{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Despre Sfântul Cwyfen și Mica Biserică din Mare - Eglwys Bach y Mor

– 03.06.2020 16:34 –

Cwyfen a fost un om sfânt din secolul al VII-lea, din Țara Galilor, care a descins din Caradog Freichfras, un rege al Gwentului care apare în legenda Arthuriană.

Cwyfan a înființat o așezare creștină în Cribinau, o mică insulă de lângă Anglesey, unde se găsește o biserică din secolul al XIII-lea închinată acestuia.

Biserica este cunoscută local sub numele de “Eglwys Bach y Mor”, însemnând “Mica Biserică din Mare” (foto). Lăcașul a servit, totodată, ca reper pentru navele care navigau din și spre Liverpool. Sfântul Cwyfen este serbat astăzi, 3 iunie, în mod special, de credincioșii din Biserica Ortodoxă.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Încrederea într-o lume plină de minciună. Cel care-i otrăvește pe alții, se prăpădește el însuși de otravă... (replică la știrile de azi)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Încrederea într-o lume plină de minciună. Cel care-i otrăvește pe alții, se prăpădește el însuși de otravă... (replică la știrile de azi)

– 03.06.2020 10:42 –

“Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit.” (Sfânta Evanghelie după Matei 12:37)

De ce să crezi în cuvântul unei lumi care se folosește de cuvânt doar pentru manipulare, promițând zilnic ceva fără să mai știe vreodată că ar fi promis? Căci, vezi cum degeaba vine un cuvânt din gura cuiva a cărui viață îl contrazice. Nu te lăsa atras în acțiunea de discreditare a cuvântului. De ce să crezi într-o lume care fabrică promisiuni în disperare - pe etichete de produs și în campanii electorale - doar pentru ca ea să devină cât mai rapid alegerea ta și să o ridici, cu mâinile tale, astfel, la putere?

Ce om cu dreaptă judecată s-ar putea simți liber ascultând și încrezându-se într-o lume plină de minciună? De ce nu te desprinzi, odată, cu hotărâre, de ea și să închizi portițele prin care își face loc în inima ta? Există vreo rațiune sănătoasă pentru care să preferi a te lăsa mintit, în loc să iei seama la Singurul Adevăr - la Singurul Adevăr, Care nici nu a mințit și nici nu va minți vreodată?

Luând seama la istoria unuia dintre sfinții cinstiți astăzi în Biserica noastră*Soarta Țareviciului Dimitri și a lui Boris Godunov, cel însetat de putere și vărsător de sânge nevinovat

Pentru a-și căștiga întâiul loc printre nobilii de la Curtea Țarului rus Teodor, Godunov a otrăvit mai mulți aristocrați. Astfel, când a ajuns pe poziția de a fi omul cel mai apropiat al Țarului, a plănuit chiar să-l otrăvească și pe micuțul Dimitri, cel în vărstă de doar 8 anișori, care era fratele Țarului. În mai multe rânduri, prin criminali plătiți, el a administrat cele mai ucigătoare otrăvuri tânărului prinț moștenitor, dar otrava nu a avut nici un efect.

Totuși, în purtarea Sa de grijă, Dumnezeu a îngăduit ca el să reușească să îl ucidă, în cele din urmă, pe țarevici, numai că nu în ascuns, ci pe față și în mod public: Godunov a trimis ucigași plătiți care să-l asasineze pe Dimitri, ziua în amiaza mare. Astfel, Țareviciul Dimitri s-a făcut mucenic înaintea ochilor poporului, iar Godunov un criminal, public, înaintea ochilor întregii Rusii.

Numai că istoria nu se oprește aici. La scurt timp după crimă, un anume Dimitri se ridică din lume și pretinde că el ar fi de fapt Prințul moștenitor legitim (ca și cum cel care fusese ucis nu ar fi fost țareviciul adevărat). Acest nou Dimitri avea să-l biruiască pe Godunov, care, ajuns la disperare, se sinucide bând el însuși o otravă puternică pregătită special de mâinile sale.

Iată, cel care îi otrăvește pe alții moare el însuși otrăvit. Cel care l-a ucis pe Dimitri, a murit de mâna unui alt Dimitri.

Cel care are ochi duhovnicești să vadă, să facă bine și să vadă Taina Proniei Dumnezeiești! Să se elibereze și să închidă cât mai degrabă porțile pe care le lasă zilnic, de bună voie, deschise minciunii!

29. Cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa?

30. Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte.**

Un articol Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020, ca replică la știrile de azi, întărit prin:

* mărturisiri ale Sfântului Nicolae Velimirovici

** Sfânta Evanghelie după Matei (29, 30)

PACEA CELOR PUȚINI LA MINTE și BOGĂȚIA NEBUNILOR (replică la știrile de azi)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

PACEA CELOR PUȚINI LA MINTE și BOGĂȚIA NEBUNILOR (replică la știrile de azi)

– 03.06.2020 08:38 –

“Căci îndărătnicia omoară pe cei proşti şi nepăsarea pierde pe cei fără minte”

(Pildele lui Solomon 1, 32).

Oare, pacea şi netulburarea sufletului ucid? Da, atunci când ele sunt fără de Dumnezeu! Oare bogățiile materiale omoară? Da, atunci când ele sunt fără Dumnezeu, şi împotriva Legilor lui Dumnezeu. Căci, lipsiţi de minte sunt cei care caută o astfel de pace, iar cei care aleargă după astfel de bogății sunt nebuni. Fiindcă în esență ei nici nu caută pacea, ci mai curând sabia, şi nu aleargă după bogății, ci după pieire.

Dar, care este pacea celor proşti, şi care este bogăţia nebunilor? Pacea celor proşti este pacea după trup, iar bogăția nebunilor este benchetuirea întru cele după trup. Irod regele și-a dorit o astfel de pace, şi l-au năpădit viermii; Izabela a voit o astfel de bogăţie şi au mîncat-o câinii.

Dar, oare cum l-am putea numi pe omul care, voind să zidească o casă, va gândi să facă mai întâi acoperișul, în aer, şi abia după aceea să înalțe zidurile și să pună temelia? Îl vom numi un puţin la minte şi un nebun. Așa sunt și cei care încearcă să-şi dobândească în lume o pace, fără ca mai întâi să-şi fi dobândit pacea interioară. Așa sunt cei care încearcă să-și zidească în lume o bogăţie în fața oamenilor, fără ca el însuşi să-şi fi dobândit bogăţia interioară.

Doar Credinţa Ortodoxă poate zidi de la temelie, iar Temelia este Hristos, Piatra Cea tare şi Care nu poate fi distrusă. Astfel, Credinţa Ortodoxă clădeşte pacea şi prosperitatea oamenilor, pe temelia Hristos. Binecuvîntată şi plină de bucurie este pacea interioară care se clădeşte pe Hristos Domnul, şi având-o pe ea, se poate zidi deasupra şi pacea cea din afară. Aşa stau lucrurile şi cu bogăţia cea adevărată şi nepieritoare.

Mai mult, putem spune că adevărata pace şi adevărata prosperitate sunt precum o casă bine zidită, iar pacea cea din afară şi bogățiile cele materiale sunt ca nişte oarecari brizbrizuri cu care o împodobim pe ea. De se vor desprinde ornamentele, casa va rămîne solidă şi în picioare; dar dacă va cădea casa, oare vor mai rămâne în picioare brizbrizurile?

Fraților, învățătura Ortodoxă este singura învățătură realistă şi adevărată despre pace şi prosperitate. Toate celelalte sunt prostie şi nebunie. Căci cum vor putea vreodată slugile să zidească o casă pe domeniile Stăpânului, fără permisiunea Stăpânului mai întîi şi fără ajutorul Lui?!

O Stăpâne, Doamne lisuse Hristoase, Cela Ce eşti izvorul adevăratei păci şi al adevăratei prosperităţi, mântuieşte-ne pe noi de pacea proştilor şi de prosperitatea nebunilor. Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulțumita în veci!

Amin.


O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020, ca replică la știrile de azi,

întemeiat pe un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici

COMUNICATUL Sfântul Sinod al Americii, privind evenimentele tragice din Minneapolis, SUA, si uciderea lui George Floyd
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

COMUNICATUL Sfântul Sinod al Americii, privind evenimentele tragice din Minneapolis, SUA, si uciderea lui George Floyd

– 03.06.2020 08:13 –

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Americii a emis un comunicat, cu privire la evenimentele tragice recente din Minneapolis, Statele Unite ale Americii.

Urmează comunicatul integral:

„Noi, membrii Sfântului Sinod al Episcopilor, al Bisericii Ortodoxe din America, deplângem moartea tragică a domnului George Floyd, din 25 mai 2020. De asemenea, am privit cu groază filmările acestui episod și condamnăm brutalitatea acțiunilor care au provocat moartea sa violentă. Ne îndreptăm către autoritățile civile, pentru a aduce în justiție pe cei care au participat la această tragedie lipsită de sens.

Respingem categoric rasismul sub orice formă. Fiecare ființă umană este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1: 26-27) și a fost creată pentru a exista (Înțelepciunea lui Solomon 1:14). Toți suntem, fiecare dintre noi, „una în Hristos Iisus” (Galateni 3:28). Ca atare, nu trebuie să existe ură, dușmănie, nicio ostilitate între noi, ci împăcare.

În fața tulburărilor civile, apelăm la membrii Bisericii Ortodoxe din America și la toate comunitățile în care trăiesc, să se angajeze în slujba dreptății și a păcii în Duhul Sfânt. Îi îndemnăm pe toți „să urmărească cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul” (Romani 14:17, 19).

În cele din urmă, înălțăm rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru domnul Floyd, familia sa și pentru acele comunități care se confruntă cu temeri, tristețe și disperare, deoarece au văzut distrugerea vieții și a proprietății”.Traducere și interpretare Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Facerea (Geneza), 1: 26-27

“Şi a zis Dumnezeu: “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul! Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.”

Cartea înţelepciunii lui Solomon 1, 14:

“El a zidit toate lucrurile spre viaţă şi făpturile lumii sunt izbăvitoare; întru ele nu este sămânţă de pieire şi moartea n-are putere asupra pământului.”

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 3, 28:

“Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.”

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 14, 17-19:

“Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul.”

3 iunie 2020: Înălțarea Domnului. Sfinții Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie și Paula, Cuviosul Atanasie făcătorul de minuni și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

3 iunie 2020: Înălțarea Domnului. Sfinții Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie și Paula, Cuviosul Atanasie făcătorul de minuni și cei dimpreună cu dânșii

– 03.06.2020 06:49 –

În ziua de 3 iunie 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Înălțării Domnului și la cinstirea în mod special a:


Mai multe despre această zi si despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri:

 1. Despre un pustnic, care a greșit și s-a pocăit
 2. Cuvânt de învățătură către femei

aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Dumnezeu Îşi arată puterea Sa prin intermediul sfintelor icoane
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Dumnezeu Îşi arată puterea Sa prin intermediul sfintelor icoane

– 02.06.2020 10:23 –


Sfântul Nichifor i-a zis împăratului Leon Armeanul, luptătorul împotriva sfintelor icoane:

„Icoana dumnezeiesc lucru este, dar nu ei ne închinăm noi.

Noi Persoanei închipuite în ea I ne închinăm, icoana însă o cinstim.”

Apoi, Sfântul a explicat cum Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă şarpele de aramă şi să-l înalţe din loc în loc în pustie, când cu puţin mai înainte de aceasta El îi poruncise: Să nu-ţi faci chip cioplit (Ieşirea 20:4).

Cea de a doua poruncă El a dat-o în scopul de a mântui poporul ales, de închinarea la idoli cea egipteană, iar pe cea dintâi El a dat-o aşa încît El, Unul Dumnezeu Cel Preaînalt, să-Și descopere puterea Sa şi printr-un semn văzut.

În acelaşi fel, El Îşi arată puterea Sa prin intermediul sfintelor icoane. Aceasta este voirea Lui şi aceasta într-ajutor mîntuirii noastre este.

Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

alcătuire după Sfântul Nicolae Velimirovici

Comunicatul transmis de PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU celorlalți Patriarhi ai Bisericilor locale, legat de Taina Sfintei Euharistii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Comunicatul transmis de PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU celorlalți Patriarhi ai Bisericilor locale, legat de Taina Sfintei Euharistii

– 02.06.2020 10:01 –

În ziua de 17 mai 2020, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a transmis un comunicat către celelalte Biserici Ortodoxe, privind problema Euharistiei Divine și modul prin care să fie ea oferită credincioșilor. Ea s-a adresat tuturor Patriarhilor, dar nu a fost dată publicității. Vă oferim câteva idei și rânduri cuprinse în acest comunicat:

„“Noi (...)am acceptat oficierea slujbelor liturgice, pentru o anumită perioadă de timp, fără prezența credincioșilor în biserici, dar cu preocuparea principală, însă, de a păstra credința Părinților noștri, care luminează întotdeauna universul.

Întrucât, cu toate acestea (...) s-au auzit anumite puncte de vedere nepotrivite despre cum să abordăm Preacinstitele Taine, ne este imposibil să rămânem tăcut și străin de o situație atât de ambiguă și inactivă în fața evoluțiilor și a reglementărilor și interdicțiilor guvernamentale aferente. Am ascultat îndemnurile autorităților din sănătate și politice și, așa cum este firesc, ne supunem, până la punctul în care esența și centrul credinței noastre nu sunt atinse.”

Biserica ascultă de “magistrații și autoritățile acestei lumi, până acolo unde Taina Tainelor nu este pusă în discuție, Euharistia Divină. În viața Bisericii, este cunoscut tuturor faptul că interpretul conceptelor și îndemnurilor evanghelice și apostolice, dar, totuși, al spiritului și al literei canoanelor divine și sfinte, este Sfânta Tradiție, țesută indisolubil cu practica eclezială zilnică și experiență kenotică.

Folosind această practică sfințită a Bisericii, vedem în adevăr cum ea trăiește în lume prin Euharistia divină și în Euharistia divină sau, altfel, cum Euharistia Divină este revelație și experiența tainei divino-umane a Bisericii. Însuși Domnul, care ‘locuiește nevăzut în noi’, care Se dăruiește și este dăruit, ne oferă în Euharistie Trupul Său preacurat și scumpul Său sânge, făcându-ne părtași ai ‘plinătății Împărăției Cerurilor’. În acest spirit și în acest sentiment, comunicăm Preafericirilor Voastre, mult iubite de noi, declarând cu toată conștiința că nu avem nicio intenție de a renunța la ceea ce a fost lăudat de binecuvântații noștri Părinți.

În lumina circumstanțelor apărute, dorim să ascultăm părerea Voastră fraternă și gândurile Voastre, astfel încât să mergem în modul obișnuit pe calea abordării pastorale asupra controverselor legate de modul de oferire a Împărtășaniei Divine. Acestea fiind spuse, ne îmbrățișăm cu dragoste în Hristos și cu un sărut sfânt, iubiți frați Preafericiți, rămânând fratele Vostru drag, coslujitor și în comuniune în unicul potir comun, din care, bând, nu vom fi însetați în veci. Amin”.

Lacașuri Ortodoxe, iunie 2020

Înălțarea Domnului. Sfinții: Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Nichifor Mărturisitorul și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Înălțarea Domnului. Sfinții: Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Nichifor Mărturisitorul și cei dimpreună cu dânșii

– 02.06.2020 07:04 –

În ziua de 2 iunie 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Înălțării Domnului și la cinstirea în mod special a:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Sfântul Iustin, Martirul și filosoful. Viața si Opera
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Iustin, Martirul și filosoful. Viața si Opera

– 01.06.2020 11:24 –

Sfântul Iustin, Martirul și filosoful. Viața si Opera
...“este bunul cel mai mare și cel mai vrednic de Dumnezeu, iar sfinții cu adevărat sunt numai aceia care-și deprind mintea cu filozofia”; “daca toți ar cunoaște rostul ei, ar fi una singură nu ar mai fi unii platonici, alții stoici, alții peripatetici, alții pitagorei”; de ce filosofia a devenit cu mai multe capete? “pentru că cei care au urmat celor dintâi care au gândit filozofia nu au mai cercetat nimic despre adevăr și au trimis celor de după ei doar ce au învățat de la dascălii lui, cuprinși fiind de admirația față de cuvintele frumoase”

Foto: Sfintele moaște ale Sfântului Iustin și ale altor martiri ai Bisericii timpurii pot fi găsite în Altarul lateral închinat Sfinților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, din biserica iezuită din Valletta, Malta.

Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Tot din lumea de azi: Biserica ortodoxă din Shanghai, închinată Sfântului Nicolae, transformată acum în librărie
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Tot din lumea de azi: Biserica ortodoxă din Shanghai, închinată Sfântului Nicolae, transformată acum în librărie

– 01.06.2020 09:52 –

Fosta Biserică închinată odată Sfântului Nicolae, din Shanghai, are mai nou pe pereții săi, unde altădată se aflau icoane de sfinți, rafturi de oțel destinate afișării de cărți. Firma de arhitectură Wutopia Lab a realizat un proiect de restaurare a clădirii bisericii ortodoxe de pe strada Gaolan, veche din anul 1932. Deși veche, cu toate acestea, biserica nu a mai funcționat la această adresă de mulți ani, deoarece, în ultimele decenii, această clădire a fost folosită, pe rând, pentru birouri, o fabrică, o cantină, apoi un club și un restaurant, ulterior fiind abandonată complet.

Peste toate acestea, acum clădirea a devenit, după cum spun arhitecții, un „sanctuar închinat poeziei”. În clădirea care adăpostește 388 de m2, acum este instalată o colecție de peste 1.000 de titluri de poezie în diferite limbi.

Proiectul a fost realizat sub supravegherea Institutului de Patrimoniu Istoric din Shanghai. Fațada, structura, fundațiile nu au fost modificate. S-a permis eliminarea structurii de oțel construite în anii ‘90, care compartimenta interiorul clădirii. Toate modificările structurale ulterioare au fost eliminate pentru a restabili structura inițială din 1932. Toate materialele originale au fost conservate.

După ce clădirea a revenit la starea inițială, firma de arhitectură a început să proiecteze reorganizarea spațială, pentru a o adapta noii funcții de librărie.

Un arhitect al firmei amintite din Shanghai a declarat:

“Așa a fost creat sanctuarul oamenilor moderni, unde a fost odată sanctuarul credinței”, citat de reprezentanții Mitropoliei de Cernogorsk-Primorsk.

În aceeași clădire au fost amenajate două cafenele, pe laturile de est și de vest ale sale.

Saint Nicholas’ Church, Shanghai

Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae este o fostă biserică ortodoxă din Shanghai, China și este situată la șoseaua Gaolan nr. 16 (fosta șosea de concesiune franceză Shanghai Gao Naiyi) din districtul Huangpu, Shanghai (fostul district Luwan).

Biserica Sfântul Nicolae din Shanghai a fost inițial capelă militară. A fost întemeiată în decembrie 1924 într-o casă rezidențială de la nr. 13, Lane 583, Șoseaua Xiafei, de sub concesiunea franceză și a fost sfințită pe 21 martie anul următor. Mutată pe 876 Xiafei, pe 1 ianuarie 1927, s-a mutat pe 929 Xiafei, în 1931. În biserică a fost înălțat un Sfânt Altar care să amintească de Sfântul Țar rus Nicolae al II-lea.

Храм Святителя Николая Чудотворца (Шанхай)

În 1932, locotenentul general Glebov a inițiat o strângere de fonduri între rușii și străinii din alte țări din Shanghai pentru a ridica o catedrală ortodoxă în vederea comemorării Sfântului Țar Nicolae al II-lea, strângând o sumă importantă.

Textul unui apel emis în 1932 pentru a contribui la „cauza înălțării” include și semnificația unei închinări speciale a bisericii memoriale:

„Biserica memorială pe care am creat-o aici, într-o țară străină, va atinge valoarea deplină, va fi și un monument al(...) suferințelor noastre,(...) al pocăinței noastre din suflet pentru păcatele noastre, al credinței în Dumnezeu și învierii Sfintei Rusii”.

Arhitectul rus Iaron a proiectat biserica gratuit. Pe 18 decembrie 1932 a avut loc slujba de sfințire a pietrei de temelie a bisericii. Pe 31 martie 1934 a avut loc o slujbă de târnosire a acesteia. Stilul bisericii este bizantin, interiorul și exteriorul sunt de o superbitate extremă, existând 9 cupole îmbrăcate în aur și înfrumusețate cu sfinte cruci. Interiorul poate găzdui între 400 și 500 de credincioși.

Revista Rubej a comentat evenimentul târnosirii drept:

...„un triumf ortodox excepțional rusesc, în istoria Shanghai-ului”.

上海圣尼古拉堂

Această biserică a devenit primul lăcaș-monument al Țarului Nicolae al II-lea din istorie, din străinătate. Autorul unei note despre istoria construcției lăcasului scria, în 1936:

„… cât de mult această structură sfântă vorbește inimii rusești, un monument al suferinței îndurate de poporul rus în timpul revoluției, al cărui simbol este chinuirea și uciderea Țarului martir și a familiei Sale auguste”.

În 1942, închirierea locației Bisericii Sfântul Nicolae a expirat, iar proprietarul, doamna Wang Dingxiuzhen, a preluat proprietatea conform contractului.

În 1952, Episcopul de Shanghai, Simeon (Du), într-o scrisoare către Patriarhul Alexei, a subliniat:

“O frumoasă biserică prin arhitectură și decorațiuni interioare, care poate fi semn de mândrie și înfrumusețare nu numai a coloniei rusești, dar și a orașului nostru, dedicat Marelui Patron al Țării Ruse, Sfântul Nicolae, a reușit să adune bănuți din sângele și transpirația exilaților pe pământ străin, care până acum nu s-au răscumpărat. După ce au încheiat un contract funciar pe termen lung, cu prelungire, nu au reușit să se mai obțină o prelungire a acestuia și, ca urmare, printr-un acord stupid, prin decizia celei mai înalte instanțe, a fost necesară transferarea proprietății în deplinătate, plus acest lăcaș magnific. Iar acum trebuie să plătim chiria pentru pământ și [pentru] lăcașul nostru, plus impozite colosale”.

Curtea Judecătorească a efectuat o mediere în 1946, iar biserica a fost încă folosită de Biserica Ortodoxă.

După 1949, majoritatea rușilor a părăsit Shanghai-ul. În august 1955, Biserica Sfântul Nicolae a fost închisă. Aceasta a fost predată Guvernului Republicii Populare Chineze, de către Guvernul Sovietic, pe 28 septembrie 1956 (Wang Dingxiuzhen s-a mutat în Statele Unite și a decedat în Santa Monica, din California, Statele Unite, în 2008).

În 1965, după moartea ultimului episcop ortodox al Bisericii Ortodoxe Chineze, Episcopul Simeon (Du) de Shanghai, toate bisericile ortodoxe din Shanghai au fost închise de autoritățile chineze, clădirile au fost naționalizate, declarate monumente de arhitectură și protejate. În timpul „revoluției culturale” din China, o spălătorie a fost amplasată în lăcașul închis. Pentru a supraviețui în timpul atrocităților Hongweibini-lor, lăcașul a fost ajutat de un portret al lui Mao Zedong, așezat de o persoană necunoscută în eama icoanelor de pe frontispiciul clopotniței. Potrivit chinezului ortodox, John Chen:

„cineva mi-a spus că în timpul revoluției culturale, frescele nu au fost distruse, ci acoperite cu alb. Mai târziu zidurile au fost tencuite. Poate că frescele vor fi restaurate, dar nu sunt sigur”.

Timp de mai bine de 20 de ani, biserica Sf. Nicolae a fost folosită ca depozit.

După începerea „Revoluției culturale” din 1966, cupola Bisericii Sfântul Nicolae a fost distrusă și ocupată ca fabrică. În anii 1990, aici s-a deschis un hotel. Pe 18 martie 1994, biserica a fost anunțată drept clădire protejată a Shanghai-ului, iar cupola a fost reconstruită, dar a fost schimbată cu un simplu mozaic.Ulterior, aici un fracez a deschis un restaurant.

În 2002, John Chen a descris biserica astfel:

„Francezul, proprietarul restaurantului <...> a tencuit toate frescele și cineva a pictat pe deasupra zeițe păgâne dezbrăcate. Un creștin mi-a spus că atunci când el și câțiva dintre tovarășii săi au intrat acolo, s-au închinat cu cuvintele: „Doamne, ai milă, ce s-a întâmplat? Era o icoană a Sfântului Nicolae, aici era Maica Domnului, dar ce sunt acum aici - femei fără haine!”. Când am vorbit cu proprietarul despre toate acestea, el a spus: „Am plătit guvernului pentru această clădire. Dacă vreți să o primiți, trebuie să plătiți de două ori mai mult”.

În 2002, Clubul Rusesc din Shanghai, cu sprijinul Consulatului General al Rusiei, a organizat colectarea de semnături privind Concesiunea Franceză din Shanghai. Negocierile privind reluarea activităților bisericești în cele două biserici ortodoxe rămase în Shanghai au progresat semnificativ de la adoptarea, în 2007, a unei legi care autoriza închinarea colectivă a străinilor din China. Problema reluării închinării la unul dintre templele istorice din Shanghai în cadrul Expoziției Mondiale 2010 a fost, de asemenea, ridicată în cadrul unei vizite în oraș, de către o delegație a Departamentului pentru Relații Bisericești Externe din Patriarhia Moscovei și a Consiliului pentru Interacțiuni cu Asociațiile Religioase, de sub Președintele Federației Ruse, condusă de Mitrpolitul Ilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, în 20 decembrie 2009. Apoi, membrii delegației au făcut o scurtă rugăciune în Biserica Sfântul Nicolae și au intonat cântări în cinstea Maicii Domnului și a Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni. După această vizită, locuitorii ortodocși din Shanghai au strâns sute de semnături cerând un lăcaș pentru a efectua slujbe. La colectarea semnăturilor au participat nu numai ruși, ci și cetățeni din Ucraina, Belarus, Serbia, România, Bulgaria și alte țări.

Din 2010, Comisia pentru Probleme Etnice și Religioase din Shanghai a permis străinilor să organizeze slujbe ortodoxe de Crăciun și Paște. Din mai până în noiembrie 2010, în timpul Expoziției Mondiale din Shanghai, biserica a fost închiriată comunității din Shanghai a Bisericii Ortodoxe Ruse în weekenduri și sărbători, dar în zilele lucrătoare restaurantul rămăsese încă deschis. Pe 9 mai 2010, Protopopul Alexei Kiselevici, pentru prima dată după un hiatus de jumătate de secol, a oficiat o slujbă divină în Biserica Monument a Sfântului Nicolae.

Pe 15 aprilie 2012, după o pauză de un an din cauza lipsei permisiunii din partea autorităților, a avut loc o slujbă festivă de Paște în aceeași biserică. La sfântul lăcaș au venit peste 300 de „shanghaieni ruși”, inclusiv alte 160 de persoane implicate. Pentru prima dată de la reluarea slujbelor, lăcașul nu a putut găzdui întreaga lume. Până la ora 11 , unii dintre ei chiar s-au mutat pe partea carosabilă din cauza lipsei de spațiu. În ciuda acestui fapt, soarta lăcasului a rămas discutabilă. În același an, o cafenea a fost redeschisă în spațiile sale.

Pe 23 iunie 2012, în biserică au slujit președintele Bisericii Regionale a Patriarhiei din Moscova și al Consiliului Bisericii, Mitropolitul Iarion (Alfeyev), ajutat de parohul comunității ortodoxe din Shanghai, Protopopul Alexei Kiselevich, și de clerul Bisericii Ortodoxe Autonome Chineze, preotul Michael Wang și protodiaconul Evanghel Lu. După Liturghie, Mitropolitul Ilarion a adresat cuvinte de recunoștință preotului Mihail și altor credincioși chinezi ortodocși, „care, în ciuda tuturor dificultăților și obstacolelor, au adus cu fermitate Credința Ortodoxă în trăire”.

Din 2015 până în aprilie 2018, la Paște, nu s-au oficiat slujbe în lăcaș. Autoritățile locale permiteau periodic săvârșirea slujbelor bisericești în zilele de sărbătoare.

Acum, începând din luna decembrie 2019, după restaurare, biserica a fost schimbată în librărie privată.

Concesiunea franceză din Shanghai a fost o concesie străină din China, din 1849 până în 1943, care s-a extins progresiv la sfârșitul sec. XIX și începutul secolului XX. Concesiunea s-a încheiat în 1943, când statul francez, sub presiune germană, a cedat-o Guvernului Național Reorganizat Pro-Japonez al Chinei, din Nanjing. În cea mai mare parte a secolului XX, zona acoperită de fosta Concesiune Franceză a rămas principalul district rezidențial și de retail din Shanghai, fiind totodată unul dintre centrele Catolicismului în China. În ciuda re-dezvoltării din ultimele decenii, zona păstrează un caracter distinct și este o destinație turistică populară.

Traduceri și alcătuire: Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI. Sfântul Mucenic Iustin Filosoful, Sfântul Iustin de Celie (Popovici) și cei dimpreună cu dânșii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI. Sfântul Mucenic Iustin Filosoful, Sfântul Iustin de Celie (Popovici) și cei dimpreună cu dânșii

– 01.06.2020 06:23 –

În ziua de 1 iunie 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Înălțării Domnului și la cinstirea în mod special a:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Revelații de la îngerii lui Dumnezeu: cartea PĂSTORUL și cele 12 porunci de la înger…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Revelații de la îngerii lui Dumnezeu: cartea PĂSTORUL și cele 12 porunci de la înger…

– 31.05.2020 08:21 –

Sfântul Apostol Ermie (Hermas), unul dintre cei șaptezeci de Apostoli, este menționat în Epistola Sfântului Pavel către Romani:

“Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Hermas şi pe fraţii care sunt împreună cu ei. (16:14)”.

Grec din naștere, a petrecut mult timp la Roma. A fost Episcop în Philippoupolis și și-a încheiat viața ca mucenic. El a compilat cartea foarte instructivă „Păstorul”, prin revelații de la îngerii lui Dumnezeu.

Hermas a fost un om bogat, dar a căzut în sărăcie extremă în urma propriilor patimi și ale fiilor săi. Un bărbat i-a apărut, însă, la un moment dat, îmbrăcat în alb și cu un toiag în mână și i-a spus că este îngerul pocăinței, trimis la el ca să-l îndrepte până la sfârșitul vieții.

Îngerul i-a dat douăsprezece porunci:

1. Să creadă în Dumnezeu.

2. Să trăiască în simplitate și nevinovăție.

3. Să iubească adevărul și să fugă de înșelăciune.

4. Să-și păzească gândurile în curăție.

5. Să învețe răbdarea și măreția sufletească.

6. Să ia seama că un duh bun și un duh rău se află în fiecare om.

7. Sa te teamă de Dumnezeu, dar nu de diavol.

8. Să împlinească fiecare faptă bună și să se abțină de la orice rău. 9. Să se roage lui Dumnezeu cu credință din adâncul inimii sale, pentru ca rugăciunea lui să fie ascultată.

10. Să se ferească de melancolie (tristețe, deprimare), care este fiica îndoielii (necredinței), și de furie.

11. Să ia seama care sunt profețiile adevărate și care sunt false.

12. Să se păstreze departe de orice dorință diavolească.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020,

după mărturisiri ale Sfântul Nicolae Velimirovici

Forțat să cadă în păcatul desfrânării cu o femeie ușuratică, a rezistat mizeriei și torturii necredincioșilor
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Forțat să cadă în păcatul desfrânării cu o femeie ușuratică, a rezistat mizeriei și torturii necredincioșilor

– 31.05.2020 07:54 –

Sfântul Mucenic Filosof (Filosofus) al lui Hristos s-a născut lângă Alexandria. În timpul unei persecutări a creștinilor, Filosofus a refuzat să renunțe la Hristos Domnul în fața căpeteniilor și judecătorilor păgâni și, prin urmare, i-au aplicat torturi groaznice.

După ce a fost torturat în diverse feluri, l-au așezat în cele din urmă pe un pat moale, cu mâinile și pioarele legate, și au chemat o femeie ușuratică pentru a-l face să cadă în păcat.

Când Filosofus simțea riscul ca patima să se trezească în el prin atingerea mâinilor femeii, își mușca limba cu dinții, o mușca și o scuipa pe femeia necurată. Patima lui se stingea iar femeia a ajuns să fie atât de îngrozită încât a fugit dintr-o dată de la el.

Ulterior a fost decapitat cu sabia, în anul 252, încă la vârsta tinereții, intrând în Împărăția tinereții veșnice.

[În Proloagele grecești, Sfântul Filosofus este pomenit pe 1 mai].

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020, după Sfântul Nicolae Velimirovici

Istoria Sfântului Mucenic Ermie (HERMIAS) și a Sfântului vrăjitor Marius
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Istoria Sfântului Mucenic Ermie (HERMIAS) și a Sfântului vrăjitor Marius

– 31.05.2020 07:15 –

Sfântul și slăvitul Mucenic Ermie (Hermias) era un soldat bătrân, care petrecuse mulți ani în armata romană, la Comana, în Pont. Încheindu-și slujirea, în timpul domniei lui Antoninus Pius (138-161), a refuzat toată solda (plata) și și-a mărturisit credința în Hristos Dumnezeu.

El a fost imediat arestat și dus în fața guvernatorului Sebastian, care i-a cerut să jertfească zeilor mincinoși pentru a-și arăta loialitatea față de împărat. Întrucât Ermie a refuzat vehement, a fost torturat. Călăii i-au rupt mai întâi fălcile, apoi i-au smuls pielea de pe față. A fost aruncat, apoi, într-un cuptor aprins, din care a ieșit nevătămat, spre uimirea tuturor.

Sebastian a decis, ulterior, să apeleze la un vrăjitor, Marius (Marus), care i-a dat o otravă puternică sfântului. Dar când a văzut că lui Ermie nu i s-a întâmplat nimic rău, vrăjitorul, la rândul său, a mărturisit puterea dumnezeiască a lui Hristos și a fost decapitat pe loc. [Astfel, Sfântul Marius a fost botezat în propriul său sânge, devenind sfânt mucenic.]

Ermie a mai fost supus, ulterior, unor noi chinuri: l-au cufundat în ulei fierbinte, i-au smuls ochii, apoi l-au atârnat cu capul în jos timp de trei zile. În cele din urmă, soldatul lui Hristos a ieșit învingător din toate aceste încercări, fiindu-i tăiat capul și câștigând astfel cununa biruinței, din Cer. [Sebastian, înnebunit, l-a decapitat cu propria sa sabie. Creștinii au îngropat în secret trupul Sfântului Mucenic Ermie, prin ale cărui sfinte moaște Dumnezeu a dăruit numeroase vindecări.]


Traducere Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020,

după Sinaxarul Ierarhului Macarie din Simonos Petras, cu adăugiri după Sfântul Dimitrie al Rostovului și Sfântul Nicolae Velimirovici

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI. Sfinții: Mucenic Ermie; Mucenici din Ascalon; Mucenici Evsevie și Haralambie; vrăjitor Marius; Ap. Ermie, Petronela fecioara; Filosof din Alexandria, Ep. Silviu; Boris și Nicolae
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI. Sfinții: Mucenic Ermie; Mucenici din Ascalon; Mucenici Evsevie și Haralambie; vrăjitor Marius; Ap. Ermie, Petronela fecioara; Filosof din Alexandria, Ep. Silviu; Boris și Nicolae

– 31.05.2020 06:25 –

În ziua de 31 mai 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Înălțării Domnului și la cinstirea în mod special a:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!

De la “parohie”, la sursa celei mai profunde bucurii pe care ar trebui să o avem…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

De la “parohie”, la sursa celei mai profunde bucurii pe care ar trebui să o avem…

– 30.05.2020 10:04 –

Hristos nu a fost un individ uman, a fost Fiul lui Dumnezeu Care Și-a asumat natura umană și, prin urmare, natura sa umană a asumat, la modul concret, după cum spun Sfinții Părinți, un caracter de universalitate.

Cu mult mai mult decât primul Adam, Hristos, Noul Adam, este unit cu întreaga umanitate. Într-un fel, într-un mod foarte real, potențial, dar real, Hristos Și-a asumat toată omenirea, pe toți cei care sunt îmbrăcați în natura umană, iar în ziua Înălțării Sale toată natura umană, care în El fiind potențială, în mod virtual, dar cu totul real, este ridicată la Ceruri. Iar prin Botez, Împărtășanie, prin toată viața noastră creștină, prin toată viața noastră de credință, actualizăm acest potențial. Prin întreaga noastră viață de credință, parcurgem înălțarea la ceruri, în Hristos, de-a dreapta Tatălui, devenind ceva din ce în ce mai real pentru noi.

În Biserica veche, cuvântul „parohie” era folosit pentru a desemna orice comunitate euharistică sau Biserică locală, adică orice adunare creștină care se întâlnea în fiecare duminică în jurul unui preot care era, la rândul lui, în comuniune cu un Episcop canonic, pentru a oficia Dumnezeiasca Liturghie. Biserica veche desemna atât o eparhie, cât și o parohie, prin sensul actual al acestui cuvânt, cu numele de „parohie”, care avea un sens mult mai general și mai precis în acel timp, decât în prezent.

Astăzi, termenul de „parohie” pare să evoce o realitate în primul rând canonică, legală, dar acest termen, în fapt, derivă dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă: „un loc în care oamenii trăiesc ca niște străini”. Da, o parohie este o mică Biserică locală, un loc specific în care sunt adunați creștinii, dar sunt adunați acolo ca niște străini a căror adevărată patrie se află în Ceruri, în Hristos Cel Slăvit și așezat de-a dreapta Tatălui.

Toate acestea sunt departe de a fi lipsite de sens, toate acestea sunt departe de a fi un simplu mod de a vorbi. Înseamnă, în primul rând, că viața noastră profundă, viața noastră duhovnicească nu mai este o viață pur și simplu animată de trup și de sânge, ci este o viață animată de Duhul Sfânt - Duhul Sfânt, a Cărui prezență se manifestă în inima noastră prin tot ceea ce există în noi: dorințe, dorirea lui Dumnezeu, dorirea a tot ceea ce este conform lui Dumnezeu și, de asemenea, care se manifestă prin această forță, acest impuls interior, care ne permite să depunem toată râvna să trăim, în viața noastră de zi cu zi, în acest mod potrivit Evangheliei, în acest mod ceresc.

Da, adevărata noastră viață este aceea infuzată în noi de Duhul Sfânt, vărsată în inimile noastre de Hristos Cel Slăvit și Care ne pecetluiește, cu adevărat, într-Un Singur Trup cu El, cu Hristos Cel Înălțat la Cer, pentru că noi am dus această viață divină. În străfundul inimii noastre, există această forță, există aceste dorințe, există această lumină, care dezvăluie prezența Duhului Însuși al lui Hristos Cel Înviat, o prezență care Îl face să trăiască în noi cu adevărat, care ne face să trăim în El și care trebuie să fie sursa celei mai profunde bucurii pe care o avem.

Această viață dumnezeiască, ce se află în noi, se manifestă în esență prin iubire, iubirea lui Dumnezeu, iubirea Tatălui nostru Ceresc, care este unită cu iubirea filială a Singurului Fiu; și apoi, prin participarea noastră, cu dragostea lui Dumnezeu față de toți oamenii. Sfântul Isaac Sirul spune că inima noastră este curată, că suntem cu adevărat ceea ce trebuie să fim, că ne redescoperim adevărata natură, în măsura în care găsim în noi această participare la dragostea cu care Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. Tot ceea ce se află în noi ca ostilitate față de aproapele nostru, tendința de a-l judeca, de a-l denigra, toate acestea sunt străine de această viață cerească. Și, dimpotrivă, în măsura în care iubirea, iubirea universală domnește cu adevărat în noi și se manifestă în viața noastră de zi cu zi, absența tendinței de a judeca, disponibilitatea noastră față de toți, spiritul nostru de slujire și de sacrificiu la adresa celorlalți, bunăvoința noastră universală, în această măsură, această viață cerească acționează în noi. în această măsură Hristos Cel Înviat este cu adevărat prezent în noi, trăiește în noi și suntem cu adevărat înălțați cu El în ceruri.

Viața cerească nu este altceva decât această comuniune cu iubirea Care este Dumnezeu, cu iubirea Care este Însăși Natura lui Dumnezeu, a Fiecăreia dintre Persoanele Divine și, prin urmare, a lui Hristos Cel Înviat. Da, și asta este ceea ce trebuie să reverse pace, bucurie, minune sfântă în inimile noastre, în fața marilor lucrări ale lui Dumnezeu, a tot ceea ce a realizat pentru noi, care trebuie să depășească toată bucuria pământească.

Ei bine, cinstirea acestei Sărbători a Înălțării să ne facă mai conștienți de acest lucru: că viața noastră trebuie să fie o viață cerească, că ceea ce trebuie să gustăm, să apreciem, să iubim, este în cele din urmă această viață divină, această viață de iubire universală - noi, care trăim astfel în Hristos Cel Înviat, a Cărui sfântă Înălțare o serbăm astăzi. Acestuia, Tatălui Său Ceresc și Preasfântului Duh să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe mai 2020,

după o mărturisire a Pr. Arhim. Placide Deseille - Cununa binecuvântată a anului creștin, Mânăstirea Sfântul Antonie cel Mare

Înălțarea Domnului. Sfinții: Cuviosul Isaachie Mărturisitorul, Mucenicul Natalie, Cuviosul Varlaam, Mucenicii Romano și Teletie, Mucenicul Evplu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Înălțarea Domnului. Sfinții: Cuviosul Isaachie Mărturisitorul, Mucenicul Natalie, Cuviosul Varlaam, Mucenicii Romano și Teletie, Mucenicul Evplu

– 30.05.2020 09:05 –

În ziua de 30 mai 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Înălțării Domnului și la cinstirea în mod special a:

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!

Maica Domnului: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Maica Domnului: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră!

– 30.05.2020 06:21 –

După ce în ziua de 15 mai 2020, Biserica Toma Cozma din Iași a organizat, de Ziua Internațională a Familei, o acțiune de ecologizare și de plantare de flori în Parcul Bisericii, a doua zi, sâmbătă, 16 mai 2020, a sfințit printr-o slujbă specială o Icoană deosebită, făcătoare de minuni, a Maicii Domnului, intitulată: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Totodată, au fost sfințite și alte 200 de iconițe având aceeași reprezentare, care ulterior, împreună cu o broșurică ce conține Acatistul Icoanei, au fost oferite creștinilor în prima zi în care Statul Român le-a repermis participarea la slujbele Bisericii Ortodoxe Române care se roagă pentru el.

“Prin acest lucru, dorim a sublinia faptul că indiferent câte greutăți și dificultăți se abat asupra creștinilor, prin Harul lui Dumnezeu noi suntem biruitori!” - mărturisește Pr. Mihai Margineanu, preot paroh.

Despre Icoana Maicii Domnului „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” se știe că a fost zugrăvită de maicile de la Mănăstirea Leushinski, cu binecuvântarea Sfântului Ioan de Kronstandt, în anul 1894. Însuşi Sfântul Ioan a sfinţit-o şi s-a rugat dinaintea ei numind-o „Mântuitoarea Rusiei”.

La 23 aprilie 2002, Biserica Ortodoxă Ucraineană a adăugat-o în lista icoanelor făcătoare de minuni, aşezând prăznuirea sa în Sâmbăta din Săptămâna a cincea a Postului Mare.

“Icoana Maicii Domnului care a fost sfințită sâmbătă, 16 mai 2020, are în atenție cinstirea într-un mod deosebit a Duminicii în care, prin darul lui Dumnezeu și bunăvoința oamenilor, am ajuns să ne rugăm împreună, preoți și credincioși. Duminica Femeii Samarinence, care este dedicată în mod principal mamei creștine, ne-a prilejuit ocazia de a ne regăsi împreună în preajma bisericii la moment de rugăciune.” - Vasilica Onofrei, Specialist în Relații Publice.

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020

Să respectăm Taina Euharistiei și să nu ne lăsăm îndepărtați, de vocile pripite și nepotrivite care nu provoacă decât confuzie și zgomot
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Să respectăm Taina Euharistiei și să nu ne lăsăm îndepărtați, de vocile pripite și nepotrivite care nu provoacă decât confuzie și zgomot

– 29.05.2020 08:39 –

“Biserica din Creta, delimitându-se de fanatisme, de excomunicări și de alte experimente periculoase, exprimă încă o dată nevoia de a fi întărită credința în Adevăratul Dumnezeu în Treime, de a rămâne fermi cu credință și atașament neîndoielnic și puternic față de reperele ‘stabilite de Sfinții noștri Părinți’ și bazându-ne neschimbat pe credința Sfinților, fără exagerării sau fobii.

Să respectăm Taina Tainelor și să nu ne lăsăm îndepărtați de vocile pripite și nepotrivite care provoacă confuzie și zgomot.

Η Εκκλησία της Κρήτης για την Θεία ΕυχαριστίαἩράκλειο, 27 Μαΐου 2020,Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Mai mult, participarea liberă la Taina Sfântă a Euharistiei Divine are ca premisă, printre altele, adevărata și autentica credință a omului, fără ‘gânduri ascunse’ și îndoieli, astfel încât împărtășirea cu Preasfântul Trup și Sânge al Domnului nostru să devină sursa ‘iertării păcatelor și a vieții veșnice’.

Poate fi necesar, mai mult ca oricând, în aceste vremuri dificile și în schimbare, să ne ascuțim și să ne întărim credința, să ne vindecăm de slăbiciunile noastre, să rămânem fermi în arca sfintei noastre Biserici și să ne apropiem cu respect și speranță, precum și cu rugăciune înflăcărată, de harul și milostivirea lui Dumnezeu, astfel încât să ieșim puternici și întăriți din încercarea noastră comună”.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, 29 mai 2020,

după un fragment al unui comunicat al Sfântului Sinod al Bisericii locale Ortodoxe din Creta, emis în 27 mai 2020.

Comunicatul mărturisește ferm că Taina Sfintei Împărtășanii nu poate deveni vreodată subiectul vreunei discuții sau vreunui dialog pe tema administrării sale, nefiind sub nicio formă negociabilă.

Foto: Lăcașuri

O

rtodoxe

Științe istorice: Relatările unui martor ocular direct al muceniciei Sfintei Mucenițe Teodosia fecioara
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Științe istorice: Relatările unui martor ocular direct al muceniciei Sfintei Mucenițe Teodosia fecioara

– 29.05.2020 06:55 –
Iată câteva rânduri dintre cele scrise de un martor, istoricul Eusebiu*, Episcopul Cezareei Palestinei, care s-a nimerit de față la mucenicia din anul 308 a Sfintei Mucenițe Teodosia fecioara (din Tir, Liban) cinstită astăzi:

“Prelungindu-se până la cinci ani prigonirea creștinilor de către păgânii închinători la idoli, în ziua a doua a lunii aprilie, chiar la praznicul Învierii Domnului, în cetatea noastră, adică în Cezareea Palestinei, o fecioară credincioasă, de neam din Tir, care nu avea încă optsprezece ani, s-a apropiat de cei legați pentru Hristos,
care erau în temniță și le graia lor, cu îndrazneală, despre Împărăția lui Dumnezeu.

Apoi, le-a urat de bine, rugându-i să o pomenească și pe ea înaintea Domnului, cand vor sta în fața lui Dumnezeu, după sfârșitul nevoinței lor mucenicești.

Deci, ostașii care păzeau, văzând pe fecioara grăind cu asemenea cuvinte, celor legați pentru Hristos, au prins-o pe ea, ca și cum un mare rău ar fi făcut, și au dus-o la dregătorul Urban, spre cercetare. Acesta, cu o mânie cumplită și o sălbăticie de fiară, a poruncit să o intindă pe roată și să-i sfâșie coastele și sânii, cu unghii de fier, până la oase.

Sfânta a suferit aceste chinuri, fără să scoată vreo tânguire, dimpotrivă, pe fața ei se vedea o veselie, pe care nimic nu o va putea schimba.

‘Cruzimea ta mă face fericită și grozav m-ar durea dacă n-aș simți-o. Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu, din toată inima, că m-a învrednicit de un asemenea har’- zicea ea judecătorului.

Deci, văzând-o încă suflând și cu fața luminoasă, dregătorul a poruncit ca, aruncând-o în mare, să o înece. Și, astfel, s-a mutat la Domnul.”

* Eusebiu de Cezareea a trăit între anii 265 și 339 după Hristos, fiind cunoscut latinilor cu numele de Eusebius Pamphili. A fost Episcop de Cezareea în Palestina, teolog, apologet și istoric al Bisericii creștine. Eusebiu folosește o documentație bogată în istorisirile sale, în genul istoriografiei moderne, incluzând extrase din documente ale epocii, ca edicte împărătești sau scrisori ale Sfântului Împărat Constantin. Eusebiu nu este recunoscut de tradiția bisericească drept un Părinte al Bisericii, din cauza apropierii sale de arianism, și a participării directe la persecutarea unor mari figuri ale Ortodoxiei, precum Sfântul Atanasie cel Mare. Dar scrierile sale istorice au o mare importanță pentru deslușirea istoriei primelor trei secole ale Creștinismului.

Legat de istoria Sfintei fecioare Teodosia, Eusebiu spune că Urbanus și-a vărsat toată furia pe tânăra fată și, astfel, creștinii cu care aceasta stătuse de vorbă, care se aflau în regim de interogatoriu, au fost trimiși într-un final să lucreze ca sclavi în minele de cupru, fără ca acea tortură să le mai fie aplicată (conf. lucrării lui Eusebiu, intitulată “Martiri din Palestina”). Timp de cinci ani, guvernatorul Urbanus a căutat să tot aplice ordinele împăraților ca toți să aducă jertfe zeilor romani.

Înălțarea Domnului și Sfinții: Mucenița Teodosia fecioara, Cuvioasa Muceniță Teodosia, Cuviosul Mucenic Olivian, Cuviosul Părinte Alexandru, Nou Mucenic Nan - Ioan din Salonic
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Înălțarea Domnului și Sfinții: Mucenița Teodosia fecioara, Cuvioasa Muceniță Teodosia, Cuviosul Mucenic Olivian, Cuviosul Părinte Alexandru, Nou Mucenic Nan - Ioan din Salonic

– 29.05.2020 06:30 –

În ziua de 29 mai 2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la continuarea prăznuirii Înălțării Domnului și la cinstirea în mod special a:

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliuiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!

Ziua Înălțării - Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și înălțarea noastră cu El literalmente la culmile Împărăției Cerești
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ziua Înălțării - Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și înălțarea noastră cu El literalmente la culmile Împărăției Cerești

– 28.05.2020 06:58 –

Ziua Înălțării (Înălțarea) - cea de-a 40-a zi după Paște, care cade mereu joi, închinată Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos…

“Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei. Și, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut de ei.

Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile? Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.

Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.

Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor. Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

Voi sunteţi martorii acestora.

Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.

Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.” (Sfânta Evanghelie după Luca 24, 28-53)

***De la VECHIUL TESTAMENT…

Facerea (17):

Iar Dumnezeu a răspuns lui Avraam: “Adevărat, însăşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isaac şi Eu voi încheia cu el legământul Meu, legământ veşnic: să-i fiu Dumnezeu lui şi urmaşilor lui.(...)” Încetând apoi Dumnezeu de a mai vorbi cu Avraam, S-a înălţat de la el. (19, 22)

Facerea (35):

Aici, în Luz, Se mai arătă Dumnezeu lui Iacov, după întoarcerea lui din Mesopotamia, şi îl binecuvântă Dumnezeu(...) Apoi S-a înălţat Dumnezeu de la el, din locul în care îi grăise. (9, 13)

Cartea întâia a Regilor (2, 10):

Domnul din înălţimea cerului va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va judeca marginile pământului, drept fiind, El va da tărie regilor noştri şi fruntea Unsului Său o va înălţa”.

***La NOUL TESTAMENT…

“Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule)

Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” (Sfânta Evanghelie după Ioan 20, 16-17)

Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume*.

“Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile.

Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?

El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.
Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer. (Faptele Sfinţilor Apostoli 1, 2-11)

Sfânta Evanghelie după Ioan (12, 32)

“Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine.”

Sfânta Evanghelie după Marcu (16, 19):
“Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.”

Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă.**

Sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi, pentru ca voi să vă înălţaţi?***

Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.****

Alcătuire Lăcașuri Ortodoxe - Înălțarea Domnului, 2020

HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.

Binecuvântat este numele cel sfânt al slavei Tale, şi prealăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.
Binecuvântat eşti în locaşul sfintei Tale slave, lăudat şi preaslăvit în veci.
Binecuvântat eşti Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe heruvimi şi lăudat şi preaînălţat în veci.
Binecuvântat eşti pe scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi preaînălţat în veci.
Binecuvântat eşti pe bolta cerului şi prealăudat şi preaslăvit în veci.
Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, ceruri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, îngeri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, ape şi toate cele mai presus de cer, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate puterile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, soare şi lună, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci.
Binecuvântaţi, stelele cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toată ploaia şi roua, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate vânturile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El intru toţi vecii.
Binecuvântaţi, foc şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi în veci.
Binecuvântaţi, frig şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, rouă şi zăpadă, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, nopţi şi zile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, lumină şi întuneric, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, gheaţă şi ger, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, brume şi zăpezi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, fulgere şi nori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvintează, pământule, pe Domnul, laudă şi-L preaînalţă în veci.
Binecuvântaţi, munţi şi dealuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate cele ce răsăriţi pe pământ, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, izvoare, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci,
Binecuvântaţi, mări şi râuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, chiţi şi toate cele ce se mişcă în ape, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate păsările cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate fiarele şi toate dobitoacele, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, voi fiii oamenilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvintează, Israel, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, preoţi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, slujitori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, voi duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, voi cei sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, Anania, Azaria, şi Misael, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci; că ne-a scos pe noi din locuinţa morţilor, şi din mâna morţii ne-a smuls pe noi, şi ne-a izbăvit pe noi din mijlocul cuptorului care arde cu văpaie de foc, şi din mijlocul văpăii ne-a izbăvit pe noi.
Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, că în veac este mila Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, toţi care vă închinaţi Lui, lăudaţi şi mulţumiţi, că în veac este mila Lui.
*****

* Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel 2, 9

** Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 3, 16

*** Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 11, 7

**** Epistola soborniceasca a Sfântului Apostol Iacov 4, 10

***** Cântarea celor trei tineri (1, 28-67)

Admitere liceu 2020: Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfânta Filofteia”
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfânta Filofteia”

– 27.05.2020 14:24 –

Află mai multe dând click AICI!
115 ani de la târnosirea vechii Biserici a Sfinților Chiril și Metodiu, din Drinjaca, scufundată odată cu construirea unei hidrocentrale
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

115 ani de la târnosirea vechii Biserici a Sfinților Chiril și Metodiu, din Drinjaca, scufundată odată cu construirea unei hidrocentrale

– 27.05.2020 08:10 –

Înaltpreasfințitul Părinte Episcop Fotie de Zvornik și Tuzla a oficiat, pe 24 mai 2020, în noua biserică, Slujba Sfintei Liturghii cu ocazia împlinirii a 115 ani de la târnosirea vechii Biserici a Sfinților Chiril și Metodiu, din Drinjača - care a fost scufundată în timpul construirii unei hidrocentrale în 1955.

Не бледи сећање на потопљени храм у ДрињачиAmintirea lăcașului din Drinjača nu piere…
Un monument înalt de 7 etaje, închinat Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir, va fi ridicat în Belgrad
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Un monument înalt de 7 etaje, închinat Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir, va fi ridicat în Belgrad

– 27.05.2020 07:51 –

Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai importanți și venerati sfinți ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, va fi în curând cinstit în capitala Belgrad, prin cel mai mare monument din Serbia.

Luni, 18 mai 2020, piedestalul pentru viitorul monument a fost instalat în Piața Sava din oraș, a informat viceprimarul Goran Vesić, citat de Patriarhia Serbiei.

Monumentul va avea 22 de metri înălțime, corespunzând înălțimii unei clădiri cu 7 etaje, scrie viceprimarul.

„Serbia va fi mândră de Piața Sava și de monumentul întemeietorului statului nostru medieval”, scrie el.

Ștefan Nemanja (c. 1113-1199) a fost Marele Prinț al Marelui Principat al Serbiei, din 1166 până în 1196, și este amintit pentru întemeierea a ceea ce a evoluat mai târziu suvb forma Imperiului Sârb, precum și a Bisericii Sârbe autocefale. În 1196, a abdicat de la tron ​​și a devenit călugăr pe Muntele. Athos. Împreună cu fiul său, Sfântul Sava, primul Arhiepiscop al Bisericii Sârbe, au restaurat Mănăstirea Hilandar, leagănul athonit al Bisericii Sârbe.

7-story monument to St. Symeon the Myrrh-streamer being installed in Belgrade

Este de așteptat ca piața, cu o suprafață de 1,2 ha, să fie cea mai mare piață pietonală din Belgrad, relatează magazinul ucrainean Life Ortodox.

Sculptorul rus Alexander Rukavișnikov a câștigat o competiție în Serbia pentru realizarea monumentului. Conform designului său, statuia Sfântului Simeon este turnată din bronz, înfățișându-l pe sfânt sprijinindu-se într-un toiag. Piedestalul de sub monument este neobișnuit: Sfântul Simeon va fi așezat pe o caschetă bizantină crăpată. Patru basoreliefuri mari vor reda linia dinastiei sfântului.

Lacașuri Ortodoxe, mai 2020

Cuvânt către preoți (drept la replică la știrile zilei)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cuvânt către preoți (drept la replică la știrile zilei)

– 27.05.2020 07:11 –

Preotule, să nu te deprinzi cu înșelăciunea, pe unul a-l înălța, iar pe altul a-l pogorâ. Nici să cinstești pe cel bogat, ca să te pună să stai mai sus, nici să treci cu vederea pe cel sărac, care nu are de unde să-ți dea daruri, ci la fel să-i socotești pe ei…

Iar clevetirile să nu le primești și pe oameni să nu-i judeci numai din auzire. Că mulți, din invidie, cu nedreptate clevetesc. Sau, de-l vei afla, cu multă căutare, pe acela ce a greșit, să nu-l mustri, nici să-l vădești pe el înaintea tuturor.

Dreptul la replică la știrile zilei…

Deci, dator este preotul să fie foarte blând și să ia aminte de turmă și, cu multă băgare de seamă, să se îngrijească de mântuirea ei. Iar de va afla pe vreun om greșit, să nu-l izgonească pe el îndată din biserică, ca să nu-l răpească satana și să-l tragă la sine. Căci, dacă se va despărți el, fără de socotință, de preot, și de-l va răpi satana, apoi nu se va mai depărta de la el niciodată.

Drept aceea, nu se cade preotului a despărți sau a blestema pe cineva!Lăcașuri Ortodoxe, în replică la știrile de azi...

Fie că mai convine sau nu, avem toate răspunsurile de la Dumnezeu, la Sfinții noștri Părinți!

Sfântul Mucenic Eladie, Sfântul Mucenic Terapont, Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, Sfântul Mucenic Evseviot, Sfântul Mucenic Alipie, Sfântul Ioan Rusul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Mucenic Eladie, Sfântul Mucenic Terapont, Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, Sfântul Mucenic Evseviot, Sfântul Mucenic Alipie, Sfântul Ioan Rusul

– 27.05.2020 06:48 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Admitere liceu 2020: Căci înțelepciunea nu este dată la tot neamul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Căci înțelepciunea nu este dată la tot neamul

– 26.05.2020 12:32 –

Află mai multe dând click AICI!
Mulți sunt aceia, clerici și politicieni, care susțin că vorbesc în numele creștinilor… Dar tu NU TE TEME, TURMĂ MICĂ!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mulți sunt aceia, clerici și politicieni, care susțin că vorbesc în numele creștinilor… Dar tu NU TE TEME, TURMĂ MICĂ!

– 26.05.2020 08:46 –

În Epistola sa către Galateni, Apostolul Pavel menționează două curente spre care sunt atrași creștinii, acolo unde face o distincție între cei care se laudă cu trupul și cei care se laudă cu crucea:

„Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta, - pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus.” (Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6: 13-17).

Creștinismul, potrivit Sfântului Apostol Pavel, nu se măsoară prin numărul celor care îi aparțin prin botez, ci prin numărul celor care poartă în trupurile lor semnele Domnului Iisus. Prin urmare, Apostolul îi avertizează pe creștini despre căderea prin jocul numerelor, întrucât Creștinismul are o valoare calitativă, și nu o valoare exprimată printr-o cantitate de corpuri care pot fi enumerate. Astfel, ne dăm seama de ce Hristos nu i-a chemat pe creștini să se laude cu numărul lor, ci mai degrabă a vorbit despre „turma mică”, cerându-i acesteia să nu se teamă de lume.

Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe creștini să nu cadă în capcana celor care se preocupă doar să se laude cu numărul lor. El vorbește clar despre cei care „nu păstrează Legea”, dar, în ciuda acestui fapt, vor ca creștinii să respecte Legea pentru a se putea lăuda cu numărul lor. El subliniază încă o dată că adevăratul creștin nu este cel care doar a împlinit Legea, ci cel care poartă crucea fără întrerupere, cel pentru care crucea a devenit o parte a trupului său.

Sfântul Apostol Pavel nu s-a lăudat cu numărul celor care au fost botezați prin mâna lui, deși erau mulți. În schimb, el amintește publicului său că singurul lucru care îl determină să se laude este „crucea Domnului nostru Iisus Hristos”. Pentru Sfântul Pavel, ceea ce se înțelege prin cruce nu reprezintă un obiect din aur, argint sau lemn… ci mai degrabă lucrurile cerești pe care crucea le simbolizează, în fruntea cărora se află dragostea, martiriul, jertfa de sine și dăruirea fără limite…

Sfântul Pavel își încheie discursul despre cruce subliniind elocvent că el însuși poartă „semnele Domnului Iisus” în trupul său. Menționând acest lucru, înseamnă că el amintește încă o dată cuvintele Domnului Iisus:

„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.” (Sfânta Evanghelie după Marcu 8:34).

Nimeni nu poate fi ucenic al lui Iisus, dacă nu se leapădă de sine. Condiția prealabilă pentru a vorbi în numele lui Iisus este ca persoana respectivă să renunțe la sine și la egoul său aducător de moarte. Adevăratul ucenic al lui Iisus este cel care se răstignește de dragul lumii, nu cel care vrea să se răstignească întreaga lume de dragul de a se plăcea pe sine și de dragul poftelor lui.

Mulți sunt aceia, clerici și politicieni, care susțin că vorbesc în numele creștinilor Claiming to Speak in the Name of Christians…

Mulți sunt cei care vor să se laude cu numărul creștinilor și nu se laudă cu Creștinismul lor. Câtă diferență există între cele două lucruri! Cei care se laudă cu numărul creștinilor nu sunt preocupați de sfințenia sau de corupția morală a creștinilor. În timp ce adevărata laudă în Creștinism, este lauda cu sfinții vii, care încă luptă pe acest pământ împotriva păcatului, lăcomiei și stricăciunii.

Acești sfinți vii nu sunt preocupați de ceea ce spun liderii religioși sau conducătorii politici și nici nu sunt preocupați de a cere „drepturile creștinilor” și retribuție, transferuri și numiri… Acest lucru se datorează faptului că și-au dat seama că adevărata “greutate” a creștinilor nu este definită de greutatea sângelui, a cărnii și oaselor trupurilor lor, ci de dragostea pe care o poartă în inimile lor față de frații lor în credință, de cetățeni și de umanitate. Nimeni nu poate pretinde că vorbește în numele creștinilor adevărați. Adevărul, Singur, vorbește în numele lor.

Ceea ce îi preocupă pe acești sfinți este că și-au însușit crucea și că au iubit până la sfârșit. Ei așteaptă, cu un adevărat dor, martiriul. Orice altceva nu mai are valoare…

Traducere pentru Lăcașuri Ortodoxe, ca replică la știrile de azi: KSLCătălin,

după un articol al Pr. Georges Massouh, apărut original în limba arabă la adresa (https://www.lebanonfiles.com/news/937392/ Lebanon Files)

Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris, pregătită pentru cei 90 de ani de la întemeierea parohiei
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris, pregătită pentru cei 90 de ani de la întemeierea parohiei

– 26.05.2020 07:52 –

Pentru pregătirea aniversării celor 90 de ani de la întemeierea parohiei, programată pentru 19 mai 2021, Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris a intrat într-o perioadă de trei săptămâni de restaurare - în special a frescelor sale, pictate de L. Ouspensky și călugărul Grégoire (Krug), fondatori ai școlii iconografiei pariziene.

Culorile Ortodoxiei. Finlanda - concurs de fotogafie
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Culorile Ortodoxiei. Finlanda - concurs de fotogafie

– 26.05.2020 07:42 –

Un nou concurs de fotografie este organizat, pentru a prezenta diversitatea și frumusețea Ortodoxiei din Finlanda. Prin acest concurs, care va culmina cu un album și o expoziție, se urmărește, conform organizatorilor, prezentarea pentru un public mai larg a vieții creștine din Finlanda.

Se caută imagini din aceste categorii:

Participarea la concurs este gratuită, organizatorii urmând să ofere diverse premii. Toate informațiile despre concurs sunt oferite la (adresa).

România, pe locul trei în lume între țările cu cei mai mulți creștini în rândul populației: 98%
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

România, pe locul trei în lume între țările cu cei mai mulți creștini în rândul populației: 98%

– 26.05.2020 07:17 –

World Population Review a afișat online situatia creștinilor în sânul populației din diferite țări ale lumii. Creștinii alcătuiesc o treime din populația lumii.

Conform informațiilor oferite, după Vatican, care ocupă locul I în top cu un procent de 100% creștini în rândul populației, urmează Timor-Leste cu 99, 1%, apoi pe același loc România și Grecia, cu 98% creștini în rândul populației. Urmează Armenia, Grenada, Papua Noua Guinee, Paraguay.

În ceea ce privește numărul creștinilor care locuiesc într-o națiune, Statele Unite conduc, cu aproximativ 230 de milioane, urmate de Brazilia.

Sfinții Apostoli Carp și Alfeu, Sfântul Ierarh Elefterie al Romei, Sfinții Mucenici Averchie și Elena, Sfântul Alexandru din Salonic
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfinții Apostoli Carp și Alfeu, Sfântul Ierarh Elefterie al Romei, Sfinții Mucenici Averchie și Elena, Sfântul Alexandru din Salonic

– 26.05.2020 06:10 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Admitere liceu 2020:  Înțelepciunea poartă grijă celor care o caută
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020:  Înțelepciunea poartă grijă celor care o caută

– 25.05.2020 12:15 –

Află mai multe dând click AICI!
Dacă lumea în care trăim și-a pierdut credința, aceasta se întâmplă cu siguranță pentru că cultivă mândria în toate formele sale, fără a-i spune pe nume
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Dacă lumea în care trăim și-a pierdut credința, aceasta se întâmplă cu siguranță pentru că cultivă mândria în toate formele sale, fără a-i spune pe nume

– 25.05.2020 07:44 –

Într-un pasaj foarte important din discursurile sale ascetice, Sfântul Isaac Sirul ne spune că credința începe prin auzire, ceea ce înseamnă că începem să credem pentru că am auzit o mărturie credibilă. Dacă ni s-a părut credibilă, aceasta ni s-a întâmplat, însă, pentru că deja Duhul Sfânt ne-a luminat inimile. Dar pe măsură ce progresăm în credință și în bunatate, acea credință prin care credeam pur și simplu în cuvinte, devine ceea ce Sfântul Isaac numește credință văzătoare. Adică este cu adevărat un aspect nou care se deschide în inima noastră și care ne face să percepem realitățile credinței cu, aș spune, ardoare, fiind asemănătoare cu cea prin care vederea noastră percepe lucrurile din jurul nostru. Când vedem ceva cu ochii noștri trupești, percepem asta într-un mod concret, imediat, viu. Cu totul altceva este să cunoaștem doar un adevăr prin idei, concepte.

Ei bine, harul Duhului Sfânt, dacă îl lăsăm să se dezvolte în noi, dacă îl consimțim și cooperăm cu adevărat cu el, ne face să dobândim sensul intim al tuturor adevărurilor Creștinismului. Ele devin pentru noi altceva decât cuvinte și propoziții. Ele vin să trezească cu adevărat un ecou profund în inima noastră. Aceasta este credința văzătoare despre care ne spune Sfântul Isaac. În acest pasaj din discursurile sale ascetice, Sfântul Isaac specifică imediat că condiția esențială pentru ca noi să trecem de la credința care aude la credința care vede, astfel încât acest simț intim al adevărurilor credinței să se dezvolte în noi, este ca noi să sporim în întreaga noastră viață duhovnicească. El subliniază în mod special pocăința. În măsura în care trăim cu adevărat în această pocăință profundă vizavi de greșelile noastre, în conștientizarea puternică a sărăciei noastre spirituale în fața Domnului, credința noastră se poate trezi pe deplin în noi. În alte pasaje, Sfântul Isaac subliniază și importanța smereniei. Pocăința din noi trebuie să înflorească în smerenie, în smerenie profundă. Asta ne învață și Sfântul Siluan din Muntele Athos. Acolo ne spune că smerenia este ochiul prin care putem vedea Lumina Divină.

Dacă credința noastră este fragilă, dacă credința noastră uneori eșuează, rădăcina profundă a acestei crize - dacă nu este doar o încercare binecuvântată de Dumnezeu pentru a purifica inima și credința noastră - rădăcina profundă a acestei fragilități a credinței noastre, este fără îndoială mândria, încrederea pe care o punem în noi înșine, pe care o punem în propriile noastre judecăți, atașamentul față de ideile noastre, de ceea ce credem noi a fi certitudinile noastre în toate domeniile, chiar și în cele mai simple circumstanțe ale vieții de zi cu zi. Dacă lăsăm această mândrie să se dezvolte în noi, credința noastră va suferi inevitabil. Dacă lumea în care trăim și-a pierdut credința, dacă nu mai are un simț al realităților spirituale, aceasta se întâmplă cu siguranță pentru că cultivă mândria în toate formele sale, fără a-i spune pe nume.

Și dimpotrivă, în măsura în care, prin toate ocaziile vieții noastre, ne vom strădui să renunțăm la toată suficiența, la toată mândria, la orice încredere neplăcută în noi înșine, din acel moment noi vom fi din ce în ce mai primitori ai acestui har de credință pe care Duhul Sfânt l-a pus în noi la botez, dar sub forma unui mic germen care trebuie să se dezvolte și care se va dezvolta doar în măsura în care vom coopera în străduința de a deveni mai umili, în străduința de a deveni mai liniștiți în interior, mai primitori ai acestei lumini pe care Duhul Sfânt o va trezi în noi.

În această duminică a orbului din naștere, să cerem Domnului, la fel ca Apostolii, să ne sporească credința. Da, avem credință, dar credința noastră trebuie să se dezvolte, ea trebuie să devină din ce în ce mai mult acea credință văzătoare, acea privire interioară care să ne poată ghida de-a lungul vieții și să ne poată umple și de bucurie. Pentru că, în măsura în care avem certitudinea Învierii Domnului, în care suntem convinși profund de adevărul acestei Taine, care este inima credinței noastre creștine, atunci și bucuria Domnului, acea bucurie dăruită nouă - „Vă dau bucuria mea, nu cea pe care o dă lumea” - va străluci în noi. Fie ca acea bucurie a Tatălui nostru, a Fiului Său iubit și a Duhului Sfânt să crească tot mai mult în noi. Spre slava Preasfintei Treimi în vecii vecilor! Amin.

Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe mai 2020,

după o mărturisire a Pr. Arhim. Placide Deseille - Cununa binecuvântată a anului creștin, Mânăstirea Sfântul Antonie cel Mare

Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă

– 25.05.2020 07:15 –

Biserica Sfântului Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, din Ierusalim - Țara Sfântă - s-a redeschis de ieri, 24 mai 2020, după ce a fost închisă închinării credincioșilor o perioadă de exact două luni.

A treia aflare cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Mucenic Celestin și Sfântul Cuvios Olvian
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

A treia aflare cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Mucenic Celestin și Sfântul Cuvios Olvian

– 25.05.2020 06:57 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Admitere liceu 2020: Înțelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Înțelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi!

– 24.05.2020 16:28 –

Află mai multe dând click AICI!
Admitere liceu 2020: Umblați pe calea cea dreaptă a priceperii!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Umblați pe calea cea dreaptă a priceperii!

– 23.05.2020 12:00 –

Află mai multe dând click AICI!
Admitere liceu 2020: La Dumnezeu se află înțelepciunea și puterea!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: La Dumnezeu se află înțelepciunea și puterea!

– 23.05.2020 10:06 –

Află mai multe dând click AICI!
Filmul documentar Sfântul Iosif Isihastul, avându-l în rol principal pe Jonathan Jackson, online pentru câteva ore
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Filmul documentar Sfântul Iosif Isihastul, avându-l în rol principal pe Jonathan Jackson, online pentru câteva ore

– 22.05.2020 07:09 –

Un nou documentar despre Părintele duhovnicesc athonit al secolului XX, Sfântul Iosif Isihastul, despre care ați mai putut citi în paginile Lăcașuri Ortodoxe, a fost disponibil online ieri, pentru câteva ore. Filmul îl are în rolul principal pe câștigătorul Premiului Emmy, renumitul actor Jonathan Jackson.

Filmul a primit deja trei premii la “London Short Film Festival”, câștigând, de asemenea, cinci premii Odysseus la London Greek Film Festival: cel mai bun documentar, cel mai bun actor (Jonathan Jackson), cel mai bun videoclip, pentru „A Prayer for All” de Jonathan Jackson (cu versuri inspirate din scrierile Sfântului Iosif) și două premii onorifice acordate călugărilor mănăstirii Vatoped de pe Muntele Athos, pentru realizarea documentarului și participarea lor la documentar și pentru „contribuția lor spirituală și socială în întreaga lume”.

Admitere liceu 2020: Învață unde este lungimea zilelor și viața!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Învață unde este lungimea zilelor și viața!

– 21.05.2020 11:53 –

Află mai multe dând click AICI!
Să luăm aminte ce înseamnă iubirea adevărată de Arhiereu și să recunoaștem că suntem atât de departe de ceea ce presupune să fii cu adevărat credincios!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Să luăm aminte ce înseamnă iubirea adevărată de Arhiereu și să recunoaștem că suntem atât de departe de ceea ce presupune să fii cu adevărat credincios!

– 20.05.2020 07:07 –

Eliberarea Ierarhului Ioanichie de Muntenegru a fost întâmpinată cu o manifestare deosebită a credincioșilor, aliniindu-se pe un câmp mare și formând cuvintele: „Bine ai venit, Vlădica!”. Aceștia au desfășurat steagul mare sărbesc pe o lungime de 33 de metri, pentru a-și saluta Arhiereul. Să luăm aminte ce înseamnă iubirea adevărată de Arhiereu și să recunoaștem că suntem atât de departe de ceea ce presupune să fii cu adevărat credincios!

Un videoclip poate fi văzut la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=1cG7o-dChUM .

Iar pentru a nu crede că este vorba despre o manifestare izolată, vă recomandăm un alt material video realizat cu ocazia aceleiași întorceri în mijlocul turmei, pe care credincioșii au așteptat-o manifestând în mai multe orașe, cu atât de mare drag si cu multă rugăciune, în cel mai civilizat mod posibil. Iată cum se prezintă o Biserică lucrătoare și cum se manifestă tinerii care care iubesc cu adevărat Biserica… Iar noi, când ne-am văzut Arhierii proprii atacați, înghesuiti în fața televizoarelor… ne-am bucurat!

“Cela ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă!”
(Sfânta Evanghelie după Luca 10, 16) - răsună cuvintele Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
rostite către Sfinții Săi Ucenici și Apostoli.

Iar “Cela ce vă primește
pe voi, pe Mine Mă primește!”(Sfânta Evanghelie după Matei 10, 4)

Vom mai fi noi în stare vreodată să mai luăm, cum trebuie, aminte? Iată și acest al doilea material video de primire https://www.youtube.com/watch?v=GYw6djJ_yhU a celui care pentru cei credincioși nu este nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu, prin dumnezeiescul Dionisie, citat de Sfântul Nicodim Aghiorîtul zicea:

“Eu în mâinile Arhiereilor M-am asemănat, pentru că ei țin în locul Ierarhiei celei pământești, Fața Mea. Ei sunt oglinzi atât de curate ale mărimii Mele celei dumnezeiești, Oglinzi neîntinate, primitoare de strălucirea cea începătoare de lumină’.”

Și, fiindcă tot parcurgem o perioadă îndurerată după pierdea unui mare Ierarh al nostru, a cărui mutare la Domnul a fost anunțată chiar în această dimineață, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul nostru drag al Sucevei şi Rădăuţilor - pe care Dumnezeu îl va odihni cu siguranță între iubiții sfinții Săi, care acum îl întâmpină tot cu făclii aprinse și ramuri de finic, cum noi credincioșii niciodată nu am fost în stare să-l primim niciodată în toți acești ani - într-un același și unic glas: “Vlădica, bine ai venit!”; iar totodată într-o vreme în care ne apropiem de Sărbătoarea frumoasă, atât de puternic sfințitoare și de Sfântă a Cincizecimii, merită să luăm din nou aminte, cinstind deopotrivă și vorbele dumnezeiescului Grigorie cel Mare al Tesalonicului, rostite la o astfel de zi de mare de cinstire a Pogorârii Duhului Sfânt, care se apropie acum și de noi:

“Apostolii, zice, în ziua a cincizecea, au luat Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, și într-acest chip s-au aprins ca niște atât de curate făclii din flăcările cele cerești ale dumnezeieștii și sfințitei Sale dăruiri.

Deci precum dintr-o făclie poate să se aprindă alta, și dintr-aceea alta, după împărtășire, și pe rând un număr mare, într-acestași chip și Arhiereii s-au aprins ca alte atâtea încă făclii din făcliile cele dintâi ale Apostolilor și s-au umplut de prea-fericitele raze ale darurilor celor luminoase ale Prea-sfântului Duh, care se împart în toată Biserica lui Hristos”.

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin

Admitere liceu 2020: învață unde este tăria!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: învață unde este tăria!

– 19.05.2020 15:06 –

Află mai multe dând click AICI!
Dar ce-ți lipsește, mamă? Ți-am dat totul; orice ți-ai dorit ți-am luat! Nu ți-a lipsit niciodată nimic…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Dar ce-ți lipsește, mamă? Ți-am dat totul; orice ți-ai dorit ți-am luat! Nu ți-a lipsit niciodată nimic…

– 19.05.2020 07:55 –“Îmi amintesc un episod destul de dramatic pe care l-am trăit într-o zi. Împreună cu un alt frate din mănăstirea noastră, am fost invitați să luăm masa la o familie care iubea mănăstirea noastră, dar care nu avea o viață creștină ferventă și arzătoare. Acest bărbat și soția sa înțeleseseră ceva, în timp ce veneau la mănăstire, și de aceea ne-au rugat să mergem în casa lor și să stăm de vorbă cu ei. Aveau o fiică de aproximativ șaptesprezece ani, care era și ea acolo. În timpul mesei, am vorbit despre viața noastră monahală și despre semnificația vieții creștine; și dintr-o dată fiica lor a izbucnit în lacrimi, plângându-se că este cumplit de nefericită, dramatic de nefericită. Părinții ei au încercat să o mângâie spunând:

‘Dar ce-ți lipsește, mamă? Ți-am dat totul; orice ți-ai dorit ți-am luat. Nu ți-a lipsit niciodată nimic. Te-am ajutat să ai studii bune, ca să poți reuși; ai înaintea ta o carieră care te va mulțumi’. Însă fiica lor plângea și mai mult, zicând: ‘Da, mi-ați dat totul, dar nu mi-ați dat esențialul, viața mea n-are niciun sens’.

Riscul care ne paște aici, este să uităm adevăratul sens al vieții noastre, să acordăm mai multă valoare unei multitudini de lucruri care, desigur, pot avea importanța lor, dar care sunt foarte relative, de importanță strict pământească și să lăsăm neîmplinită, din această cauză, această sete profundă care ne caracterizează. Și atunci când devenim conștienți de aceasta, simțim o mare tristețe în toate lucrurile, simțim un disconfort, care ne face să pierdem gustul pentru tot ceea ce se află în jurul nostru, pentru că nu am fost atenți la această sete care oricum exista în noi, nu am primit, nu am urat bun venit și nu am lăsat să dea roade acest dar al Duhului, care numai El o poate stinge.

Da, nu avem nevoie doar de bunuri pământești, de prosperitate pământească. Avem nevoie de această comuniune cu Dumnezeu, care nu se va încheia cu viața noastră aici, jos, ci care se revarsă în viața veșnică, așa cum a spus Hristos femeii samaritene, această viață eternă pentru care suntem creați.

Prea des, ne limităm îngrijorarea - și acest lucru se poate întâmpla chiar și la călugări și maici - la viața pământească. Nu credem suficient de tare că suntem nemuritori, că moartea fizică nu va fi decât un episod din viața noastră, și nu cel mai important. Sau, dimpotrivă, cel mai important, în sensul că moartea noastră pământească ne va introduce pe deplin în viața veșnică, dacă am fost credincioși darului lui Dumnezeu, dacă am făcut ca harul botezului nostru să dea roade.

Aceasta a învățat-o Hristos pe femeia samariteancă. Hristos i-a adus deja, prin cuvântul Său, prin simpla Lui prezență, gustul acestei vieți. Iar cuvântul pe care femeia l-a dus atunci samaritenilor din acest oraș, Sychar, le-a dat și lor un gust al vieții veșnice; și de aceea au crezut în el.

Traducere, adaptare si interpretare Lăcașuri Ortodoxe,

după Pr. Placide Deseille - „Coroana binecuvântată a anului creștin” - Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare

Ierarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Ioanichie de Budimlja-Niksic, a fost eliberat
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ierarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Ioanichie de Budimlja-Niksic, a fost eliberat

– 19.05.2020 07:30 –

Ierarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Ioanichie de Budimlja-Nikšić, a fost eliberat după ce a fost arestat și reținut din seara zilei de 12 mai 2020, prin decizia Guvernului Muntenegrean. În jurul orei 12:30, pe 16 mai, Episcopul a părăsit secția de poliție din orașul Nikšić. 8 preoți fuseseră arestați împreună cu Preasfinția Sa, inclusiv preotul Slobodan Jokić care, după interogatoriu, a fost dus înapoi la spital, unde s-a aflat sub supravegherea poliției.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий: Мы будем бороться за свободу верыEpiscopul Ioanichie de Budimlya-Niksic: Vom lupta pentru libertatea credinței...

Conform revistei Pravoslavie, începând cu ziua de 15 mai, de la ora 9 dimineața, un număr mare de oameni se adunase în așteptarea eliberării episcopului lor. În primul rând, Episcopul a mulțumit credincioșilor pentru sprijinul și dragostea lor, care, a spus acesta, este o expresie a iubirii față de Biserică. Ierarhul i-a invitat, pe toți cei adunați, la pace și respect reciproc.

“În ciuda faptului că nu înțeleg anumite acțiuni ale autorităților și că nu pot fi de acord cu acestea, trebuie să spun că poliția de la secția de poliție unde am fost reținuți a fost mai mult decât corectă”, a declarat acesta.

Comentând acțiunile autorităților muntenegrene, Episcopul a declarat că a fost surprins de conduita lor, din care se poate deduce că credința și Biserica sunt singurele probleme din Muntenegru.

L’évêque Joannice de Budimlja-Nikšić (Monténégro) a été libéré

Episcopul și-a exprimat regretul că autoritățile au decis să lupte cu sfintele lăcașuri și reclive. El a mai adăugat că „neo-comuniștii, moștenitorii lui Tito” merg tot mai departe în persecuțiile împotriva Bisericii, iar acest lucru provoacă tot mai multă rezistență din partea oamenilor.

„În aceste zile, cu toții am fost martorii devotamentului vostru față de Biserică și de credință și în special de Sfântul Vasile din Ostrog. Fie ca Domnul și Sfântul Vasile să vă răsplătească pe toți!”, a spus Ierarhul, amintindu-le celor adunați că fiecare trebuie să fie pregătit pentru o luptă îndelungată pentru credință.

“Vrem libertatea de credință, vrem ordinea în țară, vrem respect pentru Constituție și lege… Vom lupta pentru libertatea de credință și pentru libertate și pentru onoarea fiecărui om și pentru demnitatea umană, pentru onoarea și demnitatea fiecărui cetățean, indiferent cine este, ce se consideră el însuși și de ce parte se află. Avem nevoie de libertate și de ordine în țara noastră”, a concluzionat el.

Pe perioada arestării Ierarhului, proteste au avut loc în multe orașe din Muntenegru: Podgorica, Niksic, Plevlja, Beran, Belo Polje, Budva și multe altele. Protestele din Budva au durat trei zile la rând. În Beran, au fost numărați aproape 5.000 de manifestanți. Videoclipul de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=cY8zx4-H17E surprinde protestul din Beran.

Atacurile îndreptate în Turcia împotriva Patriarhului Ecumenic trebuie să fie condamnate de comunitatea internațională
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Atacurile îndreptate în Turcia împotriva Patriarhului Ecumenic trebuie să fie condamnate de comunitatea internațională

– 19.05.2020 06:59 –

Un articol apreciat de presa internațională ca fiind periculos a fost publicat într-o revistă turcească, mai mulți membri ai minorității, între care și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, fiind acuzați că ar fi acordat asistență lui Fethullah Gulen, pentru ca acesta să poată pune la cale o lovitură de stat împotriva Președintelui actual Tayyip Erdogan.

Ulterior, Maximos Charakopoulos, oficial al delegației elene la Adunarea Inter-Parlamentară Ortodoxă, a cerut presei internaționale să condamne astfel de atacuri la adresa Patriarhului Bartolomeu și să adopte măsuri protective în ceea ce-l privește.

Franța: Premierul încalcă legea, fiind acuzat de Consiliul de Stat pentru ingerință gravă și ilegală în viața Bisericii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Franța: Premierul încalcă legea, fiind acuzat de Consiliul de Stat pentru ingerință gravă și ilegală în viața Bisericii

– 19.05.2020 06:47 –

Franța: Consiliul de Stat ordonă Premierului să ia măsuri mai puțin restrictive privind adunarea în lăcașurile de cult

Consiliul de Stat al Franței a publicat o ordonanță privind adunările în lăcașurile de cult, prin care judecătorul de procedură al Consiliului de Stat “ordonă guvernului să ridice interdicția generală și absolută de adunare în lăcașurile de cult și să adopte în loc măsuri strict proporționale cu riscurile pentru sănătate”.

France: le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de prendre des mesures moins contraignantes pour les rassemblements dans les lieux de culte

Judecătorul “constată că sunt posibile măsuri de supraveghere mai puțin stricte decât interzicerea oricărei adunări în lăcașurile de cult, prevăzută în decretul din 11 mai 2020”.

“Prin urmare, consideră că interdicția generală și absolută este disproporționată în raport cu obiectivul păstrării sănătății publice și constituie, astfel, având în vedere natura esențială a acestei componente a libertății de cult, o ingerință gravă și în mod vădit ilegală”.

În consecință, Premierul Franței este obligat să modifice, în termen de opt zile, decretul din 11 mai 2020.

Vizionați Filmul “7 Cuvinte” gratuit până pe 7 iunie 2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Vizionați Filmul “7 Cuvinte” gratuit până pe 7 iunie 2020

– 19.05.2020 06:34 –

Apel la neuitare a martirilor din temnițele comuniste. Vizionați Filmul “7 Cuvinte” gratuit până pe 7 iunie 2020 pe site-ul: http://www.scrumfilmul.ro.

Joi, 21 mai, regizorului Andrei Negoiţă Zagorodnâi își serbează ziua de naștere.

Admitere liceu 2020: Învață unde este puterea înțelegerii!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Învață unde este puterea înțelegerii!

– 18.05.2020 16:40 –

Află mai multe dând click AICI!
Uraaaa! Am fost din nou la biserică!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Uraaaa! Am fost din nou la biserică!

– 18.05.2020 07:36 –

Timizi, stângaci și puternic emoționați, am mers cu toții din nou la biserică... Acum realizăm că era de fapt cu mult mai mult decât rugăciunea, închinarea, cântarea… Găseam acolo, de fiecare dată, altceva.

Sfioșenia, respectul și discreția celor prezenți ne-au readus în minte propria familie. N-am mai stat, adevărat, ca altcândva. Slujindu-se afară, ne-am mai putut plimba, cânta în voie și am putut vedea în cât de mare măsură participa întreaga natură. Pe gratiile uneia dintre ferestre, o păsărea pe care prezența numeroasă - după atâta timp ascunși - o cam speria, încerca și ea să-și revendice dreptul firesc de a cânta.

Nu știu în ce măsură am fost atenți la slujbă, dar ne era destul că ne aflam din nou în casa Sa. Ne-am amintit, apoi, și am realizat că, într-adevăr, ne place să mergem, indiferent dacă prin spovadă ne umilim și rând pe rând Părintele pe fiecare ne certa, fiindcă după o atât de lungă perioadă de ceartă isterică și aroganță din partea altcuiva, realizezi cât de frumoasă și de diferită este “cearta” care venea din partea celui care atât de mult, ca nimeni altul, te iubea.

Blândețea de pe chipul Părintelui ne-a mângâiat de cum am intrat. Sfintele Moaște erau așezate pe locul lor sfințit, așteptând, iar Sfânta Evanghelie, cu mare putere, așezată în centru, le străjuia. Era blândețea aceea părintească, a celui “blând și bun” care, atunci când, fiind obligat să ne recomande să stăm acasă, asumându-și el pentru fiecare dintre noi această decizie (ca să ne vină mai ușor, fără a ne frământa), din poartă în poartă, nevăzut, ca o făptură îngerească, a ajutat ca, din înaltul cerului să avem pe rând crenguța de Florii, Lumina Învierii și Sfintele Paști în case, cum se întâmpla an de an. Ba chiar și slujba înălțătoare din noaptea luminată, când până și stelele altfel călătoreau, ne scosese prin cântările ei afară din case, la porți, dăruită și cântată parcă mai tare și parcă mai din plin, atunci când, din răutatea și căderea lumii, tot singur slujea…

A fost, azi, pentru prima dată, de atâta timp, când de sub tencuiala nouă, acum ajunsă și ea veche, am putut zări locul în care altădată se afla ușa de intrare, considerată prea mică odată cu înmulțirea numărului credincioșilor. Prelungirea ulterioară a bisericii a făcut ca intrarea să se mute într-un alt punct cardinal, iar înscrisul săpat în piatră odată cu zidirea ei, acum străjuiește o mică fereastră, rămas ca unică mărturie. Se vede cum mâini poate mai puțin dibace, dacă nu prea obosite sau tremurânde de emoții precum cele pe care le-am trăit și noi astăzi, încercaseră să tăinuiască locul prin care se intra altădată. Probabil, de atunci s-or fi gândit că, având o ușă în plus și mult mai grea, cine știe cărei generații viitoare păcătoase îi va veni vreun gând, să-i fie mai greu totuși să le închidă în fața credincioșilor.

N-am fost rupți unii de alții, cum se spera, nici depărtați și nici măcar n-am simțit că ni s-ar mai fi luat ceva. Am realizat cu toții că rămăseserăm, în ascultare și cu răbdare, uniți, în continuare legați ca parohie, ca frați, fiindcă acum știm cu certitudine cu toții și puteam spune sigur fiecare dintre noi că Îi aveam cu toții, pe ea, Mireasa Lui, și pe Hristos, de fapt tot timpul: “în inima mea” - acolo unde oricât s-ar înfuria mai marii politicienii noștri, exemplul păcătos și învățătura lor aducătoare de pedeapsă și de moarte pe veci nu vor putea intra!

Și iată, acum, biserica mea:

MOȘTENITORI AI LUI HRISTOS, ÎN BUCIUMENI
Actualmente un cartier de oraș.. în trecut Buciumeniul era cunoscut ca un sat cu rădăcini înfipte adânc în tradiția creștină. Odată, cea mai înaltă casă din sat nu avea voie să depășească, sau măcar să se apropie în înălțime de cea pe care sătenii o închinaseră Domnului. Astăzi, biserica a rămas retrasă, undeva în vechea vatră a satului, pe malul râului care trasează una din granițele așezării, însă aceasta doar pentru că proiectarea urbanizării recente care se mankifestă mai ales în jurul capitalei, nu mai ține cont de centrarea pe locul de închinăciune.
Condițiile nu sunt mai vitrege ca altădată, iar oamenii nu s-au schimbat nici ei foarte mult - albumele de familie rănmase prin sertare dezvăluind chipuri asemănătoare celor de astăzi, cu o manifestare pioasă dar nu neapărat care să și atragă atenția. Nu cu mulți ani în urmă, clopotul mare al bisericuței a fost furat, însă dragostea față de Hristos și dorința ca chemarea celor din jur la sărbătoare să nu înceteteze vreodată, au făcut ca, în scurt timp, vechiul clopot să fie înlocuit de săteni cu două, care să răsune mult mai bine. Acum, ele se aud chiar și din extremitatea răsăriteană opusă a satului, unde zgomotul unei șosele mari, tranzitate de camioane, nu reușește să înăbușe bucuria credincișilor în chemarea lor la rugăciune. O ocazie bună și existența acestei șosele! Mulți trecători întâmplător prin zonă având prilejul de a fi martori obiceiului tradițional manifestat în fiecare duminică și la sărbători, prin intrunirea stradală a mai multor “înțelepte” și “înțeplepți” ai satului. În grupuri de 5-6 sau mai multe persoane, sosesc din celelalte trei puncte cardinale, de la distanțe de sute de metri, pentru a se uni “întru unul” (singur) grup, în capătul cărării, rămasă și acum singura cale dreaptă și îngustă, reperzentare simbolică a Învățăturii Mântuitorului nostru, către biserica străbunilor și speranța nepoților lor.

Au înălțată, ca far luminos, mai ales când vremea se arată întunecată, o Sfântă Troiță dăruită de Dumnezeu cu o cruce mare și înflorată, din lemn, tocmai bine pentru un început al comuniunii, care să îi întărească pe această cărare spre lăcașul mântuirii. Trecătorii străini îi recunosc ușor; au îmbrăcămintea cuviincioasă și atutudinea încrezătoare. Astfel mărturisindu-L pe Hristos, sătenii străbat drumul, mergând dintr-un capăt în celălalt al lui, asemenea unei limbi mari a unui clopot, care este satul.

Tinerii sunt prezenți în rugăciune și, câteodată, când lumea din afară îi mai slăbește și lasă, reușesc să se întâlnească și în biserică. Vor urma cu siguranță exemplul bunicilor și al părinților, iar asta o garantează bucuria de a mai rămâne împreună și după slujbă, povestind despre isprăvile lor, în jurul bisericii.

Abia așteaptă Învierea! Tradiția străbună îi cheamă în mod special la asta. Au de pregătit pachete despre care discută cu luni înainte, între ei și cu preotul lor, după cum se pregătește în comunitate rânduiala. Căci anual, vine rândul câte unei singure familii pentru asta. Iar rânduiala nu este deloc una ușoară, fiindcă nu ar fi vrednică de măsura credinței și iubirii lor.

Au neamuri mari, fiindcă tot tradiția și credința le promiteau puterea familiei numeroase, încât de la intrare și până la ieșirea din sat, ai zice că întâlnești un singur neam. Cei care fac de strajă în biserică la fiecare sărbătoare și duminică, tămâind înainte toate străzile satului, ar garanta cu ușurință: neam din neamul lui Hristos. Lumina învierii, care încă dinainte de a ajunge în case, în Noaptea Luminată, umple aleile care conduc la cei adormiți, întărește și ea legătura puternică cu începuturile noii istorii.

Au în tradiție botezul cu nume de sfinți și nu au căutat ca inspirație persoane din lume care să li se pară mai importante decât aceștia. Nu sunt o comunitate perfectă de credincioși, dar iubirea celor cu credință nu se poate să nu umple cu prea-plin, golurile firave ale necredinței. Și nici această umplere nu li se pare a fi grea. Cum să compari pata necredinței unora din ziua de azi, cu lipsurile materiale de altădată, cu care se luptau să își ridice și să își împodobească biserica? Cunosc pe cineva dintre străbuni care căra tot anul gheață în căruță, tăiată din râu, doar pentru că trebuia câștigată cumva cinstit țigla cu care să acopere biserica… în care parcă prea tare ploua! Era singurul câștig pentru care i se părea că munca nu era zadarnică. Nu i-a fost anevoie, fiindcă nimeni din acest sat, niciodată nu a fost singur. Ba, împreună obișnuiți să lucreze la casa sfinților, au putut să (ne) ridice și așezarea așa mare - odată sat și, deopotrivă, cartier, cum o vedem noi astăzi.

Trăiesc toți, azi, sub hramul Sfinților împărați Constantin și Elena de altădată, avându-i de foarte curând ca ocrotitori pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, pe lângă Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și Sfântul Ierarh Nectarie și împreună ajutători pe Sfinii Părinți și Sfetnici din vremea străbunilor lor. Pe aceștia din urmă i-au zărit dintotdeauna în senina depărtare a Bucegilor: un Cuvios Părinte Stareț Mihail, cu Părintele său slujitor Antonie și Pustnicul lor necunoscut pe care Maica Domnului l-a descoperit acestora în Peștera Ialomicioarei. Nu se sfiesc să îi cinstească pe toți aceștia, în fiecare an, de acum deja ajuns un obicei puternic tradițional, nu doar la hramul sfântului lăcaș, ci și la înălțarea Sfintei Cruci, în jurul Troiței “Crucea de Lemn” aflată în celălalt capăt al cărării bucuriei care îi va îndruma întotdeauna spre biserica dragă lor din sat.


Biserica a fost ridicată la data de 25 septembrie 1787 de către marele stolnic Constantin Nenciulescu. În timpul ocupației germane din 1918, buiserica a fost transformată în grajd, iar din 1919 a fost declarată monument istoric. În prezent, în ea slujește Părintele Paul Groza, înconjurat de credincioșii săi.

Sfânta Troiță “Crucea de Lemn” a fost sfințită în data de 14 septembrie 2016, fiind situată pe șoseaua principala națională București-Târgoviște, aparținând de satul Buciumeni, Buftea.

Cu ajutorul lui Dumnezeu,

un articol Lăcașuri Ortodoxe, Duminica Sfintei Samarinence, 2020 - KSLCătălin, Anisia-Ecatherina, Teo-Christian, Carmen-Ana


Admitere liceu 2020 - învață unde este înțelepciunea
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020 - învață unde este înțelepciunea

– 17.05.2020 13:22 –

Află mai multe dând click AICI!
Admitere liceu 2020 - un loc ce transformă talentul în virtute
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020 - un loc ce transformă talentul în virtute

– 17.05.2020 13:19 –

Află mai multe dând click AICI!
O școală altfel, nu doar o săptămână pe an…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

O școală altfel, nu doar o săptămână pe an…

– 16.05.2020 11:49 –
O școală altfel, nu doar o săptămână pe an…

Află mai multe dând click AICI!
Patriarhul Moscovei reduce dările eparhiilor și bisericilor către Patriarhie
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Patriarhul Moscovei reduce dările eparhiilor și bisericilor către Patriarhie

– 16.05.2020 09:40 –

Patriarhul Kirill al Moscovei a binecuvântat ca, în anul 2020, dările eparhiilor și parohiilor către Patriarhie să fie reduse cu 25% față de 2019, pornind de la reducerea participării credincioșilor la slujbe. Episcopii trebuie să trimită Patriarhului un raport, care să descrie situația Eparhiei lor, incluzând informații despre scăderea procentuală a veniturilor față de anul trecut și un raport privind reducerea taxelor parohiale pentru bugetul eparhial.

Procesiune aeriană cu Icoana Maicii Domnului Kursk, la New York (SUA)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Procesiune aeriană cu Icoana Maicii Domnului Kursk, la New York (SUA)

– 16.05.2020 07:53 –


Miercuri, 13 mai 2020, la Înjumătățirea Cincizecimii, Preasfințitul Părinte Episcop Nicolae de Manhattan a efectuat o procesiune aeriană cu Icoana Maicii Domnului Kursk, în SUA în jurul Manhattan, Greater New York si Long Island.

Mitropolitul Germaniei acuză amestecul Statului în treburile Bisericii, interzicându-le credincioșilor să se împărtășească după... rânduiala statului
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mitropolitul Germaniei acuză amestecul Statului în treburile Bisericii, interzicându-le credincioșilor să se împărtășească după... rânduiala statului

– 16.05.2020 06:52 –

Dragii mei creștini ortodocși din Germania,

Hristos a înviat!

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, răspunzând unei cereri recente, scrie următoarele:

‘Biserica lui Hristos, ascultând îndemnul Întemeietorului Său, ‘Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu’ (Sfânta Evanghelie după Matei 22, 21), a recunoscut întotdeauna înalta responsabilitate a Statului de a-și reglementa propriile afaceri, dar a păstrat pentru sine dreptul sacru și inalienabil de a apăra ceea ce a primit, de a organiza viața eclezială și de a oficia Sfintele Taine în conformitate cu tradiția și conștiința proprie.

Le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat œcuménique) annonce que la communion ne sera plus donnée aux laïcs dans son diocèse et dénonce l’intrusion de l’État allemand

Amintind că Biserica a acceptat temporar măsurile restrictive extraordinare impuse de unele state, mesajul continuă:

“Faptul că, totuși, Biserica noastră a acceptat interzicerea provizorie a oficierii slujbelor liturgice în biserici cu participarea credincioșilor, nu înseamnă că poate și dorește să facă un compromis în ceea ce privește evlavia ortodoxă și în special pe tema Tainelor dătătoare de viață, a Sfintei Euharistii și a modului în care este oferită. Sfânta Mare Biserică a lui Hristos menține neîntrerupt învățătura ortodoxă dată de Dumnezeu privind Euharistia divină’.

Cuvântul Patriarhului nostru este foarte clar și exprimă conștiința Bisericii Ortodoxe și a tuturor membrilor săi din întreaga lume. În ciuda tuturor acestor lucruri, cu ocazia deschiderii bisericilor pe teritoriul Germaniei, au fost emise decrete de stat care, în afară de celelalte măsuri de securitate pe care le-am adoptat în mod natural, se ajunge la punctul de a reglementa și modul în care se oferă Sfânta Împărtășanie, adică s-a interzis Dumnezeiasca Împărtășanie din Sfântul Potir folosind Sfânta Linguriță.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

În consecință, cu durere profundă, vă informez că atâta timp cât aceste decrete menționate mai sus rămân în vigoare, chiar dacă putem merge cu toții la biserică, nu ne vom putea împărtăși, cu excepția preoților.”


În continuare, prin mesajul său, Mitropolitul a anunțat că, astfel, practic, rămân în vigoare legile și măsurile adoptate de stat în 30 aprilie 2020, directivele din 30 aprilie 2020, directivele din 1 mai 2020 și măsurile complementare din 13 mai 2020, adoptând astfel decizia ca propriii credincioși să nu fie împărtășiți până la ridicarea totală a măsurilor, în locul schimbării în fața acestora a rânduielilor privind Sfânta Împărtășanie valabile de milenii.

Αποκλειστικό -Μητρ. Γερμανίας: Επεμβαίνουν στην ελευθερία της θρησκείας. Αν δεν υπακούσουμε στους νόμους, θα μας κλείσουν τις Εκκλησίες

“Excluderea forțată a credincioșilor noștri de la Sfânta Împărtășanie constituie cea mai chinuitoare și dureroasă măsură pe care am fost nevoit să o adopt pe perioada slujirii mele ecleziastice ca Mitropolit al Germaniei, de 40 de ani. Cer Domnului Slavei revocarea acestei decizie cât mai curând posibil.

Cu dragoste de tată, Mitropolitul vostru Augustin,
Bonn, 13 mai 2020”.

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020

Declarație a Mitropolitului Amfilohie al Muntenegrului, privind arestarea Episcopului Ioanichie și a altor preoți
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Declarație a Mitropolitului Amfilohie al Muntenegrului, privind arestarea Episcopului Ioanichie și a altor preoți

– 16.05.2020 06:33 –„În timpul Sărbătorii Sfântului Vasile din Ostrog - fie slăvit și fie cu el mila - am vorbit cu oamenii de când a fost ridicată racla cu sfintele moaște ale Sfântului Vasile, am vorbit în aceeași zi în Catedrala Sfântul Vasile din Nikšić, îndemnând pe toți oamenii să-l slăvească toți, împreună, în duhul și numele său, pe Sfântul Vasile, să slăvească acest mare sfânt ierarh al lui Dumnezeu, astfel încât, cu o inimă și un singur suflet, să ne îmbrățisăm lângă racla sa.

Astăzi, îi salut pe oamenii din Muntenegru, din lăcașul Sfântului Petru de Cetinje, iar ieri, în numele Consiliului Episcopal, am trimis un comunicat de presă, în care am rugat autoritățile statului să elibereze rapid pe Episcopul Ioanichie, din închisoare, și pe preoți. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și a provocat reacția oamenilor, deși în acest comunicat de presă am cerut oamenilor să rămână la casele lor, să se roage lui Dumnezeu în pace și calm, să se roage împreună lui Dumnezeu, pentru sănătate și mântuirea tuturor oamenilor bolnavi, astfel încât toate conflictele civile și toate neînțelegerile din Muntenegru să fie evitate. Din păcate, autoritățile nu au respectat acest lucru și de aceea am ajuns la evenimentele din acea noapte în Muntenegru, unde membrii credincioși au fost răniți, tinerii au fost bătuți în Pljevlje și, în același timp, forțe de aplicare a legii. Acest lucru este tragic pentru noi toți, tragic pentru lume și pentru Europa.

De asemenea, mă adresez din lăcașul Sfântului Petru de Cetinje, pentru a ne întoarce la Dumnezeul iubirii, ca să ne întoarcem unii către alții în dragoste, indiferent de angajamentele noastre din Muntenegru religioase, naționale, politice sau de alt fel. Să revenim la înțelegerea și libertatea frățească. Acest lucru este esențial, ceea ce și recomand astăzi.

Le métropolite du Monténégro Amphiloque: “Si quelqu’un doit être condamné pour ce qui se passe au Monténégro… c’est moi!”Mitropolitul de Muntenegru, Amfilohie: „Dacă cineva trebuie să fie condamnat pentru ceea ce se întâmplă în Muntenegru ... atunci acela sunt eu!

Mă rog celor de la putere, să-l elibereze imediat pe Episcopul Ioanichie, care este nevinovat, și pe preoții săi care se află în închisoare, ca aceste dezbinări și conflicte să se încheie, ele fiind prezente în Muntenegru, nu de ieri, ci de pe vremea Sfântului Petru de Cetinje și mai ales după 1945, în această epocă fratricidă și deicidă. Ca succesor al său, simt obligația, în numele acestuia, să-i îmbrățișez moaștele, să chem la iubirea fraternă, atâția câți suntem, pentru ca iubirea să domnească în Muntenegru, acea iubire pentru care s-au sacrificat Sfântul Petru de Cetinje, Sfântul Ioan Vladimir, regele din Zeta și martirul, precum și Sfântul Ioan Botezătorul al cărui braț îl îmbrățișăm aici, și Domnul Iisus Hristos Însuși, având aici un fragment din Crucea prețioasă pe care S-a răstignit din dragoste pentru toate ființele umane și pentru toată creația.

Aceasta este necesar și esențial, în acest moment. Dacă cineva trebuie să răspundă pentru ceva, le răspund atunci celor de la putere - le voi scrie în aceste zile, într-o scrisoare, Președintelui și Premierului - că eu sunt acela. Și dacă cineva trebuie să fie arestat și judecat, acela trebuie să fie Mitropolitul Muntenegrului și Litoralului, succesorul Sfântului Petru de Cetinje. Și dacă este vinovat, lăsați-l să fie condamnat.

În plus, nu aș fi primul Mitropolit condamnat. În 1945, un alt Mitropolit [Ioanichie Lipovac / LO] a fost ucis, împreună cu 120 de preoți, iar urmașul său [Iosif Cvijović / LO] a fost condamnat la unsprezece ani de închisoare, acuzat că a fost dușman al statului, pentru colaborare cu dușmani ai acestuia, cu Occidentul și Europa… Și succesorul său, Daniil [+1991], a fost persecutat, pentru că a apărat biserica din Lovćen împotriva demolării. În 1991, a fost ucis pentru că m-a ales și m-a propus succesor. Ținuturile Mitropoliei de Muntenegru au îndurat mult, mai ales în ultimele vremuri.

Le răspund tuturor: dacă cineva va fi condamnat pentru ceea ce se întâmplă în Muntenegru și pentru evenimentele din rândul oamenilor din Muntenegru, atunci în mod special eu sunt acela care trebuie judecat. Sunt gata să mă prezint în fața instanței și să fiu condamnat la cinci ani, zece ani, atât cât este necesar… De altfel, când am fost întronizat, am spus-o în fața Patriarhului Serbiei și înaintea reprezentanților Statului din acea vreme, care sunt la fel ca cei din ziua de azi, zicând că am ajuns pe pozitia în care să împac nu numai traiul unuia cu celălalt, ci și pe cei vii cu cei morți și morții între ei. Și am lucrat, în măsura forței mele, în acești treizeci de ani, pe această direcție: să implor această pace a lui Dumnezeu, această pace frățească între muntenegreni, între toți oamenii, astfel încât divizările noastre să fie depășite, ele fiindu-ne specifice și continuând cu un astfel de comportament.

Митрополит Амфилохије: Молим све да сачувамо мир, ако треба неко да буде суђен нека то будем ја, пустите Владику Јоаникија, свештенике и народMitropolitul Amfilohie: Îi rog pe toți să păstreze pacea. Dacă cineva trebuie arestat, să fiu eu acela, lăsați-i pe Episcopul Ioanichie, pe preoți și poporul

De asemenea, mă rog ca actuala putere din Muntenegru să înceteze să abuzeze prin organele puterii asupra poporului. În același timp, îi rog și pe oameni să nu provoace puterea, ci să lucreze împreună, venerând moaștele Sfântului Petru, făcătorul de pace și vindecătorul, și ale Sfântului Vasile din Ostrog, să se reunească în dragoste și unire frățească, cu toate diferențele care ne sunt specifice.

Aceasta este chemarea mea, ca să nu spun cerința și ceea ce este necesar. Așa mă adresez oamenilor, pentru ca ei să știe că Biserica a fost și rămâne cu ei. În acest scop au avut loc la noi aceste procesiuni, pe care unii le-au descris ca fiind politice. Nu au nimic de-a face cu politica, ci sunt procesiuni ale oamenilor care s-au întors și vor să se întoarcă la lăcașul Sfântului Petru și la moaștele Sfântului Vasile din Ostrog și să meargă pe calea lor. Acest lucru este esențial, în toate acestea. Prin urmare, este esențial ca toți, indiferent unde suntem sau cui aparținem, să revenim la calea lui Dumnezeu, la calea Sfântului Petru din Cetinje și a Sfântului Vasile din Ostrog. Aceasta este rugăciunea, cererea mea, binecuvântarea mea către toți cei din Muntenegru. Și sunt sigur că aceasta este și binecuvântarea Sfântului Petru din Cetinje”.

Un material video cu declarația Mitropolitului Amfilohie de Muntenegru, poate fi văzut la adresa: https://youtu.be/dzCOQd1WOb4 .

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020

Explorează tehnicile artistice!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Explorează tehnicile artistice!

– 15.05.2020 09:09 –
Explorează tehnicile artistice!

Află mai multe dând click AICI!
Eliberează-te! Nu te lăsa înşelat! (KSLCatalin)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Eliberează-te! Nu te lăsa înşelat! (KSLCatalin)

– 15.05.2020 06:36 –

Din păcate, în această perioadă mai mult ca oricând, circulă tot felul de “avertismente” la adresa credincioșilor ortodocși, care par a fi “binevoitoare”, ba lăsând impresia că ar veni chiar de undeva din interiorul Bisericii, de la oameni care s-ar considera pe ei înșiși mai-mult-credincioși decât alții. Toate aceste mesaje și idei privind o nouă ordine mondială, ucideri în masă, implantări de tot felul de cip-uri și vaccinuri, prin care Ortodoxia ar urma să fie pusă la pământ iar credincioșii ei anihilați, nu fac însă decât demonstrația faptului că sunt venite de la persoane care nu au nicio legătură în fapt cu Ortodoxia, ba din contră încearcă să dea naștere regulat unor tensiuni interioare, în special în sânul Bisericii, unor neînțelegeri între Arhiereii Bisericii și credincioși, sau chiar între Arhierei și clerici după cum s-a și remarcat deja în unele cazuri.

Mai mult decât atât, însă, pe lângă intenția de destabilizare relațională a Bisericii prin astfel de mesaje, adică la nivel comunitar, este urmărită și o destabilizare la nivel de individ, de credincios. Astfel că, prin aceste tertipuri - cunoscute la nivel militar și politic sub numele de diversionism - vedem regulat, deja parcă din generație în generație cum noi victime apar, rând pe rând, în timp ce altele mai vechi dispar. Dispar, într-adevăr, fiindcă din fericire această strategie de destabilizare la nivel intern expiră la fel de regulat, credinciosul care o acceptă și care cade în plasa ei ajungând sa înțeleagă, treptat, că a fost derutat de la adevărata luptă, care ar fi trebuit să aibă loc cu propriile slăbiciuni, cu propriile patimi, cu sinele, cu temerile proprii alimentate exact prin astfel de idei.

Manipularea de la televizune, de tip laic, ateist, se vede astfel având un corespondent și în “lumea religioasă”, deși este ușor de înțeles că ambele variante urmăresc o aceeași țintă: scăderea încrederii credincioșilor in propriii Arhierei, scăderea încrederii, deci, în Biserica proprie, rezultând slăbirea unității și, deci, slăbirea Bisericii în întregul ei. Iar ideile noi, privind noi ordini mondiale care s-ar impune în prezent prin stările de urgență adoptate în toată lumea, merg, desigur, pe aceeași linie, găsind un teren propice și o ocazie extraordinară prin situația de față.

Însă, cel mai periculos rămâne faptul că, pe primul loc este țintit monahismul ortodox. Prezentat astfel de către agitatori, ca și când ar fi o latură extremistă a creștinilor, diversioniștii împing la manifestări de grup acide și nervoase, urmărind ca el să pară periculos în contextul politic actual din lumea care se consideră pe ea civilizată. Astfel, ajunge sa fie supus de fapt oprobiului public, deși este invocat de aceiași oameni în termeni laudativi, pentru căștigarea încrederii adepților și a celor înclinați să se ocupe de oricare altă problemă decât de mântuirea proprie (care ar presupune schimbări interioare și renunțarea la patimi, la care se renunță atât de greu…).

Probleme mai mari apar, însă, atunci când în astfel de capcane cad, victimă, clerici, care asffel îi atrag odată cu ei și pe credincioșii din turma de care tot ei ar trebui să răspundă. Aici, totul devine ușor mai complicat, deși s-a observat că omul de rând are destulă capacitate de înțelegere și discernământul necesar încât să aleagă ceea ce trebuie cu adevărat. La urma urmei, munca, rugăciunea, deci participarea regulată la slujbe, și credința (opusă necredinței și îndoielii, fobiilor semănate regulat de alții) se știe clar în popor că reprezintă singurele arme cu care orice problemă, orice necaz și orice neajuns pot fi indepărtate, credincioșii adevărați rămânând permanet pe drumul cel bun doar prin recunoașterea propriilor slăbiciuni, prin căință și îndreptare proprie. Cine va avea astfel de preocupări sănătoase, refuzând să-și rateze mântuirea adoptând cine mai știe ce altă diversiune și distragere de la lucrurile cu adevărat importante, nu se va lăsa niciodată pradă unor metode de destabilizare, nici la nivel comunitar, nici mai ales la nivel personal.

Este lesne de înțeles cui convine și cine are de câștigat de pe urma greșelilor comise de o persoană care este manipulată regulat inducându-i-se temeri și frici care să o țină blocată în relația pe care ar trebui, și își dorește, să o aibă cu Dumnezeu. De asemenea, este lesne de înțeles că orice îndoială semănată vizavi de propriii Arhierei, adică de Sfântul Sinod, de propriul Patriarh sau de deciziile luate de aceștia, deci de lucrarea Duhului Sfânt în lumea actuală, seamănă neîncredere, care nu este nimic altceva decât necredință. Deci, cui convine această necredință și cine o induce, este iarăși lesne de înțeles.

Iar noi, pe rând, poate că da, mai oscilăm și cădem în astfel de ispite, dar trebuie să avem întotdeauna în vedere binele, frumosul, și în niciun caz răul și odiosul, fiindcă la urma urmei exact această încredere în frumos, în Bine, în liniște, în Pace, reprezintă adevărata credință, adică încrederea în Hristos. Părăsiți locurile care vă creează temeri! Renunțați la acele cărți sau pagini de internet, mai ales la programele de televizune care vă manipulează creându-vă stări de anxietate, de frică, de panică, dar imediat ce sesizați acest lucru! Verificați frecvența tonurilor, a cuvintelor legate de rău, de urât, de cel rău și altele asemenea, comparativ cu frecvența numelui lui Hristos, a binelui, a frumosului - recomandate de Sfintii Părinți în orice condiție și vreme (Altfel, atenție, puteți risca să ajungeți dependent și să vi se pară deja imposibil sa faceți un astfel de lucru!)

Prin urmare, feriți-vă de urât și de rău, refuzați-le, credeți doar în bine și în frumos, în lumină, și nu în întuneric, căci nu vă folosesc acestea toate la nimic.

Dacă ai în minte răul, urâtul, dacă îl lași să se instaleze astfel în inimă, el te va și conduce neîndoit. Te vei face slujitor acestuia, fiindcă absolut toate gândurile, vorbele și acțiunile tale vei vedea (dar, mai ales vor vedea cei din jurul tău) că vor porni de la asta. Este atât de simplu, dar se vede că totuși, creând dependență devine atât de complicat: pentru Dumnezeu, pentru mântuirea ta, alege mereu să crezi doar frumosul și Binele! Iar dacă el ți se pare, după cum îți induc alții în mod blasfemiator, că nu mai există, “minte-te” la început și reinvetează-ți-L, căci vei vedea cum exact când credeai că exista mai putin, El exista și se afla chiar lângă tine! Și vei vedea mai apoi că, deși credeai că tu l-ai inventat și că te mințeai pe tine, era în fapt Adevărul pe care mereu alții vor urmări să ți-L tot șteargă din minte cu obsesiile și minciunile, care se vădesc singure întodeauna pe ele ca fiind urâte.

Reîncepe de la primul pas: Păzește-te de rău! Iar apoi, treci odată, pentru numele lui Dumnezeu, la pasul doi: dacă tot ajunsesei să crezi că nu mai exista binele, atunci, TU fă binele! Toată lumea speriată și nefericită de astăzi te așteaptă și depinde, ca de Hristos, de tine! Alege întotdeauna Viața!

“Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând că sunt Eu, şi vor amăgi pe mulţi. Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburaţi, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârşitul. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor. Luaţi seama la voi înşivă.” (Sfânta Evanghelie după Marcu 13, 5-9)

“Nu vă lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.”(Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 15, 33)


Cu ajutorul lui Dumnezeu,

un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin


Biserica Ortodoxă Rusă s-a arătat profund alarmată de arestarea Episcopului Ioanichie de către Poliția Muntenegreană
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Ortodoxă Rusă s-a arătat profund alarmată de arestarea Episcopului Ioanichie de către Poliția Muntenegreană

– 15.05.2020 06:24 –

Biserica Ortodoxă Rusă s-a arătat profund alarmată de arestarea de către Poliția Muntenegreană, pentru trei zile, a Episcopului Ioanichie de Budimlje-Nikšić și a șapte clerici din Catedrala Nikšić, precum și de informațiile legate de tratamentul umilitor aplicat acestor clerici ortodocși. Anunțul a fost făcut de Mitropolitul Ilarion, reprezentant pe probleme externe al Patriarhiei Ruse, în cadrul unui interviu acordat RIA-Novosti, citat de Departamentul rusesc pe care Mitropolitul îl conduce.

Biserica Ortodoxă Sârbă îi avertizează pe credincioșii din Muntenegru să nu reacționeze la provocări
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Ortodoxă Sârbă îi avertizează pe credincioșii din Muntenegru să nu reacționeze la provocări

– 15.05.2020 05:50 –

Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe a condamnat cu fermitate ultima persecuție îndreptată asupra Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru și arestarea, cu o noapte înainte, a Preasfințitului Ioanichie, Episcop de Budimlja-Nikšić și a șapte preoți, de către autoritățile Muntenegrului.

Саопштење за јавност Светог Архијерејског СинодаComunicat de presă al Sfântului Sinod al Episcopilor

Biserica acuză faptul că, sub pretextul stării actuale de urgență din țară, autoritățile se folosesc de ocazie pentru “a lupta cu Biserica Ortodoxă Sârbă și cu oamenii credincioși ai acesteia.

Sfântul Sinod al Episcopilor solicită autorităților din Muntenegru să pună capăt persecuției îndreptate împotriva Bisericii și, în final, să se comporte conform standardelor civilizației, potrivit cărora libertatea religioasă este unul dintre cele mai importante drepturi ale fiecărei comunități.

În același timp, Sfântul Sinod al Episcopilor își exprimă îngrijorarea cu privire la situația care se înrăutățește în Muntenegru și speră că poporul sârb, așa cum a făcut până acum, va acționa pașnic și nu va răspunde la provocări din partea autorităților care doresc, evident, confruntarea, pentru ca Biserica Ortodoxă Sârbă și credincioșii săi să poarte responsabilitatea pentru aceasta.

Communiqué de l’Église orthodoxe serbe au sujet de l’arrestation de l’évêque JoanniceComunicat al Bisericii Ortodoxe Sârbe pe marginea arestării Episcopului Ioanichie

Este clar pentru orice persoană rezonabilă și bine intenționată că, în aceste momente, trebuie să rămânem lucizi și cu discernământ și, mai ales, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca pacea să domnească în Muntenegru și pentru ca Preasfințitul Ioanichie și preoții săi să fie eliberați imediat, fiind nevinovați”.

Свети Архијерејски Синод, Српске Православне Цркв
Îți dorești să cânți?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Îți dorești să cânți?

– 14.05.2020 10:15 –

Admitere liceu 2020


Află mai multe dând click AICI!

COMUNICAT al Sfintei Comunități a Sfântului Munte Athos, privind interzicerea de către stat a Sfintei Împărtășanii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

COMUNICAT al Sfintei Comunități a Sfântului Munte Athos, privind interzicerea de către stat a Sfintei Împărtășanii

– 14.05.2020 06:47 –

Sfânta Comunitate a Muntelui Athos a lansat în ultimele ore un comunicat, în care afirmă:

„Împărtășania divină este sursa sfințirii, mântuirii, speranței, a luminii și participării la viața Domnului și nu este în niciun caz cauza transmiterii bolilor infecțioase sau a oricărui alt rău. Acest lucru a fost mărturisit prin experiența de secole, aceasta este ceea ce învață cu bună știință Biserica noastră, este ceea ce credem permanent ca creștini și fii credincioși ai acesteia.

Biserica a fost și rămâne cea care dăruiește bunurile veșnice, Trupul și Sângele lui Hristos, prin care este posibilă unirea cu Hristos Cel Răstignit și Înviat, cucerind moartea.

Ne exprimăm tristețea pentru declarațiile publice care pledează pentru abținerea de la Dumnezeiasca Împărtășanie, subliniind că această Taină a Bisericii Ortodoxe, care este cea mai mare, este absolut necesară pentru viața duhovnicească și este imposibil ca credincioșii să fie obligați să se fie lipsiți de ea.”

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την πανδημία του κορωνοϊού

Precizând - pentru a evita să fie vânată și acuzată prin vreun abuz că s-ar împotrivi măsurilor adoptate la nivel internațional privind siguranța populației - că respectă eforturile autorităților de stat, Sfânta Comunitate din Athos a mai precizat, în mesajul său, că nimic nu are dreptul să afecteze în vreun fel posibilitatea credincioșilor de a participa la Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe, sau să ducă la limitarea libertății religioase și a cultului creștin.

Communiqué de la Sainte Communauté du Mont Athos

Continuând cu raportarea la circumstanțele dificile actuale, mesajul mai precizează:

“Există o nevoie crescută de invocare a lui Dumnezeu, de participare la mijloacele salvatoare ale Bisericii și de apelare la ajutorul dumnezeiesc și la mijlocirea sfinților, prin diferitele mijloace pe care experiența eclezială laică le cunoaște, adică prin organizarea de procesiuni cu icoane sfinte și moaște prețioase, rostirea de rugăciuni speciale, oficierea unor slujbe speciale.

Vremea de încercare va trece, măsurile restrictive vor fi ridicate treptat, dar acest proces, pe care Domnul l-a permis pentru păcatele noastre, să devină o ocazie pentru pocăința sinceră și revenirea la învățătura Sfintei Evanghelii a lui Hristos Cel Înviat, Care este nădăjde nu doar pentru un anumit segment al oamenilor, ci pentru oamenii din întreaga lume - Hristos Care alungă toată frica, căci El este Vânătorul morții.

În perioada liturgică a Sfintei Paști prin care trecem, să ne unim cu Domnul, în pocăință, dragoste, milostenie, cu înțelegere față de slăbiciunea aproapelui nostru, în răbdare, cu credință neîndoielnică și întorcându-ne cu ‘toată viața noastră către Hristos Dumnezeu’.

Hristos a înviat!”

Χριστός Ανέστη!Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι

των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω

COMUNICAT: Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a vorbit la telefon cu Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu al Serbiei
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

COMUNICAT: Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a vorbit la telefon cu Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu al Serbiei

– 14.05.2020 06:32 –

În urma arestării Episcopului Ioanichie de Budimlja-Nikšić și a altor șapte preoți din eparhia sa, a doua zi, Președintele sârb Aleksandar Vučić a vorbit telefonic cu Patriarhul sârb Irineu.

Υπό κράτηση ο Επίσκοπος Νίκσιτς κι άλλοι 7 ΙερείςEpiscopul de Niksic și alți 7 preoți sunt arestați...

Redăm mai jos comunicatul oficial lansat pe marginea acestei discuții:

„Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, a vorbit la telefon cu Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei, Irineu. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la arestarea Episcopului Ioanichie și a preoților Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, exprimându-și speranța că poporul nostru va acționa pașnic și cu calm, într-un moment în care nicio persoană rezonabilă nu vrea probleme și conflict.

Patriarhul sârb Irineu a amintit că punctul culminant al relațiilor ostile ale Muntenegrului cu Biserica Ortodoxă Sârbă a debutat odată cu adoptarea legii controversate privind libertatea religioasă, cu refuzarea flagrantă a cererii Bisericii Ortodoxe Sârbe de a fi tratată la egalitate cu toate celelalte Biserici și culte și de a-i fi apărate drepturile pe care le-a avut de secole.

Патријарх Иринеј разговарао са председником Вучићем

Faptul că legea a fost adoptată în ciuda marii nemulțumiri a poporului nostru, la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an, și că acum Episcopul și preoții sunt arestați și reținuți, este o dovadă că Statul Muntenegrean persecută Biserica Ortodoxă Sârbă.

Președintele Vučić a acordat tot sprijinul său Patriarhului Serbiei Irineu și Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru în eforturile lor de a se asigura că toate problemele cu care se confruntă sunt rezolvate prin dialog, în mod pașnic, cu respect deplin și în deplina libertate a credincioșilor Bisericii Ortodoxe Sârbe și și-a exprimat certitudinea că Episcopul Ioanichie și ceilalți preoți arestați vor fi eliberați cât mai curând posibil”.

Episcopul Ioanichie, arestat noaptea, la ora 2: Uneori îmi este rușine să fiu liber, să nu fiu în închisoare, dacă ținem cont de ceea ce se întâmplă!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Episcopul Ioanichie, arestat noaptea, la ora 2: Uneori îmi este rușine să fiu liber, să nu fiu în închisoare, dacă ținem cont de ceea ce se întâmplă!

– 14.05.2020 05:57 –

După ce au fost chestionați la Centrul de Securitate din Nikšić și apoi de procurorul general (vezi știrile Lăcașuri Ortodoxe), Episcopul Ioanichie de Budimlja-Nikšić și alți șapte preoți din eparhia sa au fost reținuți alte 72 de ore, conform informațiilor oferite de Biserica Ortodoxă Sârbă (http://www.spc.rs/sr/uhapsheni_vladika_joanikije_sveshtenici_odredjeno_im_zadrzhavanje_do_72_sata).

Ухапшени владика Јоаникије и свештеници, одређено им задржавање до 72 сата

În jurul orei 2 dimineața, a nopții trecute, Episcopul a fost dus la Parchetul General, unde după o audiere de peste două ore, a mai fost reținut cu alți șapte preoți din Catedrala Nikšić: Danilo Zirojević, Željko Rojević, Ostoja Knezević, Mirko Vukotić, Vasilije Brborić, Dragan Krušić și Nikola Marojević. Preotul Slobodan Jokić nu a fost interogat, întrucât se află la spital.

Cu o zi înainte, a avut loc o procesiune în Nikšić, în cinstea hramului, Sfântul Vasile din Ostrog. Această procesiune nu fusese planificată, nefiind solicitată nici de episcop, nici de preoți. Cu toate acestea, oamenii, din proprie inițiativă, s-au adunat în număr mare în fața Catedralei din Nikšić și au pornit în procesiune. Un număr mare de polițiști a venit să-i aresteze pe Episcop și pe preoți, aceștia refuzând însă să intre în autoutilitară, mergând pe jos la centrul de securitate.

Владика Јоаникије пред хапшење: Понекад ме је срамота што сам на слободи, а не у затворуVlădica Ioanichie: Uneori mi-e rușine că sunt liber, și că nu mă aflu în închisoare…

În același timp, clericii le-au cerut oamenilor, care săriseră să-și apere Episcopul, să se disperseze și să nu atace poliția.

„Intenția poliției a fost să umilească un Episcop renumit al Bisericii lui Dumnezeu, urmărind să-l ducă la centrul de securitate, într-o mașină destinată infractorilor, pe care Episcopul a refuzat-o cu demnitate și, în timp ce oamenii s-au adunat (câteva mii), exprimându-și nemulțumirea față de o conduita atât de necivilizată a poliției, acesta a mers pe jos până la centrul de securitate”, se arată într-o declarație a Eparhiei de Nikšić.

L’évêque Joannice de Nikšić (Monténégro) a été arrêté cette nuit, à 2h du matin

Într-o declarație, citată de publicația franțuzească Orthodoxie (https://orthodoxie.com/leveque-joannice-de-niksic-montenegro-a-ete-arrete-cette-nuit-a-2h-du-matin/), Episcopul Ioanichie a spus:

„Am decis să facem doar o procesiune în jurul bisericii, dar când am văzut oamenii nu am mai putut proceda altfel. Oamenii și-o doreau.(...) Unii nu înțeleg cât de importantă este procesiunea de Sfântul Vasile Vindecătorul, pentru oamenii din orașul Nikšić și nu doar pentru ei”.

Епископ будимљанско-никшићки Јоаникије на саслушању у ЦБ Никшић

„Dacă mă arestați în numele tuturor oamenilor care au venit la procesiune, atunci totul este în ordine”, a spus Episcopul, poliției care a venit să-l aresteze în aceeași seară.

„Nu am nicio problemă cu asta, uneori îmi este rușine să fiu liber, să nu fiu în închisoare, dacă ținem cont de tot ceea ce se întâmplă. Ne arestați noaptea, ca și când am fi mafioți, criminali. Într-o țară ca a noastră, plină de mafioți, de ce nu mergeți să îi cercetați” - a mai adăugat Preasfinția Sa.

O înregistrare efectuată în momentul intervenției politiei poate fi vizionată la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=vwxzJKP8wcw . Procesiunea care a avut loc spontan la Nikšić poate fi vizualizată în filmarea aflată la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=O9Igt0b5_kI

Chiar iți place să desenezi?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Chiar iți place să desenezi?

– 13.05.2020 11:05 –

Distribuie! Trebuie sa ajunga astazi la toate fetele de clasa a VIII-a…Află mai multe dând click AICI!

INEDIT: Păstrăvăria Sfintei Mânăstiri Vechiul Valaam, sfințită în varianta modernizată
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

INEDIT: Păstrăvăria Sfintei Mânăstiri Vechiul Valaam, sfințită în varianta modernizată

– 13.05.2020 09:14 –

În ziua de 3 mai 2020, Arhimandritul Ilie a sfințit păstrăvăria reînnoită a sfintei Mânăstiri Vechiul Valaam.

În Valaamul Vechi, piscicultura a fost una dintre ramurile principale și profitabile ale mănăstirii. Începând de pe la mijlocul secolului al XIX-lea, rezervoarele cu pește apăreau în diferite locuri ale arhipelagului. Mai întâi apăreau cuștile amplasate în canalul dintre țărmul vestic al golfului Mănăstirii și o insulă mică numită „Ribni”, în care erau crescuți somoni și alți pești.

În 2002, Mănăstirea Valaam (https://valaam.ru/publishing/244684/) a reluat tradiția creștirii peștilor, bazându-se pe păstrăvul comercial.
În 2018, a devenit evident că ferma de păstrăv se învechise nu numai din punct de vedere tehnologic, ci și din punct de vedere al condițiilor tehnice și materiale. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cuștile pentru creșterea păstrăvului se degradaseră. Din cauza vânturilor puternice și a furtunilor, acestea se rupeau adesea, iar mănăstirea pierdea mare parte din păstrăv și somon. Reparațiile și finalizarea constantă a cuștilor, improvizațiile, au dus la umplerea treptată a golfului cu cuști neutilizate.

Valaam reinvigorating tradition of Old Valaam with new trout farm

Pentru păstrarea și dezvoltarea fermei de păstrăv, s-a decis reconstrucția sa completă, susținută de binefăcătorii mănăstirii. Datorită ajutorului lor, reconstrucția fermei de păstrăv a fost finalizată în doar șase luni. Proiectul de echipare a fermelor de păstrăv a fost implementat conform cerințelor moderne de mediu, sanitare și igienice și altor standarde pentru fermele de cuști din Rusia.

Возрождение традиций Старого Валаама. Форелевое хозяйство монастыряRenașterea tradițiilor din Valaamul Vechi. Păstrăvăria mănăstirii…

Pe 3 mai 2020, Arhimandritul Ilie a sfințit ferma de păstrăv reînnoită. Acesta va permite de acum creșterea a 80-150 de tone de păstrăv curcubeu de înaltă calitate, care va fi oferit ca hrană fraților, pelerinilor și oaspeților mănăstirii.

Până în prezent, complexul include 18 cuști cu o suprafață totală de peste 3.500 m2. Fermele sunt rezistente la îngheț și la valuri înalte de până la 2,5 metri, fiind realizate după o tehnologie norvegiană și fiind consolidate cu protecție suplimentară împotriva gheții.

În apropierea cuștilor, pe un ponton plutitor, sunt instalate un hangar pentru stocarea și primirea materiilor prime, cu posibilitatea de depozitare modernă a furajelor, de până la 30 de tone, și alte încăperi specializate în exploatarea instalațiilor, utilități, o cameră de operatori și o consolă de securitate. De asemenea, în hangar există un incubator și un laborator cu piscină de creștere a puietului. În primăvara acestui an, au început pregătirile pentru introducerea în noul atelier de incubație a icrelor provenite din Danemarca.

Mâncarea organică de pește este achiziționată special din Finlanda. Hrănirea peștilor se realizează conform unei scheme special dezvoltate, în funcție de temperatura apei (cu cât este mai mare, cu atât se consumă mai multe alimente).

Pentru viitor, este planificată deschiderea unui mic atelier de producție pentru prelucrarea mai bună a păstrăvului în produse semifinite: file, chiftele, afumat, fript, congelat.

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020

Împotriva aroganței și isteriei anti-ortodoxe a guvernului!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Împotriva aroganței și isteriei anti-ortodoxe a guvernului!

– 13.05.2020 09:09 –

Într-un comunicat (http://www.spc.rs/eng/node/74766) publicat de Biserica Ortodoxă Sârbă, se arată: Comunitatea Bisericii Ortodoxe Sârbe din Berane își exprimă dezacordul și revolta publică la adresa tratamentului agresiv la adresa preoților ortodocși, pe care poliția din Berane (Muntenegru) și parchetul l-au adoptat, persecutându-i fără motiv.

SPCO Berane: Arrogance and anti-Orthodox hysteriaСПЦО Беране: Осионост и антиправославна хистерија црногорске власт

Despre ce este vorba mai exact: preoții și călugării din Mănăstirea Durđevi Stupovi, după cum s-a explicat în anunțul oficial al Eparhiei de Budva-Niksic ( http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_eparhije_budimljanskonikshitshke_4 ), respectând fidel măsurile impuse prin starea de urgență și de către Guvernul Muntenegrului, privind distanțarea socială, de Ziua Sfântului Gheorghe (6 mai 2020), au decis să efectueze o procesiune cu rugăciune pe străzile orașului, pentru sănătatea tuturor cetățenilor localității.

Deși măsurile impuse de stat au fost respectate și nu au făcut altceva decât să-și îndeplinească datoria pastorală, necesară pentru viața fiecărui credincios, aceștia s-au confruntat cu un comportament agresiv din partea poliției și a parchetului locale, fiind arestați și interogați de poliția din Berane, totul manifestându-se sub forma unei perioade de detenție și a unui interogatoriu de câteva ore, care a durat, mai precis, între orele 17 și 22.

Five priests criminally charged for Saint George’s day procession in MontenegroCinci preoți acuzați penal pentru procesiune la Ziua Sfântului Gheorghe, în Muntenegru

Comunicatul mai amintește că, deși singurul “păcat” al preoților nu a fost decât acela de a sluji zelos pentru Dumnezeul Treimic și în folosul duhovnicesc si trupesc al oamenilor credincioși din Berane, procurorul de stat din oraș, Marko Bojović, a solicitat să fie interogați în fața lui și i-a chemat în calitate de inculpați.

În comunicatul în care își exprimă dezacordul profund, comunitatea locală de credincioși apreciază că totul s-a întâmplat doar în “scopul de a umili preoții ortodocși (ceea ce înseamnă și întregul popor ortodox din Berane)”.

“Este deosebit de important să subliniem faptul (și să informăm procurorul despre aceasta) că măsurile Guvernului Muntenegrului nu interzic rugăciunea ca act (chiar dacă o astfel de măsură nu este proclamată în monitorul oficial), ci permit toate activitățile ‘importante pentru sănătatea și viața cetățenilor’. Rugăciunea către Dumnezeu, prin a Cărui voință a fost creată lumea, este fără îndoială o activitate umană de o importanță crucială pentru sănătatea și viața omenească”.

Comunicatul credincioșilor mai avertizează autoritățile să îi scutească pe credincioșii ortodocși și pe preoții lor de “aroganța și de isteria lor anti-ortodoxă”.

Lăcașuri Ortodoxe, 2020

Curtea respinge dosarul deschis împotriva Bisericii Ortodoxe a Ciprului, acuzată... de spălare de creier
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Curtea respinge dosarul deschis împotriva Bisericii Ortodoxe a Ciprului, acuzată... de spălare de creier

– 13.05.2020 09:07 –

În 2017, o familie a deschis un dosar împotriva Mitropolitului Atanasie de Limassol, a starețului Epifanie al Mănăstirii Machairas și a Bisericii Ortodoxe Cipriote, pentru „spălarea creierului” tânărului fiu devenit călugăr. O altă familie s-a alăturat aceluiași proces, solicitând 2 milioane de euro drept despăgubire pentru „daune morale”. Conform mărturiei primei mame, fiul ei, care avea 28 de ani când l-a cunoscut pe Mitropolitul Atanasie, era „puternic, energic și descuiat la minte, cu multe planuri; era boem, cu simțul umorului, o persoană de viață; îi plăceau boxul, vânătoarea, tirul și scufundările. “

„Nu avea nicio legătură cu religia și avea o relație serioasă cu o fată cu care intenționa să se căsătorească. Toate acestea s-au schimbat însă când bătrânul [Mitropolitul Atanasie] a apărut în viața lui. Fiul meu a început să se spovedească și să se împărtășească în fiecare săptămână”, își amintește mama adoptând o mină întristată pentru acestea.

Acum, cu trei ani mai târziu, Judecătoria regională din Limassol a decis respingerea procesului și acordarea cheltuielilor de judecată în favoarea inculpaților ecleziastici și împotriva reclamanților, după cum relatează Agenția ortodoxă grecească de știri Romfea ( https://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/36986-athoos-o-lemesou-athanasios-gia-upothesi-prosilutismou ).

Publicația rusească Orthodox Christianity (https://orthochristian.com/130995.html ), amintește că, în hotărârea sa, instanța a constatat că sarcina care i-a revenit de fapt a fost aceea de a stabili dacă fiul repectivei familii și-a dedicat „sufletul și trupul monahismului” din proprie voință sau dacă ar fi fost rezultatul „controlării minții, al spălării creierului și al prozelitizmului” din partea Mitropolitului Atanasie.

Curtea a constatat că „decizia fiului de a urma cursul pe care l-a avut în cele din urmă, adică monahismul, este rezultatul propriei sale voințe și judecăți. Traseul pe care care l-a urmat după o reflecție intensă, așa cum a spus el, este cel care i s-a potrivit și cel care l-a dus la împlinire, satisfacție și bucurie în alegerea sa. Iar aceste sentimente, el le trăiește încă și astăzi, fără urmă de remușcare”.

Înalpreasfinția Sa nu a exercitat nicio presiune psihologică, a mai constatat instanța, conform surselor amintite mai sus.

În plus, instanța constată că, pe lângă mărturisirea fermă a călugărului, cum că a ales această cale din propria sa voință, există și alte fapte care resping acuzațiile reclamanților. De exemplu, în 2006, tânărul discutase cu Mitropolitul Atanasie, dacă ar trebui să-și încheie doctoratul, iar Înaltpreasfinția Sa l-a sfătuit să nu renunțe la studii, ci mai degrabă să termine proiectul, în defavoarea programului său strict de la mănăstire.

Într-un final, nu numai că acesta și-a încheiat doctoratul, dar a avut și texte publicate în reviste de renume mondial.

Pentru presiunea psihologică exercitată de familia tânărului, prin astfel de acțiuni și prin insistențe nesănătoase, asupra vieții acestuia, membrii familiei nu au primit nicio pedeapsă din partea judecătorilor, așa după cum au solicitat și după cum s-ar fi întâmplat în caz invers… Iar ei neîntristându-se pentru aceasta, și fără a se auto-acuza pe sine, înseamnă că dosarul nu fusese deschis din grijă față de tânăr, ci dintr-o aversiune împotriva monahismului, manifestată la această oră mai mult ca oricând în întreaga lume…

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 13.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 13.05.2020

– 13.05.2020 09:04 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Răspunsul Sfântului Ioan Valahul, exact acum, la vreme de… negocieri
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Răspunsul Sfântului Ioan Valahul, exact acum, la vreme de… negocieri

– 12.05.2020 15:57 –


Răspunsul Sfântului Ioan Valahul, la vreme de… negocieri - astăzi, la zi specială de cinstire.
“Cred în adevăratul Dumnezeu, Care S-a răstignit pe cruce pentru noi, și doresc cu bucurie să-mi dau viața pentru Hristos, decât să mă turcesc și să mă însoțesc cu tine!” (mai 1662)

În Biserica Română se încearcă, în aceste zile, negocierea și acceptarea deschiderii propriilor uși după condițiile care ar urma să fie respectate de acum la nivel intern, impuse din exterior.

Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lăcașuri Ortodoxe, 12 mai 2020 - KSLCătălin
Pentru ca ușile să fie cu adevărat și pe deplin deschise, exact ca mai înainte…


Rugăciune către Părinți. Un strop de libertate pentru omul obișnuit (Pr. Gheorghe Colțea)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Rugăciune către Părinți. Un strop de libertate pentru omul obișnuit (Pr. Gheorghe Colțea)

– 12.05.2020 14:09 –
https://lacasuriortodoxe.ro/video/?video=63

Rugăciune către Părinți: “Mai rugați-vă voi, din lumea voastră, pentru a ne putea întoarce în strana pe care ne-ați lasat-o.”

Înregistrare video integrală a unui cuvânt rostit de Pr. Gheorghe Colțea, Protopop de Bran-Zărnești, la Duminica a IV-a după Sfintele Paști, în Biserica din Moieciu de Jos - 10 mai 2020.
TIPICUL PRESCURTAT, sau… păstorul care-și prăduiește propria turmă
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

TIPICUL PRESCURTAT, sau… păstorul care-și prăduiește propria turmă

– 12.05.2020 07:07 –

“Slujbele dumnezeiești, prin compoziția lor, conțin toată plinătatea învățăturii dogmatice a Bisericii și pornesc calea spre mântuire.(*) Ele prezintă o bogăție duhovnicească fără de preț. Cu cât sunt oficiate mai pe deplin și cu cât mai precis(**), cu atât participanții primesc mai mult de la ele. Cei care le oficiază nepăsători și care le scurtează prin lene, își jefuiesc turma, lipsind-o de pâinea sa zilnică, fură de la ea cea mai valoroasă comoară.
(...)
În zilele prescrise este necesar să se respecte citirile din Vechiul Testament și să se oficieze Litia.

Utrenia trebuie oficiată dimineața. Oficierea Utreniei seara, cu excepția cazului în care se ține Slujba Privegherii de Toată Noaptea, nu este admisă, deoarece, făcând acest lucru, în mod esențial slujba de dimineață, care este foarte necesară pentru credincioși, este desființată; chiar și o scurtă participare la biserică, dimineața, are un efect benefic asupra sufletului, în timp ce sfințește și dă direcție întregii zile. Cei șase Psalmi nu trebuie scurtați; de asemenea, este necesar să citiți Psalmii Laudelor în întregime. Cititul nu trebuie să ia locul cântării, decât atunci când nu există absolut nimeni care să poată cânta, deoarece efectul cântării este mult mai puternic decât cititul și foarte rar cititul este capabil sa se substituie cântatului. Nu îndrăzniți să părăsiți Theotokia (Imnurile Maicii Domnului) după Tropare și alte imnuri, căci în ele ne-a fost dată temelia credinței noastre - înțelegerea Întrupării Fiului lui Dumnezeu și a Iconomiei Dumnezeiești.

Ceasurile trebuie să fie oficiate exact, fără omisiuni, deoarece sunt și așa atât de scurte. Toți cei trei Psalmi ai fiecărui Ceas trebuie citiți, precum și Troparele atribuite și alte rugăciuni. La sfârșitul fiecărui Ceas trebuie să se acorde o atenție deosebită rugăciunii, care exprimă semnificația evenimentului sacru comemorat la ora dată.

Liturghia trebuie să fie oficiată, dacă este imposibil zilnic, atunci cel puțin în toate duminicile și sărbătorile Bisericii, fără a ține cont de numărul credincioșilor care pot participa la slujbă. Liturghia este jertfa fără de sânge pentru întreaga lume și este datoria preotului să o oficieze atunci când este necesar. Este interzis cu desăvârșire să se omită vreo parte din cartea de slujbe. De asemenea, este necesar să se citească imnurile rânduite pentru Liturghie. (...) Psalmul 33 este înlocuit doar în timpul Săptămânii Luminoase, prin cântarea „Hristos a Înviat”; în ceea ce privește restul anului, acesta trebuie citit sau cântat pentru învățăturile sale și nu există nicio justificare pentru omiterea sa.

Troparele care sunt rânduite pentru fiecare Liturghie trebuie să fie cântate, și în ordinea lor corespunzătoare, deoarece acestea sunt parte festivă a Liturghiei. Tipicul Bisericii se referă, de asemenea, la păstrarea cu exactitate a ordinii citirilor Apostolului și Evangheliei. Dacă se respectă acest lucru, atunci pe parcursul întregului an, în acele biserici unde slujbele se țin zilnic, Evanghelia, precum și Apostolul, se va ajunge să fie citite în întregime. Această ordine necesită citirea ciclică absolut; înlocuirea sa cu citirile festive se întâmplă doar în zilele de sărbătoare specială, dar nici atunci lectura ciclică nu este omisă; se citește în ziua precedentă, împreună cu lecturile obișnuite: în zilele de sărbătoare de rang mediu se citesc lecturile consecutive și festive. Citirea numai a lecturilor festive, adică omițând pe cele obișnuite, este numită „iraționalitate” de Tipic, deoarece atunci când se face acest lucru, întregul sens al împărțirii lecturilor după rânduiala specifică este transgresată, iar cei care fac acest lucru demonstrează lipsa lor de înțelegere (a sensului împărțirii).

Tot păstorul, în timp ce se oficiază slujbele divine, trebuie să le îndeplinească într-o măsură cât mai precisă și cu o slujire cât mai bună, astfel încât, aducând beneficii duhovnicești celorlalți, el însuși în Ziua Răsplătirii să poată fi asemănat cu slujitorul care a adus cei zece talanți și a auzit: slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune.”

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin
traducere după Sfântul Ioan Maximovici, o expunere din timpul Consiliul Ierarhilor Bisericii Ortodoxe Ruse de Peste Hotare (anul 1951).
Pentru ca ușile să fie larg deschise...

* articolul de față vine în completarea articolului “UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT…” - KSLCătălin, 9 mai 2020 (https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/24113.html)
** vezi articolul “Când pietrele nu vor mai vorbi…” - KSLCătălin, 4 martie 2020 (https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/23975.html)
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 12.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 12.05.2020

– 12.05.2020 00:01 –

În ziua de 12.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Cine a închis bisericile? Sau, cum a început totul: OSÂNDIREA CELUILALT… (KSLCătălin)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cine a închis bisericile? Sau, cum a început totul: OSÂNDIREA CELUILALT… (KSLCătălin)

– 11.05.2020 14:54 –

Să se fi scurs, oare, atât de mult timp, încât să fi rămas cu totul uitate strigătele disperate ale celor care, crezându-se în interiorul Bisericii, se îmbulzeau să o discrediteze, însetați după așa-zisa “dreptate”, așezându-se seară de seară în fața televizoarelor și participând satisfăcuți la acțiunea de lapidare a unor clerici, pentru fapte despre care propriii avocați susțineau îndreptățiți că li s-ar fi înscenat?

Sunt exact 3 ani * de când, pentru prima dată, Europa libertină avea să tacă atunci când un preot și - fiindcă nu era îndeajuns - un episcop, ortodocși din România, erau supuși pedepselor și oprobiului public, înainte de o cercetare și de judecata legale, pentru așa-zise fapte pe care aceeași Europă, altfel, se luptă din răsputeri să le promoveze, acuzând pe orcine și-ar permite să i se opună, ca fiind “intolerant”.

Dacă te numeri printre cei care s-au arătat bucuroși atunci când aceste lucruri de mai sus s-au întâmplat, crezând pe clevetitori, dacă și tu te-ai aflat printre cei care atunci au strigat: Vinovat!, atunci înseamnă că tocmai te-ai alăturat celor prin care ușile bisericilor, mai nou, s-au încuiat.
“Era unul din părinți, anume Nicon, și petrecea în Muntele Sinai. Și s-a întâmplat unui tânăr, de a intrat în casa unui egiptean și, aflând pe fiica lui singură, a căzut cu ea în păcat, apoi a învățat-o pe ea să zică: Ava Nicon mi-a făcut mie aceasta. Deci, după o vreme, venind tatăl ei, a aflat de aceasta și, luându-și sabia, s-a dus la stareț și bătând în ușă, a ieșit starețul. Și ridicându-și mâna ca să-l ucidă pe el, îndată i s-a uscat.
Apoi, întorcându-se acasă, egipteanul a spus celor mai bătrâni din sat și ei au trimis după stareț și l-au adus. L-au bătut, rănindu-l, și voiau să-l gonească pe el, dar el i-a rugat, zicându-le: Lăsați-mă, pentru Dumnezeu, ca aici să mă pocăiesc!
Deci, l-au pus pe el 3 ani într-un loc, mai departe, poruncind ca nimeni să nu meargă la dânsul. Și a făcut acei 3 ani, venind în fiecare Duminică, căindu-se, la biserică. Și, se ruga tuturor, zicându-le: Rugați-vă pentru mine!

Iar, mai pe urmă, acela ce făcuse păcatul și care aruncase vina asupra starețului s-a indrăcit și s-a mărturisit înaintea tuturor, zicând: Eu am făcut păcatul acesta și am năpăstuit pe robul lui Dumnezeu! După aceea, mergând tot poporul se căia înaintea starețului: Iartă-ne pe noi, ava! Ca să vă iert pe voi, vă iert, dar, ca să mai petrec aici, cu voi, nu voi petrece, de vreme ce nimeni nu s-a aflat din voi, având socotire dreaptă, ca să mă miluiască pe mine. Și, așa s-a dus de acolo.”**

Nu contează dacă cel pe care îl judeci și pe care l-ai osândit a fost sau nu a fost vinovat. Ci ceea ce contează cu adevărat, este ca nu cumva să te fi numărat și tu între aceia care s-au grăbit atunci și l-au judecat! Să recunoaștem că merităm ceea ce ni s-a întâmplat și că nu altădată, ci chiar și în acest moment, nevrând să conștientizăm ce am făcut, continuăm liniștiți să trăim în păcat.***
La Sfântul Sinod din Niceea, Sfântului Împărat Constantin unii episcopi și clerici îi scriau lucruri rele, unul la adresa celuilalt. Văzând aceasta, Împăratul a poruncit să fie adusă o lumânare aprinsă și, necitind scrisorile acelea, le-a ars pe loc, zicând:
“Chiar de aș fi văzut cu ochii mei pe vreun episcop, preot sau monah în vreun lucru de păcat, l-aș fi acoperit cu haina mea, ca nimeni să nu-l vadă pe el greșind!”.****

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin
Pentru ca ușile să fie larg deschise, va continua…

* Vezi articol “CRISTIAN POMOHACI. Am vazut usile larg deschise si presa predicand in Biserica…” - KSLCătălin, 4 august 2017 ( https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/14692.html )
** relatare din Cartea Sfinților, pentru ziua de azi, 11 mai 2020 - ( https://lacasuriortodoxe.ro/cartea-sfintilor/?y=2020&m=05&d=11 )
*** Vezi articol “UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT…” - KSLCătălin ( https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/24113.html )
*** întemeiere pe o relatare din Cartea Sfinților, la Cuviosul Părinte Vitalie Monahul ( https://lacasuriortodoxe.ro/cartea-sfintilor/?y=2020&m=04&d=22 )

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 11.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 11.05.2020

– 11.05.2020 00:00 –

În ziua de 11.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 10.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 10.05.2020

– 10.05.2020 00:02 –

În ziua de 10.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT… (KSLCătălin)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT… (KSLCătălin)

– 09.05.2020 10:46 –


Auzim această întrebare din ce în ce mai des în zilele noastre, dar mereu formulată la timpul trecut, ca și când “pedepsele de la Dumnezeu” - așa cum ne permitem noi să numim, de fapt, îndepărtarea benevolă de El și, deci, ieșirea de bunăvoie de sub binecuvântarea Sa - ar fi rezultatul unor acțiuni deja trecute.
- Unde să fi greșit noi, oare, Doamne?

În ce privește prezentul, însă - singurul timp real în care, lucrând, ne și putem mântui - asupra lui nu ne convine să ne întrebăm, ori să ne căim pentru vreo stare actuală de păcat. Continuăm, deci, cu nepăsare să persistăm în ea.

Normal, ne convine să considerăm mereu că păcatul ar fi rămas undeva în trecut, iar că pe viitor nu-l vom mai săvârși. Dar de fapt și în trecut, ca și în timpul ce va veni din viitor, păcatul s-a săvârșit și se va săvârși tot prin prezent.

Să nu ne mai scundem de bunăvoie sub vălul duhului înșelător al acestei lumi - care își trădează din ce în ce mai des și mai ușor prezența, bucurându-se deja de o mare agreare din partea oamenilor - pentru a nu mai întârzia continuu să admitem că nu în trecut, ci în prezent, exact acum greșim.
Lăcașuri Ortodoxe,
pentru ca ușile să fie larg deschise…

***
Exact acum…
...scrierile Sfinților Părinți par “exagerări”, iar rânduielile hotărâte de ei nu mai pot fi văzute altfel decât “chestii de mânăstiri”.

Manifestări ale Duhului Sfânt prin Sfinții Părinți, citirile la strană, în majoritatea bisericilor, se scurtează drastic, fără cunoștința credincioșilor, de cele mai multe ori chiar la îndemnul păstorului lor, iar sinaxarele zilnice, centrale în slujbe, cu bogăția modelelor sfinților, sunt rezumate la înșirarea rapidă a numelor*.

‘Sfântul Părinte călugăr Avacum de pe Muntele Athos, din Mânăstirea Marea Lavră, întrebat despre cum să procedăm astfel încât, prin asociația noastră, să putem ajuta ca viața ortodoxă să înflorească:
- Aveți pentru noi un cuvânt, un sfat?

Acest călugăr isihast ne-a dat un răspuns surprinzător, ținând cont că venea din partea unui monah a cărui trăire duhovnicească se bazează în principal pe rugăciune neîntreruptă în propria chilie:
“- Fii foarte credincios Tipicului, iar el îți va dărui ție duhul Bisericii”.

El a insistat mai presus de toate - ca reprezentând baza trăirii creștine - pe acest respect față de Tipic, față de toate rânduielile, toate atitudinile și toate mișcările pe care tradiția Bisericii ni le prescrie în timpul slujbelor’**.

Tipicul nostru bisericesc nu este o compilație de reguli moarte și nu este rodul unor rânduieli abstracte ce țin de slujbă, ci a fost imprimat experienței duhovnicești a sfinților asceți, care au ajuns să înțeleagă pe deplin profunzimile spiritului uman și legile vieții duhovnicești. Sfinții Părinți înșiși au purtat bătălia cu neputințele sufletului și trupului, și li s-au descoperit mijloacele de vindecare a acestora; au ajuns să înțeleagă foarte bine calea rugăciunii luptătoare (a podvigului) și puterea rugăciunii***.

Să luăm aminte: Tipicul Bisericii este un ghid de instruire și școlarizare în rugăciune, și cu cât el este mai respectat, cu atât se va obține mai mult câștig.

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin
Pentru ca ușile să fie larg deschise, va continua…

* vezi articolul “Când pietrele nu vor mai vorbi…” - KSLCătălin, 4 martie 2020 (https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/23975.html)
** întemeiere pe o mărturisire a Pr. Arhim. Placide Deseille, Cununa binecuvântată a anului creștin
*** după Sfântul Ioan Maximovici, într-o expunere din timpul Consiliul Ierarhilor Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare (1951)
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 09.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 09.05.2020

– 09.05.2020 00:01 –

În ziua de 09.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Un nou material video (4:04 min), care merită să fie urmărit și… așteaptă și de la tine să fie distribuit!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Un nou material video (4:04 min), care merită să fie urmărit și… așteaptă și de la tine să fie distribuit!

– 08.05.2020 15:35 –

https://lacasuriortodoxe.ro/video/?video=62


Daca ai intre cunostintele tale eleve de clasa a VIII-a, este momentul perfect sa distribui acest videoclip care surprinde, doar intr-o mica masura, frumusetea din realitate.
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 08.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 08.05.2020

– 08.05.2020 00:03 –

În ziua de 08.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 07.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 07.05.2020

– 07.05.2020 00:01 –

În ziua de 07.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Cu ușile larg deschise: Chemarea la Înviere!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cu ușile larg deschise: Chemarea la Înviere!

– 06.05.2020 10:09 –


Și se făcea că...

...săpam în jurul unui mormânt, plantând flori albe ca o bordură în jurul lui, gândindu-mă la timpul ascuns în el. Un soare luminos, prin aerul curat frumos albastru, făcea ca totul să fie, cu toate astea, încântător. Dar, dintr-o dată, mi s-a părut că un înger, ușor aplecat, săpa acum, în locul meu. Și-am auzit:
- Vă plângeți mereu, că vreți să stați în el! Și vă sfădiți cu Dumnezeu, că nu vă mai iubește, că ține ușile încuiate și nu vă lasă să mai intrați în el. Dar ușile, acum, sunt larg deschise, ca să ieșiți și s-arătați și, tot acum, să faceți ce-ați învățat și ați văzut atâtea zeci de ani că face El!

- Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. (Sfânta Evanghelie după Marcu, 16)

- Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. (Sfânta Evanghelie după Ioan, 20)

- Deci suspinând iarăşi Iisus întru Sine, a mers la mormânt. Şi era o peşteră şi o piatră era aşezată pe ea.(...) Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis. Şi zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară! (Sfânta Evanghelie după Ioan, 11)

Și am continuat, zicând în cugetul meu:
- mergeam să ne rugăm, și știam ce facem;
- aprindeam o lumânare, și știam că facem ce trebuia;
- stăteam 2-3 ore înăuntru, și știam la fel de bine ce făceam…

Dar, acum, cum să mai știm ce e mai bine să facem noi? Ce să-nvățam acum din toate astea? Și am primit pe loc răspuns:
- Când copilul stă în bancă, e chemat să învețe. Dar când este scos la tablă, e chemat să aplice ceea ce a învățat. Acum nu mai este acea vreme de învățat. Acum e timpul de aplicat!

Duhovnicul meu,
la Sărbătoarea Sfântului și Dreptului Iov mult-răbdătorul, 2020

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 06.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 06.05.2020

– 06.05.2020 00:00 –

În ziua de 06.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Fiindca multi sunt suparati si tulburati de ganduri rele…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Fiindca multi sunt suparati si tulburati de ganduri rele…

– 05.05.2020 08:36 –

Fiindca multi sunt suparati si tulburati de ganduri rele, iar, mai mult, de cele hulitoare, pe care vrajmasul le aduce, drept aceea, de folos ne este, ca sa le cunoastem pe ele si sa le deosebim, cand sunt spre pacat, si cand nu. Sa ne deprindem a ne tamadui de ele si sa le izgonim.


Ca in trei chipuri se intampla tulburarea in ganduri: pentru necuratie, pentru necredinta si pentru defaimare. Asupra acestor tulburari, doctoria este in acest fel: Mai intai, trebuinta este sa stim ca, a avea ganduri rele, nu este nici un fel de pacat, cand mintea si voia omului nu se unesc cu aceste ganduri, iar, mai ales, cand le si urasc pe ele si nu le vor. Iar, cand cu acele ganduri, mintea si voia omeneasca, de buna voie, se indulcesc cu ele si le pastreaza in inima, binevoitoare fata de ele, atunci acele ganduri sunt pacate de moarte.

Iar daca pe ele noi le uram si nu le voim, ci ele singure navalesc asupra mintii noastre, iar noi ne intoarcem la ele, atunci putem crede, ca nu este vointa noastra intru ele si nu-i nevoie a ne tulbura in cugetul nostru. Ca ele, mai mult ne inmultesc noua plata de la Dumnezeu, atunci cand ne supara tare si noi le biruim pe ele si nu le primim.

Dumnezeului nostru slava, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Invatatura a Sfantului Dimitrie al Rostovului, despre gandurile cele hulitoare
Ceva mai înalt decât toată logica și înțelepciunea masculină din lume…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ceva mai înalt decât toată logica și înțelepciunea masculină din lume…

– 05.05.2020 07:28 –
A treia duminică de după Paște nu este dedicată Apostolilor sau altor sfinți mari canonizați pentru marile lor lucrări și nevoințe, ci femeilor obișnuite, ale căror istorii și slujiri sunt cuprinse nu doar în câteva rânduri din Sfânta Evanghelie. Aceste femei și-au urmat neîncetat Învățătorul și au desfășurat o lucrare obișnuită, obișnuită pentru femei, cunoscută oricărei gospodine din vremurile noastre: au spălat, au curățat casa, au gătit mâncare și făceau toate cumpărăturile necesare. Printre ele s-au aflat și Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele care slujeau din avutul lor (conform Luca 8: 2–3). Ioana, soția iconomului lui Irod, și-a slujit Iubitul Învățător cu bogăția ei; ea a salvat capul Sfântului Înaintemergător și Botezător Ioan, care a fost ucis la îndemnul Irodiadei, și l-a păstrat în Muntele Măslinilor. Maria lui Cleopa, rudă a lui Hristos, se presupune că era soția lui Cleopa, fratele logodnicului Iosif. Despre Suzana știm doar că ea L-a slujit pe Hristos prin cele materiale; adică era o femeie înstărită care îi ajuta pe Apostoli cu bani. Iar Maria Magdalena a fost de asemenea slăvită pentru osteneala ei, ca fiind Întocmai cu Apostolii. După cum știm din Evanghelii, pentru credința ei înflăcărată, Domnul Înviat îi apare ei mai întâi.

Slujirea lor pentru Hristos nu se deosebea prea mult de ceea ce făceau acasă, dar Biserica le slăveste în egală măsură cu Apostolii și făcătorii de minuni. Mai mult decât atât, Apostolilor și rugătorilor profunzi nu li s-a dezvăluit cea mai mare taină a noii credințe - Învierea lui Hristos - ci acestor femei simple, care și-au îndeplinit în liniște slujirea umilă, ingenuă.

Ziua femeilor purtătoare de Mir este triumful iubirii nevinovate femeiești, deasupra lucrării masculine pragmatice. Prevalaseră până în acea zi, cele mai pline de întristare și mai înspăimântătoare circumstanțe din viața Bisericii care se născuse. Învățătorul a fost Răstignit, Apostolii risipiți, iar Trupul lui Hristos fusese ascuns într-un mormânt, sigilat cu o piatră uriașă lângă care se afla o pază înarmată. Ce ar fi făcut bărbații într-o situație similară? S-ar fi dus să-și găsească tovarășii și să se înarmeze până în dinți pentru a trece de paznici. Și-ar fi adus niște unelte pentru a muta imensa piatră de lângă mormânt. Dar nu existau bărbați în jur - bărbații uitaseră de vitejie și de datorie și pur și simplu fugiseră, iar aceste femei obișnuite, slabe, știau pur și simplu că trebuie să meargă și să ungă Trupul Iubitului lor Învățător cu mir de preț mare. Tot restul le interesa mai puțin. Au mers și au discutat între ele: Cine va muta piatra departe de mormânt. pentru noi? Și fără a găsi un răspuns, ele au crezut doar în felul lor de femeie că, într-un fel, va ieși bine.

Orice bărbat care s-ar fi putut găsi în compania lor s-ar fi obosit să încerce să le invite la rațiune și și-ar fi pierdut mințile. Dar ele au crezut și au mers pur și simplu acolo. Și când au ajuns la mormânt, paza s-a dovedit că dormea, piatra s-a rostogolit și la mormânt stătea… un înger, care le-a spus să alerge și să le spună Apostolilor despre Vestea Cea Mare pe care o au despre Învățătorul lor Înviat. Iar această veste extrem de importantă a credinței noastre a fost cumpărată cu dragostea de nesecat a femeilor, care s-a dovedit a fi mai mare decât toată logica și înțelepciunea masculină din lume! În această zi lumea a aflat că dragostea adevărată este lipsită de rațiune - este mai presus de rațiune. Iubirii arzătoare și inimii iraționale i-au fost dezvăluite Cerurile și toate tainele universului, iar această inimă aparținea femeilor obișnuite.

Ziua femeilor purtătoare de mir ne dezvăluie înălțimile slujirii de zi cu zi a femeilor, pe care bărbații de multe ori nici nu o observă. La urma urmei, îndeletnicirea casnică liniștită a oricărei femei de pe pământ a dobândit în această zi o semnificație inedită și universală. În epistola Apostolului sfânt Petru se află aceste cuvinte remarcabile, care vorbesc direct despre acest lucru:

“Asemenea şi voi, femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, aşa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului, să fie câştigaţi, fără propovăduire, prin purtarea femeilor lor, văzând de aproape viaţa voastră curată şi plină de sfială.” (Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 3: 1–2).

Bunicile noastre care se trezeau devreme în zorii zilei pentru a coace plăcinte pentru nepoții lor iubiți și erau gata să ni se dăruiască până la sfârșit, sunt purtătoarele de mir. Mamele noastre care stăteau zi și noapte la căpătâi când eram bolnavi, care se bucurau de cele mai mici reușite ale noastre și se rugau pentru noi când nu reușeam, sunt purtătoare de mir. Nevestele noastre obosite de la lucru, uitând de ele în timp ce se grăbesc spre casă să ne pregătească cina și să ne spele șosetele, sunt nevoitoarele [lucrătoare în asceză]. Dragostea lor plină de sacrificiu, răbdarea și purtarea umilă de zi cu zi a crucii lor fac ca viețile noastre agitate și îmbolnăvite și deformate de patimi să fie mai luminoase și mai bune; iar singurul lucru pe care îl putem face, este să fim iubitori, grijulii și infinit de recunoscători.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe 2020, după un articol de Denis Akhalashvili / https://pravoslavie.ru/112355.html )
Vaduva nepotului Sfântului Țar Nicolae al II-lea s-a mutat la Domnul, la vârsta de 93 de ani
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Vaduva nepotului Sfântului Țar Nicolae al II-lea s-a mutat la Domnul, la vârsta de 93 de ani

– 05.05.2020 06:37 –
Olga Kulikovskaya-Romanova, văduva nepotului Țarului sfânt mucenic Nicolae al II-lea, Tihon Romanov, fiul Marii Ducese Olga Alexandrovna [sora țarului Nicolae al II-lea ] s-a mutat la Domnul în ajunul Sărbătorii Femeilor Mironosițe din 2020, la vârsta de 93 de ani, conform informațiilor oferite de Eparhia de Ekaterinburg a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Aceasta și-a dedicat viața actelor de milostenie și lucrărilor caritabile, aflându-se la conducerea unei fundații caritabile.

Olga Nikolaevna s-a născut în 1926 în exil în Iugoslavia, în familia unui nobil și ofițer al armatei imperiale Nikolai Nikolaevici Pupinin. A absolvit Institutul Marinsky Donsky pentru Nobile Fecioare, care a fost evacuat în timpul războiului civil din Novocherkassk, în Bela Crkva, Iugoslavia. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a lucrat într-o fabrică din Germania. Ulterior s-a mutat în America de Sud, unde a deprins cuniștințe medicale, de afaceri și arhitectură.

Vorbea șapte limbi. S-a mutat, mai târziu, în Canada, pentru a lucra în agenții guvernamentale. Acolo l-a cunoscut pe Tihon Nikolaevici Romanov, nepotul Țarului Nicolae.

În 1991, împreună cu soțul ei, a fondat organizația caritabilă Programul de Asistență pentru Rusia, numit după soacra sa, Marea Ducesă Olga Alexandrovna. Ea a început să viziteze frecvent Rusia pentru a ajuta spitale, adăposturi, organizații și persoane fizice.

După moartea soțului ei în 1993, a devenit șefa fundației, trimițând în Rusia câteva milioane de dolari sub formă de echipamente medicale și necesități de bază.

S-a mutat la Domnul, aflându-se în casa sa din Balașika, lângă Moscova.

Veșnica sa pomenire!

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 05.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 05.05.2020

– 05.05.2020 00:02 –

În ziua de 05.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 04.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 04.05.2020

– 04.05.2020 00:00 –

În ziua de 04.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 03.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 03.05.2020

– 03.05.2020 00:05 –

În ziua de 03.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 02.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 02.05.2020

– 02.05.2020 00:04 –

În ziua de 02.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 01.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 01.05.2020

– 01.05.2020 00:00 –

În ziua de 01.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Invitație la liceu, pentru fete
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Invitație la liceu, pentru fete

– 30.04.2020 17:28 –
Vă rugăm să ne sprijiniți în a face cunoscut Seminarul Teologic pentru fete de lângă București.

Deși funcționează din 1995, este necunoscut profesorilor din învățământul gimnazial și din acest motiv nu este prezentat ca opțiune pentru înscriere la finalul clasei a VIII-a.

Până în acest an, Directoarea acestei instituții, maica Mihaela, mergea din școală în școală pentru a găsi doritoare între absolventele de gimnaziu, în măsura posibilitații, întrucât maica Mihaela este și Stareța Mânăsirii Pasărea.

Acum nu există nici această posibilitate, copiii nemergând la școală, deci vă rugăm să distribuiți și să recomandați cunoscuților această deosebită oportunitate pentru fete!


În atenția fetelor din clasa a VIII-a și a părinților acestora:

Seminarul Teologic Ortodox Liceal “Sfânta Filofteia” vine cu o nouă ofertă edicațională; 28 de locuri.

Specializarea: TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE

Locația: Brănești, județul Ilfov, la 2 km de mânăstirea Pasărea.

Mijloace de transport în comun:

STB 452 CORA PANTELIMON - ISLAZ

STB 458 CORA PANTELIMON - BRĂNEȘTI

STB 403 VADUL ANEI - PIAȚA PRESEI

Seminarul deține un cămin internat cu 13 dormitoare a câte 6 - 8 locuri fiecare.

Liceul îmbină învățământul teoretic cu cel vocațional, fetele putând să urmeze orice facultate doresc.
În plus, vor fi sprijinite și încurajate să urmeze învățământul superior, chiar ajutate cu meditații gratuite.

DOTARILE SEMINARULUI:

 • 4 săli de clasă
 • 2 laboratoare de informatică
 • sală de pictură
 • sală de gimnastică
 • bibliotecă
 • internat cu 13 dormitoare a câte 6 - 8 locuri
 • 2 săli de meditații
 • cantină ce funcționează în cadrul școlii
 • Paraclis

Avantaje:

- fetele învață într-un mediu prietenos, frățesc, fiind consiliate permanent de maici, în orice problemă ar avea;
- se ajută între ele;
- au toate dotările necesare pentru a-și face temele (internet, laptop-uri, săli de meditații, bibliotecă);
- participă la activități creative și atrăgătoare pe tot parcursul anului;
- se organizează excursii gratuite;
- se pot înscrie la cor sau la dansuri;
- se pot recrea în parcul de lângă internat;
- Seminarul se află lângă pădure, deci beneficiază de aer curat, alături de alte 3 licee.
- învață pictură, sculptură, muzică psaltică;
- participă la concursuri de fotografie, pictură, creație literară; îndemânare etc.
- la sfârșitul liceului au o specializare principală; TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE, în plus: pot preda religia la clasele 1 - 8, pot fi educatoare sau să cânte la strană.
- costurile internatului sunt foarte mici: de exemplu, în 2020 fetele au plătit 50 de lei pe lună (!!!), practic pentru cheltuielile cu detergenți, dezinfectanți etc.
- costurile la cantină sunt de asemenea foarte mici: de exemplu, în 2020 fetele au plătit 15 lei pe zi pentru prânz - 3 feluri și cină - 2 feluri (!!!)
- fetele sunt supravegheate permanent;
- se leagă prietenii pe viață;
- există un permanent schimb de experiență, elevele fiind din toată țara (Vaslui, Suceava, Tulcea, Călărași, Slobozia, Ilfov, București, Prahova), precum și din diverse medii sociale.
și multe, multe altele…

Fiind liceu vocațional, doritoarele trebuie să își pregătească dosarul de înscriere din timp.

Pentru orice nelămurire sau detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați la:

 • Secretariat: tel/fax - 0213511004

 • E-mail: sfantafilofteia@yahoo.com

 • Director: Maica Mihaela Costache - 0728057127

 • Secretar: Maica Luciana Vîlcu - 0724271149

De asemenea, amănunte puteți consulta pe SITE-ul SEMINARULUI
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 30.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 30.04.2020

– 30.04.2020 00:00 –

În ziua de 30.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 29.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 29.04.2020

– 29.04.2020 00:02 –

În ziua de 29.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 28.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 28.04.2020

– 28.04.2020 00:00 –

În ziua de 28.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 27.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 27.04.2020

– 27.04.2020 00:02 –

În ziua de 27.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 26.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 26.04.2020

– 26.04.2020 00:03 –

În ziua de 26.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Crin intre spini? Pentru ce Mirele Ceresc voiește ca Biserica Sa să fie in mijlocul spinilor?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Crin intre spini? Pentru ce Mirele Ceresc voiește ca Biserica Sa să fie in mijlocul spinilor?

– 25.04.2020 07:21 –
“Pe Iisus, Il vedem incununat cu slava si cu cinste, din pricina mortii pe care a suferit-o” (Evr. 2.9).

In zilele cele trecute, la pătimirile Domnului, am vazut pe Hristos Mantuitorul nostru, fara de slava si fara de cinste, asa cum graia Isaia despre Dansul: “Si l-am vazut pe El si nu avea chip, nici frumusete, ci chipul Lui era necinstit si mai defaimat decat al tuturor fiilor omenesti.” iar acum, intru luminatul praznic al Invierii Lui, vedem impreuna cu Sfantul Ioan Teologul, slava Lui, ca slava Unuia nascut din Tatal, plin de har si de adevar, iubitii mei ascultatori.

Intru acea vreme Domnul nostru Iisus Hristos a fost incununat cu spini, spre batjocura, iar acum, spre slava Sa, primeste flori pe preacuratul sau cap, nevestejitii trandafiri de lauda. Intru acea vreme, cu cei fara de lege s-a socotit, iar acum este Dumnezeu in mijlocul poporului Sau, pe care L-a rascumparat cu scump sangele Sau si din iad l-a slobozit. Că, Domnul, in mijlocul adunarii Sfintilor Sai, s-a aratat, zicand: “Eu sunt cu voi.” Intru acea vreme, multi trecand, Il batjocoreau pe El, iar acum, in numele cel Sfant al Lui, se inchina tot genunchiul, al celor ceresti si celor pamantesti si al celor de dedesubt. Intru acea vreme, a fost batut peste spate, peste obraz si chinuit pana la moarte, că, spanzurandu-L pe lemn, L-au omorat. Iar acum, El a omorat moartea si pe diavolul. Că scrie: “Unde-ti este, moarte, boldul? Unde-ti este, iadule, biruinta?”

Intru acea vreme, Datatorul nostru de viata era mort, iar acum viu este Domnul si binecuvantat Dumnezeu. Intru acea vreme, soarele pe cer, la amiaza s-a intunecat, iar acum, din mormant, Soarele dreptatii, Cel frumos, noua ne-a resarit. Si vedem, impreuna cu Apostolul, pe Iisus, că, pentru primirea mortii, cu slava si cu cinste S-a incununat.
Iar noi aici, cercetand in scurt, vedem că alta cale nu este, catre vesnica slava si cinste, fara numai prin multe patimiri. Că, si Insusi Incepatorul vietii noastre, Hristos se cuvenea, prin patimiri, a se sfarsi.

Intru această putina vreme, sa ne inaltam mintea noastra catre cer, lasand toata grija cea lumeasca. Si sa privim, ca printr-o oglinda, prin descoperirea Sfantului Ioan Teologul. Si sa auzim ce se lucreaza in cer. Că eu aud acolo o oarecare tulburare facandu-se, ca un glas de tunete tari si glas de ape al ingerilor celor multi - că era numarul lor mii de mii - imprejurul Tronului si al celor patru fiinte si al batranilor, un glas zicand: “Poruncesc la toate zidirile, in cer si pe pamant si sub pamant si in mare, ca sa se pregateasca multumire si inchinaciune pe robi Feței imparatesti, Ce stă pe Scaunul cel dumnezeiesc.”

Sa vedem, dar, noi, cine imparațeste pe Scaunul cel dumnezeiesc? Mie mi s-a parut ca Leul va lua imparatia. Că se zice: “Iata Leul, cel ce este din semintia lui Iuda, a biruit.” Si celui ce biruieste, zice Dumnezeu, ii voi da sa stea pe Scaunul Meu. Dar nu vad, pe Scaunul lui Dumnezeu, pe Leu. Deci, are sa ia imparatia, negresit, Vulturul, cel ce-si acopera cuibul său si peste puii sai se va indura, ca si-a intins aripile sale si i-a luat pe ei si i-a ridicat pe umerii sai. Dar, nici pe Vultur nu-l vad pe Scaun. Atunci, cine este in acest fel, Cel ce primeste acea dumnezeiasca si imparateasca cinste. Caruia are a se inchina toata zidirea cea de sus si cea de jos? Privind, iata, vad pe Mielul imparatind - Miel injunghiat, si aud mii de mii zicand cu glas mare: “Vrednic este Mielul, cel injunghiat, sa ia puterea si bogatia si taria si intelepciunea si cinstea si slava si binecuvantarea.”

Deci, sa luam aminte, că Unul si acelasi Hristos este si Leu si Vultur si Miel. Leu, că a biruit lumea si că moartea si iadul a stricat: Vultur, că pe sufletele sfintilor le-a ridicat pe aripile sale si pe umerii sai si i-a scos pe ei din iad: Miel, că a patimit pentru toti. Insa, cand a voit a imparati, a imparatit nu cu infatisarea leului, nici cu cea a vulturului, ci cu infatisarea Mielului, celui injunghiat, ca sa arate că, pentru cununa Imparatiei Ceresti si a vesnicei slave, nu este alta cale, in afara de calea patimirii Celui injunghiat.

Si, din pamanteni cine voieste ca acolo sa afle cununa, sa-si raneasca inima sa prin umilinta, sa-si injunghie patimile sale prin omorare si greu sa patimeasca in ostenelile pocaintei. Cautand spre cele ceresti, sa privim si Raiul, care, asa cum este scris in descoperirea Teologului: pe langa alte minunate si nepovestite frumuseti, are si aceasta mica frumusete, că portile care sunt in numarul de douasprezece, sunt margaritare. Pentru care, oarecine marturiseste, zicand că, in visul noptii, de i se arata cuiva margaritar, atunci, insemneaza lacrimi. La aceasta se uneste si Sfantul Ioan Gura de Aur, zicand: “Ochii lui David cu ploi de lacrimi erau infrumusetati, ca si cu niste margaritare.” Ma minunez că, daca margaritarele sunt semnul lacrimilor, ele sunt si semn de plangere. Deci, pentru ce sunt acolo porti de margaritare, unde nu se arată nimic de lacrimi, nimic de plans, ci toate sunt pline de nepovestita bucurie?

Eu, cercetand, am cunoscut că acolo se va sili cineva sa intre, prin acele porti, nu va putea prin altceva, fara numai prin lacrimi. Vazut-ai că portile Raiului, cele de margaritar, insemneaza margaritarul-lacrimă? Si aceasta sa-ti fie stiut, că, prin lacrimi, ti se cade tie a intra in Rai si nu este altfel de intrare in Rai, in afara de lacrimile cele de margaritare. Că lacrimile se fac din sfaramarea inimii, iar sfaramarea inimii din intristarea cea pentru pacate si din greaua patimire pentru Dumnezeu. In acest fel este calea spre odihna Raiului.

Dar, sa ne intoarcem catre cele de jos si sa trecem prin partile Egiptului, sa pomenim acolo despre cele de demult lucrari ale cinstitului Iosif. Că Domnul, pe Iosif cel prea frumos, in Egipt pregatindu-l spre scaunul si cununa imparateasca, oare ce fel de cale spre acea slava si cinste i-a pregatit? Cu adevarat, cale de spini, stramta, plina de nevointe, cu napraznica napasta, temniță intunecoasa, lanturi grele, goliciune, foame, lipsa celor de nevoie. Lungă era acea cale, legatură de multa vreme. Că a smerit in catușe picioarele lui si prin fier a trecut sufletul lui. Dupa aceea, dupa destula si multa vreme a patimirii, a trimis imparatul si l-a slobozit pe el si l-a pus stapan casei lui si domn peste toate averile sale. Cumplită cale catre cinstea imparateasca! Iosif acela era, mai inainte, inchipuire a Patimilor Domnului nostru. Si cum si in ce fel Domnul nostru a patimit, mai inainte de a lua imparatia, peste toata faptura, nu trebuie multe a spune, celor ce bine le stiu.

Dar, eu ma duc spre plimbare in gradina lui Solomon, ca sa iau seama ce se lucreaza acolo, Vad ca Mirele Ceresc se racoreste acolo, logodindu-si Lui mireasă, cum se zice de obste de catre pamanteni, pe Biserica Sa, pe care a rascumparat-o cu sangele cel scump al Sau, si zic, chiar, pe tot sufletul fiecarui crestin l-a rascumparat. Pe acea mireasa iubind-o mai mult decat sufletul Sau, a numit-o pe dansa crin. Ca si crinul in spini, asa este mireasa Mea. Eu voi lua seama unde Acel mire ceresc va pune crinul Sau, pe iubita Sa mireasa, in gradina Sa, Mie mi se pare că o va pune la un loc larg, intre alte flori bine mirositoare. Iar El a pus crinul Sau intre spinii cei ascutiti, ca un crin in spini, precum este cea de aproape a Mea, in mijlocul fecioarelor.

Aici, dar, o bine-credinciosilor ascultatori, sa gandim pentru ce Mirele Ceresc, pe crinul Sau, pe mireasa Sa, o voieste sa fie in mijlocul spinilor. Crin intre spini? Cand a sadit Raiul spre rasarit, l-a imprejmuit pe el cu pomi roditori, pomi bine infrunziti. Ierusalimul cel Nou, care s-a aratat Sfântului Ioan, intru descoperire, că venea din cer, era imprejmuit cu zid de pietre scumpe de iaspis, de safir, de smarald, de topaze, de iachint, avand porti de margaritare, fiecare poarta dintr-un margaritar. Pe via cea roditoare, de care se scrie in Evanghelia de la Matei, a inconjurat-o cu o oarecare ingraditura aleasa si cu gard a ingradit-o pe ea. Iar pe iubita Sa mireasă, pentru care nici sufletul Sau nu Si-a crutat pe cruce, o pune pe pamant intru ingradire, nu ca gradina Raiului, nu intru frumosi pomi roditori, ci, intr-o ingradire de spini, o pazeste, ca pe un crin intre spini.

Dar, aici, sa pomenim si de parabola cea de demult, de care se scrie in cartile Judecatorilor israiliteni, in care toate lemnele, pădurile, livezile, viile, adunandu-se intr-o adunare, isi alegeau lor imparat. Si, dupa ce multi s-au lepadat, s-au unit sa aleaga pe spin, ca sa imparateasca peste ele, si au zis catre el: “Vino si imparateste peste noi.” Ar fi putut zice cineva lemnelor: “Ascultati, lemnelor, ce vi s-a intamplat, pe cine alegeti? Au nu sunt intre voi slaviti cedri, preainaltii finici, bineroditorii maslini si alte lemne alese si aducatoare de folos? Ci, de la spini, ce roada o sa aveti? Ce folos va fi voua? Ca Evanghelia pe el nu-l lauda, ci mai vartos zice: Au, doara, din spini aduni struguri? Dar, ca sa nu fie defaimat cu totul sfatul lemnelor, cel intr-o unire, eu le voi lăuda buna socotinta, si alegerea. Că bine au facut ele, alegandu-si-l lor pe spin de imparat. Că, el, macar ca este spin, este incununat de trandafir, incat cu toata cumplita lui ascutire a spinilor, are a lui fireasca slava si frumusete. Si apoi, cand spinul sta imprejurul livezilor sau al viilor, atunci ingradirea este gata, pazindu-le de orice stricaciune. Pentru că de tepii lui, ca de o arma ascutita, nu se poate apropia nimeni. Deci, imparateste tu, spinule, peste lemne, iar voi, prea alesi si preainalti copaci, plecati-va varfurile voastre sub spin, inchinati-va lui, veniti si intrati sub umbra lui. Multele soiuri de copaci inchipuiesc tot felul de sfinti: cedrul si finicul inchipuiesc pe cei drepti, ca dreptul ca finicul va inflori; maslinul cel bine roditor insemneaza invatatorii bisericesti, care, cu roadele cuvantului lui Dumnezeu, satura sufletele oamenilor credinciosi, via insemneaza tot poporul cel de obste, care vietuieste dupa Dumnezeu; via Domnului Savaot este casa lui Israil. Dar spinul ce insemneaza, fără numai de patimire? M-am intors spre chinuire, zice, cand m-a împuns pe mine spinul. Insemneaza mucenicie, primejdii, ca niste bolduri ascutite, necazuri, ca niste răni de spini. Iar cel ce rabdă pentru Dumnezeu toate acestea, se află ca si crinul intre spini, care sunt patimirile insesi, si incepe a primi părți din vesnica slava.

Inaltă randuiala este cea a Proorocilor, inaltă, a Apostolilor, dar nu mai prejos si a Invatatorilor, a Cuviosilor, a Feciorelnicilor, a Pustnicilor si a celorlalti Sfinti. Insa nici una din ele n-a primit desavarsirea fara a ei patimire. Că tuturor acestor randuieli, chip S-a facut Domnul nostru Iisus Hristos, care venind pe pamant, catre oameni, S-a aratat in multimea sfintilor si nu S-a incununat cu slava imparatestii cununi, pana n-a strabatut, mai intai, randuiala patimirii. Că prooroc era, spunand mai dinainte cele ce erau sa fie, despre daramarea Ierusalimului si despre judecata zilei cei infricosatoare. Era apostol, pentru că de la Dumnezeu-Tatal a fost trimis, umbland si propovaduind pretutindenea. Era doctor fara de plata, că tot poporul căuta sa se atinga de El si sa se tamaduiasca de neputintele sale. Era mare facator de minuni, câ invia mortii. Dar nu aici Si-a intarit El cununa slavei si imparatiei sale. Dar unde? In randuiala patimirii, intru cununa de spini, in varsarea sangelui Sau, că asa se cuvenea a patimi Hristos, ca sa intre in slava Sa. Si asa vedem pe Hristos, pentru patimirea mortii, cu slavă si cu cinste incununat.

O, iubitilor ascultatori, daca Hristos, Domnul nostru, Care, voind sa intre intru a Sa slava, in asa fel a trebuit a patimi, ce ne ramane noua? Ce fel de osteneli, ce fel de nevointa ne trebuie noua, celor ce voim a intra, nu intru a noastra, ci intru cea straina slava? Intru cea straina, da, pentru ca ne-am instrainat de dansa, prin pacatele noastre, că din pantecele mamei noastre, noi, pacatosii, ne-am instrainat…

Dar nu voiesc, in sarbatoarea cea de bucurie, cu nemangaietoare cuvinte a tulbura dragostea voastra, ci, va doresc a va bucura, pentru Hristos Cel inviat si strig ca David: “Aceasta este ziua pe care a facut-o Domnul, sa ne bucuram si sa ne veselim intru dânsa.” Amin!

*Cuvant la invierea lui Hristos, al celui intre Sfinti, Parintelui nostru Dimitrie mitropolitul

Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici