 –

„Sângele mucenicilor este sămânța Bisericii” - această zicală străveche transmite un adevăr profund privind Credința Creștină, dar dacă este să o raportăm la viețile noastre, cel mai probabil nu vom realiza că ar putea exista vreo legătură.

Numai că exemplul tuturor sfinților și al martirilor (acest al doilea termen având ca rădăcină cuvântul “mărturisire”) ar trebui să ne inspire să dăm mărturie credincioasă despre Hristos în propriile noastre vieți, după cum ni se scrie în Epistolă:

“De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte, cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei” (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 12, 1-2).

Nu trebuie să ne scuzăm când vine vorba despre noi înșine, în raport cu exemplul sfânt al martirilor, cum că nimeni nu ne-ar amenința cu moartea pentru credință. Ci, trebuie să dăm mărturie despre Mântuitorul nostru în mijlocul oricărei provocări cu care ne confruntăm, astăzi, în propriile noastre vieți. Hristos a spus:

„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Sfânta Evanghelie după Matei 10, 32-33).

Deși nu este la fel de dramatic ca martiriul fizic, fiecare dintre noi Îl recunoaște sau Îl neagă pe Hristos, în fiecare zi din viața sa. Amintiți-vă cum îi descrie Domnul pe cei care vor fi fericiți în Împărăția Cerurilor: săraci cu duhul; plângându-și păcatele; blânzi; flămânzind și însetând după dreptate; milostivi; curati cu inima; împăciuitori; persecutați din pricina dreptății. Dacă trebuie să dăm mărturie pentru Hristos, aceste fericiri trebuie să ne devină nouă caracteristici. În caz contrar, ne va lipsi puterea de a face caracterul nostru să se asemene cu „sarea pământului” și „lumina lumii”. Dacă viața noastră nu este caracterizată de acțiuni care să îi determine pe alții să-L slăvească pe Dumnezeu, atunci, de fapt, negăm că am avea ceva de-a face cu Iisus Hristos (Sfânta Evanghelie după Matei 5: 3-16).

Cei care sunt cu adevărat uniți cu Domnul vor deveni icoane vii ale împlinirii, prin El, a omului creat după chipul și asemănarea divine. Mântuitorul nu a venit să ne dăruiască idei religioase, sau să ne facă să simțim anumite lucruri. Cu siguranță nu a murit și nu S-a ridicat din mormânt pentru a crea o grupare de tip cultural sau politic, pornită împotriva altora. El a făcut acest lucru pentru a ne face „părtași ai naturii divine”, că să unim fiecare dimensiune a noastră cu El, în sfințenie. Indiferent de particularitățile circumstanțelor noastre personale, a lumina strălucitor cu Harul Său înseamnă a deveni martir și sfânt.

Desigur, este mai ușor de spus decât de făcut. Mântuitorul a spus:

„Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.” (Sfânta Evanghelie după Matei 10, 37-38).

Evident, nu este nimic în neregulă în a-i iubi pe membrii familiei noastre sau ceva din buna creație a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, este ușor să devenim atât de atașați de marile bucurii ale acestei vieți, încât ele să ajungă să devină dumnezeii noștri falși. În loc să luăm crucea morții în raport cu dorințele noastre destrăbălate, deseori așezăm satisfacerea lor înaintea credincioșiei față de Hristos. Când se întâmplă acest lucru, Îl negăm pe Domnul, pentru că ne slujim pe noi înșine, și nu pe El. Aceasta este situația, indiferent de ceea ce spunem noi că am crede, sau de modul în care ne identificăm pe noi înșine din punct de vedere religios.

Când permitem inimii noastre să caute împlinirea ei în orice lucru creat, cădem în idolatrie, într-un mod atât de periculos, pe cât este de subtil.

Mucenicii și sfinții sunt oameni care refuză să facă acest lucu, pentru că păstrează lucrurile în perspectivă. Își iubesc propriii membri ai familiei și toate binecuvântările acestei vieți. Cu toate acestea, ei Îl iubesc mai întâi pe Dumnezeu și se oferă pe sine și toate darurile lor bune, Lui, pentru restaurare și împlinire. A trăi astfel, înseamnă a purta o cruce, deoarece, în lumea noastră plină de corupție, suntem cu toții înclinați să ne iubim pe noi înșine și să ne folosim de binecuvântări pentru a ne aduce cât mai multă plăcere. Indiferent de cum pot părea plăcerile noastre particulare, ca fiind admirabile sau depravate, ele devin zei falși atunci când le așezăm în față înaintea slujirii lui Hristos.

Nimeni nu devine martir sau sfânt doar prin puterea voinței sale. Profeții Vechiului Testament au trăit în speranța împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu față de Avraam, pe care acum le avem în Iisus Hristos, Care după Înălțarea Sa a trimis Duhul Sfânt asupra ucenicilor Săi. După cum a spus Domnul, prin Profetul Ieremia:

„Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor. Şi nu se vor mai învăţa unul pe altul şi frate pe frate, zicând: ‘Cunoaşteţi pe Domnul’ că toţi de la sine Mă vor cunoaşte, de la mic până la mare” (Ieremia 31: 33-34).

Sfântul Apostol Pavel scrie că, prin prezența activă a Duhului Sfânt în inimile noastre, devenim…

...„moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne şi preamărim” (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 8:16).

Sfinții și martirii sunt deschiși să îmbrățișeze puterea Duhului Sfânt atât de profund, încât sunt capabili să sufere cu Hristos, deoarece acceptă tensiunea inevitabilă de a fi credincioși Lui, în ciuda ispitelor lor puternice contrare. În acest sens, ei devin icoanele Sale frumoase, în moduri distincte. Sfântul Moise cel Negru, fost criminal violent, a devenit Părinte al Pustiului, printr-o lungă luptă ascetică. În cele din urmă, el a acceptat moartea atunci când mănăstirea sa a fost atacată, considerând că un sfârșit violent era potrivit pentru cineva care trăise anterior prin sabie. Sfânta Maria Skobțova a trecut printr-o perioadă de ateism, a fost implicată în politica revoluționară rusească și a fost divorțată de două ori înainte de a deveni călugăriță și de a fi binecuvântată să întreprindă slujirea socială a oamenilor care trăiau în mizerie pe străzile Parisului. Ea a murit într-un lagăr de concentrare nazist, din motiv că ascunsese evrei, luând locul unui coleg prizonier în camera de gazare în Vinerea Mare.

Indiferent de trecutul răzvrătit al vieții noastre sau de luptele noastre prezente, cu toții ne putem deschide inima pentru a primi puterea vindecătoare, transformatoare, a Duhului Sfânt, care ne permite să-L mărturisim pe Hristos, ca persoane distincte ce suntem. Atunci când luăm mai întâi crucea iubirii lui Dumnezeu, iar pe toate celelalte le ordonăm în consecință, recunoaștem că aparținem lui Hristos. Când fericirile devin caracteristicile vieții noastre, dăm mărturie despre biruința Lui asupra puterii înrobitoare a păcatului și a morții. Deși ne vine greu să credem, cu toții putem deveni oameni care radiază sfințenie, împărtășind viața Lui.

“De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte, cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei”.

Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe,

după un cuvânt rostit pe 13 iunie 2020, de Pr. Philip LeMasters în cadrul programului radio ‘Perspective creștine răsăritene’ (paroh Biserica ortodoxă ‘Sfântul Luca’ din Abilene, Texas, profesor de religie la Universitatea McMurry, membru al Consiliului de administrație al Seminarului Teologic Ortodox “Sfântul Vladimir” din New York, unde este profesor de etică creștină)

Iată un altfel de pericol: totul în jur… este foarte brutal și primitiv acum
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Iată un altfel de pericol: totul în jur… este foarte brutal și primitiv acum

– 17.06.2020 09:51 –

În iunie 1918, nava „Steaua Roșie” se apropia de pasarela către Mănăstirea Kondinskoe, aducând un detașament de Gărzi Roșii. Timp de două zile, au avut loc dezbateri aprinse în mănăstire, cu privire la faptul dacă noile autorități aveau dreptul să sechestreze proprietatea mănăstirii. Două zile mai târziu, comandantul de echipă P. I. Peisel, în prezența asistentului său P. G. Chemagin și a 30 de gardieni roșii, anunțau naționalizarea bunurilor mănăstirii către săteni.

Comandantului i s-au alăturat imediat exilații politic, numiți “săraci”.

„A venit ora noastră…”, au spus cei care de multe ori se trezeau în sărăcie din cauza neglijenței și a lenii, frecându-și palmele între ele.

„Vom pune lumea veche la pământ”.

„Vom construi o societate frumoasă, fericită, liberă pe pământ”.

Cât de departe erau aceste iluzii de viața reală, a arătat-o timpul. Au prădat și au închis mai întâi Mănăstirea Sfânta Treime-Kondinskoe (sec XVII), în 1923, apoi Biserica Dătătoarei de Viață Treimi, în 1930, la îndemnul comuniștilor.

Scrisorile Ieromartirului Gherman (Riașențev), pe care le-a trimis fiilor săi duhovnicești din exil la începutul anilor 1920, din satul Samarovo, aminteau atmosfera morală care domnea în acei ani în Siberia:

„Iată un altfel de pericol: totul în jur… este foarte brutal și primitiv acum, trăind și purtându-se într-un mod complet păgânesc”.

„La 14 februarie 1930, a avut loc o adunare generală a Consiliului Satului Kondinskoe”, spune Olga Spiridonova, consultantă a Serviciului de Arhivă Ugra.

„Pe ordinea de zi a existat o singură problemă: închiderea bisericii.”

Documentele păstrate în Arhiva Ugra mărturisesc:
„Biserica este opresoarea maselor muncitoare, un agent al inamicilor de clasă. Biserica trebuie să se închidă și să fie transformată imediat într-o sală a comunității. Activele sale ar trebui transferate către fondul de industrializare.”

La întâlnire au participat 130 de oameni. Documentul subliniază, în special, faptul că toți au intonat în cor „Intenaționala”.

În 1941, Consiliul Local al Muncitorilor din Omsk a aprobat decizia Comitetului Executiv al Consiliului Raional Mikoyan de a demonta sfântul lăcaș din satul Kondinskoe, pentru a folosi cărămizile la construirea unor facilități necesare.

Un bătrân al satului, Vasile Krolik, își amintește că localnicii au demolat cu mâinile la biserică, de obicei pentru nevoile economice personale, și apoi au început să paveze cu cărămizile Strada Lenin.

Dar biserica nu a cedat cu ușurință. Andrei Kalacev spune că, înainte de război, o întreagă expediție a venit cu un instrumentar special. Au înclinat jgheaburile spre în jos și au aruncat cărămizile, jos, prin ele.

„O cărămidă cântărea șaptesprezece kilograme”, își amintește bătrânul despre acele vremuri.

Apoi, aceste cărămizi au fost luate pe o barjă, iar clădirea bisericii pe jumătate distrusă, a fost dată unui lagăr de muncă corecțională, iar ulterior a fost amenajat un magazin de kerosen. În 1957, nemaifiind nevoie de magazin, biserica a fost folosită drept depozit.

Un fapt minunat: pe locul mănăstirii au fost construite alte instituții seculare, de două ori în anii sovietici, și ambele clădiri au fost distruse într-un incendiu. Sătenii temători de Dumnezeu șopteau:

„Domnul arată clar că nu I-a plăcut să se așeze organizații laice pe terenul mănăstirii…”

Revista rusească Orthodox Christianity a publicat în urmă cu o zi un articol despre această istorie, semnat de Svetlana Polivanova - jurnalist, istoric, cercetător istoric al Ortodoxiei și asceților lui Dumnezeu din Ugra, o figură culturală de onoare din Ugra, profesor și personalitate publică, trecută de curând la cele veșnice.

Pe 19 februarie 2020, postul regional de televiziune, Ugra, a difuzat un material dedicat istoriei Mănăstirii Sfânta Treime, al jurnalistului Paul Inkov. Filmarea s-a defășurat pe parcursul câtorva ani, arătând renașterea treptată a mănăstirii, modul în care locuitorii din Otkyarbrskoe „au ridicat” mănăstirea cu rugăciunile lor și cum s-au străduit să înfrumusețeze locul cu credința lor neîndoielnică în restaurarea acesteia.


Două luni de doliu în Eparhia Fokida: Icoana Maicii Domnului Varnakova, distrusă într-un incendiu devastator
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Două luni de doliu în Eparhia Fokida: Icoana Maicii Domnului Varnakova, distrusă într-un incendiu devastator

– 17.06.2020 08:19 –

O perioadă de doliu general de două săptămâni a fost declarată în Eparhia Fokida a Bisericii Ortodoxe din Grecia, după ce un incendiu devastator a distrus împreună cu sfântul lăcaș, cu sfintele moaște și relicve găzduite în el și Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului Varnakova, din Mânăstirea cu același nume, din Efpalio, Grecia, în noaptea de duminică spre luni. Icoana provine, conform istoriei acesteia, din Varna, Bulgaria, de unde se trage și numele său și al mănăstirii. Perioada de doliu, anunțată într-un comunicat oficial de către Mitropolitul Teoctist de Fokida, se va încheia în data de 14 august 2020.

Acesta nu a fost primul incendiu, mânăstirea fiind avariată grav într-un alt incendiu anterior, în ianuarie 2017.

Mănăstirea bizantină Varnakova se află la 45 de minute est de Nafpaktos, pe vechiul drum spre Lidorikos, fiind construită în 1077 de Sfântul Arsenie Varnakovitis. Împărații Comneni din Bizanț au ajutat mănăstirea și i-au acordat terenuri întinse, aici fiind si înmormântați.

Mănăstirea a fost parțial distrusă de turci, în a doua jumătate a secolului al XV-lea, apoi din nou în mai 1826, iar pe 3 mai 1826 a fost asediată de forțele Kioutakhi, după o rezistență minunată din partea a 150 de apărători ai mănăstirii, care au rezistat 23 de zile împotriva a 4.000 de turci, după care soldații și călugării au fost nevoiți să plece, pe 26 mai, iar turcii au preluat mănăstirea și au aruncat în aer biserica principală.

Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020

Presa susține că Turcia nu mai are răbdare cu convertirea Agia Sophia în moschee, sugerând pași care deja s-ar fi făcut
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Presa susține că Turcia nu mai are răbdare cu convertirea Agia Sophia în moschee, sugerând pași care deja s-ar fi făcut

– 17.06.2020 07:53 –

Oficialii turci așteaptă audierea instanței, din 2 iulie 2020, cu privire la posibilitatea de a transforma renumitul muzeu Agia Sophia în moschee, încercând să realizeze anularea decretului prezidențial din 1934, deși sfântul lăcaș fiind inclus în patrimoniul mondial UNESCO din anul 1985, este necesară permisiunea acestei organizații. Între timp, presa internațională, inclusiv cea ortodoxă, ține să creeze impresia că presiunile ar fi în creștere, citând câteva nume de politicieni care ar fi demonstrat, pe conturile lor deschise pe rețele de socializare (nu în declarații oficiale) că ar fi nerăbdători să acopere chipurile Serafimilor din turla principală, cu vopsea pe care deja ar fi cumpărat-o, sau că deja s-ar fi primit covorașele pentru rugăciunea musulmană, invocându-se dorința mult amintită în acest sens (inclusiv preferința culorii roșii a covorașelor) a sultanului Mehmet, numit Cuceritorul. (Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020)

IATĂ CARE ESTE PACEA
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

IATĂ CARE ESTE PACEA

– 17.06.2020 07:15 –

Ava Moise a zis: “Omul să moară pentru prietenul său şi să nu-l judece pentru ceva”.

Peste toate, cel mai mare lucru este să nu-l judecăm pe aproapele nostru. Iar a muri întru totul pentru aproapele tău, înseamnă a te preocupa de păcatele tale şi a nu avea grijă de tot omul, judecând că acesta este om bun, sau este om rău.

Să nu faci rău niciunui om, nici să nu gândeşti rău în inima ta, asupra cuiva. Nici să defaimi pe cineva, când face rău. Nici să nu fii de partea celui ce face rău aproapelui său.

Să nu cleveteşti pe cineva, ci să zici: Dumnezeu ştie pe fiecare. Adică, aceasta înseamnă: Nu judecați, ca să nu fiți judecați!

Să nu ai vrajbă cu niciun om, şi să nu ții vrajbă în inima ta. Să nu urăşti pe cel ce duşmăneşte pe aproapele său; ȘI, ACEASTA ESTE PACEA.

Să te mângîi pe tine cu faptul că puțină vreme este osteneala şi de-a pururea odihna, cu darul lui Dumnezeu Cuvântul.

Amin.

O alcătuire Lăcașuri

Ortodoxe - Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cireșar 2020

invitație la Cartea Sfinților (click aici)

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Mucenici Manuil, Savel, Ismail, Inochentie, Felix și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Mucenici Manuil, Savel, Ismail, Inochentie, Felix și cei dimpreună cu dânșii

– 17.06.2020 06:31 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 17 iunie 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Adevărata întrebare pentru creștini nu ar trebui să fie ‘Cum să votez?’, ci ‘Cum să trăiesc?’
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Adevărata întrebare pentru creștini nu ar trebui să fie ‘Cum să votez?’, ci ‘Cum să trăiesc?’

– 16.06.2020 18:13 –

Deseori este amintită sintagma „tăcerea este violență”. Prin ea se cere o anumită formă de discurs sau acțiune politică, o exprimare a opiniei, împărtășirea de memorii și altele asemenea. Oricât de mult detest discursul politic, cazul de față servește ca excelent exemplu privind natura modernității și cerințele ei subtile din viața noastră. Fără îndoială, mulți au fost probabil provocați la furie, prin astfel de sloganuri.

În primul rând, afirmația „tăcerea este violență” este o încercare de a-i rușina pe cei care nu se alătură ultrajului public. Există convingerea clară, că oricine ar rămâne tăcut devine complice la o crimă. Că ar fi oameni mai puțin buni, decât oamenii buni. Aceasta este natura rușinii: ne spune că suntem răi. De fiecare dată când suntem rușinați, suntem provocați la furie sau la o formă de mizerie interioară. Vrem să plângă acuzatorul, sau să-l zdrobim. Este și a fost întotdeauna un mijloc puternic pentru a deține controlul asupra comportamentului unui om.

În mare parte a istoriei occidentale (atât în ​​perioada medievală, cât și în cea modernă timpurie), rușinarea publică a fost poate cea mai comună formă de pedeapsă. Există o lungă istorie a demonstrațiilor publice și a revoltelor. Mulțimea a căutat să răstoarne împărați, să schimbe politici, să execute indivizi etc. Într-adevăr, istoria neplăcută a linșării rasiale din America aparține celui mai întunecat colț al unor astfel de acțiuni. Patimile (pasiunile) mulțimilor par adesea să împuternicească un grup să facă ceva ce un singur individ nu ar îndrăzni niciodată și nici nu și-ar dori să facă. Există un anonimat care apare astfel, în care persoana începe să fie obscură și pierdută. Este un episod periculos în viața oricărei națiuni, indiferent de cauză.

Din păcate, se pare că vine cu multe promisiuni pentru mulți. Mi-am exprimat din nou scepticismul cu privire la vremea unui „proiect modern”, cu argumentul că reprezintă o denaturare a Creștinismului clasic, fiind, în același timp, o colecție neplăcută de sloganuri care oferă acoperire adevăratei lucrări care trece sub numele său. Nu construiește o lume mai bună. Mai precis, ar trebui să spunem că modernitatea aduce întotdeauna un profit mai mare.

Istoria națiunilor demonstrează că „puterile care sunt, sunt în primul rând „puteri”. Nu sunt entități filozofice sau teoretice. Dezmembrarea puterilor este întotdeauna dificilă, și uneori destul de înspăimântătoare. La un anumit nivel, există întotdeauna ceva „demonic” în funcțiune. În Scripturi, distincția dintre guvernarea imperială și „puterile” anti-ierarhice demonice pare adesea neclară. Deși Hristos a fost „oficial” dat la moarte de către Statul Roman, Sfântul Pavel descrie, de asemenea, Răstignirea ca pe o acțiune a unora care erau „stăpânitorii acestui veac” (Epistola întâia către Corinteni 2: 8), o referire clară la puterile demonice. În același timp, moartea și Învierea lui Hristos reprezintă înfrângerea acelorași puteri.

Democrația nu reprezintă o nouă eră în care puterile nu ar mai funcționa. Ceea ce a funcționat în Roma, în Evul Mediu, în Uniunea Sovietică, în Uniunea Europeană, este la fel cu ceea ce funcționează și lucrează în toate statele actuale. Nu există nicăieri ceva de genul stat “secular”.

Adevărata întrebare pentru creștini nu ar trebui să fie „cum să votez?”, ci „cum să trăiesc?”. Nu este nimic greșit în a vota pentru conștiința cuiva. Dar este o mare greșeală să ne imaginăm pe noi înșine că am avea putere la modul în care ni se tot spune adesea. Simplul adevăr este acesta: rugăciunea constantă și jertfitoare are o valoare mult mai mare decât orice așa-zisă acțiune politică. Dumnezeu ține lumea, prin rugăciunile sfinților. Nici măcar o părticică infimă din dreptate nu este susținuta de voturile majorității.

Nu putem, prin vot, să facem lumea să fie un loc mai bun, dincolo de propriile noastre inimi. Dacă nu putem guverna, pe bună dreptate, nici măcar atât de puțin, cât o inimă, cum să ne imaginăm că guvernăm atât de mult? Dacă Dumnezeu a putut îndrepta inima cea rea ​​a faraonului spre milă, nu poate El să facă același lucru în zilele noastre? Sfântul Apostol Iacov scria: „Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu” (Epistola soborniceasca 1:20).

Mulți oameni ar fi de acord, cum că rareori s-a văzut atât de multă mânie și ură în viața noastră publică, pe cât vedem în acest moment. Dreptatea, adevărata relație evlavioasă dintre oameni, este o lucrare profundă a făcătorilor de pace. Nu putem face pace cu furie.

„Dobândiți duhul păcii, iar o mie de suflete în jurul vostru vor fi salvate.”

Acesta este pur și simplu adevărul privind orice tip de dreptate din această lume. O astfel de pace decurge ușor din tăcere, dacă tăcerea este înfășurată în rugăciune.


Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe,

după un articol intitulat “Rușinoasa Tăcere”, publicat în data de 11 iunie 2020 de Pr. Stephen Freeman / Biserica “Sfânta Ana”, Oak Ridge, Tennessee

De vorbă cu Maica Magdalena: Îi vei spune despre spovedanie, da?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

De vorbă cu Maica Magdalena: Îi vei spune despre spovedanie, da?

– 16.06.2020 17:17 –

O fată devenise dependentă de muzica heavy-metal și încetase să mai vină la biserică. Într-o zi a venit îmbrăcată provocator și acru. M-am apropiat de ea prietenește, am discutat despre muzică, arătându-mă interesată pozitiv. Nu am început cu cuvinte de genul: „Mama ta mi-a spus că îți speli creierul cu muzică rock”, sau „Mama ta mi-a spus că ești fan rock”, ci:

“Bănuiesc că nu mai sunt tot aceiași cântăreți rock pe care îi ascultam eu în concerte! Care este cea mai bună trupă acum?”

Mama acesteia, văzând-o pe fată vorbind calm și deschis cu o călugăriță, s-a apropiat și a spus: „Ah, bine! Vorbești cu sora. Soră, să-i spui de spovedanie, da? Pe mine nu vrea să mă asculte!”

Ще й кажеш за изповедта, нали? Pravoslaven Sviat...

Fata, desigur, a încremenit, iar contactul cald s-a pierdut. În încercarea de a-l restabili, i-am răspuns destul de accentuat:

„Lasă acum spovedania, îmi aminteam cu bucurie de anii mei!”.

Fata nu mă mai privea, însă, ca pe cineva cu care ar mai avea ceva de-a face, ci ca pe o ‘reprezentantă a Bisericii’ care se asociase cu mama ei.

Eram pregătită să aștept ani întregi până când să deschid subiectul spovedaniei.

Intervenția de un moment al mamei nu-mi adusese nimic nou ca informație și, în niciun caz, nu ar fi trebuit să aibă loc în fața fetei.

După intervenția acesteia, orice menționare a spovedaniei a devenit imposibilă în viitorul previzibil. Fata nu s-a mai întors la mănăstirea noastră.

Fie ca Dumnezeu să-i permită să revină în oricare altă biserică. Ne rugăm chiar și în cazul greșelilor care sunt, omenește vorbind, ireparabile. La Dumnezeu, orice este posibil.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe,

a unei Conversații cu Copiii a Maicii Magdalena, publicată recent în Revista bulgărească Pravoslaven Sviat

Mitropolitul Atanasie de Limassol: Cum mi-a povestit Sfântul Paisie, când a văzut-o pe Sfânta Eufimia
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mitropolitul Atanasie de Limassol: Cum mi-a povestit Sfântul Paisie, când a văzut-o pe Sfânta Eufimia

– 16.06.2020 16:55 –

“Îmi amintesc cum mi-a povestit Sfântul Paisie, când a văzut-o pe Sfânta Eufimia. Era în Postul Mare, cam în a doua săptămână. Ea i-a apărut în zori, la Coliba Sfintei Cruci din Kapsala și a rămas cu el toată ziua.

Sfânta Eufimia i-a descris întreaga viață, pentru că Bătrânul nu-i cunoștea hagiografia.

Auzise că există o Sfânta Eufimia, dar nu știa nimic despre aceasta. Ea i-a spus că fusese o fată tânără din secolul al patrulea, din orașul Calcedon, și că a trebuit să îndure suferințele cele mai groaznice, pentru Hristos.

În timp ce îi povestea, Cuviosul i-a văzut întreaga viață înaintea lui, ca un film la TV. Ajungând la punctul suferințelor ei, Cuviosul Paisie s-a temut de ceea ce a văzut și a întrebat-o:

„Cum ai putut suporta toate aceste suferințe?”.

În fond, era o fată tânără, iar suferințele erau dintre cele mai sălbatice care pot fi imaginate. Și sfânta i-a răspuns:

„Gheronda*, dacă aș fi știut ce slavă primesc mucenicii în cer pentru suferințele lor, aș fi încercat să sufăr și mai mult, pentru că totul este temporar, dar slava lui Dumnezeu este veșnică”.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe,

după un cuvânt rostit recent de Mitropolitul Atanasie de Limassol, în cadrul unor discuții libere cu credincioșii

*Părinte stareț

Relatări de la Sărbătoarea Sfântului Iustin Popovici (2020), din Mânastirea Celije: Nu puteți face nimic împotriva mea!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Relatări de la Sărbătoarea Sfântului Iustin Popovici (2020), din Mânastirea Celije: Nu puteți face nimic împotriva mea!

– 16.06.2020 13:20 –

O Sfântă Liturghie la Sărbătoarea Sfinților Iustin filosoful și Iustin de Celie (Popovici) a fost oficiată în Mânăstirea Celie, în acest an, în noua biserică închinată Sfântului, de către Episcopul Irineu de Bačka, Episcopul Lavrentie de Šabac și administrator al Eparhiei de Valjevo, și Episcopul Vicar Isihie de Mohaci, precum și de preoți ai multor eparhii, în prezența unui număr mare de credincioși.

Јустинданска светковина у манастиру ЋелијеSărbătoarea Sfântului Iustin în Mânăstirea Celije (și foto)...

Episcopul Irineu a amintit în predica sa, cu această ocazie, numeroasele omilii de neuitat, scrise pe multe pagini de Sfântul Iustin (Popovici), care vor fi păstrate de poporul sârb, de multe popoare ortodoxe și neortodoxe. Episcopul a mai vorbit, de asemenea, despre faptul că sfântul a fost un adevărat duhovnic al Credinței, gata, dacă este necesar, să-și dea viața pentru Hristos, Bunul Păstor, și pentru turma Lui:

„Îmi amintesc că Părintele Iustin ne-a spus cum autoritățile locale îl urmăreau, amenințându-l pe el și mănăstirea și monitorizându-i pe cei care veneau să-l vadă... Când unul dintre reprezentanții autorităților l-a interogat, a primit acest răspuns de la Ava Iustin: ‘Crezi că mi-e teamă? Dacă mă omori, tu îmi dai răsplata, pentru că mă trimiți în brațele lui Hristos. Pentru mine este un câștig și mântuire, nu puteți face nimic împotriva mea’.

Astfel a biruit. Prin acest duh, Biserica a biruit timp de două milenii. Când spunem că Biserica biruiește, spunem că Cel Care biruiește este Capul ei, Domnul Hristos, Tatăl Ceresc, a Cărui casă este ea. Duhul Sfânt este Cel Care biruiește, El este sufletul Bisericii. Aceștia sunt adevărații creștini, pe care îi vedem în chipurile sfinților.

Ava Iustin, în toată viața sa pământească, a îndeplinit lucrarea lui Hristos, ca duhovnic, predicator, doctor al credinței, cunoscător profund al teologiei, ascet, om al rugăciunii… El a avut o umilință infinită, care este specifică tuturor sfinților și Unuia Sfânt, Domnul Hristos… Este o adevărată minune că Dumnezeu a dăruit, unui popor mic, chinuit și decimat de războaie, oameni precum Părintele Iustin și Episcopul Nicolae, care au devenit sfinți ai întregii lumi ortodoxe și care sunt cunoscuți de teologii non-ortodocși.

Pe lângă marea sa lucrare, avem prezența sa vie, iar el este mijlocitor în rugăciune pentru noi toți, așa cum a făcut-o pe pământ pentru toți oamenii și toată creația divină. Regiunea Valjevo, pe lângă cei doi sfinți canonizați recent, este binecuvântată cu alți păstori eminenți, precum Episcopul Ioan Velimirovici de binecuvântată amintire, Episcopul Lavrentie și, recent mutat la Domnul, Episcopul Milutin.

Bucuria acestei sărbători prezente este, totuși, oarecum umbrită de mutarea la Domnul a Maicii Antonina, care a făcut mult pentru a transcrie omiliile Părintelui Iustin. Ea a trecut la cele veșnice, în ajunul Sărbătorii închinate Sfântului stareț”, a concluzionat Episcopul Irineu, adăugând că aceasta se va ruga și pentru noi în lăcașul celor drepți.
POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Tihon, făcătorul de minuni, Sfântul Mucenic Marcu și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfântul Tihon, făcătorul de minuni, Sfântul Mucenic Marcu și cei dimpreună cu dânșii

– 16.06.2020 06:35 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 16 iunie 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții, continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:


Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

Relatări de la evenimentul deosebit desfășurat în aceste zile în Parohia Vadu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Relatări de la evenimentul deosebit desfășurat în aceste zile în Parohia Vadu

– 15.06.2020 17:07 –

Prima Sfântă Liturghie Arhierească după 20 ani, oficiată de ÎPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Slujbă de pomenire a Părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu, la împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veșnice

Sâmbătă, 13 iunie 2020, în ziua de cinstire a Odovaniei praznicului Pogorârii Sfântului Duh, Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil - VADU a îmbrăcat haină de sărbătoare marcând un moment important din viața parohiei, prin oficierea Sfintei Liturghii Arhierești în sobor condus de ÎPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Credincioșii care au participat s-au putut închina la sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Acestea au rămas spre închinare și duminică, 14 iunie 2020.

Această zi a constituit un prilej de bucurie duhovnicească și de nou început, atât pentru credincioșii Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil VADU, cât și pentru Preacucernicul Părinte Marian Răzvan Țonea, împreună cu familia sa. În cadrul slujbei, acesta a fost instalat preot paroh, fiindu-i conferit rangul de Iconom Stavrofor. Mai multe despre Părinte puteți afla din anunțul publicat anterior evenimentului din aceste zile în paginile Lăcașuri Ortodoxe, care poate fi găsit la adresa: https://stiri.lacasuriortodoxe.ro/articol/dup-20-ani-prima-slujb-oficiat-de-ips-teodosie-in-parohia-vadu-pomenirea-printelui-iustin-parvu-la-7-ani-de-la-mutarea-la-domnul .

A fost hirotonit diacon în ziua de cinstire a Sfântului și Slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, la Mănăstirea Histria, pe data de 20 iulie 2018, iar ca preot în ziua Praznicului Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului și cinstirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța, pe 1 ianuarie 2020.

”Iată, pentru satul acesta, Vadu, astăzi este mare sărbătoare. Pentru că am venit să aducem și să instalăm un nou preot paroh, pe care, după ce s-a validat și a făcut aici lucrări frumoase care erau necesare, îl instalăm oficial cu slujbă și cu nădejdea că biserica aceasta va înflori, iar satul se va îmbogăți duhovnicește(...). Orice mireasă este împodobită, curățită, are haina cea mai frumoasă. Așa trebuie să fie și biserica satului: cea mai frumoasă clădire, pentru că este Casa lui Dumnezeu, unde locuiește Dumnezeu și unde intrăm și noi. Biserica ne duce, de pe pământ, la Cer. Este corabia care ne duce, de la limanul acesta trecător, către limanul cel netrecător al Împărăției Cerurilor” - a afirmat, între altele, ÎPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în cuvântul rostit după oficierea Sfintei Liturghii.

Vă mulțumesc, Înaltpreasfințite Părinte, pentru vizita misionară în parohia noastră și pentru încredera acordată mie și celor care mă vor ajuta în cadrul lucrărilor ce urmează a se defășura la această biserică. Mulțumesc tuturor credincioșilor care ne-au ajutat pentru acest frumos eveniment, Prea-Cucernicilor Părinți care au fost alături de noi. Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească rugăciunile. Sănătate trupească și sufletească să Vă dăruiască”, a spus noul preot paroh, Prea-Cucernicul Părinte Marian Răzvan Țonea.

Dincolo de viaţa socio-profesională deosebită, Părintele Marian Răzvan, împreună cu doamna preoteasă Geanina Simona, de profesie filolog, au împreună, de peste 20 de ani, o familie fericită, Dumnezeu binecuvântându-le casa cu trei fete: Dominique Maria, Sofia Ana și Ilinca.

Tot sâmbătă, 13 iunie 2020, a fost oficiată și o Slujbă de Pomenire a Părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu, la împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veșnice.

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – VADU este localizată în Satul Vadu din comuna Corbu, în partea de nord-est a Judeţului Constanţa, în apropierea litoralului şi a sistemului lagunar Razim-Sinoe. În trecut, satul Vadu s-a numit Caraharman. Ca în multe sate dobrogene, populaţia română din satul Vadu nu are o tradiţie foarte veche. Românii aşezaţi pe aceste locuri au venit odată cu schimbul populaţiei din Cadrilater, în anul 1940. Tot în acea perioadă, a început şi construirea Bisericii parohiale „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, sub îndrumarea învăţătorului Alexandrescu şi a preotului Andrei Dumitru. Stilul arhitectonic este cel comun bisericilor, cu trei turle, în formă de cruce.

Cu prilejul slujbei de instalare, comunitatea parohială îndreaptă, respectuos, gând de felicitare, Prea-Cucernicului Părinte preot Marian Răzvan Țonea, dorindu-i sănătate, frumoase împliniri pe plan familial și în lucrarea pastorală, liturgică, administrativă întru Slujirea Sfintei Biserici.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să înmulțească darurile și binecuvântările Sale!

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

PROTOIERIA 1 CONSTANȚA
PAROHIA SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL - VADU
Str. Bisericii, 907087 Vadu, Constanța, România

Ni te alături? Au început lucrările la ridicarea turlelor și realizarea acoperișului Sfintei Mânastiri Halmyris!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ni te alături? Au început lucrările la ridicarea turlelor și realizarea acoperișului Sfintei Mânastiri Halmyris!

– 15.06.2020 11:41 –

Ni te alături? Au început lucrările la ridicarea turlelor și realizarea acoperișului Sfintei Mânastiri Halmyris!

Cu bucurie, vă anunțăm că în aceste zile au început lucrările la ridicarea turlelor și realizarea acoperișului Sfintei Mânastiri Halmyris.

Cu această ocazie, dată fiind amploarea lucrărilor la noua etapă în realizarea sfântului lăcaș care urmează a fi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cea mai mare Catedrală din Dobrogea, care sa adăpostească așa cum se cuvine, Sfintele Moaște întregi ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion, cele mai timpurii descoperite vreodată la noi în țară, Asociația non-profit Lăcașuri Ortodoxe inițiază o nouă campanie în vederea susținerii lor.

ÎȚI REAMINTIM, acum la început de post și în săptămânile închinate în mod special tuturor Sfinților, că noi, fiecare dintre noi suntem cei care au nevoie de Sfinți și de Mânăstirea Halmyris! Poți ajuta și, astfel, poți participa. Ni te alături?

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România

Cont IBAN Mănăstirea Halmyris: RO21RNCB0256127859640001 BCRCIF (administratorul contului este direct Pr. Stareț Iov)

Mânăstirea Halmyris: 14797706

Pr. Protos Stareț Iov

(Tel.): 0744 859 883

Oferiți aceste date tuturor cunoștințelor dumneavoastră! Noi vă multumim!


Mai multe amănunte poți afla intrând pe adresele: https://www.sfintiiepictetsiastion.ro și https://www.manastireahalmyris.ro/.

Mai multe articole, aici: https://cautare.lacasuriortodoxe.ro/articole/Halmyris

Aceasta este sfințenia…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Aceasta este sfințenia…

– 15.06.2020 11:14 –

Lăudați-L pe Dumnezeu întru sfinții Săi!

Sfinții trăiesc în Hristos Iisus, și Hristos trăiește în ei. În Sfinți, El repetă neobosit, până la sfârșitul lumii, taina unică a morții și Învierii Sale, a întrupării lui Dumnezeu și a îndumnezeirii omului. În frescele care îi înfățișează pe Mucenicii și Sfinții militari - în special în Muntele Athos - remarcăm că, deși Sfinții au posturi, haine și atribute diferite, ei au aproape toți același chip, iar acest chip este cel al lui Hristos. Așa sunt Sfinții: identici în Hristos, dar infinit de diverși în caracterele lor personale și în condițiile în care au reprodus lucrarea Mântuitorului, într-un loc dat și la un moment dat. Totuși, pentru Sfinți, această reluare a Pătimirilor Domnului nu este o repetare neplăcută. Este întotdeauna o lucrare nouă, întotdeauna originală, întotdeauna unică și aduce o contribuție de neînlocuit la edificarea Bisericii Întâiului Născut. Domnul Iisus a deschis calea, El a mântuit natura umană ucigând moartea în propriul Său trup, dar fiecare persoană trebuie să participe acum liber la această lucrare de mântuire. Ceea ce lipsește necazurilor lui Hristos, scrie Sfântul Apostol Pavel, împlinesc, în trupul meu, pentru trupul Lui, adică Biserica (Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel I, 24). Aceste cuvinte ale Apostolului nu înseamnă că lipsește ceva în lucrarea lui Hristos și în răscumpărarea noastră, ci doar că fiecare dintre noi trebuie să împărtășim voluntar și personal Pătimirea Sa, pentru a avea parte de moștenirea Sfinților în lumina lui Dumnezeu (ibid.).

Uniți cu Hristos prin credință si har, Sfinții fac lucrările lui Hristos (Sfânta Evanghelie după Ioan XIV, 12). Sălășluind în ei prin Duhul Sfânt, Hristos Însuși este Cel Care face minuni prin ei, îi convertește pe păgâni, învață tainele cunoștinței duhovnicești, împacă pe dușmani și dăruiește trupurilor lor puterea de a se confrunta cu bucurie cu cele mai oribile torturi; astfel încât Evanghelia continuă să fie scrisă astăzi prin lucrările evanghelice ale Sfinților. Iată de ce Sfinții, apropiați și îndepărtați, vechi și noi, sunt pentru noi călăuze de încredere care ne conduc către Hristos în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.

În Duminica Tuturor Sfinților, dragi părinți, frați și surori, îi cinstim pe toți sfinții care au plăcut lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Biserica lui Hristos a stabilit cu înțelepciune această pomenire, astfel încât - după Duminica Rusaliilor, ziua Pogorârii Duhului Sfânt, plinătatea manifestării ipostaselor Sfintei Treimi și apariția lui Dumnezeu Cel în Treime înaintea omenirii la întemeierea Bisericii - să ne arate roadele activității Bisericii. Sfântul reprezintă norma necesară de viață în Biserică. Este cursul firesc al unei persoane care crede în Hristos. Cine s-a apropiat de Hristos și a răspuns dragostei Sale dumnezeiești, nu poate decât să se străduiască să trăiască așa cum ne-a poruncit Hristos să trăim și așa cum S-a revelat El Însuși în viața Sa pământească.

Sfânta Biserică ne arată oștirile sfinților, ca pe o asigurare că Dumnezeu lucrează cu adevărat în Biserica Sa, că natura căzută a omului, profanată de păcat, deformată de patimi, fără integritatea sa inițială, poate fi totuși restaurată, înviată și transfigurată în Trupul lui Hristos - Biserica. Acest lucru este, de fapt, ceea ce se întâmplă prin Împărtășirea Trupului lui Hristos, a trupului Bisericii, și reprezintă mântuirea mistică a sufletului uman, în măsura în care o persoană pătrunde în viața bisericească în Hristos și trăiește cu Hristos și în Hristos. Aceasta este sfințenia. Și nu este o coincidență că citirea Evangheliei din această Duminică ne dezvăluie căile acestea spre sfințenie. Evanghelistul Sfânt Matei citează cuvintele Mântuitorului Hristos:

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. (X: 32-33)

S-ar părea că puțini dintre noi vom fi găsiți demni de o mărturisire imediată, atunci când la limitele capacităților umane, la granița dintre viață și moarte, suntem obligați să-L mărturisim pe Hristos ca Domn al nostru, să avem curajul să rămânem cu adevărat ai Lui până la sfârșit, să fim de neclintit față de Cel Ce trăiește în noi.

Fiţi următori ai mei, precum şi eu sunt al lui Hristos. (Epistola întâia către Corinteni XI, 1) - ne spune Sfântul Apostol Pavel.

Dacă dorim să facem ca Chipul lui Hristos să strălucească în noi, trebuie, prin urmare, să ne întoarcem atenția către Sfinți, pentru a avea parte de exemplele vii și practice ale Sfinților și de procedurile de urmat. Pictorul care dorește să realizeze portretul unei persoane pe care nu o vede în fața sa, folosește reproduceri, le privește cu atenție, le compară pentru inspirație, iar în același fel trebuie să privim și noi spre Sfinți, să citim Viețile lor, să facem comparații, pentru a ști cum să sporim în viața în Hristos.

Citind cu sârguință Viețile Sfinților, trăind împreună cu toți Sfinții (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel III, 18), în plimbarea noastră zilnică prin această grădină spirituală care este Sinaxarul [Calendarul tuturor sfinților / LO)], vom găsi treptat câțiva Sfinți care ne atrag mai mult simpatia, emoția, afecțiunea. Ei vor deveni pentru noi ca niște prieteni apropiați cărora am dori să le împărtășim bucuriile și întristările noastre, cărora le-am cere mai ales ajutorul rugăciunilor lor, a căror Viață ne-am dori adesea să o recitim, să le cântăm troparul și să le venerăm icoana. Acești prieteni apropiați vor fi pentru noi o mângâiere puternică și ghiduri privilegiate pe calea îngustă care ne duce către Hristos (Sfânta Evanghelie după Matei VII, 14). Nu suntem singuri pe această cale și în această luptă. Îi avem alături de noi pe Maica noastră, Maica Domnului Preasfântă, pe Îngerul nostru Păzitor, pe Sfântul al cărui nume îl purtăm și pe acești câțiva prieteni pe care i-am ales din marele Sinod al mărturisitorilor Mielului. Și dacă ne împiedicăm sub efectul păcatului, ei ne vor ridica. Atunci când suntem ispitiți de disperare, ei ne vor aminti că, înaintea noastră și mai mult decât noi, ei au suferit pentru Hristos și că, acum, au parte de gustul veseliei veșnice. Deci, pe calea stâncoasă a acestei vieți, acești sfinți prieteni ne vor arăta o parte din Lumina Învierii. Prin urmare, să-i căutăm în Viața Sfinților pe acești câțiva prieteni mai apropiați și, cu toți Sfinții, să ne îndreptăm spre Hristos.

În viața noastră duhovnicească, putem comunica zilnic cu sfinții, în trei moduri: intonând imnurile lor și participând la slujirea lor liturgică, venerând icoana lor și citind Viața lor în Sinaxar. Dacă este dificil pentru cei care trăiesc în lume să meargă în fiecare zi la biserică pentru a le cânta laude sfinților, toți creștinii pot însă, oricum, acasă, singuri sau cu familia, să cânte troparul Sfinților zilei, toți pot venera icoana, toată lumea își poate petrece câteva momente citind sau recitind Viața lor din Sinaxar. Cu toate acestea, citirea zilnică a acestor rezumate ale Vieții Sfinților nu ne va fi de niciun folos decât dacă ne apropiem de ele cu aceeași stare pe care o avem atunci când ne închinăm la icoană. Oricât de imperfecte ar fi ele, notițele din Sinaxar sunt, cu adevărat, în domeniul istorisirii, ceea ce sunt icoanele în domeniul imaginii: ele ni-l redau pe Sfânt prezent și ne pot aduce la fel de mult har ca sfintele icoane. Totul depinde de smerenia inimii noastre. Astfel, oriunde am fi, oricare ar fi starea noastră de înaintare duhovnicească, oricare ar fi dorința noastră de a ne dedica viața lui Dumnezeu, vom găsi în Sinaxar o reînnoire a forțelor noastre și o pre-gustare a vieții veșnice unde toți sfinții vor dănțui împreună cu îngerii în jurul Tronului Dumnezeiesc, spunând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel Ce era şi Cel Ce este şi Cel Ce vine! (Apocalipsa IV, 8)


Traducere Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020,

după un cuvânt al Ieromonahului Macarie de Simonos PetrasPOST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Prooroc Amos, Mucenic Isihie, Fericiți Augustin și Ieronim, si cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. Sfinții Prooroc Amos, Mucenic Isihie, Fericiți Augustin și Ieronim, si cei dimpreună cu dânșii

– 15.06.2020 07:31 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 15 iunie 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții, încep pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Aceasta înseamnă că astăzi, luni, este și PRIMA ZI DE POST: Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la cinstirea deosebită a:

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, pește și alte bucate derivate din acestea). NU se bea vin și, bineînțeles, NU se consumă cu atât mai mult alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări - fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel - care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor - pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin - ale Sfinților ei:


Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

DE LUNI SE MĂNÂNCĂ DE POST! Astăzi, Duminica Întâi după Rusalii, este închinată Tuturor Sfinților, Sfinților Prooroc Elisei și Ierarh Metodie Mărturisitorul și a celor dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

DE LUNI SE MĂNÂNCĂ DE POST! Astăzi, Duminica Întâi după Rusalii, este închinată Tuturor Sfinților, Sfinților Prooroc Elisei și Ierarh Metodie Mărturisitorul și a celor dimpreună cu dânșii

– 14.06.2020 06:03 –

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI! În ziua de 14 iunie 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la cinstirea Duminicii Întâi după Rusalii, închinată Tuturor Sfinților - și, de asemenea, la cinstirea deosebită a:

De mâine, luni, 15 iunie 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, încep cu toții pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le vor face, le vor face postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Aceasta înseamnă că ZIUA DE LUNI A ACESTEI SĂPTĂMÂNI ESTE ȘI PRIMA ZI DE POST: Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Deci, astăzi este ceea ce sfinții noștri au numit în Biserică “Lăsatul Secului” - însemnând că DE MÂINE SE MĂNÂNCĂ DE SEC. Așă încât, tocmai ne aflăm în ziua în care vasele din bucătărie, cămările și frigiderele vor fi curățate (secate) și ele de mâncarea “de dulce”, printr-o masă comună binecuvântată în familie și împărțind celor sărmani bucatele care, în condițiile în care nu urmau zile de post, ar fi rămas poate păstrate pentru următoarele zile.

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

(*conf. Epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23)

Desființăm Legea lui Dumnezeu și votăm propriile noastre legi…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Desființăm Legea lui Dumnezeu și votăm propriile noastre legi…

– 13.06.2020 15:12 –

Vă oferim mai jos o traducere Lăcașuri Ortodoxe a unei conversații cu Cuviosul Părinte Gavriil, care a avut loc în Chilia Sfântului Hristodul, din Mănăstirea Cutlumuș, pe Sfântul Munte Athos, din ziua de vineri, 24 aprilie 2020. Discuția a fost publicată în revista rusească Orthodox Christianity, citând publicația grecească Orthodox Tipos.

Cuviosul Părinte Gavriil:

Doresc din tot sufletul ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu toți ortodocșii greci. Domnul să ne apere, ca El să ne scoată din aceste situații aparent lipsite de speranță. Și ocara Lui să cadă asupra tuturor celor care luptă împotriva credinței noastre.

Dumnezeu așteaptă pocăință de la noi creștinii. Fără pocăință, nu putem fi mântuiți. Când perșii au venit să captureze Atena, atenienii s-au adresat oracolului din Delfi, întrebând: „Cum putem fi salvați?” [La început, răspunsul a fost că vor muri, dar după multe rugăciuni cu plânsete] Pythia a răspuns: „Zidurile de lemn vor salva cetatea”, [și au scăpat de la distrugere].

Sfinții Părinți au spus: „Numai pocăința va salva iubita Grecie. Fără pocăință, nu putem fi mântuiți.”

În țara noastră, au fost adoptate atât de multe legi, care sunt contrare Poruncilor lui Dumnezeu! Există Zece Porunci ale lui Dumnezeu, dintre care una spune: „Să nu ucizi”. Dar parlamentarii greci spun: „Jos Legea lui Dumnezeu!”. Au legalizat avortul. Dumnezeu ne spune: „Să nu comiți adulter”. Cu toate acestea, parlamentarii greci au adoptat o decizie care încalcă Porunca lui Dumnezeu. Au legalizat adulterul, curvia, libera conviețuire, căsătoria civilă. Ei pledează pentru abolirea studierii Legii lui Dumnezeu în școli și eliminarea imaginii crucii de pe steagul Greciei.

Aceștia pun în aplicare legi care permit „căsătoriile” de același sex și care împuternicesc partenerii de același sex să adopte copii. Cum poate Domnul să aibă milă de noi, în așa situație? Trebuie să ne pocăim. Fără pocăință, nu putem fi mântuiți. Acum, că bisericile sunt închise, până când vor fi din nou deschise, ar trebui să ne transformăm apartamentele în „bisericuțe de familie”. [Atenție! a nu se înțelege că, atunci când bisericile sunt deschise, ar fi mai potrivit să stai acasă decât să mergi la biserică! / LO]

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Rugați-vă, oriunde v-ați afla, pentru că sunteți templele lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu trăiește în temple create de om, ci în inimile voastre.”

Și citează următoarele exemple: „Când Apostolul Pavel și Silas Apostolul erau în închisoare, nu puteau merge la biserică, așa că s-au rugat în închisoare și rugăciunea lor i-a eliberat de lanțurile pe care le aveau. Profetul Daniel nu a putut merge la biserică, așa că s-a rugat în groapa cu lei. Astfel, această rugăciune a închis gura leilor, pentru a nu-l atinge. Cei trei tineri nu au putut merge la biserică, s-au rugat în cuptorul aprins - iar flacăra nu i-a atins, s-a transformat în rouă.

Tâlharul cel de-a dreapta nu se putea ruga în biserică; s-a rugat pe cruce și astfel a intrat în Rai. Nici profetul Iona nu a avut o biserică; s-a rugat în burta unei balene și, astfel, a forțat balena să-l elibereze pe pământ pe coasta Palestinei. Nici Sfântul Iov cel Drept nu se putea ruga într-un templu, el s-a rugat pe grămada de bălegar. Să ne rugăm oriunde ne-am afla. Sufletul fiecărei persoane este un Sfânt Altar și fiecare creștin poate să-și aducă jertfa lui Dumnezeu și să-I slujească cu rugăciune.

Există o parabolă care spune: când Dumnezeu a împărțit pământurile între popoare, grecii au venit și ei la urmă. Le-a zis:

„Nu am ce să vă dau; totul a fost deja împărțit!”
„Doamne, atunci unde vom trăi?”
“Ce pot sa fac? Ați intarziat.”
“Doamne, am întârziat din cauza Ta, pentru că am vorbit despre Dumnezeul Necunoscut!”
Atunci Domnul le-a spus:
„Bine, mai am încă un teren pe care Mi-l rezervasem Mie. Luați-l, și voi locui acolo cu voi.

Deci, Dumnezeu ne-a dat Grecia. Și, așa a binecuvântat Domnul poporul grec între toate popoarele pământului: dintre toate limbile de pe planetă, Dumnezeu a ales limba greacă pentru scrierea Evangheliei. Nu este suficientă, o astfel de binecuvântare? Cei mai mari Părinți ai Bisericii noastre sunt greci. Nu este aceasta, o mare binecuvântare? Când citim Viețile Sfinților, vedem că în fiecare colț al pământului erau sfinți și martiri. Patruzeci și doi de sfinți erau numai în orașul Salonic. Este, asta, o binecuvântare mică? Sfinții au adus un mare beneficiu omenirii, atât în ​​timpul vieții lor pământești, cât și după ce s-au mutat la Domnul.

Deci, după ce Dumnezeu ne-a oferit atât de multe binecuvântări, îi spunem: „Doamne, nu vrem să Te venerăm ca Dumnezeul și Domnul nostru.” Cum să declarăm asta? Desființăm Legea lui Dumnezeu și votăm pentru propriile noastre legi.

Odată, în timpul unei bătălii, Alexandru cel Mare a observat un soldat care se ascundea. Alexandru l-a întrebat pe soldat: „Cum te cheamă?”. El a răspuns: „Alexandru”. După ce a auzit că purtau același nume, Alexandru cel Mare i-a zis: „Ori îți schimbi comportamentul, ori îți schimbi numele. M-ai văzut vreodată ascunzându-mă în vreo luptă?”

Tot așa, Parlamentul Elen nu are dreptul să poarte numele. Ar trebui să îl schimbe, după legile cumplite pentru care a votat. Următoarele nume i s-ar potrivi: Sinodul celor Răi, Nebuni sau Fără Scrupule. A respins Legea lui Dumnezeu și a votat pentru legile anti-Hristos.

După aceea, cine sunt parlamentarii greci: părinții poporului, sau distrugătorii lui? Salvatorii națiunii grecești, sau groparii ei? Judecând după legile pentru care au votat, ei nu sunt „salvatorii”, ci adevărați gropari.

Oamenii ar trebui să se trezească, să protesteze, să schimbe sau să abroge acele legi și să restaureze Legea lui Dumnezeu. Atunci, Dumnezeu va avea milă de noi. Altfel, nu vom vedea harul lui Dumnezeu. Noi, călugării, ne rugăm pentru întreaga lume, ca Domnul să aibă milă de noi.”

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

conversație cu Cuviosul Părinte Gavriil - Mănăstirea Cutlumuș, Sfântul Munte Athos

Suntem într-o cameră întunecată, iar în întuneric distingem prea puține lucruri…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Suntem într-o cameră întunecată, iar în întuneric distingem prea puține lucruri…

– 13.06.2020 12:55 –

Relatează Cuviosul Părinte Nicon, de la Muntele Athos:

Într-o mănăstire din Macedonia (grecească), călugărițele au luat masa și apoi au adunat farfuriile pe o tavă și le duceau înăuntru. Deodată, s-a produs un accident teribil. Stareța, care stătea de vorbă, la acel moment, cu cineva, îngrijorată, intră și văzu o tavă la pământ. Pardoseala era plină de căni, farfurii, linguri și furculițe, iar o călugăriță le strângea.

“Tu le-ai azvârlit?”

- Blagosloviți, maică!, a răspuns călugărița.

“Le vei aduna toate, iar mâine nu te vei mai împărtăși!”

Era sâmbătă.

“Mâine nu vei mai primi Împărtășania. Și 500 de mătănii!”

- Blagosloviți, maică!

Călugărița nu a mai spus nimic. A doua zi, toată lumea s-a împărtășit, iar ea s-a ridicat și a început să plângă. Trecând pe lângă aceasta, stareța a văzut lacrimile care îi curgeau ca râuri, dar chipul strălucind și fiind fericit. Uimită, i-a cerut lămuriri. Maica i-a răspuns:

- În momentul în care surorile luau Sfânta Împărtășanie, o soră s-a întins să ia Părticica ei, dar un glob strălucitor a ieșit din Lingurița preotului, a venit și a mi-a intrat în gură și m-a umplut de bucurie, de fericire, pace, iar de atunci lacrimile au început să îmi curgă.

Stareța a întrebat-o numele călugăriței care se împărțășise atunci. A văzut, însă, că maica a rămas locului, stânjenită. Stareța a insistat, întrebând de ce nu-i răspunde.

- Aceasta, a indicat ea.

Stareța a chemat-o pe acea călugăriță, dar a văzut-o supărată. Atunci, a întrebat-o:

“Ce s-a întâmplat? De ce ești supărată?”

Губим или печелимPierdem sau câștigăm/ Pravoslaven Sviat...

Ea i-a răspuns, încruntată:

“Preotul mi-a dat Lingurița goală! Nu era nimic în Lingură!

Stareța și-a dat seama că se întâmpla ceva…

- Ai făcut, cumva, ceva ieri? a întrebat-o chiar călugărița care plângea, ca să o ajute.

A tăcut.

- Blagosloviți, maică, a spus tot ea.

“Ce s-a întâmplat, ieri?”

În cele din urmă, călugărița i-a zis:

- A venit sora, m-a împins și mi-a trântit tava la pământ.

Așa câștigăm, așa pierdem, așa învățăm ce este Sfânta Împărtășanie. Astfel învățăm să ne vedem patimile.

Suntem într-o cameră întunecată, iar în întuneric vedem prea puține lucruri. Când ușa va începe să se deschidă și va intra harul lui Dumnezeu, vom începe să vedem în cameră mobilierul mai mare, dulapurile, mesele. Cu cât pătrunde mai multă lumină, începem să vedem chiar și cele mai mici lucruri, iar când ușa se deschide complet, atunci vedem până și praful din interior.

Astfel a devenit sfânt Sfântul Grigorie Palama, care a strigat:

„Doamne, luminează-mi întunericul!”. Iar sfântul pe care l-am menționat aici a rămas viu.

Traducere Lacașuri Ortodoxe, iunie 2020

RIDICĂ-TE! MOTIVAȚIE LA SPOVEDANIE…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

RIDICĂ-TE! MOTIVAȚIE LA SPOVEDANIE…

– 13.06.2020 11:55 –

Lăsați-vă casa nespălată, necurățită și neaerisită timp de un an!

Nu se va transforma într-o cocină de porci?

Acum, gândiți-vă cum este sufletul unui om atunci când nu l-a curățat prin Spovedanie, nu doar un an, ci timp de douăzeci, patruzeci, șaizeci sau șaptezeci de ani…

“Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.”Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov (5, 16)


Nu există rău mai mare pentru om decât păcatul. Distruge atât trupul, cât și sufletul. Îi amărăște atât viața, cât și viața veșnică. Provoacă discordii în familii, certuri între vecini și dezacorduri între rude. Aprinde focul răutății în rândul oamenilor. Face sufletul mândru și împietrit. Otrăvește inima, cu invidie. Alungă sentimentele sfinte din sân și îi invită pe demoni să se stabilească acolo. Ne desparte de Dumnezeu. Stinge tot ce este luminos în inimile noastre. Ne învață să mințim, să fim gămani și să fim egoiști și avizi. Ne face să calomniem și să ne judecăm vecinii. Ne incită mâna să fure. Ne umple de furie și ciudă. Ne șoptește să căutăm răzbunare. Comite toate ultrajurile, destrăbălările și crimele. Provoacă toate bolile, suferința, nedreptatea, violența, vărsarea de sânge și războiul. A umplut sufletele tuturor dintre noi, cu un duh spiritual insuportabil. Revarsă această duhoare în relațiile dintre noi.

V-ați întrebat de ce este atât de înăbușitor în lume? De ce este greu să trăiești? De ce nu ne putem împăca unul cu celălalt? Răspunsul este: pentru că păcatul a otrăvit atmosfera vieții. Cu toții suntem bolnavi de păcat. Și dacă rănile netratate ale corpului emit duhoare de nesuportat, cu atât este mai groaznică duhoarea păcatului!


Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020,

după un cuvânt al Arhim. Serafim Alexiev, Bulgaria

(RIDICĂ-TE! MOTIVAȚIE LA SPOVEDANIE…)


27 de mânăstiri ortodoxe, în total, în Franța, Belgia și Elveția. 14 dintre acestea sunt românești
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

27 de mânăstiri ortodoxe, în total, în Franța, Belgia și Elveția. 14 dintre acestea sunt românești

– 13.06.2020 11:07 –

Numărul total al mânăstirilor ortodoxe din Franța, Elveția și Belgia este de 27, în acestea viețuind aproximativ 200 de monahi si monahii. 14 dintre ele sunt românești, între care câte una se află în Elveția și Belgia, restul în Franța, cele mai multe dintre acestea fiind închinate sărbătoririi Maicii Domnului. (O informație Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020, pornind de la anuarul ortodox al Franței, realizat de Sfânta Mânăstire românească “Născătoarea de Dumnezeu și Sfântul Martin” Cantauque, din Franța, actualizat)

A mărturisit, neînfricată, de la vârsta de 10 ani, Numele Mântuitorului
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

A mărturisit, neînfricată, de la vârsta de 10 ani, Numele Mântuitorului

– 13.06.2020 09:02 –

Sfânta Achilina era fiica unui bărbat strălucit pe nume Evtolmius, din Byblos, Fenicia.

Ea a fost botezată la vârsta de 5 ani, de către Episcopul Evtalius, iar de la 10 ani își învăța tovarășii cum să se îndepărteze de idoli pentru a crede în Hristos, cu atâta râvnă încât a fost denunțată de un anume Nicodim, proconsulului Volusian care fusese însărcinat de împăratul Dioclețian să aplice în această regiune primele sale edicte persecutorii.

A mărturisit, neînfricată, Numele Mântuitorului în fața magistrului care, fără milă pentru tinerețea ei, a ordonat să fie lovită cu vergi și să-i fie străpunse urechile cu țepușe înroșite în foc.

Lăsată să moară în afara orașului, un înger a venit să o salveze și, înșelând atenția paznicilor, a ajuns în camera în care dormea Volusian. Trezit brusc și răpus de teroare, el a cerut ajutor și, acuzând-o pe sfântă că ar fi folosit vrăji, a dus-o la decapitare, a doua zi.

Prețioasele sale sfinte moaște au fost, apoi, mutate în Constantinopol, într-o biserică închinată acesteia, în apropiere de Forum, unde se bucură de o mare venerare.

Traducere Lăcașuri

Ortodoxe, iunie 2020,

după Sinaxarul Ieromonahului Macarie de Simonos Petras


ODOVANIE la Pogorârea Sfântului Duh: Sfânta Muceniță Achilina. Sfântul Cuvios Trifilie și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

ODOVANIE la Pogorârea Sfântului Duh: Sfânta Muceniță Achilina. Sfântul Cuvios Trifilie și cei dimpreună cu dânșii

– 13.06.2020 07:33 –

În ziua de 12 iunie 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Cincizecimii - Pogorârea Sfântului Duh, astăzi fiind Odovania (însemnând ziua de încheiere a Praznicului din acest an) - și, de asemenea, la cinstirea deosebită a:

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri:

- Cuvânt din Pateric despre pocăință

aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Doamne, înaintea Ta sunt. Fă cu mine mila Ta cea mare și ajută sărăciei mele!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Doamne, înaintea Ta sunt. Fă cu mine mila Ta cea mare și ajută sărăciei mele!

– 13.06.2020 06:33 –

Rugăciune prea-frumoasă, sfătuitoare și umilincioasă către Sfântul DuhStăpâne Doamne necuprinsule, Duhule Cel întru-tot-sfânt și A-tot-puternic și De-viață-făcător, Care din Tatăl Te purcezi, și întru Fiul Te odihnești, Lumina Cea gândită și neînserată și mai presus de înțelegere, Puterea Cea neasemănată și vie, Cel Ce risipești munții, Cela Ce pe cele ce nu sunt le faci, Cela Ce păzești zidirea necăzută, Cela Ce ai făcut podoabele cele cerești, Cela Ce le dai lor, după stăpânire, de-a pururea să se îndulcească de suflarea Ta cea sfințitoare. De la Tine s-a despărțit unirea limbilor, de la Tine toată zidirea se înnoiește iarăși alergând la cea dintâi, de la Tine tot sufletul se înviază și cu curățire se înalță, de la Tine toată vietatea se însuflețește.

Cela Ce miști zidirea împreună și o împuternicești, Cela Ce toate le cuprinzi, și tuturor le stai de față, Cela Ce tuturor celor vrednici le dai sfințenia după măsura faptei bune, Slava Cea prea-minunată, Bucuria Cea negrăită, Veselia Cea mai presus de minte, Vistieria Cea cu totul neînțeleasă a vieții celei veșnice, Adâncul Darului, Cela Ce luminezi cugetele noastre spre înțelegerea minunilor Tale, Cela Ce toate le împlinești, și nu Te împlinești, Cela Ce rugăciunile tuturor le primești, Cela Ce toate le ții, le înțelepțești, le limpezești, le descoperi spre arătare că ești de-o-ființă cu Tatăl și cu Fiul, Cela Ce dai povățuire minții spre privirea celor nevăzute prin Dumnezeieștile Scripturi, Cela Ce lucrezi toate întru toți spre folos, după măsura fiecăruia, și întru cei lucrători, și întru cei privitori; Înălțimea Cea neajunsă și Adâncul de Care toate se poartă, Cela Ce duci de mână la ceruri, Cela Ce sfințești, Cela Ce de iznoavă zidești, mâniindu-Te de noi de-a pururea și întărâtându-Te.
Însuți, dar, Mângâietorule Bune, să nu mă părăsești pe mine, cela ce în fiecare zi Îți greșesc Ție și Te întărât. Să nu Te depărtezi de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al Mântuirii mele. Mă rog bunătății Tale, Stăpâne, dă Dar și pricepere ticăloșiei mele, ca să înțeleg și să lucrez cele bine-plăcute Ție, și mie de folos. Întărește-mă pe mine, spre a nu mă răpi și a mă duce împreună cu cei deșerți. Dăruiește-mi mie fără de slavă deșartă a mă smeri, a pătimi împreună cu cei ce pătimesc, a suferi ispitele, și fără de fățărnicie și fără prihănire a lucra voile Tale.
Așa Stăpâne al tuturor, Prea-bunule, curățește-mă de păcatele mele și de ispitele ce vin asupra mea. Izbăvește sufletul meu din mâna celor mândri, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu, și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui.
Doamne, înaintea Ta sunt. Fă cu mine mila Ta cea mare și ajută sărăciei mele, pentru mine bătând război cu vrăjmașii mei, că nu știu răutatea lor cea mult meșteșugăreață asupra mea. Tu, dar, singur cunoști și mai-nainte vezi toate. Ție se cade a mă izbăvi pe mine, Doamne.
Dă-mi mie în cealaltă rămășiță a vieții mele a săvârși viață neprihănită și curată, ca să aflu Har înaintea Ta. Și mă mântuiește întru fericirea Ta cea cerească, pentru singură bunătatea Ta cea covârșitoare și milostivirea Ta cea negrăită.
Că întru Tine și de la Tine este viața mea, ființa, cunoștința a toată înțelegerea bună. Și Ție slavă cu buze nevrednice, și laudă și mulțumită, încă și închinăciune Îți înalț eu, păcătosul și nevrednicul robul Tău, împreună și Celui fără de început Pricinuitor al Tău Părinte, și Celui De-o-ființă și De-o-fire al Lui Fiu, totdeauna, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.


Transcriere Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

extras dintr-o tipăritură veche a Arhiepiscopului Neofit al Țarigradului - 13 septembrie 1799, îndreptată prin osârdia Sfântului Nicodim Aghiorâtul,

retipărită în Sfânta Mânăstire Neamț în iulie 1827 de Gherontie Ieromonah Tipograful.

Mesajul Mitropolitului Lazăr, urmașul de astăzi pe Tronul Episcopal al Sfântului Luca al Crimeii, la sărbătoarea din 2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mesajul Mitropolitului Lazăr, urmașul de astăzi pe Tronul Episcopal al Sfântului Luca al Crimeii, la sărbătoarea din 2020

– 12.06.2020 17:42 –

“Iubiți frați și surori în Domnul!

Vă felicit din suflet la Sărbătoarea Sfântului Luca, Arhiepiscopul Simferopolului și Crimeii, marele sfânt al lui Dumnezeu, rugător și făcător de minuni, căruia ne închinăm cu credință și speranță arzătoare.

Personalitatea sa este încărcată de un mister nerostit. Vocea lui nu era puternică, dar slava furtunoasă a minunilor sale a măturat întinderea Crimeii și a întregii lumi. Faptele sale s-au imprimat în inimile oamenilor credincioși. Imaginea lui pare infinit de apropiată și de dragă, dar este ascunsă într-o mare tăcere. Așa a fost alesul binecuvântat al lui Dumnezeu, care nu a căutat niciodată propriile foloase în viață.

Deja în primii ani, viitorul Arhiereu simțea o nevoie irezistibilă de a-i sluji pe oamenii săraci și suferinzi, de a le alina suferința cu toată puterea, iar acest principiu a determinat întreaga cale a vieții minunatului Episcop al lui Dumnezeu. El a trebuit să îndure mult în anii dificili ai ateismului: trei arestări și unsprezece ani de închisoare și exil, umilire nedreaptă, însă nimic nu i-a putut zgudui fermitatea spiritului și fidelitatea față de Hristos.

Fiind direcționat către amvonul Crimeii, acest vas ales al lui Dumnezeu a adus o contribuție de neprețuit la renașterea vieții spirituale din peninsulă.

Într-adevăr, prin faptele și viața sa virtuoasă, Arhiepiscopul Luca a strălucit pe pământul Crimeii, ca o stea a dimineții. Iar pentru Biserica lui Hristos, era un soare strălucitor și o lume înmiresmată!

Dragi frați și surori! În prezent, în această minunată mănăstire, avem cu adevărat mare milă și fericire zilnic, pentru că ne putem ruga lângă sfintele sale moaște nestricăcioase, pentru ca sfântul să ceară lui Dumnezeu vindecarea rănilor sufletești și trupești, vindecarea de întristare, de întristările cu care ne umple această lume.

Încă o dată, felicit întreaga lume, la această sărbătoare! Îmi doresc, cu rugăciune, ca sărbătoarea de astăzi să ajungă la familiile noastre acasă și să ne sfințească viața.

Toți, în dragoste și armonie, să ne îndeplinim slujba în folosul Bisericii lui Hristos, Patriei și vecinilor noștri. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, prin rugăciunile Sfântului Luca, Arhiepiscopul Simferopolului și Crimeii, cu multe veri bune. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie cu voi, cu toți!

Mitropolitul Lazăr de Simferopol și Crimeea, 11 iunie 2020

Traducere Lăcașuri Ortodoxe

Sfântul Sinod al Greciei solicită Turciei să respecte statutul de muzeu al renumitei Catedrale Agia Sophia
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Sinod al Greciei solicită Turciei să respecte statutul de muzeu al renumitei Catedrale Agia Sophia

– 12.06.2020 15:20 –
ΔΙΣ σε Τουρκία: ‘’Σύνεση και σεβασμός προς τον χαρακτήρα του μνημείου’‘Romfea

“Biserica Agia Sophia a fost întemeiată de împăratul creștin Justinian. A fost inaugurată pe 27 decembrie 537 după Hristos și a fost destinată drept lăcaș de cult al Bisericii, închinată Înțelepciunii lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos.

Este o capodoperă a geniului arhitectural și este renumită la nivel mondial ca monument proeminent al culturii creștine. Valoarea sa rămâne universală, deoarece Creștinismul are o strălucire supra-națională și universală.

Nicio concepție modernă sau postmodernă a ‘multiculturalismului’ nu a creat acest monument, prin care concepția creștină a binelui și frumuseții supreme este exprimată într-un mod unic.

Considerăm că răsturnarea utilizării neutre din punct de vedere cultural a monumentului ca muzeu, care a fost instituită cu prudență de Republica Turcă în 1934, încearcă să transforme un spațiu cultural într-o pradă și un simbol al cuceririi.

Orice convertire va avea ca rezultat proteste intense și nemulțumiri în rândul creștinilor din întreaga lume, în același timp dăunând Turciei însăși în diferite moduri. În această biserică au avut loc numeroase Sinoade de cea mai mare importanță pentru viața și credința creștină.

Dincolo de toate, aceste picturi în mozaic păstrate și extraordinar de frumoase ale sfinților credinței creștine proclamă fără încetare, prin tăcerea lor, legătura istorică și spirituală a bisericii cu creștinismul.

Este absolut necesar ca guvernul țării vecine să aibă prudență și respect pentru caracterul monumentului, pentru a lua decizia corectă de a menține status quo-ul Agia Sophia ca muzeu.”

Rândurile de mai sus reprezintă traducerea conținutului integral al unui comunicat emis astăzi, 12 iunie 2020, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia, ca răspuns la declarațiile recente ale Președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan privind schimbarea oficială a statutului marii Catedrale Agia Sophia, din muzeu, înapoi în moschee. Mesajul oficial a apărut publicat în paginile revistei grecești Romfea.

Greek Holy Synod calls on Turkey to respect Agia Sophia, maintain status quoOrthodox Christianity

Publicația rusească Orthodox Christianity amintește, în plus, făcând trimitere la același comunicat, că de fapt politicienii turci au declarat explicit că percep Agia Sophia ca pe un simbol al cuceririi.

Vorbind în Parlament, cu câteva zile în urmă, Mustafa Destici, liderul Partidului Marii Unități, a declarat reporterilor: Agia Sophia este simbolul cuceririi. În opinia noastră, redeschiderea Agiei Sophia, departe de a fi doar o necesitate și o revendicare a unei relicve din cucerire, este o problemă de suveranitate și independență.

Între timp, Erdogan și autoritățile turce le-au recomandat în mod explicit Greciei și Statelor Unite să-și vadă de afacerile lor, când vine vorba despre soarta Agia Sophia.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020


Credeți că Imperiul Roman a devenit creștin peste noapte, în timp ce populația creștină stătea ascunsă în casă și posta meme-uri uitându-se pe Netflix?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Credeți că Imperiul Roman a devenit creștin peste noapte, în timp ce populația creștină stătea ascunsă în casă și posta meme-uri uitându-se pe Netflix?

– 12.06.2020 13:28 –

Am auzit, în aceste zile, o istorisire din Cartea Faptele Sfinților Apostoli. Cum oameni din diverse națiuni puteau auzi cuvintele Ucenicilor în propriile limbi. Sfântul Luca ne spune ceva foarte important. El spune că aceasta este cheia unității și a păcii întregii lumi: propovăduirea Evangheliei, prin lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Ce este Evanghelia? Înseamnă „Vestea Cea Bună”. Și care este această veste bună? Este faptul că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi și că El ne-a dovedit această iubire, nouă, permițând Fiului Său să Se întrupeze și să sufere și să moară pe cruce pentru noi, pentru ca El să ne permită iertarea păcatelor și să trăim prin noua viață și să ne împărtășim cu Învierea Fiului Său!

Sfântul Apostol Pavel scrie că Dumnezeu ... “voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.” (Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 2: 4). Auziți asta? Toți oamenii. Atât de mult a insistat Dumnezeu să salveze toți oamenii, încât El i-a altoit pe cei de alte neamuri la poporul Său, deși aceștia nu erau poporul Său ales inițial. Planul a fost întotdeauna unul grandios, de împăcare a întregii omeniri cu Dumnezeu și a unuia cu altul.

Oamenii s-au rătăcit acum, tocmai pentru că au pierdut ceea ce i-a unit pe conaționalii noștri atât de mult timp. Mulți și-au pierdut Credința Creștină. Fiindcă nu suntem uniți în credința noastră în Hristos și în învățăturile Sale, nu suntem uniți în principiile călăuzitoare care au fost un rezultat direct al Credinței Creștine pe care s-a întemeiat această țară. Printre acele principii călăuzitoare s-a numărat ideea că oricine ar trebui să-și iubească aproapele și să respecte viața. Astăzi, cultura noastră este una a lipsei extreme de respect față de viață. Trebuie să vă reamintesc că aproape 1 000 de bebeluși sunt avortați în fiecare zi în țara noastră? Trebuie să vă reamintesc că avorturile rănesc în mod disproporționat comunitatea negrilor? De asemenea, avem o cultură a lipsei extreme de respect față de frații și surorile noastre, atunci când nu se încadrează în clasa noastră sau gruparea noastră, atunci când gândesc diferit sau arată diferit. Acest lucru se întâmplă în toate părțile. Oamenii sunt confuzi privind sensul vieții, privind rolul lor față de aproapele și privind natura dreptății.

Cu toate acestea, printre toate acestea există și Vești Bune. Când întunericul este prea adânc în aer, prezența luminii devine cu atât mai radiantă. Prin darul Duhului Sfânt pe care îl sărbătorim în aceste zile, pe care l-ați primit în inimile voastre, vi se dă marele dar de a deveni lumină. Credeți că Imperiul Roman a devenit creștin peste noapte, în timp ce populația creștină stătea ascunsă pe în casele ei și posta meme-uri și se uitau la Netflix? NU! Imperiul a devenit creștin prin dragostea și grija demonstrată de bărbați, de femei și de copiii creștini pentru vecinii lor, în slujirea lor și în predarea adevărului. Și, pe măsură ce demonstrau această iubire, oamenii deveneau curioși și începeau să-și pună întrebarea: „Care este sursa acestui comportament, a acestei iubiri?”. Și, atunci, creștinii au putut să evanghelizeze și să dea un răspuns, prin speranța și dragostea care erau în ei.

Astăzi, mai mult decât ieri, acum mai mult decăt niciodată, suntem chemați să sporim în viața duhovnicească. Dacă nu veți ajuta să răscumpărați țara și comunitatea voastră, lăsând să ardă flacăra iubirii lui Hristos, atunci sunteți parte a întunericului și niciun activism social nu va fi suficient pentru a vă ajuta. Alungați întunericul și începeți să faceți încât să strălucească lumina lui Hristos din propria voastră viață și din propria inimă și, apoi, permiteți acestei lumini să radieze spre exterior, pentru a acoperi totul și întreaga lume din viața voastră, cu iubirea lui Iisus Hristos.

În Evanghelia din aceste zile, Domnul Iisus spune:

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea”.

Țara este flămândă și însetată. Ei cred că le este foame de dreptate și egalitate. Dar nevoia noastră cea mai profundă nu ține de dreptate, ci cea după care oamenii însetează este IUBIREA, iar singura sursă a unei iubiri neîntrerupte și profunde este viața Sfintei Treimi care a existat în iubire înainte de crearea Universului. Domnul nostru spune:

„Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric ci va avea lumina vieţii.”.

Să luăm aceste cuvinte în serios și să ne îndreptăm viața în consecință. Iubiți-L pe Hristos urmând cuvintele Lui. Iubiți pe toți oamenii. Rugați-vă pentru toți oamenii. Rugați-vă cu ardoare pentru vindecare. Rugați-vă să aveți șansa de a împărtăși iubirea lui Dumnezeu cu cineva care are nevoie de acest mesaj. Rugați-vă ca oamenii să găsească Biserica și vindecarea adevărată între zidurile ei. Domnul ne spune că atunci când credem în El, râuri de apă vie vor curge din noi. Prin lucrarea Duhului Sfânt din noi, putem potoli setea și hrăni foamea neamului nostru. Să devenim o singură persoană la un moment dat, un singur suflet. Prin aceasta ne arătăm asemănători lui Hristos, prin dragostea noastră unul față de celălalt.

Fie ca Domnul, Duhul Sfânt, să ne umple inimile și mințile de putere și să ne sfințească viața, astfel încât să ne unim în închinarea noastră la Dumnezeul Cel Viu și să ne unim cu toți oamenii, slujindu-i în numele lui Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, AMIN.


Traducere Lăcașuri Ortodoxe,

după un cuvânt rostit în aceste zile de Pr. James Guirguis, Paroh al Bisericii Sfântul Rafael de Brooklyn (Fuquay-Varina, Carolina de Nord, SUA)

“Flăcările nedreptății și Focul Rusaliilor”


Ai grijă cui slujești, căci oricum slujești cuiva!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ai grijă cui slujești, căci oricum slujești cuiva!

– 12.06.2020 10:27 –

Oamenii ateiști sunt convinși că, dacă ei nu cred în Dumnezeu, ar fi liberi. Cu toate astea, ei nu devin nimic altceva decât sclavi ai unor zei și ai sistemelor lor de valori. Devin sclavi ai unor ideologii și sclavi ai patimilor și dorințelor lor păcătoase. Devin marionete folosite de alții pentru a-și atinge interesele și, mai ales, interesele celui rău. Un astfel de om poate fi orice, dar numai liber nu.

Renumitul Bob Dylan (foto) compunea, cândva, următoarele versuri pentru melodia intitulată “Gotta Serve Somebody”:

Poți fi un ambasador în Anglia sau Franța

Poate că-ți place să joci, sau să dansezi
Poti să fii campion mondial de categorie grea
Poți fi implicat social, cu un lanț mare de perle

Dar va trebui să slujești cuiva, da, într-adevăr
Va trebui să slujești pe cineva
Ei bine, poate fi cel rău sau poate fi Domnul
Dar va trebui să slujești cuiva!

S-ar putea să fii un dependent de rock care face pe grozavul pe scenă
S-ar putea să ai droguri la comandă, femei într-o cușcă
Poți fi om de afaceri sau hoț de rang înalt
Îți poți zice “doctor”, sau îți poți zice “șef”

Dar va trebui să slujești cuiva, da, într-adevăr
Va trebui să slujești pe cineva
Ei bine, poate că este cel rău, sau poate fi Domnul
Dar va trebui să slujești cuiva!

Poți fi un soldat al trupelor de stat, sau să fii un tânăr turc
S-ar putea să fii șeful unei rețele TV mari
S-ar putea să fii bogat sau sărac, poți fi orb sau șchiop
Poate că trăiești într-o altă țară sub alt nume

Dar va trebui să slujești cuiva, da, într-adevăr
Va trebui să slujești pe cineva
Ei bine, poate este cel rău, sau poate fi Domnul,
Dar va trebui să slujești cuiva!

S-ar putea să fii lucrător în construcții, care lucrează la o casă
S-ar putea să trăiești într-un conac, sau să locuiești într-o turlă
S-ar putea să ai arme și s-ar putea să ai chiar tancuri
S-ar putea să fii proprietar a orice, sau chiar ai putea avea bănci

Dar va trebui să slujești cuiva, da, într-adevăr
Va trebui să slujești pe cineva
Ei bine, poate este cel rău, sau poate fi Domnul
Dar va trebui să slujești cuiva!

Poți fi predicator, cu mândria ta spirituală
Puteți fi un consilier al orașului, care-și ia partea de mită
E posibil să lucrezi într-o frizerie, poate știi să tunzi părul
Poți fi soția cuiva, poți fi moștenitoarea cuiva

Dar va trebui să slujeșți cuiva, da, într-adevăr
Va trebui să slujești pe cineva
Ei bine, poate fi diavolul sau poate fi Domnul
Dar va trebui să slujeșți cuiva!

Ți-ai putea dori să porți bumbac, ți-ai putea dori să porți mătase
Ai putea bea whisky, ai putea să bei lapte
S-ar putea să-ți placă să mănânci caviar, s-ar putea să îți placă pâinea
E posibil să dormi pe podea, ori să dormi într-un pat de mărimi regale

Dar va trebui să slujești cuiva, da, într-adevăr
Va trebui să slujești pe cineva
Ei bine, poate că este diavolul, sau poate fi Domnul
Dar va trebui să slujești cuiva!

Poți să-ți zici Terry, poți să-ți zici Timmy
Poți să-ți zici Bobby, poți să-ți spui Zimmy
Poți să-ți zici R.J., poți să-ți zici Ray
Poți să-ți spui cum vrei, dar indiferent ce spui

Va trebui să slujești cuiva, da, într-adevăr
Va trebui să slujești pe cineva
Ei bine, poate fi diavolul, sau poate fi Domnul
Dar… va trebui să slujești cuiva!

Traducere Lăcașuri Ortodoxe,

după o recomandare din aceste zile s Pr. James Guirguis, Paroh al Bisericii Sfântul Rafael de Brooklyn (Fuquay-Varina, Carolina de Nord, SUA)Peste 60.000 de obiecte bisericești au fost furate din partea ocupată de turci a Ciprului, conform unui primar
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Peste 60.000 de obiecte bisericești au fost furate din partea ocupată de turci a Ciprului, conform unui primar

– 12.06.2020 10:08 –

Primarul din Lefkoniko, Cipru, a declarat pe postul național tv că peste 60.000 de obiecte bisericești au fost furate din partea ocupată a Ciprului.

Noua Biserică din Ucraina l-a felicitat pe Patriarhul Bartolomeu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Noua Biserică din Ucraina l-a felicitat pe Patriarhul Bartolomeu

– 12.06.2020 10:02 –

La Sârbătoarea Sfântului Bartolomeu, liderul Bisericii Ortodoxe din Ucraina nou înființată de Patriarhia Ecumenică, Mitropolitul Epifanie Dumenko, l-a felicitat pe Patriarhul Constantinopolului, apreciind marea lucrare pe care acesta din urmă ar fi întreprins-o pentru unitatea Bisericii Ortodoxe Locale.

Departamentul de Stat al SUA susține că nu există dovezi privind atacarea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Departamentul de Stat al SUA susține că nu există dovezi privind atacarea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei

– 12.06.2020 09:50 –

Departamentul de Stat al SUA a considerat, conform unui raport publicat pe 10 iunie 2020, privind libertatea religioasă în lume pe anul 2019, că violențele împotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice de sub Patriarhia Moscovei ar fi fost raportate, dar nu și dovedite.

Poliția muntenegreană a deschis dosar penal Mitropoliei Muntenegrului a Bisericii Ortodoxe Sârbe
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Poliția muntenegreană a deschis dosar penal Mitropoliei Muntenegrului a Bisericii Ortodoxe Sârbe

– 12.06.2020 09:39 –

Poliția muntenegreană din Ulcinj a deschis dosar penal împotriva Mitropoliei Muntenegrului a Bisericii Ortodoxe Sârbe și împotriva Înaltpreasfințitului Mitropolit Amfilohie de Muntenegru personal, pornind de la presupusa construire neautorizată a unei clădiri pe lângă Mânăstirea Sfântului Vasile de Ostrog (sec XVIII), pe care autoritățile deja au demolat-o, după cum relatează revista rusească Orthodox Chritianity, care citează RIA-Novosti.

Sute de oameni au demonstrat, între timp, în apărarea Mănăstirii Sfântul Arhanghel Mihail, din Tivat, pe care autoritățile au încercat să o demoleze și anul trecut.

Orthodox Christianity relatatase, anterior, că un bărbat, trimis de compania sa să participe la distrugerea clădirii mănăstirii, a refuzat sa facă acest lucru și a părăsit, plecând pe jos, locul.

Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Patriarhul Serbiei a slujit, în ziua Pogorârii Sfântului Duh, la metocul Bisericii Ruse în Belgrad
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Patriarhul Serbiei a slujit, în ziua Pogorârii Sfântului Duh, la metocul Bisericii Ruse în Belgrad

– 12.06.2020 08:38 –

Legăturile frățești dintre Bisericile Ortodoxe Rusă și Sârbă, slave - legături cu o vechime datând de pe vremea Sfântului Sava al Serbiei, tuns în monahism la Russikon (Mânăstirea rusească Sfântul Pantelimon), pe Muntele Athos - au fost reafirmate prin prezența personală a Patriarhului Irineu al Serbiei, în ziua de 8 iunie 2020, la Sârbătoarea Pogorârii Sfântului Duh - hramul bisericuței metoc de pe lângă reprezentanța Bisericii Ortodoxe Ruse în Serbia, la Belgrad.Sprijinul rusesc acordat Bisericii Sârbe în diferite momente este deseori recunoscut de Patriarhul Irineu. Conform informațiilor oferite de Departamentul de Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, în mod special, în aceste vremuri, cele două Biserici își manifestă preocuparea în protejarea sfintelor lăcașuri ortodoxe din Kosovo și Metohia, cât și vizavi de legăturile reciproce cu celalalte Biserici Ortodoxe.

Oamenii pot duce o viață similară cu cea a îngerilor
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Oamenii pot duce o viață similară cu cea a îngerilor

– 12.06.2020 08:10 –

Spre sfârșitul secolului al IV-lea, Sfântul Pafnutie, care locuia într-o mănăstire din Egipt, a fost inspirat de Dumnezeu să meargă adânc în deșert, pentru a găsi oameni ai lui Dumnezeu și a primi binecuvântarea lor. După patru zile de mers, fiind epuizat, a căzut la pământ din cauza înfometării. Dar, un înger a venit să-l mângâie și l-a condus timp de 14 zile, fără vreun pic de mâncare, la un bărbat cu o înfățișare de neîntâlnit. Era dezbrăcat și acoperit de păr, asemenea animalelor, purtând doar un veșmânt împletit din ramuri de copac în jurul mijlocului. Arăta ca un cadavru, carnea lui era consumată de multa asceză, iar părul, alb ca zăpada atârna până la pământ.

L-a strigat pe nume pe Pafnutie, care se ascunsese, și au schimbat un sfânt sărut, spunându-i istoria vieții sale. El i-a mărturisit că este fiul regelui Persiei și că, după nașterea sa, care a avut loc după mulți ani de rugăciune, tatăl său a avut o revelație în care era îndemnat să-l boteze cu numele de Onufrie și să-l ducă imediat la o mănăstire din Egipt, pentru a se dedica slujirii lui Dumnezeu.

Pe drum, o căprioară l-a alăptat, iar ea a continuat să-l hrănească inclusiv la mănăstire, cu lapte, până a ajuns la vârsta de trei ani.

În această comunitate exemplară, copilul crește în frica de Dumnezeu și în dragoste față de toate poruncile Sale. Auzind permanent laude la adresa pustnicilor, a celor ce imitau pe Profetul Ilie și pe Sfântul Ioan Botezătorul, care trăiesc în deșert numai pentru Dumnezeu, gândind doar la binele ce va să fie și fără nicio mângâiere din partea oamenilor, a fost cucerit de o dorință neostoită de a-i imita.

În cele din urmă, a părăsit mănăstirea noaptea și, pe drum, i-a apărut Îngerul Păzitor, într-o lumină orbitoare, și i-a promis că îl va ajuta până la sfârșitul vieții. L-a călăuzit către o peșteră unde locuia un bătrân pustnic de origine evreiască, Hermias, care l-a instruit timp de câteva zile asupra modului de viață al pustnicilor, apoi l-a condus la locul luptei sale, lângă un palmier și o sursă de apă. După aceea, avea să-l viziteze o dată pe an, până la odihna sa binecuvântată.

Sfântul Onufrie s-a nevoit în acest loc timp de 70 de ani, ducând o luptă neobosită împotriva firii, a slăbiciunii trupului și a demonilor. El a îndurat căldura toridă, frigul nopții și al iernii, foamea, bolile, pentru a obține bunurile promise de Dumnezeu celor care Îl iubesc; dar ajutorul divin nu l-a părăsit niciodată când era necesar. Când hainele i se prăpădiseră cu totul, Domnul a făcut să-i crească o haină din belșug pe tot corpul, care îl proteja de rigorile vremii și în fiecare zi un înger venea să-i aducă pâine drept mâncare.

La întrebarea lui Pafnutie privind Sfânta Împărtășanie, cuviosul a răspuns că în fiecare duminică un înger al lui Dumnezeu venea să aducă tuturor pustnicilor Sfânta Împărtășanie care îi umplea de mângâiere duhovnicească și de energie pentru a-și continua luptele.

„Abandonând toată grija acestei lumi, pentru a ne încrede doar în Dumnezeu, noi nu simțim”, a spus el, „nici foamea, nici setea, nici vreo altă lipsă. Și când unul dintre noi dorește cu nostalgie să vadă din nou oameni, îngerii îl poartă în viziune către Rai, unde se trezește atât de pătruns de Lumina Divină, încât uită de toată truda și durerea și îi sporește ardoarea, reluându-și ascetismul”.

Onufrie și-a dus apoi gazda în chilia sa, unde și-au continuat conversația până seara. Pafnutie a văzut, după aceea, în chilie o pâine pe care Dumnezeu a trimis-o pentru ei și, după ce s-au îndestulat, au petrecut toată noaptea în rugăciune. Dimineața, Onufrie a dezvăluit oaspetelui său că Dumnezeu l-a trimis să aibă grijă de înmormântarea sa, pentru că venise timpul să se mute la patria sa cerească. Și i-a dat lui Pafnutie porunca de a se întoarce la oameni, pentru a-i învăța modul de viață al pustnicilor, pentru ca aceștia să îl poată imita, fiecare după puterea sa.

După ce s-a rugat, s-a întins pe pământ, i-a strălucit chipul cu o lumină care nu era din lumea aceasta și un parfum a umplut locul. Apoi, au răsunat tunete iar cerul s-a deschis pentru a face loc întregii armate îngerești care venise să-i întâmpine sufletul. În mijlocul acestui concert de sărbătoare, s-a auzit vocea lui Hristos, invitând sufletul slujitorului Său să primească binecuvântarea fericirii. În timp ce Pafnutie vărsa lacrimi grele peste trupul sfântului ascet, întrebându-se cum să sape un mormânt în pământul arid, doi lei au apărut și au săpat o groapă în care a așezat trupul.

La întoarcere, a întâlnit patru bătrâni care trăiseră în peșteră timp de 60 de ani și, mai departe, într-un loc ceresc, alți patru asceți tineri. Nobili din Oxyrynque (la 200 km sud de Cairo), renunțaseră la studiile profane pentru a învăța, în singurătate, adevărata înțelepciune. Trăiseră separat, cinci zile, și se regăseau duminica pentru a primi Comuniunea de la un înger. În ciuda dorinței sale de a rămâne cu ei, Pafnutie a trebuit să își reia drumul și, în sfârșit, a ajuns în Egipt, unde a mărturisit că, într-adevăr, oamenii în trup pot duce o viață similară cu cea a îngerilor, încă din această lume. Și-a petrecut restul zilelor mulțumind lui Dumnezeu și a adormit în pace, pentru a intra și el în lăcașul celor drepți.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020,

după Sinaxarul Ieromonahului Macarie de Simonos PetrasFILM: Sfântul Mardarie - Episcopul fără adresă permanentă
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

FILM: Sfântul Mardarie - Episcopul fără adresă permanentă

– 12.06.2020 06:52 –

„Sfântul Mardarie - Episcop fără adresă permanentă” este un documentar despre Sfântul Mardarie (Uskoković) (1889-1935), primul Episcop al primei Eparhii a Bisericii Ortodoxe Sârbe stabilite pe continentul american. Acest film a fost produs de Fundația „Prietenul lui Dumnezeu”, de regizoarea Branka Bešević Gajić și scenaristul Hadži Bratislav Nikolić.

Înfometat și persecutat, Sfântul Mardarie trăia în sărăcie, afectat de o boală de care nu se putea vindeca, părăsit și respins de ai săi. Astăzi, Domnul Iisus Hristos, prin sfintele moaște neputrezite ale Episcopului Mardarie, mărturisește sfințenia lui, îndemnându-ne și pe noi să cunoaștem cu adevărat viața în Hristos și Credința Ortodoxă, în această perioadă de apostazie generală și de moarte spirituală.

Este o povestire de dragoste care iartă totul, a unui om care a îndurat totul, chiar și atunci când a fost persecutat de ai săi. Viața sa de martir și trupul său nestricăcios sunt mărturii vii pentru oameni despre ceea ce este cel mai important pentru mântuirea sufletului și pentru câștigarea vieții veșnice. Deși în viața sa pământească, Sfântul Episcop nu a avut practic nicio adresă permanentă, deoarece, pentru nevoile Bisericii a locuit în Serbia, Rusia și America, adresa la care a ajuns cu siguranță a fost Împărăția Cerurilor.

Sârbii nu au recunoscut cu adevărat toate eforturile depuse pentru ei, atât în ​​Rusia, cât și în ​​îndepărtata Libertyville, ca prim Episcop sârb pe pământ american. Gelozia, răutatea și ura, atât de prezente printre sârbi, l-au rănit profund. De-a lungul vieții sale, în rugăciunile sale amestecate cu lacrimi calde, el i-a pomenit îndeosebi pe oamenii săi pe care i-a iubit atât de mult.

Încorsetat între boala de care nu putea scăpa, ura și persecutarea de către propriul popor, el a construit o mare mănăstire închinată Sfântului Sava, în Libertyville, în care sârbii din America și Canada își vor păstra spiritul și identitatea. El a construit biserica cârănd materialele de construcție cu spatele, după cuvintele care se rosteau la acel timp:

„El a construit biserica murind de foame”.

Aceste cuvinte vor rămâne gravate întodeauna în memoria tuturor sârbilor. Dar puțini l-au auzit și l-au ajutat din toată inima. Totuși, Domnul l-a auzit și l-a inclus în rândul Sfinților, făcând sfintele Sale moaște nestricăcioase.

Sfântul a lăsat în urmă multe predici, publicate în cărțile: „Un colț tăcut”, „Un jurământ pentru poporul rus”, „Colecție de omilii”.

A lăsat în urmă și biserica sârbească de pe continentul american. În 2015, Adunarea Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe a luat decizia canonizării Sfântului Mardarie, iar în 2017 au fost descoperite sfintele sale moaște neputrezite. Toate evenimentele legate de acest Sfânt Părinte pot fi găsite în paginile Agenției de știri Lacașuri Ortodoxe, reflectate pe larg la momentul desfășurării lor. Între acestea, amintim:

Filmul poate fi vizionat în prezent la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=DXWj5zsMSEY , cu subtitrare în limba engleză.

Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Pogorârea Sfântului Duh. Sfinții Cuvioși Onufrie cel Mare, Petru Athonitul și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Pogorârea Sfântului Duh. Sfinții Cuvioși Onufrie cel Mare, Petru Athonitul și cei dimpreună cu dânșii

– 12.06.2020 06:19 –

În ziua de 12 iunie 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Cincizecimii - Pogorârea Sfântului Duh și, de asemenea, la cinstirea deosebită a:

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi!

Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Film: Viața Sfântului Luca al Crimeii, subtitrat în limba română
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Film: Viața Sfântului Luca al Crimeii, subtitrat în limba română

– 11.06.2020 19:25 –

Un film artistic cu Sfântul Luca al Crimeii, cu subtitrare în limba română, puteți viziona la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=c_JZ7uTqLTA . Sfântul Luca al Crimeii a fost chirurg rus, fondator al chirurgiei septice, scriitor religios, Arhiepiscop de Simferopol și Crimeea din Biserica Ortodoxă Rusă, începând din mai 1946. A fost laureat al Premiului Stalin pentru medicină în 1946.

Muntenegru, Mitropolitul Amfilohie: Este un sacrilegiu la adresa acestei racle a Sfântului Vasile al Ostgrog-ului…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Muntenegru, Mitropolitul Amfilohie: Este un sacrilegiu la adresa acestei racle a Sfântului Vasile al Ostgrog-ului…

– 11.06.2020 16:46 –

Pe 10 iunie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Amfilohie, Arhiepiscop de Cetinje, Mitropolit de Muntenegru și Littoral, a oficiat Sfânta Liturghie cu clericii din Mănăstirea Ostrog, lângă sfintele moaște ale Sfântului Vasile Făcătorul de Minuni din Ostrog.

În predica sa, Mitropolitul Amfilohie a precizat că Sfântul Vasile a fost și a rămas mărturisitor viu al adevărului lui Dumnezeu timp de 350 de ani și vindecător de minciună și înșelăciune, de cunoștințe false și învățături false.

“- Mai ales acum el asta face, în acest moment în care autoritățile din această țară demolează Mănăstirea Sfântului Vasile de pe Briska Gora, de lângă Ulcinj, care a fost înființată recent, în timp ce Sfântul Vasile zidește suflete de oameni și le reînnoiește, peste tot în lume și aici. Și într-un moment în care el cheamă la dragoste și armonie frățească a tuturor, indiferent dacă sunt ortodocși sau neortodocși - în acest moment se întâmplă această crimă a actualului guvern, o crimă neasemănată”, a spus Mitropolitul de Muntenegru și Littoral.

O înregistrare video poate fi văzută la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=49dwDzwtqUs .

El a adăugat că nu este doar o crimă împotriva acelei biserici și a acestei mănăstiri:

“- Este un sacrilegiu la adresa acestei racle a Sfântului Vasile al Ostgrog-ului și construiește viitorul Muntenegrului și al comunității sale pe ură împotriva Sfântului Vasile de Ostrog. Guvernul Muntenegrean este lipsit de binecuvântarea Sfântului Vasile de Ostrog. Au început cu acea crimă atunci când l-au arestat pe Episcopul nostru Ioanichie și pe preoții din Niksic și continuă acea crimă împotriva poporului, crima împotriva Muntenegrului, crima împotriva Sfântului Vasile de Ostrog, lipsindu-se pe ei și Muntenegrul de binecuvântarea acestuia.”

Mitropolitul Amfilohie a mai spus că, prin acest act, Guvernul a căpătat blestemul Sfântului Vasile și a amintit că turcii, pe vremea Ducelui Mirko Petrovic, au încercat să distrugă lăcașul:

“- Asta se întâmplă și astăzi cu sfintele moaște ale Sfântului Vasile și cu lăcașul Sfântului Vasile. Același lucru s-a întâmplat mai târziu, când acest Altar a fost devastat și distrus - se întâmplă și astăzi. Același lucru s-a întâmplat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când sângele fratern a inundat racla Sfântului Vasile de aici, printr-o mână fratricidă. Acest lucru se întâmplă și astăzi, datorită comportamentului acestui Guvern, care este anti-evlavios, care construiește viitorul Muntenegrului pe minciuni și nu pe adevăr. Ei uită că, potrivit Sfântului Petru de Cetinje, judecata și dreptatea sunt în Numele lui Dumnezeu.”

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

După 20 ani, prima slujbă oficiată de ÎPS Teodosie în Parohia VADU. Pomenirea Părintelui Iustin Pârvu, la 7 ani de la mutarea la Domnul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

După 20 ani, prima slujbă oficiată de ÎPS Teodosie în Parohia VADU. Pomenirea Părintelui Iustin Pârvu, la 7 ani de la mutarea la Domnul

– 11.06.2020 15:05 –

Prima Sfântă Liturghie Arhierească după 20 ani, oficiată de ÎPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Slujbă de pomenire a Părintelui Arhim. Iustin Pârvu, la împlinirea a şapte ani de la trecerea la cele veșnice.

Sâmbătă, 13 iunie 2020, în ziua de cinstire a Odovaniei Praznicului Pogorârii Sfântului Duh, Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil - VADU va îmbrăca haină de sărbătoare, marcând un moment important din viața sa, prin oficierea Sfintei Liturghii Arhierești, în sobor condus de ÎPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Această zi se constituie într-un prilej de bucurie duhovnicească și al unui nou început, atât pentru credincioșii Parohiei Sfinții Arh. Mihail și Gavriil VADU, cât și pentru Preacucernicia Sa Părintele Marian Răzvan Țonea, împreună cu familia acestuia. În cadrul slujbei, va avea loc instalarea noului preot paroh.

Părintele Marian Răzvan Țonea s-a născut în Bucureşti, la data de 2 iulie 1977, fiind al doilea copil al unei familii de buni creştini. A urmat cursurile Facultăţii de Inginerie din Bucureşti și ale Facultăţii de Teologie din Constanţa. Frumoasele trăsături religioase, pe care le-a deprins încă din fragedă copilărie, l-au determinat să se apropie mai mult de Dumnezeu, de rugăciune și de slujbele de la Mănăstirea Petru Vodă. Aici avea să îl cunoască pe Părintele Iustin Pîrvu, de la care a primit binecuvântare pentru a iniţia o frumoasa activitate în agricultura ecologică la Ferma Bună.

Astfel, de-a lungul timpului, Preacucernicul Părinte Marian Răzvan Țonea s-a preocupat intens de sănătatea oamenilor, prin promovarea alimentației sănătoase și a unui stil de viata adecvat, ajungând să se ocupe treptat și de sănătatea sufletească a credincioșilor. A fost hirotonit diacon, în ziua de cinstire a Sfântului și Slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul, la Mânăstirea Histria, pe data de 20 iulie 2018, iar ca preot în ziua Praznicului Tăierii-Împrejur cea după Trup a Domnului și a cinstirii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, în Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța, pe 1 ianuarie 2020.

”Este un tânăr preot harnic, care lucrează din greu, și am apreciat credinţa, dragostea, râvna și hărnicia sa; cum se zbate, nu are timp liber”, a afirmat ÎPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Dincolo de viaţa socio-profesională deosebită, Părintele Marian Răzvan împreună cu doamna Preoteasă Geanina Simona, de profesie filolog, au împreună, de peste 20 de ani, o familie fericită, iar Dumnezeu le-a binecuvântat casa, cu trei fete: Dominique Maria, Sofia Ana și Ilinca.

Sărbătoarea prilejuită de instalarea sa ca paroh la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil - VADU va începe sâmbătă, 13 iunie, la ora 8:30, când se va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, urmată de Pomenirea ctitorilor şi a tuturor celor adormiţi. În mod special, va fi oficiată și Slujbă de Pomenire a Părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu, la împlinirea a şapte ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Biserica este localizată în Satul Vadu, din comuna Corbu, la partea de nord-est a judeţului Constanţa, în apropierea Litoralului şi a sistemului lagunar Razim-Sinoe. În trecut, Satul Vadu s-a numit Caraharman. Ca în multe sate dobrogene, populaţia română din Satul Vadu nu are o tradiţie foarte veche. Românii aşezaţi pe aceste locuri au venit odată cu schimbul populaţiei din Cadrilater în anul 1940. Tot în această perioadă, a început şi construirea Bisericii parohiale „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, sub îndrumarea învăţătorului Alexandrescu şi a preotului Andrei Dumitru. Stilul arhitectonic este cel comun bisericilor cu trei turle, în formă de cruce.

La eveniment, sunt invitați să participe toți cei doritori să se împărtășească de aceste clipe de bucurie duhovnicească. Cu prilejul slujbei de instalare, comunitatea parohială își îndreaptă respectuos gând de felicitare pentru Preacucernicul Părinte Pr. Marian Răzvan Țonea, dorindu-i sănătate, frumoase împliniri pe plan familial și în lucrarea pastorală, liturgică, administrativă, întru Slujirea Sfintei Biserici. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să înmulțească darurile și binecuvântările Sale!

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

PROTOERIA 1 CONSTANȚA
PAROHIA SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL - VADU
Str. Bisericii, 907087 Vadu, Constanța, România

Cei 222 de martiri ortodocși din China
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cei 222 de martiri ortodocși din China

– 11.06.2020 14:44 –

În 1900, societatea inițiatică în arte marțiale a “Boxerilor”, susținută de împărăteasa mamă cunoscută pentru xenofobia ei, a lansat o persecuție împotriva creștinilor, cărora le-au atribuit responsabilitatea pentru toate nenorocirile care au lovit China. Pe 10 iunie, au fost publicate proclamații pe străzile din Beijing, chemând păgânii să-i masacreze pe creștini și să amenințe pe oricine îndrăznea să îi ascundă.

În noaptea următoare, boxerii, trecând cu torțe în flăcări prin fiecare cartier al orașului, i-au arestat din casele lor pe toți creștinii ortodocși pe care i-au găsit, chinuindu-i pentru a-i face să-L nege pe Hristos. Mulți, terorizați de chinuri, au aprins tămâie în fața idolilor, pentru a-și salva viața, în timp ce alții au mărturisit cu curaj credința lor și au suferit chinuri cumplite.
După ce li s-au ars casele, au fost duși în oraș, la templele păgâne ale boxerilor, unde au fost maltratați, decapitați sau arși în foc.

Paul Wan, catehizator ortodox, a murit cu rugăciunea pe buze. Ia Wen, învățător la Misiunea Rusă, a fost torturat în două rânduri și a mărturisit cu bucurie pe Hristos. Pe un băiețel, Ioan, l-au lăsat fără brațe și cu tăieturi pe piept. Când călăii lui l-au întrebat dacă are dureri, el a răspuns zâmbind:

„Nu este greu să suferi pentru Hristos”.

Boxerii l-au decapitat și apoi i-au ars trupul.

Părintele Mitrofan Tsi-Chung, primul preot chinez, care a fost hirotonit de Sfântul Nicolae al Japoniei și a slujit neobosit în misiunea sa timp de 15 ani, a fost masacrat împreună cu aproximativ 70 de creștini, femei și copii, care erau refugiați la domiciliul său după incendierea clădirilor Misiunii Ruse. Când au intrat boxerii, l-au găsit stând în curte și l-au înjunghiat în piept. Soția sa, Tatiana, a fost decapitată, precum și fiul său Isaia, în vârstă de 23 de ani. Celălalt fiu al său, Ioan, în vârstă de 7 ani, avea degetele de la picioare, nasul și urechile tăiate în timpul martiriului tatălui său. Nu a simțit însă nicio durere și, atunci când torționarii lui l-au numit „fiul demonilor”, el a răspuns:

„Eu sunt un credincios în Dumnezeu, nu un discipol al demonilor!”.

Maria, logodnica lui Isaia, în vârstă de 19 ani, s-a dus în casa Părintelui Mitrofan, dorind să moară alături de familia logodnicului ei. Când boxerii au înconjurat casa, ea i-a ajutat pe ceilalți să scape sărind zidul, apoi i-a înfruntat pe atacatori, acuzându-i că au ucis oameni nevinovați, fără judecată. Neîndrăznind să o omoare, i-au rănit brațele și i-au străpuns picioarele. Când a fost îndemnată să fugă, ea a răspuns:

„M-am născut lângă Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și aici voi muri!”

Când au revenit boxerii, au ucis-o.

Printre acești binecuvântați martiri s-au numărat și descendenți ai locuitorilor din Albazin, din Rusia, care au adus Lumina lui Hristos în Beijing în 1685. Clement Kui Kin, Matei Hai Tsuan, fratele său Vit, Ana Chui și mulți alții nu s-au temut de cei care ucid trupul dar nu pot ucide sufletul, au înfruntat cu curaj tortura și moartea, rugându-se Domnului să-i lumineze pe persecutori și să le ierte păcatele.

Din miile de suflete care au alcătuit misiunea rusă în Beijing, 300 s-au pierdut în timpul acestor evenimente sângeroase, incluzând 222 care au câștigat coroana netrecătoare a Muceniciei.

Venerarea lor a fost aprobată de Biserica Ortodoxă Rusă, care a decretat să fie oficiată o Sfântă Liturghie pentru cei morți, pe 10 iunie, iar pe 11 o Sfântă Liturghie în cinstea mucenicilor.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020,

după Sinaxarul Ieromonahului Macarie de Simonos PetrasCălătoria Sfintelor Moaște ale Sfântului Apostol Bartolomeu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Călătoria Sfintelor Moaște ale Sfântului Apostol Bartolomeu

– 11.06.2020 12:23 –

Existența Sfintelor Moaște ale Sfântului Apostol Bartolomeu în Lipari (foto), o mică insulă aflată în largul coastei Siciliei, în partea Italiei controlată de Constantinopol, a fost explicată de Grigorie de Tours prin faptul că trupul său a ajuns în mod minunat acolo.

Scriitorul secolului al VI-lea, din Constantinopol, Theodorus Lector, afirma, pe de altă parte, că aproximativ în anul 507, împăratul bizantin Anastasius I Dicorus ar fi adus Sfintele Moaște întregi ale Sfântului Apostol Bartolomeu, în orașul fondat recent Lipari, din Mesopotamia.

O mare parte din sfintele moaște păstrate în Catedrala Sfântul Bartolomeu Apostolul, din Lipari, au fost mutate în Benevento, în 838, unde sunt încă păstrate în Basilica San Bartolomeo.

O altă parte din sfintele sale moaște a fost oferită, în 983, de Otto al II-lea, Romei, unde se pătrează la San Bartolomeo all’Isola (foto), ridicată pe Templul lui Asclepius. Atunci, Sfântul Bartolomeu a devenit patronul multor biserici germane. Sub împăratul Friedrich al II-lea, în 1238, părticica a ajuns în Catedrala Imperială din Frankfurt, care l-a căștigat ulterior pe Sfântul Apostol Bartolomeu drept patron al bisericii. O părticică din mâna Sfântului Bartolomeu este venerată, de asemenea, în Catedrala Canterbury.

Sfântul Apostol Bartolomeu este considerat păzitor al orașelor: Altenburg, Büchenau, Frankfurt am Main, Geraardsbergen, Görwihl, Kettig, Maastricht, Markgröningen, Markranstädt, Pilsen, Wiehe și al districtului Barcola din Trieste; al Insulei Lipari (lângă Sicilia).

Sfântul Bartolomeu este cunoscut mai ales ca patron al tăbăcarilor, al celor ce fac șei, al cizmarilor, legătorilor de carte și vânzătorilor de ulei și brânză (în Florența). Este cunoscut, de asemenea, ca sfânt care ajută în special la vindecarea celor bolnavi de piele și de nervi.


Un articol realizat Lăcașuri Ortodoxe
iunie 2020

Cripta Sfântului Apostol Barnaba, ocrotitorul dogarilor și țesătorilor
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cripta Sfântului Apostol Barnaba, ocrotitorul dogarilor și țesătorilor

– 11.06.2020 11:31 –

Cripta mormântului Sfântului Barnaba (Fiul Mângâierii) este un important loc de pelerinaj ortodox grecesc, aflat în partea ocupată de turci a Ciprului.

Situată la aproximativ 8 kilometri nord de Famagusta și la doi kilometri vest de Salamis, Mânăstirea Sfântul Barnaba este și locul de înmormântare al Sfântului Mucenic Apostol Barnaba - cel care este venerat ca sfânt național cipriot.

Complexul include biserica mănăstirii, clădirea cu Muzeul de Icoane și de Arheologie și Mormântul Sfântului. Este situat la marginea vestică a necropolei Salamis, între orașul antic Salami / Constantia și orașul vechi Enkomi.

Mânăstirea a fost construită de Arhiepiscopul Philotheos, în anul 477, actuala biserică a mănăstirii aflându-se pe o clădire anterioară din secolul al X-lea, din 1756. După ultimii trei călugări plecați în 1976, biserica mănăstirii, neschimbată, a fost folosită ca Muzeu de Icoane, iar clădirile mănăstirii drept Muzeu Arheologic.

Artefactele Muzeului Arheologic sunt deosebit de numeroase, cu o ceramică extraordinară din Enkomi (din perioada anilor 7 000 - 1000 înainte de Hristos) și din Salami, în măsura în care nu au fost duse la Muzeul Ciprului, din Nicosia, sau la Muzeul Britanic, din Londra.

Locuri în care se găsesc sfinte moaște ale Sfântului Barnaba: Milano, Praga, Namur, Köln, Andechs, Cipru. În secolul al XVII-lea, existau mici părticele din sfintele moaște ale Sfântului Barnaba în trei biserici din Köln. Niciuna dintre aceste părticele nu mai poate fi găsită astăzi. Ele sunt trecute în rândul pierderilor din vremea Iluminismului sau cel târziu din perioada celor două Războaie Mondiale.

Sfântul Barnaba mai este cinstit ca patronând așezările: Milano, Florența, Logroño.

Sfântul Barnaba este cinstit, de asemenea, ca sfânt ocrotitor și ajutător al dogarilor (meșterilor de butoaie) și al țesătorilor.


Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici