{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Să afirmăm propria noastră chemare de a fi ucenici ai lui Hristos, asemenea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena

– 09.08.2019 09:19 –

“Mărturisirea - martiriul - Sfintei Maria Magdalena rămâne deopotrivă importantă și astăzi, în special aici, în Ierusalim și în Țara Sfântă. Să ne amintim mărturisirea sa: Sfânta Maria Magdalena fusese izbăvită de Domnul nostru Iisus Hristos de șapte demoni și astfel, prin experiența ei despre lumea invizibilă și forțele răului, a putut să-L recunoască pe Hristos ca Mântuitor. Din acel moment, ea a rămas credincioasă Domnului, chiar și în timpul Răstignirii și morții Sale, și a fost și martor al îngropării Sale. Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a fost primul martor al Învierii Domnului nostru și a fost cea care a dus Vestea Cea Bună Apostolilor.


Trebuie să imităm modelul său, afirmând propria noastră chemare de a fi ucenici ai lui Hristos. Căci, de asemenea, trăim într-o lume a forțelor malefice invizibile, care încearcă să distrugă creația minunată și pe fiii lui Dumnezeu, și să ne rugăm cu stăruință lui Iisus Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, pentru protejarea și eliberarea tuturor.

Totodată, trăim într-o lume în care Hristos este Răstignit din nou, în fiecare zi, oriunde există persecuție, conflict, terorism, violență sau lipsă de respect față de persoana umană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și, de asemenea, cunoaștem puterea Lumii Necreate, care strălucește din Sfântul Mormânt și aduce lumină și viață în lume.

Ierusalimul și locurile sacre ale acestui Pământ Sfânt sunt mărturia acestei istorii sfinte și mărturia vieții marilor sfinți ai Bibliei. Și, Maica tuturor Bisericilor, iubita noastră Patriarhie a Ierusalimului, este prezentă în misiunea ei de-a lungul veacurilor, fiind martorul ocular al tuturor acestor lucruri și păstrând unitatea Bisericii Ortodoxe.

Este un privilegiu unic și prețios pentru noi, cărora ne-a fost încredințată tutela Sfintelor Locuri, și este o mare binecuvântare pentru toți cei care vin aici în pelerinaj. Prin urmare, este datoria noastră morală să ne rugăm mereu pentru unitatea tuturor, în special a Bisericii Ortodoxe și să nu ne pierdem niciodată speranța.

Să nu uităm niciodată că centrul vieții Bisericii este kerygma - vestirea - Anastasiei, a Învierii lui Hristos, pe care o trăim atât de intim în Sfânta Euharistie. Căci Euharistia face Biserica, iar principala caracteristică a Bisericii este uniunea euharistică. După cum citim în Scrisoarea către Efeseni, trebuie să facem tot ce ne stă în puteri, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru a rămâne credincioși în acest sens: „De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.
Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi.”
(Efeseni: 4, 1-5).

Nimeni din cei adunați aici, care cinstesc astăzi Sărbătoarea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, fie că locuiește aici în Țara Sfântă sau este pelerin din alte țări, nu poate păstra această experiență pentru el înșiși. Trebuie să fim mesageri, precum Maria Magdalena, care a proclamat Învierea și a răspândit Vestea Cea Bună într-o lume care este însetată după unirea cu Dumnezeu.”

(Traducere, pentru Lăcașuri Ortodoxe: KSLCătălin

- după un cuvânt rostit de Patriarhului Ierusalimului la Mănăstirea rusească Sfânta Mironosiță Maria Magdalena Întocmai cu Apostolii, în Țara Sfântă, pe Muntele Măslinilor, în apropierea Grădinii Ghetsimani, Duminică, 4 august 2019)

Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici